Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » ІНСТРУКЦІЯ про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах
Закони, положення, нормативи

ІНСТРУКЦІЯ про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Зміст

Поділіться з друзями - підтримайте проект

ПОСТАНОВА

                                                                                          12.11.2003 № 492

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493
Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах
Відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України” і з метою приведення порядку ведення рахунків клієнтів банків у відповідність до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 18.12.98 № 527 “Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за № 819/3259;
постанову Правління Національного банку України від 22.07.99 № 364 “Про внесення змін і доповнень до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.08.99 за № 538/3831;
постанову Правління Національного банку України від 14.04.2000 № 146 “Про внесення змін до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.05.2000 за № 263/4484;
підпункт 2.1 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 17.01.2001 № 18 “Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за № 99/5290;
постанову Правління Національного банку України від 20.03.2001 № 114 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.04.2001 за № 309/5500;
постанову Правління Національного банку України від 05.12.2001 № 500 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.2001 за № 1057/6248;
постанову Правління Національного банку України від 11.12.2001 № 505 “Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.01.2002 за № 61/6349;
постанову Правління Національного банку України від 09.01.2002 № 9 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків виборчих фондів та про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за № 14/6302;
пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 03.04.2002 № 128 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.07.2002 за № 553/6841;
постанову Правління Національного банку України від 04.09.2002 № 323 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29.10.2002 за № 852/7140;
пункт 1.3 постанови Правління Національного банку України від 12.02.2003 № 55 “Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 126/7447;
постанову Правління Національного банку України від 16.04.2003 № 148 “Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.04.2003 за № 333/7654;
постанову Правління Національного банку України від 04.06.2003 № 224 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за № 472/7793.
3. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.
5. Постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Голова С.Л. Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.11.2003 № 492
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” та іншого законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк).
Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі – банки) поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, ініціативній групі з проведення всеукраїнського референдуму (далі – клієнти).
1.2. У межах застосування цієї Інструкції нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
відокремлений підрозділ – філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи-резидента;
іноземні представництва – іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, іноземних компаній, фірм, які представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні, а також військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України;
нерезиденти-інвестори – суб’єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства інших країн; фізичні особи – іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності; іноземні державні органи, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, що визнаються такими відповідно до законодавства України;
офіційні представництва – іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;
підприємці – суб’єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність, та постійні представництва;
постійні представництва – представництва юридичних осіб-нерезидентів (іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, що представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні), через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України;
суб’єкти господарювання – юридичні особи-резиденти і фізичні особи-підприємці;
уповноважений банк – банк, що має генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;
уповноважений працівник банку – працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх положень банку покладено обов’язок відкривати рахунки клієнтам;
фізичні особи-нерезиденти – іноземці, особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;
фізичні особи-резиденти – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;
юридичні особи-нерезиденти – юридичні особи з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави;
юридичні особи-резиденти – юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України.
Інші терміни, що вживаються в цій Інструкції, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.
1.3. Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, якщо банк не має змоги прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.
Юридичні особи – резиденти, відокремлені підрозділи юридичних осіб – резидентів, нерезиденти – інвестори, іноземні представництва мають право відкривати рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності.
Фізичні особи мають право відкривати рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та для власних потреб.
Юридичні особи-резиденти можуть відкривати поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки в банках через свої відокремлені підрозділи (далі – поточний рахунок відокремленого підрозділу, вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу).
1.4. Порядок відкриття банками рахунків клієнтів, використання коштів за ними і порядок їх закриття визначаються цією Інструкцією.
Відкриття і закриття рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій (далі – партії), кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидатів у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму здійснюються в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі цією Інструкцією.
1.5. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цієї Інструкції.
1.6. Порядок проведення операцій за рахунками клієнтів, відкритих у національній та іноземних валютах, регулюється законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку. Операції за рахунками здійснюються за допомогою платіжних інструментів за формами, установленими банківськими правилами (нормативно-правовими актами Національного банку, внутрішніми положеннями банку тощо).
1.7. Банк може відмовити клієнту в обслуговуванні рахунку у випадках, передбачених законодавством України і договором.
1.8. Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу – вкладні (депозитні) рахунки.
Поточний рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
До поточних рахунків також належать:
рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;
поточні рахунки типу “Н”, що відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України;
поточні рахунки типу “П”, що відкриваються в національній валюті постійним представництвам;
поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів та фонду референдуму.
інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам в уповноважених банках України відповідно до вимог цієї Інструкції для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні;
Вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.
До вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні депозитні рахунки, що відкриваються фізичним особам відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” для накопичення заощаджень на виплату пенсії.
1.9. Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу укладаються в письмовій формі. Один примірник договору зберігається в банку, а другий банк зобов’язаний надати клієнту під підпис.
1.10. Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або іншого документа, що відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) і звичаями ділового обороту.
У договорі банківського вкладу, зокрема, зазначаються:
вид банківського вкладу;
сума, що вноситься або перераховується на вкладний (депозитний) рахунок;
строк зберігання коштів (за строковим вкладом);
розмір і порядок сплати процентів або доходу в іншій формі, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін;
умови дострокового розірвання договору;
інші умови за погодженням сторін.
1.11. Клієнти можуть відкривати лише один поточний рахунок для формування (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб’єкта господарювання – юридичної особи (у національній та/або іноземній валюті) та один поточний рахунок (у національній та/або іноземній валюті) за кожною угодою про ведення спільної діяльності без створення юридичної особи.
1.12. Юридичні особи-нерезиденти можуть відкривати в банках України інвестиційні рахунки для здійснення інвестицій у національній та іноземних валютах у порядку, установленому цією Інструкцією.
1.13. Банк зобов’язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття поточного/вкладного (депозитного) рахунку такого клієнта:
юридичної особи – резидента;
відокремленого підрозділу;
іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України зобов’язане сплачувати податки і збори;
інвестора (оператора) за угодами про розподіл продукції відповідно до Закону України “Про угоди про розподіл продукції” ;
фізичної особи – підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.
Особа, що відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку/представник власника рахунку/особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), зобов’язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.
Банк має право проводити видаткові операції за рахунком клієнта юридичної особи – резидента, відокремленого підрозділу, іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України зобов’язане сплачувати податки і збори, інвестора (оператора), який є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України “Про угоди про розподіл продукції” , фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, починаючи з дати отримання банком повідомлення-відповіді або корінця повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік в контролюючих органах (далі – повідомлення).
1.14. Днем відкриття поточного рахунку клієнта вважається дата, що зазначена на заяві про відкриття цього рахунку в розділі “Відмітки банку”.
1.15. У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) власник рахунку – суб’єкт господарювання в місячний строк з дня державної реєстрації цих змін має подати до банку документ/копію документа, що підтверджує державну реєстрацію зміни місцезнаходження (місця проживання) власника рахунку – суб’єкта господарювання.
У разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання, що пов’язане із зміною адміністративного району (міста), цей клієнт додатково в місячний строк після зняття з обліку контролюючим органом за попереднім місцезнаходженням має подати документ/копію документа, що підтверджує взяття його на облік контролюючим органом за новим місцезнаходженням.
Копії документів, зазначених у цьому пункті, зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.
На підставі поданих документів уносяться відповідні зміни до картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2) / картки із зразками підписів (додаток 4) або подається нова картка.
1.16. Документи, подані клієнтом для відкриття рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання банку.
За наявності в банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є нечинним, банк відмовляє особі у відкритті рахунку.
Банк зобов’язаний здійснювати перевірку змісту установчих документів юридичної особи з метою з’ясування наявності в неї печатки.
Якщо в установчих документах є інформація про наявність в юридичної особи печатки, то відкриття, використання та закриття рахунків здійснюється з використанням печатки.
1.17. Копії документів, які вимагає ця Інструкція для відкриття рахунків, мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку.
Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред’явив оригінали цих документів.
Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.
1.18. У разі відкриття поточного рахунку клієнту в його заяві уповноважений працівник банку зазначає дату відкриття та номер рахунку. На заяві клієнта мають бути зазначені підписи одного з керівників банку або уповноваженої ним особи, на якого (яку) згідно з внутрішніми положеннями банку покладено обов’язок приймати рішення про відкриття поточних рахунків клієнтів, а також уповноважених осіб (особи) банку, які (яка) відповідно до внутрішніх положень банку здійснюють перевірку на достовірність і відповідність чинному законодавству документів та копій документів, що подаються клієнтом, а також контролюють правильність присвоєння номера рахунку клієнта та його відповідність внутрішньому плану рахунків банку.
Відкриття поточного рахунку клієнту – публічному діячеві або пов’язаній з ним особі здійснюється з дозволу керівника банку.
1.19. Тексти заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів (за потреби) можуть бути зазначені в договорі банківського рахунку між банком і клієнтом – фізичною особою за довільною формою, але із збереженням реквізитів, передбачених у відповідних додатках до цієї Інструкції.
1.20. Під час відкриття клієнтам поточних рахунків з обмеженими режимами їх використання банки мають забезпечити цих осіб інформацією про режим використання цих рахунків у порядку, установленому внутрішніми положеннями банку.
1.21. Банк зобов’язаний повідомити державного виконавця про відкриття нового рахунку клієнта, якщо на кошти, що зберігаються на іншому рахунку цього клієнта, відкритому в банку, державним виконавцем накладено публічне обтяження.
З метою забезпечення повідомлення державного виконавця:
банк передає клієнту письмове повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту та вимагає від клієнта письмове підтвердження про його отримання;
клієнт передає державному виконавцю зазначене повідомлення;
клієнт передає до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту, щодо якого в банку є публічне обтяження рухомого майна.
1.22. З документів, які вимагаються від клієнта в разі відкриття рахунків цією Інструкцією, формується справа з юридичного оформлення рахунку.
1.23. Банки та їх клієнти зобов’язані дотримуватися вимог законодавства України з питань відкриття та ведення рахунків і цієї Інструкції.
За порушення зазначених вимог банки та їх клієнти несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

2. Ідентифікація клієнтів

2.1. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов’язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати клієнтів – власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком.
2.2. Ідентифікація клієнта не є обов’язковою, якщо клієнт уже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства України.
2.3. Банк з метою ідентифікації резидентів має встановити:
для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи – підприємця, реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження; відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи; код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.
Банк з метою ідентифікації нерезидентів має встановити:
для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство; відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні;
для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку; відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи. Банку також подається копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.
2.4. Представники клієнта мають подати уповноваженому працівникові банку документи, що підтверджують їх повноваження.
2.5. Банк ідентифікує фізичну особу-резидента без пред’явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, якщо в паспорті цієї особи контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.6. Уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває рахунок (власника рахунку/представника власника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), робить копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має визначити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
2.7. Якщо в процесі обслуговування рахунку власник рахунку надає право розпорядження рахунком новому представникові, то банк зобов’язаний ідентифікувати нового представника в порядку, установленому цією главою.
2.8. Під час укладання договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи банк ідентифікує особу (у тому числі представника такої особи), яка відкриває рахунок, а особу, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, – під час пред’явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок
2.9. Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, крім визначених цією Інструкцією, з метою ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану.
Банк зобов’язаний відмовитися від відкриття рахунку, якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства України є неможливим.

3. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарювання

3.1. Якщо суб’єкт господарювання не має в цьому банку рахунків, то відкриття йому поточного рахунку здійснюється в такому порядку.
Особа, яка від імені суб’єкта господарювання відкриває поточний рахунок, має:
пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники юридичних осіб мають також надати документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені цією главою Інструкції.
На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
3.2. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:
заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;
копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;
копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про юридичну особу;
картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).
3.3. Банк відкриває поточний рахунок відокремленому підрозділу, який не має рахунків у цьому банку, на підставі таких документів:
заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа;
клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску. У разі одночасного відкриття в банку поточних рахунків через кілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подається одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом;
копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ;
копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи;
картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).
3.4. Банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі – підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку, на підставі таких документів:
заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 3), що підписана фізичною особою – підприємцем або її представником;
копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про фізичну особу – підприємця;
картки із зразками підписів (додаток 4).
3.5. Професійна спілка або об’єднання профспілок (далі – профспілка), яка не має рахунків у цьому банку, для відкриття поточного рахунку подає до банку такі документи:
заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керівник профспілки або інша уповноважена на це особа;
копію статуту (положення) профспілки, засвідчену нотаріально;
копію довідки про внесення профспілки до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально або вищою за статусом профспілковою організацією, в установленому порядку.
Профспілка, яка легалізувалася шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу, крім вищезазначених документів, має подати копію свідоцтва про легалізацію профспілки у відповідному органі виконавчої влади, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. Інформацію про те, що профспілка не легалізована, клієнт обов’язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”.
Первинній організації профспілок, яка вперше відкриває рахунок у цьому банку, для відкриття поточного рахунку потрібно подати до банку документи, визначені цим пунктом Інструкції для профспілок, крім копії довідки про внесення організації до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Копія статуту (положення) профспілки, подана її первинною організацією, може бути засвідчена вищою за статусом профспілковою організацією або нотаріально.
Первинні організації легалізованих профспілок додатково до вищезазначених документів мають подати копію свідоцтва про легалізацію профспілки у відповідному органі виконавчої влади, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи вищим профспілковим органом.
Інформацію про те, що профспілка, до якої належить первинна організація, не легалізована, цей клієнт обов’язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”.
3.6. Орендне підприємство, яке не має в цьому банку рахунків, для відкриття поточного рахунку подає до банку документи, зазначені в пункті 3.2 цієї Інструкції, а також копію договору оренди, засвідчену нотаріально.
3.7. Довірче товариство, яке не має в цьому банку рахунків, для відкриття поточного рахунку подає до банку документи, передбачені пунктом 3.2 цієї Інструкції, та укладає з банком договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку відповідно до Типового договору на обслуговування комерційним банком довірчого товариства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 24.12.93 № 583 і постановою Правління Національного банку України від 18.02.94 № 30 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.03.94 за № 47/256.
3.8. Військові частини, установи й організації Збройних Сил України та інші утворені відповідно до законів України військові формування, які не мають у цьому банку рахунків, для відкриття поточного рахунку подають до банку такі документи:
заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує уповноважена на це особа;
копію свідоцтва про реєстрацію військової частини (установи) як суб’єкта господарської діяльності у Збройних Силах України, засвідчену відповідним органом (або інший підтвердний документ відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що містить відомості про те, що військове формування є юридичною особою);
копію довідки відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).
3.9. Якщо суб’єкт господарювання вже має в цьому банку поточний рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку (зокрема, поточного рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в іноземній валюті) здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2) / картки із зразками підписів (додаток 4). Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається новий поточний рахунок відокремленого підрозділу.
Уповноважений працівник банку ідентифікує власника рахунку та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, в порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.
3.10. Якщо суб’єкт господарювання вже має в цьому банку вкладний (депозитний) рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то для відкриття поточного рахунку такому клієнту потрібно додатково подати заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2) / картку із зразками підписів (додаток 4), засвідчену в установленому порядку.
Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи.

4. Особливості відкриття поточних рахунків

4.1. З метою забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, у банку відкривається один поточний рахунок.
Уповноважена учасниками договору особа (особи) подає до банку такі документи:
заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана уповноваженою учасниками договору особою;
копію договору про ведення спільної діяльності, засвідчену нотаріально;
рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;
картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2);
копію документа, що підтверджує взяття на облік в контролюючому органі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
Відмітка банку про відкриття рахунку робиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту).
Кошти за цим рахунком використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб’єктів господарювання.
4.2. Під час відкриття поточного рахунку для формування (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб’єкта господарювання – юридичної особи (крім банків) подаються:
заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана особою, уповноваженою на відкриття рахунку засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи;
один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається договір/рішення про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально;
рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформляється у формі довіреності, посвідченої нотаріально [якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа]. Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена нотаріально;
картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).
У разі відкриття поточного рахунку для формування (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, подаються:
заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Інформація про те, що рахунок відкривається для формування (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку “Додаткова інформація” заяви про відкриття поточного рахунку;
один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається рішення про заснування акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально;
картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2);
довіреність або копія довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то цей документ не вимагається.
На цей рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду новостворюваної юридичної особи до її державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів, передбачених пунктом 3.2 глави 3 цієї Інструкції, та отримання банком повідомлення-відповіді або корінця повідомлення про взяття рахунку на облік контролюючим органом за місцезнаходженням суб’єкта господарювання – юридичної особи. У разі відмови в державній реєстрації суб’єкта господарювання – юридичної особи кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається на підставі письмового звернення із зазначенням підстав закриття рахунку, підписаного особою, уповноваженою засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи на закриття рахунку. Якщо засновником (учасником) суб’єкта господарювання є одна особа, то письмове звернення із зазначенням підстав закриття рахунку підписується цією особою або уповноваженою нею особою.
4.3. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного банку подаються такі документи:
заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги;
один примірник оригіналу договору/рішення про створення банку у формі публічного акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного кооперативного банку подається витяг з протоколу зборів засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори і діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчений нотаріально;
картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2). Картка засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.
Рахунок використовується для акумулювання коштів засновників (учасників) новостворюваного банку та їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку або територіальному управлінні Національного банку для формування статутного капіталу за місцем створення банку. Цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги, після внесення відомостей про юридичну особу до Державного реєстру банків або в разі відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги, після повернення коштів засновникам (учасникам).
4.4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час відкриття накопичувального рахунку для перехідного банку подає до територіального управління Національного банку або Операційного департаменту Національного банку такі документи:
заяву про відкриття накопичувального рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
копію рішення Фонду про створення перехідного банку;
картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).
Рахунок використовується для формування статутного капіталу перехідного банку. Цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, після отримання перехідним банком банківської ліцензії в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку про міжбанківські перекази коштів в Україні в національній валюті. Залишок коштів із накопичувального рахунку перераховується уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на відкритий нею кореспондентський рахунок перехідного банку.
4.5. Відкриття поточного рахунку з метою акумуляції коштів для виїзду на лікування за кордон здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95 за № 991.
4.6. Фізична особа, яка відкриває поточний рахунок для провадження незалежної професійної діяльності, зобов’язана подати банку такі документи:
заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);
копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію/дозвіл/ сертифікат тощо);
копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік в контролюючому органі;
копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік в органі Пенсійного фонду України;
картку із зразками підписів (додаток 4).
Кошти за поточним рахунком фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб’єктів господарювання”.
4.7. Нотаріус з метою вчинення нотаріальних дій з прийняття у депозит грошової суми відкриває окремий поточний рахунок у порядку, передбаченому пунктом 4.5 цієї глави.
Зазначений рахунок використовується виключно для проведення операцій, пов’язаних із:
виконанням зобов’язань клієнта нотаріуса-боржника перед кредитором;
проведенням розрахунків за договорами купівлі-продажу між клієнтами нотаріуса – фізичними особами, у тому числі на суму, що перевищує встановлену Національним банком граничну межу для готівкових розрахунків між фізичними особами.
Кошти, що перебувають на зазначеному рахунку, належать клієнтам нотаріусів у межах переданої кожним клієнтом суми. Нотаріус здійснює управління коштами, що перебувають на зазначеному рахунку, в порядку, визначеному законодавством, та не має права використовувати ці кошти з іншою метою, ніж виконання доручення клієнта, яким вони передані.
4.8. У випадках, визначених законодавством України, юридична особа може відкрити поточний рахунок з правом розпорядження ним іншими юридичними особами.
Для відкриття цього рахунку юридична особа подає до банку документи, зазначені в пункті 3.2 цієї Інструкції, крім картки із зразками підписів і відбитка печатки.
Додатково до визначеного переліку документів до банку подаються:
картки із зразками підписів і відбитка печатки тих юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком. Ці картки мають бути складені та засвідчені відповідно до вимог глави 18 цієї Інструкції;
документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), на підставі яких банк може ідентифікувати відповідно до законодавства України юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком. Ідентифікація представників цих юридичних осіб здійснюється в порядку, визначеному главою 2 цієї Інструкції.

