Головна » Бухгалтеру » Облік у бюджетних установах » Облік благодійної допомоги
Бухгалтерський облік Облік у бюджетних установах

Облік благодійної допомоги

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Гуманітарна та благодійна допомога: у чому відмінність

На побутовому рівні здається, що благодійна допомога та гуманітарна — це тотожні поняття, практично синоніми. Але законодавством вони чітко розмежуються. Засади благодійності визначає Закон «Про благодійність» № 5073-VI. Існує окремий закон, яким регулюється надання, оформлення та розподілення гуманітарної допомоги — Закон № 1192-XIV.

У першому законі про благодійну допомогу визначено, що благодійна діяльність — це добровільна особиста або майнова допомога для досягнення певних цілей, від якої благодійник не отримає прибутку або компенсації. До цілей такої допомоги відносяться багато напрямків:

 • освіта, наукова та медична діяльності;

 • охорона довкілля;

 • правова допомога;

 • культура та охорона об’єктів культурної спадщини;

 • спорт;

 • ліквідація наслідків природних та техногенних катастроф, збройних конфліктів, допомога біженцям та постраждалим.

У другому законі визначено, що гуманітарна допомога є цільовою та адресною, безоплатною, надається у будь-якій формі — гроші, товари і т.д. В цьому полягає її подібність до благодійної допомоги. Але надається вона задля збройного захисту держави, вирішення проблеми соціальної незахищеності, у зв’язку з виникненням надзвичайного стану через:

 • стихійне лихо;

 • аварії;

 • поширення епідемії;

 • катастрофи техногенного або екологічного типів;

 • збройний конфлікт.

Тобто гуманітарна допомога є різновидом благодійної. Причому «гуманітарку» ще повинні визнати такою спеціально уповноважені державні органи , які розміщують рішення про визнання на своєму офіційному сайті та направляють у письмовій формі до митних та податкових органів.

Гуманітарну допомогу відокремлюють від благодійної у Звіті про використання доходів неприбуткової організації. Але у фінансовій звітності обидва види допомоги відображаються або у складі доходів за необмінними операціями, або окремо у натуральній формі.

Бухоблік благодійної допомоги

Згідно законодавства набувачами благодійної допомоги є бюджетні установи різних рівнів, медичні заклади, також заклади освіти, культури, спорту. Вони можуть отримувати від фізичних та юридичних осіб допомогу, у тому числі нерезидентів України.

Договір про пожертву

Документальне оформлення благодійної допомоги вимагає складання договору. За законом безоплатне передання майна або коштів називається благодійною пожертвою. Тож сторони повинні укласти договір про пожертву. Це стосується надання благодійної допомоги юридичною особою, а також і фізичною особою. У Цивільному кодексі немає окремих правил для такого договору. До нього застосовують такі ж правила, як до договору дарування. Його предметом можуть бути:

 • гроші у готівковій та безготівковій формах;

 • інші рухомі речі;

 • нерухомість та майнові права.

Хоча за законом укласти таку угоду можна в усній або письмовій формах, краще для оформлення благодійної допомоги зробити все письмово, щоб не було питань від контролюючих органів. У тексті документу треба чітко визначити розмір допомоги та механізм перевірки її цільового використання. Але треба ще підготувати додатково документи, які підтверджують, що кошти було спрямовано саме на цей проект.

Внесення коштів на рахунок

Якщо на рахунок бюджетної установи потрапляють гроші у якості благодійного внеску, вони стають бюджетними коштами, які розпорядник може використовувати лише з певною метою та згідно з кошторисом. Гроші повинні перераховуватись на спецрахунок.

За надану благодійну допомогу проводки у 2023 році будуть такі ж, як у минулому, але треба їх нагадати. У таблиці відображено надходження коштів на рахунок.

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Зарахування на рахунок благодійного внеску

2313

7511

Видатки з рахунку

2113 (2117, 6211)

2313

Спецрахунок відкривається у Казначействі. Але під час воєнного стану багато установ отримає міжнародну допомогу в іноземній валюті. Казначейство валютні рахунки відкрити не може. Але згідно Порядку №220, що було розроблено Кабміном, Нацбанк має право відкривати та вести рахунки державних органів, на які надходять кошти благодійників. Ці рахунки належать державним органам, які потім розподіляють отримані кошти вже в національній валюті між одержувачами.

Внесення у касу

Якщо благодійна допомога грошима надається у готівковій формі, її можуть прийняти тільки при наявності Заяви на переказ готівки. Це стандартна форма, яку було затверджено Інструкцією №103. Ці кошти установа повинна потім внести на свій спецрахунок. Благодійник отримує квитанцію, яка є підтвердженням факту передачі коштів. До каси установи гроші оформлюють прибутковим ордером відповідно.

