Головна » Бухгалтеру » Консультації » Форма № 1ДФ: відображення медстрахування, призів, повернення оренди, інше…
Консультації

Форма № 1ДФ: відображення медстрахування, призів, повернення оренди, інше…

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Медичне страхування

Працівнику нараховано дохід, отриманий ним як додаткове благо у вигляді добровільного медичного страхування, у розмірі 3 000,00 грн. База для розрахунку ПДФО з урахуванням натурального коефіцієнта становить 3 658,54 грн. Яку суму доходу працівника потрібно зазначити у формі № 1ДФ: 3 000,00 чи 3 658,54 грн?

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок № 4).

Згідно з пп. 3.2 розділу ІІІ цього Порядку у графі 3а «Сума нарахованого доходу» розділу І форми № 1ДФ відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. В зазначеному випадку дохід, отриманий працівником як додаткове благо у вигляді добровільного медичного страхування, відображається за ознакою доходу «126».

При цьому нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння).

Крім того, відповідно до п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких установлено згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: К = 100 : : (100 – Сп), де К — коефіцієнт; Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу, застосовується для визначення бази оподаткування у разі надання платнику податку доходів у негрошовій формі.

Отже, у формі № 1ДФ відображаються суми доходу з урахуванням цього коефіцієнта: у розділі І у графі 3а «Сума нарахованого доходу» — 3 658,54 грн, графі 3 «Сума виплаченого доходу» — 3 658,54 грн, графі 4а «Сума нарахованого податку» — 658,54 грн, графі 4 «Сума перерахованого податку» — 658,54 грн. У рядку «Військовий збір» розділу II форми № 1ДФ відображається (без коефіцієнта) загальна сума нарахованого доходу — 3 000,0 грн (графа 3a), загальна сума виплаченого доходу — 3 000,0 грн (графа 3). У графі 4а «Сума нарахованого податку» цього рядка — 45,0 грн, графі 4 «Сума перерахованого податку» — 45,0 грн.

Оренда автомобіля

За якою ознакою доходу у формі № 1ДФ відображається дохід від надання фізичною особою в оренду автомобіля підприємству?

Об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу). При цьому загальний оподатковуваний дохід — будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (п. 164.1 ст. 164 цього Кодексу).

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються відповідно до пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу інші доходи, крім зазначених у ст. 165 цього Кодексу.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Податкового кодексу (18 %).

Крім того, доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5 %.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Таким чином, якщо фізична особа надає підприємству в оренду рухоме майно (автомобіль), то такий дохід включається податковим агентом до складу загального оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %. У формі № 1ДФ такий дохід зазначається за ознакою доходу «127».

Призи учасникам заходів

Чи є обов’язковим відображення у формі № 1ДФ вартості призів (подарунків) учасникам (переважно дітям) міських заходів, якщо їх вартість не перевищує 25 % мінімальної заробітної плати?

Відповідно до пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 % мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Водночас відповідно до п. 1.3 Порядку № 4 його дія поширюється, зокрема, на податкових агентів, які нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Податкового кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір, передбачений п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Отже, незалежно від способу оподаткування нарахованих доходів податковий агент зобов’язаний відобразити у формі № 1ДФ дохід у вигляді вартості призів (подарунків) учасникам міських заходів, якщо їх вартість не перевищує 25 % мінімальної заробітної плати, за ознакою доходу «160».

Повернення орендної плати

У 2017 р. фізична особа (пайовик) отримала орендну плату за три роки наперед. Дохід та його оподаткування було відображено у формі № 1ДФ за ІІІ квартал 2017 р. У ІІ кварталі 2018 р. фізична особа (пайовик) повернула суму доходу, отриману у ІІІ кварталі 2017 р., і заключила договір емфітевзису на 50 років та отримала дохід. Як відобразити у формі № 1ДФ повернення коштів та ПДФО, а також нарахування доходу?