5. Використання коштів за поточними рахунками суб’єктів господарювання

5.1. За поточними рахунками, що відкриваються банками суб’єктам господарювання в національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
5.2. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб’єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України, а також для проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку на здійснення валютних операцій.
5.3. На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів зараховуються такі кошти:
а) через розподільні рахунки:
у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;
за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;
за платіжними документами на ім’я власника рахунку, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);
перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);
перераховані з-за кордону нерезидентами за придбані в резидента облігації зовнішньої державної позики;
перераховані з-за кордону нерезидентами як повернення позик в іноземній валюті, отриманих від резидентів, а також, які були розміщені резидентами на вклади (депозити) за кордоном;
повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були перераховані раніше;
перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам – суб’єктам господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж продукції, робіт, послуг;
перераховані з рахунку резидента-посередника, яким за дорученням власника рахунку на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод здійснюється продаж продукції, робіт, послуг нерезиденту, у сумі валютної виручки від такого продажу, яка надійшла від нерезидента;
перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;
перераховані юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) згідно з міжурядовими угодами та проектами технічної допомоги;
перераховані як благодійний внесок юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) та фізичними особами-нерезидентами;
перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на використання об’єктів промислової власності і підтвердження їх чинності на території України (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження відповідно до законодавства України);
перераховані з-за кордону за використання авторського права резидентів (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження відповідно до законодавства України). Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім’я фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи-резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов’язані з виконанням зобов’язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту;
перераховані з-за кордону адвокатським та іншим компаніям-резидентам за справами, які перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність. Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім’я фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи-резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов’язані з виконанням зобов’язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту;
перераховані з-за кордону згідно з контрактом (договором, угодою) юридичній особі-резиденту, яка є агентом юридичної особи-нерезидента згідно зКодексом торговельного мореплавства України, для виплати капітану судна, що належить судновласнику-нерезиденту, на експлуатаційні потреби. Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім’я фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи-резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов’язані з виконанням зобов’язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту;
перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна допомога за наявності рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення про визнання цих коштів гуманітарною допомогою відповідно до законодавства України. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів та набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 № 542 (далі – Порядок використання гуманітарної допомоги);
перераховані як благодійний внесок юридичною особою-резидентом за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку;
перераховані з-за кордону нерезидентами у формі кредитів (позик, фінансової допомоги);
інші надходження на користь резидента – власника рахунку, що не суперечать законодавству України;
б) безпосередньо на поточні рахунки:
куплені, обміняні уповноваженим банком України за дорученням власника рахунку за національну або іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України;
перераховані як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору;
перераховані з власного вкладного (депозитного) рахунку в уповноваженому банку відповідно до договору банківського вкладу;
у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів, що надійшли на рахунок як гуманітарна допомога. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги;
перераховані з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги;
у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках;
перераховані з власного поточного рахунку;
у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;
перераховані з рахунку для ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи в разі припинення спільної діяльності;
повернені відповідно до договору, що були раніше розміщені в банках на умовах субординованого боргу.
5.4. З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку здійснюються такі операції:
оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України);
виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України. Вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;
перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів – суб’єктів господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезиденту продукції, робіт, послуг;
перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);
обмін на іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України (у тому числі на міжнародних ринках з метою виконання зобов’язань перед нерезидентами в іноземній валюті, що обмінюється, без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на поточний рахунок юридичної особи-резидента);
перерахування коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, за кордон на рахунки юридичних осіб-нерезидентів в оплату за продукцію та послуги в межах потреб, визначених іноземним донором, та відповідно до вимог Порядку використання гуманітарної допомоги;
перерахування з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги;
перерахування за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента за видачу охоронних документів на використання об’єктів промислової власності і підтвердження їх чинності (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно із законодавством України);
перерахування за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента згідно з відповідними зобов’язаннями про сплату за використання творів зарубіжних авторів (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно із законодавством України);
перерахування за кордон за навчання, за участь у конференціях, виставках за умови наявності відповідних документів (запрошення, рахунка-фактури тощо), що підтверджують потребу здійснення зазначених перерахувань;
перерахування за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента, адвоката або нотаріуса для відшкодування витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат на державне мито за справами, що розглядаються цими органами (на підставі рішень судових органів, рахунків та інших документів, що підтверджують потребу здійснення зазначених перерахувань);
перерахування фізичним особам коштів, які отримані адвокатськими компаніями – резидентами України з-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю;
перерахування на рахунок в іноземній валюті фізичним особам-резидентам за використання їх творів за кордоном (здійснюється юридичними особами-резидентами, які мають відповідні на це повноваження відповідно до законодавства України, за рахунок коштів, отриманих із-за кордону);
перерахування за кордон на ім’я фізичних осіб, які тимчасово перебувають за межами України в довгостроковому відрядженні або навчаються, як оплата праці (або як стипендія);
перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка);
перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання цінних паперів українських емітентів та облігацій зовнішніх державних позик України;
перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку на здійснення інвестиції за кордон, а також на розміщення резидентами вкладів (депозитів) за кордоном;
перерахування за кордон позики в іноземній валюті за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту;
перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку відповідно до законодавства України на перерахування іноземної валюти за межі України з метою проведення окремих валютних операцій;
перерахування на рахунок для ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи, відкритий в уповноваженому банку України;
перерахування на території України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку відповідно до законодавства України;
продаж валюти уповноваженим банком відповідно до законодавства України;
продаж на міжбанківському валютному ринку України коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки в гривнях набувачів гуманітарної допомоги. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги;
перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок;
перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юридичної особи-резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку;
перерахування за сплату державного мита відповідно до законодавства України;
перерахування на власний поточний рахунок;
перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги на підставі реєстраційних свідоцтв щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті, виданих Національним банком”;
перерахування за межі України іноземної валюти для сплати вступних або членських внесків, що сплачуються як разові або періодичні внески для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб-нерезидентів;
перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку;
інші перерахування, що не суперечать законодавству України.
5.5. На поточний рахунок відокремленого підрозділу в іноземній валюті можуть зараховуватися валютні кошти за реалізовану продукцію, виконані роботи і надані послуги у випадках, передбачених законодавством України, а також перераховані юридичною особою, яка створила відокремлений підрозділ, чи придбані на міжбанківському валютному ринку України.
Виторг, одержаний за продукцію, роботи, послуги в іноземній валюті після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу протягом п’яти робочих днів (уключаючи день зарахування виторгу на поточний рахунок відокремленого підрозділу), перераховується в повному обсязі на поточний рахунок юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ (через розподільний рахунок, відкритий уповноваженим банком для цієї юридичної особи).
Кошти з поточного рахунку відокремленого підрозділу (у межах перерахованих юридичною особою, яка створила цей підрозділ, або придбаних на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані відокремленими підрозділами для здійснення таких операцій (згідно із затвердженим кошторисом):
на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами України;
на оплату праці працівників – нерезидентів України, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених відокремлених підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;
на придбання товарів, робіт, послуг, призначених для власного споживання, за контрактами (договорами) з нерезидентами.
Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті відокремленого підрозділу юридичної особи, яка отримала генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, можуть бути використані для забезпечення здійснення валютних операцій у межах повноважень, наданих відокремленому підрозділу юридичною особою, яка створила цей підрозділ.
5.6. Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента, яка є підприємцем, та використання коштів з цього рахунку здійснюються за режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб – резидентів.
За довіреністю фізичної особи-підприємця, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.
У разі смерті фізичної особи-підприємця його права та обов’язки щодо розпорядження коштами на рахунках переходять до його спадкоємців відповідно до законодавства України.
5.7. На окремі поточні рахунки в національній та іноземній валюті юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження згідно із законодавством України, зараховуються кошти, що підлягають переходу у власність держави (конфісковані, безхазяйні, прийняті митними органами на зберігання, у випадках, передбачених законодавством України, загублені або залишені в готелях, транспорті, театрах, інших громадських місцях, якщо за ними не звернувся їх власник протягом терміну, встановленого законодавством України, спадкові, подаровані державі тощо). Операції за цими рахунками здійснюються відповідно до вимог законодавства України.

6. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам для власних потреб

6.1. Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:
фізична особа пред’являє уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов’язана також подати до банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю;
фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов’язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним контролюючим органом;
уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції;
фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5) та картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку;
між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.
6.2. Поточні рахунки на ім’я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками – батьками (усиновлювачами) або опікунами.
Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих на ім’я малолітньої особи її законним представником, то відкриття поточного рахунку здійснюється в порядку, установленому в пункті 6.1 цієї Інструкції, за умови пред’явлення законним представником малолітньої особи документів, що дають змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу та її законного представника, – свідоцтва про народження малолітньої особи або іншого документа, що посвідчує малолітню особу-нерезидента та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, законного представника. Опікун також має пред’явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо). Якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами, то додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Копії цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та законного представника малолітньої особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
6.3. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 16 років не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку цій особі здійснюється в такому порядку.
Неповнолітня особа має:
пред’явити уповноваженому працівнику банку свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує неповнолітню особу-нерезидента. Якщо ця особа є резидентом, то вона додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що свідчить про її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
подати довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де вона навчається, або картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально;
подати документ або копію документа, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, який надає змогу банку з’ясувати місце проживання або місце перебування неповнолітньої особи;
заповнити заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);
укласти з банком договір банківського рахунку.
Якщо неповнолітня особа подає довідку із зразком свого підпису, що видана навчальним закладом, де вона навчається, то ця особа має заповнити картку із зразками підписів (додаток 4).
Уповноважений працівник банку ідентифікує неповнолітню особу, яка відкриває рахунок, у порядку, визначеному главою 2 цієї Інструкції.
Неповнолітні особи віком від 16 до 18 років відкривають поточні рахунки в порядку, визначеному пунктом 6.1 цієї Інструкції.
6.4. Якщо фізична особа (у тому числі неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку здійснюється в такому порядку.
Фізична особа має:
пред’явити уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
заповнити заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5) та картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку.
Між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.
6.5. Відкриття поточного рахунку фізичною особою на користь третьої особи здійснюється в такому порядку:
фізична особа, яка відкриває рахунок, пред’являє уповноваженому працівнику банку свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Якщо ця фізична особа є резидентом, то вона додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції;
фізична особа, яка відкриває рахунок, заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);
між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.
Під час першого звернення до банку фізичної особи, на користь якої відкрито рахунок, з метою використання рахунку вона має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу – власника рахунку і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції. Фізична особа – власник рахунку заповнює картку із зразками підписів (додаток 4).
6.6. Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.
Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою іншій фізичній особі на підставі довіреності здійснюється в порядку, визначеному пунктом 6.1 цієї Інструкції, за умови пред’явлення довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім’я якої відкривається рахунок. Якщо довірена особа є резидентом, то вона додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Якщо рахунок відкривається на ім’я фізичної особи-резидента і в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-резидента, на ім’я якої відкривається рахунок, то довірена особа додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків фізичної особи, на ім’я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку. Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.
Якщо довіреність надана тільки на відкриття поточного рахунку, то картка із зразками підписів під час відкриття рахунку не заповнюється. Під час першого звернення до банку фізичної особи, на ім’я якої відкрито поточний рахунок (власника рахунку), з метою використання рахунку вона має:
пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, який засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
6.7. Юридична особа для здійснення деяких видів виплат (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум тощо) має право відкрити поточні рахунки фізичним особам, уклавши з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.
Юридична особа для відкриття рахунків фізичним особам через свого представника подає до банку такі документи:
заяву про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб (додаток 6);
перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки;
копії документів фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки, засвідчені в установленому порядку, які дають змогу банку ідентифікувати фізичних осіб (далі у цьому пункті – документи щодо ідентифікації).
Уповноважений працівник банку визначає повноваження представника та здійснює ідентифікацію представника та юридичної особи, яку він представляє, в порядку, визначеному главою 2 цієї Інструкції.
Банк та юридична особа укладають договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.
Уповноважений працівник банку формує справу з юридичного оформлення рахунку для юридичної особи, в якій зберігаються:
оригінал заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб;
договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб;
перелік фізичних осіб, поданий юридичною особою;
документи, які були подані банку для ідентифікації юридичної особи та її представника.
Уповноважений працівник банку відкриває фізичним особам поточні рахунки та формує для кожної фізичної особи справу з юридичного оформлення рахунку, у якій зберігає подані документи щодо ідентифікації та копію заяви юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.
Видаткові операції за таким рахунком здійснюються після звернення фізичної особи до банку (зокрема для отримання грошей або платіжної картки), пред’явлення нею документів, які дають змогу банку ідентифікувати клієнта, укладення договору банківського рахунку та в разі потреби – заповнення картки із зразками підписів (додаток 4). Уповноважений працівник банку звіряє надані юридичною особою копії документів щодо ідентифікації з їх оригіналами. У разі відповідності копій документів їх оригіналам копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи.
6.8. Для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню, фізична особа-нерезидент – отримувач доходів відповідно до Податкового кодексу України відкриває окремий поточний рахунок у порядку, установленому цією главою Інструкції.
У разі відкриття цього окремого поточного рахунку фізичній особі-нерезиденту в договорі банківського рахунку має бути обумовлено:
зарахування на рахунок виключно доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню;
подання фізичною особою-нерезидентом (власником рахунку) розрахункових документів на здійснення видаткових операцій з одночасним поданням платіжного доручення на перерахування суми податків (під час подання документів банк здійснює перевірку правильності нарахування суми податку) або визначено, що банк за дорученням власника рахунку самостійно нараховуватиме, утримуватиме та перераховуватиме суми податку під час здійснення за цим рахунком видаткових операцій.
6.9. Банк для зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат відкриває фізичній особі окремий поточний рахунок у порядку, визначеному цією главою, або використовує вже відкритий для цих цілей рахунок (далі у цьому пункті – окремий рахунок).
Для відкриття окремого рахунку клієнт зобов’язаний у заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 5) в рядку “Додаткова інформація” зазначити, що рахунок відкривається для зарахування заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Для діючого поточного рахунку така інформація визначається в додатковому договорі до договору банківського рахунку.
Видаткові операції за окремим рахунком здійснюються в порядку, визначеному главою 7 цієї Інструкції.

7. Використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб

7.1. Видаткові операції за поточними рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, – іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.
7.2. Якщо в процесі обслуговування поточного рахунку його власник – фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і підтвердити свої повноваження щодо розпорядження рахунком. Фізична особа-резидент додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Довірена особа має заповнити нову картку із зразками підписів (додаток 4) і зазначити зразок свого підпису. Ця картка складається відповідно до глави 18 цієї Інструкції.
Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, і документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.
Документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
7.3. Фізична особа може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (розпорядження). Якщо розпорядження клієнта складається у формі окремого документа, то на ньому має бути зазначена дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
Дія розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, що складений після того, як було зроблене розпорядження, якщо в заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи – власника рахунку, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця.
Незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу згідно із законом, заповітом або розпорядженням, банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі документів, визначених законодавством України.
7.4. Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім’я малолітньої особи, розпоряджаються її батьки (усиновителі) або опікуни після ідентифікації банком цих осіб.
Неповнолітня особа розпоряджається коштами на поточному рахунку, відкритому на її ім’я іншими особами, за згодою органу опіки та піклування та її батьків (усиновителів) або піклувальників.
Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на рахунок, відкритий нею на своє ім’я, а також заробітною платою (заробітком), стипендією або іншими доходами, що надходять на її рахунок. Коштами, унесеними будь-якою іншою особою на поточний рахунок неповнолітньої особи, розпоряджаються неповнолітні особи за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників.
7.5. Видаткові операції за поточним рахунком, відкритим на користь третьої особи, здійснюються лише після ідентифікації особи, на ім’я якої відкрито рахунок.
7.6. Видаткові операції за поточним рахунком фізичної особи-нерезидента, відкритим іншою фізичною особою-резидентом або нерезидентом, здійснюються тільки за наявності довіреності фізичної особи-нерезидента, що засвідчена в установленому законодавством України порядку.
7.7. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
7.8. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.
З цих рахунків забороняється перерахування коштів на будь-які рахунки фізичних осіб-нерезидентів, крім рахунків нерезидентів-інвесторів.
7.9. На окремий поточний рахунок у національній або іноземній валюті фізичної особи-нерезидента, відкритий відповідно до Податкового кодексу України, зараховуються виключно кошти, отримані як доходи з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню.
Під час здійснення будь-яких видаткових операцій за окремим поточним рахунком банк нараховує, утримує і сплачує податок до бюджету від імені та за рахунок власника цього рахунку.
7.10. На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-нерезидентів зараховуються такі кошти:
оплата праці, державна допомога та соціальні виплати, які здійснюються за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та матеріальна допомога працівникам, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні, авторські гонорари, премії, призи, одержані від юридичної особи-резидента та представництва юридичної особи-нерезидента (у тому числі готівкові кошти, одержані в Україні як авторська винагорода, за умови пред’явлення авторського договору (договору про передачу права на використання твору), укладеного відповідно до вимог статті 33 Закону України”Про авторське право і суміжні права” , та свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір відповідно до частини п’ятої статті 11 цього Закону, копії яких уповноважений працівник банку має направити в документи дня банку);
відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва;
за реалізоване власне майно за винятком коштів, отриманих від здійснення інвестицій в Україну;
одержані в порядку спадкування;
отримані на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;
повернені надлишково сплачені суми податків і зборів;
відшкодування страхових сум;
за погашені іменні ощадні (депозитні) сертифікати банку, у якому відкритий цей рахунок;
з власних поточних і вкладних (депозитних) рахунків;
перераховані з власних інвестиційних рахунків доходи, прибутки та інші кошти, отримані від здійснення інвестицій в Україну;
перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи-нерезидента;
від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з власного поточного рахунку в іноземній валюті;
кошти, що були раніше зняті готівкою власником з рахунків і не використані. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в’їзду в Україну – до закінчення терміну законного перебування в Україні;
кошти, що були раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;
повернені відповідно до договору, що були раніше розміщені в банках на умовах субординованого боргу;
Готівкові кошти зараховуються на рахунок за наявності підтвердження джерел походження цих коштів (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку).
Ощадний (депозитний) сертифікат і документ банку про видачу фізичній особі-нерезиденту готівкової національної валюти України за переказом у межах України без відкриття поточного рахунку не може бути підтвердженням джерела походження коштів.
7.11. З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника або за його дорученням проводяться такі операції:
видача коштів готівкою;
видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;
перерахування з метою здійснення розрахунків за купівлю товару, отримання послуг на території України;
сплата податків і зборів;
сплата страхових і членських внесків;
здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам;
перерахування на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи;
перерахування на власні поточні (у тому числі інвестиційні) та вкладні (депозитні) рахунки;
перерахування за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою її переказу за кордон відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;
перерахування для здійснення розрахунків за іменні ощадні (депозитні) сертифікати цього банку;
повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;
перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку.
7.12. На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:
готівкова валюта внесена/переказана власником рахунку або його довіреною особою;
перерахована з-за кордону нерезидентами валюта за придбані в резидента – власника рахунку облігації зовнішньої державної позики України;
валюта, перерахована з інвестиційного рахунку нерезидента-інвестора у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;
валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку відповідно до законодавства України;
валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;
валюта, переказана з-за кордону на ім’я власника рахунку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань валютного регулювання;
валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари, відшкодування заподіяної шкоди, страхова виплата, аліменти;
валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку;
валюта за платіжними документами, ввезеними із-за кордону власником рахунку і задекларованими митному органу під час в’їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку;
валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання фізичними особами-резидентами гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів України з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо відповідно до законодавства України;
валюта, одержана в порядку спадкування;
валюта, перерахована за рішенням суду;
валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;
валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;
валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом або нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті;
валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою перерахування її за кордон відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та здійснення іноземних інвестицій в Україну;
валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних (депозитних) сертифікатів;
валюта, одержана власником рахунку за операціями з продажу, погашення казначейських зобов’язань України та/або виплати за ними доходу (відповідно до умов їх розміщення та погашення);
валюта, куплена уповноваженим банком за дорученням власника рахунку для погашення заборгованості за кредитом, позикою (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги;
валюта, перерахована адвокатською компанією, яка за дорученням власника рахунку представляє його інтереси за кордоном у вирішенні справ щодо спадщини, пенсії, аліментів, відшкодування заподіяної шкоди, страхового відшкодування;
валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку;
валюта, перерахована власнику рахунку за виконане ним зобов’язання за боржника за договором поруки;
перераховані з рахунку резидента-посередника (повіреного, комісіонера) кошти іноземного інвестора за продаж власником рахунку цьому інвестору об’єкта інвестиційної діяльності в Україні;
валюта, унесена/переказана власником рахунку з метою здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі, а також валюта, одержана власником рахунку як прибуток від здійснення зазначених операцій;
валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;
валюта, одержана власником рахунку за операціями з погашення облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в іноземній валюті, та/або виплати за ними доходу;
валюта, що була раніше розміщена в банках на умовах субординованого боргу та повернена відповідно до договору.
7.13. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:
а) в іноземній валюті:
перерахування за межі України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;
перерахування на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора в Україні або на його рахунок в іноземному банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;
виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, крім коштів, отриманих від нерезидентів як кредит, позика, поворотна фінансова допомога;
виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;
перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи-резидента;
перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті;
продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;
перерахування коштів для здійснення операцій, передбачених відповідною індивідуальною ліцензією або реєстраційним свідоцтвом Національного банку;
перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами;
перерахування з метою здійснення розрахунків за операціями з казначейськими зобов’язаннями України (відповідно до умов їх розміщення та погашення);
перерахування коштів для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка відповідно до законодавства України);
перерахування власником рахунку кредитору для виконання зобов’язань за боржника за договором поруки;
обмін валюти за дорученням власника рахунку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на рахунок цієї фізичної особи;
перерахування за межі України нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов’язання за гарантією, договором поруки;
перерахування з метою здійснення розрахунків за арбітражними операціями на умовах маржинальної торгівлі;
повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;
перерахування на рахунок резидента-посередника, який за дорученням власника рахунку або іноземного інвестора на підставі договору комісії або доручення здійснює купівлю-продаж об’єкта іноземної інвестиції в Україні, що належить іноземному інвестору;
перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку;
б) у грошовій одиниці України:
виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).
7.14. На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються:
валюта, перерахована з-за кордону на ім’я власника рахунку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань валютного регулювання;
готівкова валюта, яка ввезена в Україну і задекларована митному органу під час в’їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації;
валюта за платіжними документами, ввезеними в Україну власником рахунку і задекларованими митному органу під час в’їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації;
валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;
валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;
готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України (у разі отримання переказів із-за кордону, увезення платіжних карток і чеків емітентів-нерезидентів та інших платіжних документів);
валюта, одержана в Україні як оплата праці, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні за кордоном, авторські гонорари, премії, призи відповідно до законодавства України;
валюта, що перерахована в межах України цією або іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;
валюта, перерахована за рішенням суду;
повернені суми сплаченого мита, зборів і застави;
успадковані кошти у валюті;
валюта з власних поточних або вкладних (депозитних) рахунків;
перераховані з власних інвестиційних рахунків доходи, прибутки та інші кошти, отримані від здійснення інвестицій в Україну;
готівкова валюта, що була раніше знята власником рахунку і не використана. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в’їзду в Україну – до закінчення терміну законного перебування в Україні;
валюта, одержана власником рахунку від погашення іменних ощадних (депозитних) сертифікатів банку, у якому відкритий рахунок;
валюта, перерахована власнику рахунку за виконане ним зобов’язання за боржника за договором поруки;
валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;
валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок наявних коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою переказу її за кордон відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;
валюта, що перерахована в межах України фізичною особою-резидентом на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку;
валюта, що була раніше розміщена в банках України на умовах субординованого боргу та повернена відповідно до договору;
валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку.
Копії документів, що підтверджують джерела походження готівкової іноземної валюти у фізичної особи-нерезидента, залишаються в документах дня банку.
7.15. З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника або за його дорученням здійснюються такі операції:
а) в іноземній валюті:
перерахування за межі України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;
виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;
виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України);
перерахування на власний поточний (у тому числі інвестиційний) або вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті;
перерахування в межах України на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи – резидента або нерезидента;
перерахування власником рахунку для здійснення операцій, передбачених відповідною індивідуальною ліцензією Національного банку;
перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як сплата мита, зборів або застави;
перерахування власником рахунку коштів за операціями з іменними ощадними (депозитними) сертифікатами цього банку;
перерахування для погашення заборгованості за кредитами, позиками (у тому числі проценти, комісійні, неустойка);
перерахування власником рахунку кредитору для виконання зобов’язань за боржника за договором поруки;
перерахування за межі України нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов’язання за гарантією, договором поруки;
продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на поточний рахунок у національній валюті;
перерахування коштів для сплати мита, податків та інших обов’язкових платежів (податки нараховуються з доходу, перерахованого в гривні за офіційним курсом Національного банку, що діє на день здійснення банком-резидентом видаткових операцій);
обмін валюти за дорученням власника рахунку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на поточний рахунок цієї фізичної особи;
повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;
перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку;
б) у грошовій одиниці України:
виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції);
7.16. Фізична особа-резидент, яка виїхала на постійне місце проживання за кордон і набула статусу нерезидента, закриває поточні рахунки в національній та іноземних валютах, які були раніше відкриті їй як резиденту, і відкриває рахунки як фізична особа-нерезидент. Залишок коштів з рахунку фізичної особи-резидента перераховується на рахунок цієї фізичної особи, відкритий як нерезиденту.

8. Особливості використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів

8.1. Клієнт – власник поточного рахунку має право здійснювати операції за цим рахунком з використанням електронного платіжного засобу після укладення договору, на підставі якого надається і використовується електронний платіжний засіб.
8.2. Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, використовується відповідно до визначених цією Інструкцією режимів поточних рахунків з урахуванням обмежень, установлених законодавством України, у тому числі цією главою.
8.3. Кошти з поточного рахунку юридичної особи та фізичної особи – підприємця не можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу для одержання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами), здійснення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі.
Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті юридичної особи та фізичної особи – підприємця можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу виключно для:
одержання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження;
здійснення розрахунків у безготівковій формі за межами України, які пов’язані з витратами на відрядження та витратами представницького характеру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов’язаних з утриманням та перебуванням повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами України, відповідно до умов Кодексу торговельного мореплавства України, Повітряного кодексу України, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Міжнародної конвенції про дорожній рух.
8.4. Кошти з поточного рахунку фізичної особи не можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу для здійснення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі.

9. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб’єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками

9.1. Якщо суб’єкт господарювання не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.
Особа, яка від імені суб’єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має:
пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники юридичних осіб також пред’являють документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред’являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції;
на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію суб’єкта господарювання та осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком;
між банком і суб’єктом господарювання укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.
9.2. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:
копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;
копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про юридичну особу.
Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів із вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).
9.3. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок відокремленому підрозділу, який не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:
клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий;
копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ;
копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи.
Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку відокремлений підрозділ додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).
9.4. Фізична особа – підприємець, яка не має рахунків у цьому банку, для відкриття вкладного (депозитного) рахунку зобов’язана подати до банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про фізичну особу – підприємця.
9.5. Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб’єкту господарювання, який уже має в цьому банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.
Додатково до договору банківського вкладу подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи.
9.6. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб’єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунку і після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб’єкта господарювання, крім випадків, передбачених законодавством України. Банки можуть перераховувати грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб’єкта господарювання з його іншого вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в цьому банку, лише в разі зміни банком порядку бухгалтерського обліку рахунку суб’єкта господарювання, пов’язаної із:
запровадженням банком процедури зміни рахунків клієнтів не за їх ініціативою у випадках і в порядку, визначених нормативно-правовими актами Національного банку;
зміною умов договору банківського вкладу.
За вкладним (депозитним) рахунком суб’єкта господарювання забороняється:
проведення розрахункових операцій, крім операцій, пов’язаних із реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави коштів;
видача коштів готівкою.
9.7. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) суб’єкта господарювання відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).
9.8. За договором банківського вкладу банк зобов’язаний видати вклад на першу вимогу вкладника – суб’єкта господарювання, крім вкладів, внесених юридичною особою на інших умовах повернення, що встановлені договором банківського вкладу.
9.9. Особливості розміщення юридичними особами на вкладних (депозитних) рахунках коштів, наданих їм в управління іншими юридичними особами відповідно до законодавства України, визначаються договором банківського вкладу.

10. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам і використання коштів за цими рахунками

10.1. Якщо фізична особа не має рахунків у цьому банку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку:
фізична особа має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи-резидента в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов’язана також подати до банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю;
фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов’язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним контролюючим органом;
уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції;
між банком і фізичною особою укладається в письмовій формі договір банківського вкладу;
фізична особа вносить або перераховує з іншого власного рахунку кошти на вкладний (депозитний) рахунок;
на підтвердження укладення договору банківського вкладу і внесення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок банк видає фізичній особі ощадну книжку або інший документ, що її замінює і який видається згідно з внутрішніми положеннями банку.
10.2. В ощадній книжці зазначаються найменування і місцезнаходження банку, номер вкладного (депозитного) рахунку, усі грошові суми, зараховані та списані з рахунку, а також залишок грошових коштів на рахунку на час пред’явлення ощадної книжки банку.
Відомості про вклад, наведені в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.
10.3. Вкладні (депозитні) рахунки на ім’я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками [батьками (усиновлювачами) або опікунами] чи іншими особами.
10.4. Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих на ім’я малолітньої особи, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім’я малолітньої особи її законним представником здійснюється в порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття поточних рахунків на ім’я малолітніх осіб, а будь-якою іншою особою – у порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття вкладних (депозитних) рахунків на користь третіх осіб.
У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім’я малолітньої особи іншою особою, але не її законним представником, уповноважений працівник банку ідентифікує малолітню особу та її законного представника під час першого звернення до банку законного представника з метою використання рахунку.
10.5. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 16 років не має рахунків у цьому банку, то відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.
Неповнолітня особа має:
пред’явити свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує неповнолітню особу-нерезидента . Фізична особа-резидент додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
подати документ, що дає змогу банку з’ясувати місце проживання або місце перебування неповнолітньої особи, або копію цього документа, засвідчену нотаріально або органом, що видав документ.
Уповноважений працівник банку ідентифікує неповнолітню особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Копії цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та неповнолітньої особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
Між банком і неповнолітньою особою укладається договір банківського вкладу.
Якщо неповнолітня особа, якій виповнилось 16 років, не має рахунків у цьому банку, то відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в порядку, установленому пунктом 10.1 цієї Інструкції.
10.6. Якщо фізична особа (у тому числі – неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу за умови пред’явлення цією фізичною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
10.7. Фізична особа може відкрити вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи шляхом укладення договору банківського вкладу за умови пред’явлення особою, яка відкриває рахунок, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Якщо ця особа є резидентом, то вона додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.
У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на користь третьої особи ця особа набуває права вкладника з часу пред’явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами.
До набуття особою, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, прав вкладника ці права належать особі, яка відкрила вкладний (депозитний) рахунок.
Розпорядження коштами за вкладним (депозитним) рахунком особою, на ім’я якої відкрито рахунок, здійснюється лише після її ідентифікації банком.
Якщо особа, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, відмовилася від вкладу, то особа, яка уклала договір банківського вкладу та відкрила вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або перевести на своє ім’я шляхом укладення додаткової угоди або нового договору банківського вкладу і відкриття нового вкладного (депозитного) рахунку.
10.8. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.
Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою іншій особі на підставі довіреності здійснюється в такому порядку.
Довірена особа має:
пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
подати довіреність (або копію довіреності), засвідчену нотаріально.
Якщо рахунок відкривається на ім’я фізичної особи-резидента і в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-резидента, на ім’я якої відкривається рахунок, то довірена особа має додатково подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків фізичної особи, на ім’я якої відкривається рахунок, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку.
Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.
Під час першого звернення до банку власника рахунку з метою використання коштів за рахунком він має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує власника рахунку та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.
10.9. У разі укладення договору банківського вкладу з наданням вкладнику ощадної книжки видача коштів з вкладного (депозитного) рахунку, виплата процентів за вкладом і виконання розпоряджень власника рахунку про перерахування грошових коштів з вкладного (депозитного) рахунку іншим особам здійснюються банком у разі пред’явлення ощадної книжки.
Якщо ощадну книжку втрачено або її зроблено непридатною для пред’явлення, то банк за заявою власника рахунку видає йому нову ощадну книжку.
10.10. Пенсійні депозитні рахунки відкриваються фізичним особам у порядку, установленому цією Інструкцією.
Банки можуть залучати кошти фізичних осіб на пенсійні депозитні рахунки лише в межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законом. Інші особливості залучення банками коштів на ці рахунки визначаються договором банківського вкладу.
10.11. Незалежно від того, на яких умовах укладався договір банківського вкладу (на умовах видачі вкладу на першу вимогу або на умовах повернення вкладу з закінченням установленого договором строку чи на інших умовах повернення вкладу), банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника – фізичної особи.
10.12. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть бути внесені вкладником готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку. Після закінчення строку або настання інших обставин, визначених законодавством України чи договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку повертаються вкладнику шляхом видачі готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок.
На вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, які надійшли на ім’я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. У цьому разі вважається, що власник рахунку погодився на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про свій вкладний (депозитний) рахунок.
За вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи можуть проводитися операції, пов’язані з реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави коштів.
10.13. Видаткові операції за вкладними (депозитними) рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника рахунку або за його дорученням на підставі довіреності, засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, – іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.
Під час здійснення операцій за вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи як зразок підпису власника рахунку використовується зразок підпису, зазначений у договорі банківського вкладу.
Якщо договір банківського вкладу було підписано довіреною особою на підставі довіреності, то власник рахунку під час першого звернення до банку заповнює картку із зразками підписів (додаток 4).
Якщо в процесі обслуговування вкладного (депозитного) рахунку його власник – фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і підтвердити свої повноваження щодо розпорядження рахунком. Фізична особа-резидент додатково має пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Довірена особа має заповнити картку із зразками підписів (додаток 4) і зазначити зразок свого підпису. Ця картка складається відповідно до глави 18 цієї Інструкції.
Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, і документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.
Документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
10.14. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на її поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту), або виплачуватися фізичній особі готівкою.
10.15. Фізична особа може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (розпорядження). Якщо розпорядження клієнта складається у формі окремого документа, то на ньому має бути зазначена дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
Дія розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, складеним після того, як було зроблене розпорядження банку, якщо в заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи – власника рахунку, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця.
Незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу згідно із законом, заповітом або розпорядженням, банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі документів, визначених законодавством України.
10.16. Коштами, що внесені на вкладний (депозитний) рахунок, відкритий на ім’я малолітньої особи, розпоряджаються її законні представники – батьки (усиновителі) або опікуни. Законний представник малолітньої особи може розпоряджатися рахунком, відкритим на ім’я малолітньої особи іншою особою, після пред’явлення ним документів, які дають змогу банку ідентифікувати його та малолітню особу. Опікун додатково має пред’явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи.
Уповноважений працівник банку ідентифікує розпорядників коштів і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Копії цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку і законного представника малолітньої особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.
Коштами на вкладному (депозитному) рахунку, відкритому на ім’я неповнолітньої особи, розпоряджається неповнолітня особа за згодою органу опіки та піклування та її батьків (усиновителів) або піклувальників.
Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на відкритий нею вкладний (депозитний) рахунок. Коштами, внесеними на вкладний (депозитний) рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, розпоряджаються неповнолітні особи за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників.
10.17. На вкладні (депозитні) рахунки в національній валюті фізичних осіб-нерезидентів зараховуються:
готівкові кошти за наявності підтвердження джерел походження цих коштів (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку);
кошти з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку;
кошти, перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи – нерезидента, якщо це передбачено договором банківського вкладу;
нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором.
10.18. З вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб-нерезидентів у національній валюті кошти повертаються вкладнику шляхом:
виплати готівкових коштів;
виплати платіжними документами;
перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок.
10.19. На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента зараховуються:
готівкова валюта внесена/переказана власником рахунку;
валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;
валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу;
кошти, перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи, якщо це передбачено договором банківського вкладу;
нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором.
10.20. З вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи-резидента в іноземній валюті за розпорядженням вкладника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:
виплати готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;
виплати платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;
перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.
Якщо це передбачено договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи-резидента в іноземній валюті можуть бути повернуті шляхом обміну іноземної валюти на іншу іноземну валюту з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу.
10.21. На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються:
готівкова валюта, яка ввезена в Україну відповідно до законодавства України. Під час зарахування на рахунок увезених в Україну коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації. Копії документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти, залишаються в документах дня банку;
готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України;
валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу;
валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;
кошти, перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи – нерезидента, якщо це передбачено договором банківського вкладу;
нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором.
Готівкові кошти зараховуються на рахунок за наявності підтвердження джерел їх походження (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку).
10.22. З вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:
перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, що відкриті в уповноважених банках України, відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;
виплати готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;
виплати платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;
перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.
Якщо це передбачено договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента можуть бути повернуті шляхом обміну іноземної валюти на іншу іноземну валюту з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу.

11. Порядок відкриття поточних рахунків типу “Н” у національній валюті та використання коштів за цими рахунками

