Головна » Events » Атестація робочих місць. Охорона праці. РОЗСЛІДУВАННЯ ВИПАДКІВ ІНФІКУВАННЯ COVID-19 НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ

Атестація робочих місць. Охорона праці. РОЗСЛІДУВАННЯ ВИПАДКІВ ІНФІКУВАННЯ COVID-19 НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ

чт14квітУвесь деньпт15Атестація робочих місць. Охорона праці. РОЗСЛІДУВАННЯ ВИПАДКІВ ІНФІКУВАННЯ COVID-19 НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ(Увесь день)(GMT+03:00) Тип подіїСемінар

Деталі події

З метою гармонізації національного законодавства з охорони праці до Директив Ради ЄС, з необхідністю підвищення дієвості та ефективності заходів профілактики виробничого травматизму, з метою підвищення рівня безпеки виробництва на підприємствах та необхідністю впровадження  європейських  стандартів  безпеки,  із затвердженням нового Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві  (Постанова КМУ № 337 від 17.04.2019 р.), у зв’язку з оновленням порядку атестації лабораторій на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища,  з відновленням  дії  від 26 квітня 2019 року до 01 січня 2022 року міждержавних стандартів щодо санітарно-гігієнічних вимог до виробничого середовища (Наказ ДП «УкрНДНЦ № 111 від 24.04.2019 р.), з метою визначення  існуючих  проблем  та шляхів  їх розв’язання  у  м. Києві   проводиться  інформаційно – консультаційний семінар на тему:

 

БЕЗПЕЧНА РОБОТА ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ (COVID-19).

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ (зміни в законодавстві, в порядку регулювання промислової безпеки, організація, фінансування, відповідальність).

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ (порядок проведення, зі змінами та доповненнями пільги, компенсації, відпустки) в 2022 році.

ЛАБОРАТОРНИЙ КОНТРОЛЬ УМОВ ПРАЦІ. Гігієнічна оцінка умов праці в залежності від визначених факторів.

РОЗСЛІДУВАННЯ ВИПАДКІВ ІНФІКУВАННЯ COVID-19 НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ.  

Методика проведення досліджень та оцінки важкості й напруженості трудового процесу

14-15 квітня 2022 року

Лектори-консультанти:

Провідні фахівці Міністерств та відомств України

В програмі:

І. Атестація робочих місць за умовами праці (порядок проведення, пільги, компенсації, відпустки).

 • Мета і порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, методичні рекомендації. Зміни та доповнення внесені постановою КМУ № 741 від 05.10.2016 року.
 • Організація роботи з проведення атестації робочих місць.
 • Державний контроль за проведенням атестації робочих місць. Контроль за правильним застосуванням Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах
 • Пільги і компенсації, що установлені законодавством працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці і порядок їх надання:
 • Перелік виробництв, цехів, професій  та посад зайнятість в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня;
 • пенсія за віком на пільгових умовах. Нова редакція списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсії за віком на пільгових умовах;
 • внесення змін до списків № 1 та № 2;
 • додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, особливий характер праці;

–   скорочена тривалість робочого тижня;

–   доплати за умови праці.

–   лікувально-профілактичне харчування, одержання молока або інших рівноцінних харчових продуктів.

 • · Санітарно-гігієнічна оцінка умов праці для проведення атестації робочих місць відповідно до правил та норм «Гігієнічна класифікація праці за показаннями шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».

 

ІІ. Охорона праці та промислова безпека в умовах пандемії КОВІД-19

(законодавство, організація, фінансування, відповідальність).

