Головна » Бухгалтеру » Кадровий облік » Держпраці нагадала підстави припинення для трудового договору
Кадровий облік

Держпраці нагадала підстави припинення для трудового договору

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Держпраці у Кіровоградській області нагадує, що згідно зі ст. 36 КЗпП підставами припинення трудового договору є:

1) Угода сторін

Потреба у використанні п. 1 ст. 36 КЗпП з’являється насамперед у сторін строкового трудового договору для його дострокового припинення. З ініціативи власника такий трудовий договір може бути розірваний тільки за наявності підстав, зазначених у законі. Працівник також вправі розірвати строковий трудовий договір тільки за наявності причин, передбачених у ст. 39 КЗпП. Коли в кожної з сторін немає права на дострокове розірвання строкового трудового договору, вони можуть домовитися про припинення його за п. 1 ст. 36 КЗпП.

2)  Закінченням строку договору

На цій підставі може бути припинений тільки строковий трудовий договір, укладений як строковий відповідно до закону. Якщо ж строковий трудовий договір укладено всупереч правилам ст. 23 КЗпП, то умова про строк є незаконною. Трудовий договір у такому разі вважається укладеним на невизначений строк, і він не може бути припинений у зв’язку з закінченням строку.

Якщо ж в останній день строку дії трудового договору працівник не був звільнений, трудові відносини вважаються продовженими на невизначений строк, якщо тільки жодна із сторін не вимагає припинення трудових відносин (ст. 39-1 КЗпП).

Тому за закінченням строків трудового договору варто стежити дуже суворо. Пропуск строку на звільнення працівника, прийнятого на роботу за строковим трудовим договором, надалі означає необхідність його звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (через скорочення чисельності працівників), а це означає необхідність значних додаткових виплат на користь працівника.

При звільненні після закінчення строку трудового договору варто враховувати, що звільнення жінок, зазначених у частині третій ст. 184 КЗпП, здійснюється з обов’язковим працевлаштуванням.

3) Призов або вступ на військову службу або альтернативну (невійськову) службу.

Для звільнення працівник повинен подати власникові або уповноваженому ним органові повістку військкомату або інший документ, що підтверджує призов або прийняття на військову службу. Працівники, що направлені на альтернативну службу, для звільнення повинні надати направлення на проходження альтернативної служби.

4) Ініціатива працівника, власника або виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

При оформленні звільнення за такою підставою з роботи на п. 4 ст. 36 КЗпП, як правило, не посилаються, оскільки цей пункт не є нормою прямої дії.

Є спеціальні норми, що дозволяють згаданим суб’єктам розірвати трудовий договір чи вимагати його розірвання (ст. 28, 38, 39, 40, 41, 45 КЗпП тощо).

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).

5) Переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посад

Для звільнення необхідне клопотання власника того підприємства, установи, організації, куди працівник переводиться.

Працівник повинен подати заяву власникові підприємства (установи, організації), з якого він звільняється, оскільки закон вимагає згоди власника на припинення трудового договору в порядку переведення на інше підприємство, в іншу установу, організацію.

Закон детально не регламентує порядок переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію. У зв’язку з цим належить враховувати необхідність зазначення власником підприємства (установи, організації), в яке працівник переводиться на роботу, у клопотанні про переведення працівника на строк, протягом якого він просить звільнити працівника в порядку переведення і протягом якого буде діяти обов’язок прийняти на роботу працівника в порядку переведення. Якщо ж цей строк не обмежується, то можливе виникнення спорів через невизначеність у взаємовідносинах сторін.

Власник, до якого працівник звернувся з проханням звільнити його в порядку переведення на інше підприємство і надав при цьому клопотання власника підприємства – передбачуваного нового місця роботи, не несе будь-яких обов’язків перед працівником або власником, який звернувся з клопотанням про звільнення працівника. Він може за своїм розсудом заяву і клопотання задовольнити чи відмовити в їх задоволенні.

6) Відмова працівника від переведення в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі змінами істотних умов праці.

Переміщення підприємства, установи, організації в іншу місцевість – це вкрай рідкісний у нинішніх умовах випадок, хоча його не можна виключати повністю.

Зате відмова від продовження роботи у зв’язку із змінами істотних умов праці як підстава для припинення трудового договору стає повсякденним явищем. Власник, зрозуміло, повинен мати докази відмови працівника від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці. Найкраще, коли такими доказами буде письмове повідомлення власника про майбутню зміну істотних умов праці з розпискою працівника про відмову від продовження роботи або письмова заява працівника про відмову від продовження роботи у зв’язку із змінами істотних умов праці.

7) Набрання законної сили вироком суду, який виключає можливість продовження даної роботи.

Виключають можливість продовження роботи вироки, якими призначене покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, звільнення з посади, заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю.

8) Укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України “Про запобігання корупції” , встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення

У випадках 7 та 8  особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

9) З підстав, передбачених Законом “Про очищення влади”;

У цьому випадку особа підлягає звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України “Про очищення влади”.

10) Підстави, передбачені контрактом.

11) Підстави, передбачені іншими законами.

Додаткового Держпраці зазначає, що зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.

А також фахівці звертають увагу  працівників на переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. Стаття 42 КЗпП передбачає, що за цих умов переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

  • сімейним – при наявності двох і більше утриманців,
  • особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком,
  • працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації,
  • працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва,
  • учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,
  • авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій,
  • працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання,
  • особам з числа депортованих з України, протягом п’яти років, з часу повернення на постійне місце проживання до України,
  • працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, – протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.
20 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X