11.1. Поточний рахунок типу “Н” у національній валюті відкривається уповноваженим банком таким іноземним представництвам:
офіційним представництвам;
представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю (далі в цій главі – представництва юридичних осіб-нерезидентів);
представництвам іноземних банків;
організаціям і установам (групам управління програмами або проектами), які згідно з чинними міжнародними договорами України та законодавством України залучаються до здійснення програм або проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги;
військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, які одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації.
11.2. Відкриття поточного рахунку типу “Н” у національній валюті іноземному представництву здійснюється в такому порядку.
Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:
пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) згідно з переліком, визначеним цією главою Інструкції.
На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком типу “Н” у національній валюті.
Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
11.3. Для відкриття офіційному представництву поточного рахунку типу “Н” у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:
заява офіційного представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 1);
копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально.
Офіційне представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття офіційного представництва на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що офіційне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов’язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”.
11.4. Для відкриття представництву юридичної особи-нерезидента поточного рахунку типу “Н” у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:
заява представництва юридичної особи-нерезидента про відкриття поточного рахунку (додаток 1);
копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчена нотаріально;
копія свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав чи підписом уповноваженого працівника банку;
копія легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;
картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально.
Представництво юридичної особи-нерезидента, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на облік в органі Пенсійного фонду України.
Представництво юридичної особи-нерезидента, яке відповідно до законодавства України зобов’язане сплачувати податки і збори, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи – нерезидента на облік відповідним контролюючим органом, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника банку.
Інформацію про те, що представництво юридичної особи – нерезидента не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску та/або не є платником податків і зборів, клієнт обов’язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”.
11.5. Для відкриття представництву іноземного банку поточного рахунку типу “Н” до уповноваженого банку подаються такі документи:
заява представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 1);
копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідчена нотаріально;
копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;
картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально.
Представництво іноземного банку, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва іноземного банку на облік в органі Пенсійного фонду України.
Представництво іноземного банку, яке відповідно до законодавства України зобов’язане сплачувати податки і збори, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва іноземного банку на облік відповідним контролюючим органом, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника банку.
Інформацію про те, що представництво іноземного банку не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску та/або не є платником податків і зборів, клієнт обов’язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”.
11.6. Для відкриття поточного рахунку типу “Н” для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги організація або установа (група управління) до уповноваженого банку подає такі документи:
заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1);
лист-клопотання організації або установи, уповноваженої від України на виконання міжнародної технічної угоди;
копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідчену нотаріально;
картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально;
а також засвідчені уповноваженим органом державної влади України копію реєстраційної картки програми або проекту та копію свідоцтва про акредитацію організації або установи (групи управління) – виконавця програми чи проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту.
11.7. Для відкриття поточного рахунку типу “Н” для впровадження програм і проектів міжнародної допомоги організація або установа (група управління) відповідно до міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні до уповноваженого банку подає такі документи:
заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1);
картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально;
лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди;
копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально;
а також засвідчені визначеним в угоді органом копію документа про акредитацію організації або установи (групи управління) – виконавця програми чи проекту, що підтверджує її статус як виконавця програми або проекту, та копію програми або проекту міжнародної допомоги.
11.8. Для відкриття поточного рахунку типу “Н” військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України та одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації (юридичної особи-нерезидента), до уповноваженого банку подаються такі документи:
заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1);
дозвіл фінансового органу Міністерства оборони Російської Федерації як розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку флоту;
дозвіл фінансового органу Чорноморського флоту на відкриття рахунків військовим частинам у складі Чорноморського флоту;
картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку.
11.9. На поточний рахунок типу “Н” для здійснення розрахунків, пов’язаних з утриманням офіційного представництва, представництва юридичної особи – нерезидента, представництва іноземного банку, для виконання організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) статутної діяльності юридичної особи – нерезидента, не пов’язаної з підприємницькою діяльністю в Україні, для провадження програм та проектів міжнародної технічної і міжнародної допомоги, а також для проведення доброчинних акцій в Україні можуть бути зараховані такі кошти:
від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, отриманої від відповідного органу іноземної держави або юридичної особи-нерезидента;
отримані посольством, консульством за надані консульські послуги, у тому числі і в готівковій формі;
отримані для відшкодування збитків у разі настання страхових випадків, а також витрат, пов’язаних із страхуванням працівників представництва;
від нарахованих процентів за залишком коштів на цьому рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором банківського рахунку);
від продажу на території України майна, що належить представництву (транспортні засоби, комп’ютерна та інша техніка, меблі тощо);
від надання майна в оренду;
відшкодування суми податку на додану вартість від купівлі представництвом на території України майна для власних потреб у національній валюті;
у сумі невикористаного залишку готівкової національної валюти, що була раніше видана для оплати витрат, пов’язаних з їх проїздом по території України в разі виїзду за її межі, фізичним особам-резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;
отримані на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;
отримані представництвом банку-нерезидента в Україні з кореспондентського рахунку цього банку-нерезидента в національній валюті, відкритого в уповноваженому банку України в порядку, установленому Положенням про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 № 118 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.98 за № 231/2671 (зі змінами);
раніше помилково (надмірно) перераховані представництвом з цього рахунку, повернуті суб’єктами господарювання у зв’язку з невиконанням або частковим виконанням ними своїх зобов’язань за договорами, укладеними представництвом щодо оплати видатків, пов’язаних з його утриманням, від юридичних осіб-резидентів, що були раніше перераховані представництвом з цього рахунку на їх користь як благодійні внески. Зазначені кошти зараховуються на рахунок представництва в сумі, що не перевищує раніше перераховану;
перераховані в межах України з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку;
нараховані проценти за залишками коштів на власному вкладному (депозитному) рахунку;
отримані як благодійна допомога на проведення доброчинних акцій в Україні.
11.10. Наявні кошти з поточного рахунку типу “Н” можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи-нерезидента, представництвом іноземного банку, організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) згідно з кошторисом для:
здійснення в Україні розрахунків, пов’язаних з утриманням представництва, організації або установи (у тому числі на оплату праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівлі чи приміщення представництва, установи тощо), а також виконання представницьких функцій;
страхування в Україні майна та транспортних засобів представництва, а також життя і здоров’я його працівників;
перерахування офіційним представництвом, представництвом юридичної особи-нерезидента та представництвом банка-нерезидента благодійних внесків на користь юридичних осіб-резидентів відповідно до законодавства України;
перерахування коштів на потреби, передбачені статутом міжнародної організації та її філій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, та статутом представництва юридичної особи-нерезидента (покриття витрат на території України іммігрантам і біженцям на купівлю квитків, оформлення для них віз, їх проживання в готелях та харчування тощо);
впровадження організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) програм і проектів міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги;
виплати готівкових коштів фізичним особам-резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про працевлаштування за межами України, для оплати витрат, пов’язаних з їх проїздом по території України в разі виїзду за її межі;
повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;
перерахування на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок.
Кошти з поточного рахунку типу “Н” можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи – нерезидента, представництвом іноземного банку, організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) для проведення доброчинних акцій в Україні.
Офіційні представництва, представництва юридичних осіб-нерезидентів, представництва іноземних банків також можуть використовувати наявні кошти з поточного рахунку типу “Н” для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою з метою її перерахування на:
рахунок відповідного органу іноземної держави або рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якого представляє на території України це представництво (перерахування здійснюються також у разі припинення діяльності представництва на території України, що підтверджується відповідними документами);
власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для використання коштів на оплату праці працівників-нерезидентів, на відрядження згідно з кошторисом.
11.11. На поточний рахунок типу “Н” для здійснення розрахунків, пов’язаних з утриманням військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, можуть бути зараховані такі кошти:
від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з рахунку в іноземній валюті;
отримані від відшкодування збитків у разі настання страхових випадків;
від нарахованих процентів за залишком коштів на цьому рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором банківського рахунку);
від продажу на території України майна, що належить військовій частині;
раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;
перераховані з власного поточного/вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;
нараховані проценти за залишками коштів на власному вкладному (депозитному) рахунку.
11.12. Наявні кошти з поточного рахунку типу “Н” можуть бути використані військовою частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, згідно з кошторисом для:
здійснення в Україні розрахунків, пов’язаних з утриманням військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України (у тому числі на оплату праці, витрат на відрядження, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівель та приміщень військової частини);
страхування в Україні майна та транспортних засобів військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, а також життя і здоров’я військовослужбовців;
перерахування на власний поточний/вкладний (депозитний) рахунок, відкритий в уповноваженому банку України.
У разі помилкового (надмірного) зарахування на цей рахунок коштів вони повертаються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману.
Наявні кошти з поточного рахунку типу “Н” також можуть бути використані військовою частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, для купівлі на міжбанківському валютному ринку України російських рублів з метою їх перерахування на рахунок відповідних органів Російської Федерації, з яких було здійснено фінансування військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України (перерахування здійснюється також у разі припинення діяльності військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що підтверджується відповідними документами).

12. Порядок відкриття поточних рахунків типу “П” у національній валюті та використання коштів за цими рахунками

12.1. Відкриття поточного рахунку типу “П” у національній валюті постійному представництву здійснюється в такому порядку.
Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:
пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції.
На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію постійного представництва та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком типу “П” у національній валюті.
Між банком і постійним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
12.2. Для відкриття постійному представництву поточного рахунку типу “П” у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:
клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття постійному представництву поточного рахунку;
заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1);
копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, якій належить постійне представництво, засвідчена нотаріально;
копія документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік відповідним контролюючим органом, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;
картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально.
Постійне представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що постійне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов’язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”.
12.3. Поточний рахунок типу “П” у національній валюті використовується відповідно до правил, установлених для поточних рахунків юридичних осіб-резидентів (у тому числі для нарахування та зарахування на рахунок процентів за залишком коштів на цьому рахунку, якщо таке нарахування передбачено договором банківського рахунку), крім випадків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.
Наявні кошти з поточного рахунку типу “П” у національній валюті можуть бути використані постійним представництвом для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою з метою її перерахування тільки на:
а) рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво, на суму коштів:
отриманих під час здійснення в Україні операцій з купівлі-продажу продукції, робіт, послуг, у тому числі отриманих постійним представництвом страхового (перестрахового) брокера нерезидента в разі здійснення в Україні операцій з купівлі-продажу послуг, передбачених статтею 15 Закону України”Про страхування” ;
нарахованих і зарахованих процентів за розміщеними депозитами та за залишком коштів на цьому рахунку;
залишку на рахунку (після сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів) у разі припинення діяльності на території України, яке підтверджується відповідними документами;
б) власний поточний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України для використання на:
оплату праці працівників-нерезидентів;
виплату коштів на відрядження за кордон;
оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках і спортивних заходах за умови наявності відповідних документів (запрошення, рахунку-фактури тощо), що підтверджують потребу здійснення зазначеної оплати.
12.4. Здійснення інвестицій в Україні з цього виду рахунків забороняється.
Розміщення коштів постійними представництвами на вкладних (депозитних) рахунках у банках України здійснюється з поточного рахунку типу “П” у національній валюті цих представництв з подальшим поверненням коштів і нарахованих процентів на зазначений рахунок.