 

 •  Законодавство про охорону праці та промислову безпеку:

–       зміни законодавства, які відбулися в останній час, та проекти документів;

–       практика застосування та коментар деяких положень законодавства;

–            відповідальність за порушення вимог охорони праці та промислової безпеки, особливості її застосування;

–        державний нагляд і громадський контроль у сфері охорони праці та промислової безпеки;

 

 •   Управління охороною праці на підприємстві:

–       служба охорони праці, планування заходів з охорони праці;

–       навчання та підвищення кваліфікації, інструктажі, психофізіологічний відбір, медичний огляд;

–       зміни у порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, вжиття профілактичних і попереджувальних заходів. (Постанова Кабінету Міністрів № 337 від 17.04.2019р.):

–       На кого поширюється новий порядок;

–       Перелік випадків, які підлягають розслідуванню;

–       Термін давності при розслідування нещасних випадків на виробництві;

–       Обставини за якими нещасний випадок визнається таким, що пов’язаний з виробництвом;

–       Процедури розслідування – починаючи від надання повідомлення, про нещасний випадок і закінчуючи оформленням та затвердження акту про проведення розслідування;

–                   Особливості розслідування випадків смерті медичних працівників, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

 

 • Регулювання промислової безпеки на підприємстві:

–       зміни у порядку видачі дозволів органами Держнагляду України;

–       експертна діяльність і аудит у сфері охорони праці та промислової безпеки;

–       проведення технічного огляду виробничого обладнання та устаткування, будівель та споруд;

–       зміни у порядку проведення ідентифікації, обліку та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

 

 • Фінансування і стимулювання, економіка охорони праці та промислової безпеки:

–       порядок та джерела фінансування профілактичних і попереджувальних заходів;

–       внутрішні та зовнішні фінансові витрати підприємства у сфері охорони праці та промислової безпеки, їх оптимізація;

–       штрафні санкції у сфері охорони праці та промислової безпеки.

 

 • Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання:

–       основні вимоги законодавства про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;

–       компенсація витрат підприємства на медичну і соціальну допомогу потерпілим на виробництві;

–       відшкодування морального збитку потерпілому на виробництві;

–       повноваження і права страхових експертів у здійсненні контролю за охороною праці.

–       проведення профілактичних заходів та перевірок на підприємстві;

 

Забезпечення гігієни праці на виробництві. Контроль. Профілактика професійних захворювань, нещасних випадків на підприємстві.

 •  Шкідливі умови праці, періодичність проведення лабораторних досліджень умов праці (контроль умов праці).
 • Порядок організації медичних оглядів працівників задіяних в шкідливих умовах праці (попередній при прийомі на роботу, періодичний в ході трудової діяльності, позачерговий медичний огляд). Приклади визначення факторів, що впливають на працівників.
 • Порядок складання санітарно – гігієнічних характеристик умов праці при підозрі у працівника хронічного професійного захворювання. Порядок встановлення зв’язку захворювання з умовами праці. Порядок розслідування причин виникнення хронічних професійних захворювань, заходи щодо профілактики. Обов’язки роботодавця.
 • Розслідування випадків інфікування COVID-19 на робочих місцях
 • Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу. Основні вимоги до діяльності лабораторій.
 • Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (наказ Мінсоцполітики від 29.11.2018 №1804

Лабораторний контроль умов праці. Гігієнічна оцінка умов праці в залежності від визначених факторів. Методика проведення досліджень та оцінки важкості й напруженості трудового процесу

 

Вартість участі в вебінарі 2900,00 грн без ПДВ

 

У вартість включено:

Підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камери можливість прямого спілкування з лектором;

Ексклюзивні добірки матеріалів (презентацій) плюс запис вебінару;

 

Вартість участі одного слухача семінару –  4900,00 грн. Без ПДВ

(Всі вимоги карантинного режиму обов’язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. відстань 1,5 метрів між слухачами)

кількість місць в групі обмежена

 

У вартість включено:

Обід в ресторані готелю;

Кава-брейки з дивовижною випічкою (вранці, в перервах);

Набір канцтоварів;

Можливість спілкування з лекторами та колегами;

 

Регистрация: (044) 221-69-87, моб. (067) 536-09-01 

Деталі

Час

14.04.2022 - 15.04.2022 (Увесь день)(GMT+03:00)