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються інші доходи, крім доходів, визначених ст. 165 цього Кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Порядком № 4 визначено порядок заповнення та подання податковими агентами форми № 1ДФ, а також проведення коригувань.

Дані зазначеної форми свідчать про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

При цьому у разі проведення підприємством у бухгалтерських звітах повернення фізичною особою коштів, зокрема орендної плати, у II кварталі 2018 р. у формі № 1ДФ зазначається сума на повернення за ознакою доходу «106».

Отже, у розділі І у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається Х грн зі знаком «–»; графі 3 «Сума виплаченого доходу» — Х грн зі знаком «–»; графі 4а «Сума нарахованого податку» — Х грн зі знаком «–»; графі 4 «Сума перерахованого податку» — Х грн зі знаком «–».

Водночас дохід, отриманий платником податку від надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення у користування (емфітевзис), відображається податковим агентом у формі № 1ДФ за ознакою доходу «127».

Так, при нарахуванні доходу у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається Х грн; графі 3 «Сума виплаченого доходу» — Х грн; графі 4а «Сума нарахованого податку» — Х грн; графі 4 «Сума перерахованого податку» — Х грн.

У рядку «Військовий збір» розділу II форми № 1ДФ загальна сума нарахованого доходу з урахуванням зменшення на суму повернення — Y грн (графа 3a); загальна сума виплаченого доходу також зменшується на суму повернення — Y грн (графа 3); у графі 4а «Сума нарахованого податку» — з урахуванням зменшення на суму повернення збору — Y грн, графі 4 «Сума перерахованого податку» — з урахуванням зменшення на суму повернення збору — Y грн.

Перерахунок податку

Як виправити помилку за січень — травень 2018 р. та провести перерахунок у червні, якщо підприємство не врахувало наявність податкової соціальної пільги у працівниці (150 % як одинокій матері) при розрахунку ПДФО, і як відобразити зазначене у формі № 1ДФ?

Для отримання податкової соціальної пільги (далі — ПСП) платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП, до якої додаються відповідні підтвердні документи (пп. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу).

ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня (місяця) отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.

При цьому згідно з пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування незалежно від того, чи має платник податку право на застосування ПСП.

Таким чином, якщо податковим агентом проведено перерахунок податку на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді заробітної плати із застосуванням ПСП і до повернення підлягають суми податку за січень — травень 2018 р., то у формі № 1ДФ такий результат відображається у сукупності одним рядком за ознакою доходу «101» у тому кварталі, в якому такий перерахунок (повернення) здійснюється. В зазначеному випадку — в II кварталі.

При цьому у разі якщо результат перерахунку податку на доходи фізичних осіб буде від’ємним, то допускається заповнення показника зі знаком «–».

Неправильна ознака виду доходів

Податковим агентом допущено помилку у графі «Ознака доходу» форми № 1ДФ. Який штраф за це передбачено?

Підпунктом 3.2 розділу ІІІ Порядку № 4 визначено, що у графі 3а «Сума нарахованого доходу» форми № 1ДФ відображається, зокрема, за звітний квартал дохід, який нараховано фізичній особі згідно з довідником ознак доходів.

Оскільки в оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб за окремими доходами діють різні ставки податку (наприклад, дивіденди — 9 %, продаж рухомого майна — 5 % тощо), при заповнен­ні звітності з неправильною ознакою виду доходу зазначена сума нарахованого (перерахованого) податку може не відповідати ставці податку, що утримується з такого доходу.

Отже, відображення у графі 5 форми № 1ДФ доходу з іншою ознакою, яка не відповідає виду нарахованого (виплаченого) доходу фізичної особи, є порушенням заповнення цієї форми та свідчить про надання недостовірних даних.

З метою виправлення зазначених помилок податковий агент має подати до контролюючого органу нову звітну або уточнюючу форму.

У разі подання податковим агентом уточнюючої форми № 1ДФ до такого податкового агента застосовується відповідальність, передбачена п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу, у вигляді штрафу у розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1 020 грн.

Вісник ДФС

12 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X