Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Ініціативи законотворців » Мобінг – осуд на законодавчому рівні. Проєкт закону від Комітету з питань соціальної політики
Ініціативи законотворців

Мобінг – осуд на законодавчому рівні. Проєкт закону від Комітету з питань соціальної політики

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, яким керує Галина Третьякова (що була відсторонена від 5 пленарних засідань Верховної Ради за порушення депутатської етики), рекомендував Верховній Раді розглянути в першому читанні законопроект № 5748 від 12.07.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії порушенню прав у сфері праці».

В літературі мобінг визначається як психологічний терор, переважно груповий, цькування щодо будь-кого з працівників з боку його колег, підлеглих або керівництва, що включають в себе постійні негативні висловлювання на адресу працівника, його соціальну ізоляцію всередині організації, поширення про працівника завідомо неправдивої інформації.

В трудовому законодавстві деяких європейських держав поняття «мобінг» знайшло своє закріплення (Польща, Франція, Швеція та ін.), в деяких розглядається як прояв дискримінації або як прояв психологічного насилля.

Таким чином, мобінг розглядається як одна з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах, яка проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності підлеглих та найманих працівників з боку керівництва за певними ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та примушування учасника трудових відносин до зміни місця роботи.

Тобто, явище «мобінг» є однією з форм дискримінації прав людини і пов’язане саме з трудовими відносинами.

Оскільки в Україні поняття мобінг з’явилося порівняно нещодавно, на законодавчому рівні питання протидії та заборони мобінгу залишається не врегульованим. Саме тому, даний законопроект покликаний привести норми українського законодавства у відповідність до європейського законодавства та забезпечити захист від дискримінації й психологічного тиску в трудовому колективі.

Законопроектом пропонується ввести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та Закону України «Про колективні договори і угоди», визначивши поняття мобінг, передбачити адміністративну відповідальність за систематичне застосування різних форм мобінгу до працівника.         

Законопроектом пропонується визначити мобінг як діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Передбачено внесення змін до трудового законодавства у частині врегулювання питання протидії мобінгу.

А саме:

Доповнити кодекс новою статтею 2-2 наступного змісту:

«Стаття 2-2. Заборона мобінгу (цькування)

Мобінг (цькування), тобто діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Типовими ознаками мобінгу (цькування) є:

повторюваність діяння;

наявність сторін – кривдник, потерпілий (жертва мобінгу (цькування)), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких, зокрема, є заподіяння моральної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого, примушування до зміни місця роботи;

Економічний тиск – нерівна оплата за працю рівної цінності, безпідставне позбавлення частини виплат (премій, бонусів, тощо).

Психологічний тиск – створення ворожої, образливої атмосфери, погрози, висміювання, наклепи, нерівномірний розподіл навантаження і задач між працівниками, що виконують однакову роботу, позбавлення працівника роботи без його звільнення, нерівність можливостей для кар’єрного росту, безпідставний недопуск працівника на робоче місце,  тощо. Може проявлятись, зокрема у приниженні гідності працівника, використанні зневажливих зауважень та епітетів, словесній чи невербальній поведінці загрозливого, залякуючого або принизливого характеру, саботажі чи підриві робочої діяльності працівника, тощо.

Створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери – ізоляція працівника від трудового колективу, включаючи зміну місцезнаходження робочого місця, не запрошення на зустрічі і наради, в яких працівник зазвичай має брати участь, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця, застосування інших формально нейтральних процедур для виведення працівника з психологічної рівноваги, негативного виокремлення працівник з колективу, утруднення виконання ним своєї трудової функції, тощо. Результатом створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери може бути припинення роботи, зниження кваліфікації, позбавлення перспектив кар’єрного зростання, відсутність або зменшення заохочення, зменшення винагороди за працю, тощо.»

Також в Законопроєкті йдеться про необхідність вживання заходів щодо запобігання мобінгу

Роботодавець зобов’язаний вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров’я працівників, здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, провадити інформаційні, навчальні та організаційні  заходи, розробити процедуру надання психологічної допомоги і підтримки постраждалим від мобінгу особам

Також обумовлені і компенсаційні виплати постраждалим співробітникам

У разі ушкодження здоров`я працівника, причиною якого став мобінг (цькування), заподіяна шкода відшкодовується у розмірі понесених витрат на лікування.

30 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки

Наша розсилка

Реклама

X