У таблиці відображені проводки при внесенні благодійної допомоги в готівковій формі.

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Прийнято кошти до каси установи

2211

7511

Зараховано на рахунок у Казначействі

2313

2211

Витрачено кошти

2113 (2117, 6211)

2313

Зміни у кошторисі

Коли благодійна допомога надходить до рахунку установи, вона змінює статус. Відтепер це бюджетні кошти, тому витрачати їх можна тільки згідно з кошторисом. А для цього до нього потрібно внести зміни в частині спецфонду. Це треба робити одночасно з поданням довідки про надходження в натуральній формі, якщо такі мали місце. У бухгалтерському обліку збільшення надходжень відображається у разі надання допомоги в грошовій та натуральній формах у якості доходу. Для цього використовують субрахунок 7511 «Доходи від необмінних операцій».

Оприбуткування

Як було згадано вище, благодійну допомогу у бухгалтерському обліку розглядають як отримання доходу. Але треба ще оприбуткувати отримані цінності. Якщо це гроші у готівковій або безготівковій формах, все просто. А якщо це якесь обладнання, що відноситься до основних засобів (ОЗ), треба оформити Акт приймання передачі ОЗ. Для цього є стандартна форма, затверджена Мінфіном України у 2016 році. Акт може бути складений в двох примірниках, але вистачить і одного. Важливо, що він має бути затверджений підписом керівника установи, що отримує ці засоби. Оприбутковують їх за справедливою вартістю на дату отримання, при цьому враховуються додаткові витрати. Але якщо благодійник надає разом з цим обладнанням первісну документацію, то основні засоби треба оприбуткувати за вказаною в них ціною.

При визначенні справедливої вартості орієнтуються на імовірну ціну придбання аналогічної моделі обладнання, яка знаходиться в такому ж технічному стані. Після оприбуткування треба підписати Акт введення в експлуатацію ОЗ. Також на них відкривають інвентарну картку типової форми.

Деякі труднощі можуть виникнути під час списання активів, отриманих у якості благодійних внесків. Треба правильно вибрати рахунок витрат. А для цього діятиме правило, що не можна ототожнювати джерело надходження цих активів на напрямок витрачення. Тобто рахунок використовують залежно від змісту операції. Для благодійної допомоги згідно її визначення за законом метою є здійснення основної діяльності установи, тобто потрібен рахунок 8013.

Благодійна допомога у натуральній формі

Це можуть бути будь-які товарно-матеріальні цінності. Вони мають специфіку відображення у первинній документації. Благодійник складає письмову заяву в довільній формі, де зазначено, що він бажає передати ці активи. Договір пожертви також має бути укладений. Але якщо благодійник дарує нерухомість, то такий договір ще має бути нотаріально засвідченим. Підставами для зарахування цінностей будуть:

 • накладна;

 • відповідний акт оприбуткування, форма якого може бути розроблена самим підприємством;

 • Акт введення в експлуатацію;

 • Довідка про зміну до кошторису.

До Казначейства установа повинна подати Довідку про надходження у натуральній формі. Це треба зробити до кінця звітного місяця. У цьому документі вказують КЕВ, за яким буде відображено видатки.

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Оприбутковано матеріальні цінності

15, 1812, інш.

2117, 6211

Відображена сума доходу

2313

7511

Відображено касові видатки

2117

2313

Списання запасів

8013

15, 1812

Спеціалісти рекомендують, якщо установа часто отримує допомогу від благодійників, створити регламент або порядок оприбуткування та відображення у бухгалтерському обліку такої допомоги, а також механізму списання отриманих активів. Тоді це допоможе забезпечити цілісність та послідовність обліку в установі. І навіть контролюючі органи не будуть мати зауважень, якщо такий внутрішній документ буде відповідати вимогам чинного законодавства, а сумнівних питань в них буде набагато менше.

Надання благодійної допомоги

Для підприємства надання благодійної допомоги відображається проводками, що вказані в таблиці.

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Якщо товари було спочатку придбано для власних потреб підприємства

Перераховано допомогу у грошовій формі

377

311

Передані ТМЦ неприбутковій організації

377

281

Нарахована сума ПЗ з розміру ПДВ

643/1

641

949

643/1

Списано суму благодійної допомоги

949

377

Товари від початку було придбано для благодійності

Перерахування коштів

377

311

Передано ТМЦ неприбутковій організації

377

281

Якщо річний дохід благодійника не перевищує 20 млн. гривень, сума допомоги відображається як збільшення бухгалтерських витрат та зменшує базу для оподаткування прибутку. Якщо це підприємство з великим доходом, то податок буде розрахований з бухгалтерського фінансового результату, який потім коригується на різниці, передбачені Податковим Кодексом. Документальним підтвердженням буде договір на пожертву та первинні документи.

 

Поділіться з друзями - підтримайте проект