Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Держоргани інформують » ФСС про фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду
Держоргани інформують Консультації

ФСС про фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області повідомляє: 19 липня 2018 року правління Фонду соціального страхування України на позачерговому засіданні своєю Постановою № 12 затвердило Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Порядок № 12). Постанова набуває чинності з 01 жовтня 2018 року.

Згідно з новим Порядком № 12 здійснюється фінансування страхувальників для надання за рахунок коштів Фонду соціального страхування матеріального забезпечення за такими видами:

– допомога по тимчасовій непрацездатності  (включаючи догляд за хворою дитиною);

–  допомога по вагітності та пологах;

– допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

– допомога по тимчасовій непрацездатності, що настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

–  виплата в разі тимчасового переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;

–  відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

Фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення  застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві здійснюються відділеннями Фонду.

Підставою для отримання сум матеріального забезпечення від робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування або його відділення (далі – Фонд) є заява-розрахунок за формою згідно додатка 1 до Порядку № 12, до якого відповідно додаються:

– додаток 1.1 (допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах);

– додаток 1.2.(допомога на поховання);

– додаток 1.3 (допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку або профзахворювання);

– додаток 1.4 (виплата у разі переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувальну роботу;

– додаток 1.5 (відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг).

Заява-розрахунок готується   у двох примірниках,  один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та окремі виплати потерпілим на виробництві (членам їх сімей) зберігається у страхувальника, а другий подається до Фонду в паперовому вигляді особисто або надсилається в електронному вигляді  із застосуванням електронного цифрового  підпису.

Страхувальник подає заяву-розрахунок до відділення управління за своїм місцезнаходженням.

Термін подання заяви-розрахунку до відділення Фонду складає 5 робочих днів із дати прийняття рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення. Відлік рахується від дати затвердження Протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого).

Згідно Постанови від 19.07.2018 року № 13 Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності п. 4.1. зазначено, основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Зазначеною постановою встановлено нова форма Протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого).

Основні зміни форми нової заяви – розрахунку в порівнянні з попередньою.

 Табличну частину форми заяви-розрахунку доповнено всіма видами виплат, які проводяться згідно з Порядком № 12. Окремими рядками вказуються суми допомог по тимчасовій непрацездатності й вагітності та пологах, що надаються постраждалим унаслідок аварії на ЧАЕС. Виплати, які проводитимуть потерпілим на виробництві, указують із зазначенням кількості осіб. Додатки до заяви-розрахунку (додатки 1.1-1.5) заповнюються залежно від виду призначеного матеріального забезпечення та виплати потерпілим на виробництві. Додатки 1.1-1.5 заповнюють лише для тих видів виплат, на які замовляються кошти, про що робиться відмітка в графі “Примітка” табличної частини заяви-розрахунку. Кожен із додатків 1.1-1.5, що заповнюються, має підписати відповідальна особа з указуванням свого контактного телефону для зв’язку на випадок, якщо у працівників відділення Фонду виникнуть питання під час опрацювання даних із таких додатків.

Після надходження заяви-розрахунку до відділення Фонду, фахівцями протягом десяти робочих днів перевіряється наступна інформація:

–          правильність заповнення реквізитів;

–           наявність даних про страхувальника в Держреєстрі загальнообов’язкового державного соціальногострахування;

–          дані про сплату страхувальником ЄСВ.

Зазначену перевірку доповнено контролем за наявністю у Фонді зареєстрованого нещасного випадкучи профзахворювання (у разі проведення виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей), а також за правильністю нарахування виплат.

Водночас за потреби Фонд має право здійснювати обмін інформацією зі страхувальникомшляхом направлення запиту щодо уточнення інформації, наведеної у заяві-розрахунку.

У разі виявлення помилок і/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертатиметьсястрахувальнику з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення.

За відсутності зауважень до викладеної у заяві-розрахунку інформації Фонд здійснює відповідне перерахування коштів на окремий рахунок страхувальника.

Нагадаємо, страхувальник зобов’язаний здійснити виплати матеріального забезпечення в строки встановлені відповідно до вимог статті 32 Закону України від 23.09.1999 № 1105- XIV «Про  загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 1105):

Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологахв виплачується:

1) застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), інших підставах, передбачених законом, – у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати;

2) добровільно застрахованим особам, застрахованим особам, які працюють на умовах ЦПД, провадять підприємницьку чи іншу діяльність – протягом 10 днів після призначення допомоги.

Допомога на поховання виплачується не пізніше наступного робочого дня після отриманнястрахувальником страхових коштів від Фонду соціального страхування.

Після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник надсилає повідомлення   про   проведення   виплат за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 12. Повідомлення може бути надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису або надіслано листом з повідомленням, або надано безпосередньо до відділення Фонду. Повідомлення надсилається страхувальником протягом місяця з дня проведення виплат.

У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня фінансування відділення  Фонду здійснює перевірку щодо використання коштів Фонду.

Як діяти страхувальнику, якщо сума виплати визначена помилково

У  разі, якщо сума отриманих страхових коштів від Фонду перевищує фактичні витрати на проведення виплат за рахунок таких коштів невикористані страхові кошти страхувальником повинні бути повернуті протягом 3 робочих днів. Повернення здійснюється на рахунок Фонду. Водночас страхувальник має надати або надіслати листом пояснення причин повернення коштів, зазначаючи прізвище ім’я та по батькові, номер страхового свідоцтва застрахованої особи, номер листка непрацездатності, вид допомоги, за яким виявлено помилку.

В разі виявлення страхувальником помилок під час нарахування виплат за минулі періоди (за межами діючого бюджетного року) надлишково нараховані та виплачені кошти повертаютьсястрахувальником до Фонду й одночасно надсилається обґрунтоване письмове пояснення щодопричин повернення страхових коштів. А якщо внаслідок допущеної помилки отримано меншу суму фінансування, аніж треба було виплатити, у такому разі потрібно подати нову заяву-розрахунок із зазначенням суми, котру необхідно доплатити, а до неї долучити листа з обґрунтованими поясненнями.

ФСС


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X