Головна » Бухгалтеру » Податковий облік » Чи відноситься сума благодійної допомоги до витрат у податковому обліку?
Податковий облік

Чи відноситься сума благодійної допомоги до витрат у податковому обліку?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Починаючи з 01.01.2015 року діють нові правила визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. В обліку податку на прибуток немає поняття податкових витрат та податкових доходів.

Відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу. Коригування в обов’язковому порядку здійснюється тими платниками, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 мільйонів гривень.

Критерії, за якими платники податку мають право визначати об’єкт оподаткування без коригування фінансового результату до оподаткування, встановлено пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу. Згідно із зазначеною нормою платник податку, у якого річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн., має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, у кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, яка подається за перший рік у такій безперервній сукупності років.

Таким чином, з 2015 року платники оподатковують фінансовий результат, визначений ними у фінансовій звітності за даними бухгалтерського обліку.

Згідно з пп.140.5.9 п.140.5 ст.140 Податкового кодексу фінансовий результат звітного періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, перерахованих (переданих) протягом звітного податкового року неприбутковим установам та організаціям, визначеним у пп.1 та 2 пп.133.1.1 п.133.1 ст.133 Податкового кодексу, що перевищують чотири відсотки оподаткованого прибутку попереднього звітного року.

Виходячи з вище наведеного, в бухгалтерському обліку вся вартість благодійної допомоги відобразиться у складі витрат в періоді їх понесення, але при визначенні фінансового результату з метою оподаткування податком на прибуток, бухгалтерський фінансовий результат слід відкоригувати на суму допомоги, яка перевищує чотири відсотки податкового прибутку минулого року. Якщо в минулому році податкового прибутку не було, бухгалтерський фінансовий результат необхідно відкоригувати на всю вартість благодійної допомоги.

ДФС у Львівській області


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

січень, 2022

X