13. Порядок відкриття поточних рахунків в іноземній валюті іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками

13.1. Якщо іноземне представництво не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому поточного рахунку в іноземній валюті здійснюється в такому порядку.
Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:
пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені главами 11 та 12 цієї Інструкції для відкриття іноземним представництвам поточних рахунків типу “Н” і “П” у національній валюті.
На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком в іноземній валюті.
Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
13.2. Якщо іноземне представництво (крім військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації) вже має в цьому банку поточний рахунок у національній валюті, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття поточного рахунку в іноземній валюті здійснюється за умови подання іноземним представництвом заяви про відкриття рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті в банку, у якому йому вже відкрито поточний рахунок, подають документи за переліком, визначеним пунктом 11.8 цієї Інструкції.
13.3. На поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (у тому числі – представництв іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) зараховуються такі кошти:
у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і задекларовані митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);
у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;
перераховані з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки (у тому числі для виконання міжнародних програм або проектів технічної допомоги);
за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;
за платіжними документами на ім’я власника рахунку, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);
за іменними платіжними документами (у тому числі – дорожні чеки), що ввезені в Україну та не задекларовані митному органу під час в’їзду в Україну, якщо немає передавальних написів на них (зараховуються тільки на рахунки офіційного представництва);
куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на поточних рахунках типу “Н” у національній валюті (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України;
перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до законодавства України;
сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;
інші надходження на користь власника рахунку, що не суперечать законодавству України.
13.4. З поточного рахунку в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (у тому числі – представництв іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги) за розпорядженням власника проводяться такі операції:
оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України);
виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;
здійснення остаточного розрахунку з фізичними особами-резидентами, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;
перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів згідно з контрактом (договором, угодою), що передбачає купівлю обладнання для виконання проектів у рамках чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво;
перерахування за межі України на рахунки відповідних органів іноземної держави та юридичних осіб, інтереси яких представляють в Україні ці представництва (також у разі закриття цього рахунку);
перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як благодійний внесок;
перерахування залишків коштів у разі закриття поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкриття поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;
продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу “Н” для утримання представництва, виконання статутної діяльності, впровадження міжнародних програм або проектів технічної допомоги;
інші перерахування, що не суперечать законодавству України.
13.5. На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв зараховуються кошти:
у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і задекларовані митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);
у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;
перераховані з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки України;
за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;
за платіжними документами на ім’я постійного представництва юридичної особи-нерезидента, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);
куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу “П” (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України;
перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до законодавства України;
у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;
перераховані в межах України з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку;
у сумі кредитів, отриманих за кредитними договорами;
інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству України
13.6. З поточного рахунку в іноземній валюті постійних представництв юридичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:
оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України);
виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;
перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці постійні представництва (також у разі закриття цього рахунку);
перерахування на користь юридичної особи-резидента, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;
перерахування на рахунок юридичної особи-резидента в уповноваженому банку як благодійний внесок;
перерахування на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок;
перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом та сплати процентів за ним;
продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу “П” для цільового використання (оплата витрат за кошторисом, рахунків-фактур, благодійних внесків та інших витрат, що не суперечать законодавству України).
13.7. На поточні рахунки в іноземній валюті військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, зараховуються кошти:
перераховані з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки;
за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;
у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником Міністерства оборони Російської Федерації і задекларовані митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);
невикористаний залишок готівкової іноземної валюти або іноземної валюти за дорожніми чеками, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження, експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, і представницьких витрат за кордоном;
куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунку типу “Н” (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України;
сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;
перераховані з власного поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;
перераховані з поточного рахунку іншої військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, відкритого в уповноваженому банку України.
13.8. З поточних рахунків в іноземній валюті військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, за розпорядженням власника проводяться такі операції:
виплата готівкою для оплати праці військовослужбовців-нерезидентів, які несуть службу на території України;
виплата коштів готівкою або дорожніми чеками військовослужбовцям на службові відрядження під час виїзду за кордон (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;
продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу “Н” для утримання військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України;
перерахування за межі України іноземної валюти, у якій здійснюється фінансування військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації (перерахування здійснюється також у разі припинення діяльності військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що підтверджується відповідними документами);
перерахування коштів на власний поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;
перерахування коштів на поточний рахунок іншої військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, відкритий в уповноваженому банку України;
перерахування грошового забезпечення, премій, компенсаційних виплат на поточні рахунки військовослужбовців-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках України.

14. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах установам міжнародних організацій і використання коштів за цими рахунками

14.1. Спеціалізованим установам Організації Об’єднаних Націй (Міжнародний банк реконструкції і розвитку тощо), що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції ООН “Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ” (від 21.11.47), відкриваються поточні рахунки.
14.2. Особи (особа), які (яка) відкривають поточний рахунок, мають:
пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), які дають змогу банку ідентифікувати спеціалізовану установу ООН, заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1) та картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).
На підставі цих документів уповноважений працівник банку ідентифікує цього клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.
Між банком та спеціалізованою установою ООН укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
14.3. Режим цього рахунку не обмежується жодним фінансовим контролем, правилами або мораторієм будь-якого роду відповідно до розділу 7Конвенції ООН “Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ” (від 21.11.47).
14.4. Міжнародні фінансові установи, які здійснюють свою діяльність на підставі міжнародних програм і домовленостей, підтриманих (гарантованих) Кабінетом Міністрів України, що спрямовані на підтримку економіки України, та міжнародні організації, що здійснюють свою діяльність відповідно доКонвенції “Про правовий статус, привілеї та імунітети міждержавних економічних організацій, які діють в певних галузях співробітництва” (від 05.12.80), відкривають поточні рахунки на підставі рішення Правління Національного банку.

15. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками

15.1. Якщо іноземне представництво не має рахунків у цьому банку, то вкладний (депозитний) рахунок у національній або іноземній валюті йому відкривається в такому порядку.
Особа, яка відкриває рахунок, має:
пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред’являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені пунктом 15.2 цієї Інструкції.
На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та фізичної особи, яка відкриває вкладний (депозитний) рахунок.
Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.
15.2. Іноземному представництву, яке не має рахунків у цьому банку, для відкриття вкладного (депозитного) рахунку потрібно подати банку такі документи:
копію документа, що підтверджує реєстрацію (акредитацію) іноземного представництва в Україні, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально або підписом уповноваженого працівника банку. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації цей документ не подають;
копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально.
Представництво юридичної особи-нерезидента додатково має подати копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчену нотаріально, а представництво іноземного банку – копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідчену нотаріально. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації додатково подають документи, зазначені в абзацах третьому та четвертому пункту 11.8 цієї Інструкції.
Іноземне представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття іноземного представництва на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що іноземне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов’язаний зазначити в договорі або довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки (за наявності) іноземного представництва.
Іноземне представництво, яке відповідно до законодавства України зобов’язане сплачувати податки і збори, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття іноземного представництва на облік відповідним контролюючим органом, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. Інформацію про те, що іноземне представництво не є платником податків і зборів, клієнт обов’язково має зазначити в договорі або довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки (за наявності) іноземного представництва.
Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку іноземне представництво додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену в установленому порядку.
15.3. Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається іноземному представництву, яке вже має в цьому банку рахунок (тобто, коли банком здійснена ідентифікація клієнта і сформована справа з юридичного оформлення рахунку), то рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації додатково подають документи, зазначені в абзацах третьому та четвертому пункту 11.8 цієї Інструкції.
15.4. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки іноземного представництва перераховуються з поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку. Кошти з вкладного (депозитного) рахунку іноземного представництва повертаються на поточний рахунок цього представництва.
За вкладним (депозитним) рахунком іноземного представництва забороняється:
проведення розрахункових операцій, крім операцій, пов’язаних із реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави коштів;
видача коштів готівкою.
15.5. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) іноземного представництва відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).

16. Порядок відкриття рахунків нерезидентам-інвесторам і використання коштів за цими рахунками

16.1. Відкриття інвестиційного рахунку в національній або іноземній валюті здійснюється в такому порядку.
Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:
пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції.
На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію нерезидента-інвестора та осіб (особи), уповноважених від його імені розпоряджатися інвестиційним рахунком.
Між банком та особою, уповноваженою нерезидентом-інвестором, укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
16.2. Для відкриття інвестиційного рахунку в національній або іноземній валюті розпорядники рахунку особисто подають до уповноваженого банку такі документи:
заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1 або 5). У заяві в рядку “Додаткова інформація” обов’язково зазначається, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестиції в Україну;
копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально. Від іноземного інвестора – фізичної особи цей документ не вимагається;
копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім’я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто іноземним інвестором – фізичною особою, то цей документ не вимагається;
картку із зразками підписів нерезидента-інвестора, засвідчену нотаріально і складену відповідно до глави 18 цієї Інструкції.
16.3. На інвестиційний рахунок у національній валюті зараховуються такі кошти:
одержані від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, що вносяться як іноземна інвестиція відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;
доходи, прибутки та інші кошти, одержані нерезидентом-інвестором від здійснення інвестицій в Україну, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи;
повернуті внаслідок часткового або повного припинення нерезидентом інвестицій в Україну відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;
перераховані з власного поточного (у тому числі інвестиційного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;
перераховані з власного вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України в порядку, установленому цією главою;
у сумі процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку;
раніше помилково перераховані інвестором з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на рахунок інвестора в сумі, що не перевищує раніше перераховану.
16.4. З інвестиційного рахунку в національній валюті за дорученням власника рахунку проводяться такі операції:
здійснення інвестицій в Україну (уключаючи реінвестиції) відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;
розрахунки за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою;
розрахунки з митними, податковими та іншими органами у випадках, передбачених законодавством України;
сплата резиденту (професійному учаснику фондового ринку, суб’єкту оціночної діяльності, нотаріусу, повіреному, комісіонеру) послуг, пов’язаних із здійсненням іноземних інвестицій в Україну;
перерахування коштів на власний вкладний (депозитний) рахунок, відкритий в уповноваженому банку України в порядку, установленому цією главою;
сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок (у порядку, визначеному законодавством України);
перерахування доходів, прибутків та інших коштів, отриманих інвестором – фізичною особою від здійснення інвестицій в Україну, на власний поточний рахунок фізичної особи-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України;
перерахування коштів на власний інвестиційний рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;
повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману.
16.5. На інвестиційний рахунок в іноземній валюті зараховуються такі кошти:
перераховані з-за кордону для здійснення інвестицій в Україну відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;
перераховані з іншого власного поточного (у тому числі інвестиційного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;
у сумі процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку;
доходи, прибутки та інші кошти, одержані нерезидентом-інвестором від здійснення інвестицій в Україну, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи;
повернуті з власного вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України в порядку, установленому цією главою;
раніше помилково перераховані інвестором з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на рахунок інвестора в сумі, що не перевищує раніше перераховану;
повернуті внаслідок часткового або повного припинення нерезидентом здійснення інвестицій в Україну;
валюта, куплена уповноваженим банком України на міжбанківському валютному ринку України у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою.
16.6. З інвестиційного рахунку в іноземній валюті за дорученням власника рахунку проводяться такі операції:
здійснення інвестицій в Україну (уключаючи реінвестиції) відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;
розрахунки з митними органами у випадках, передбачених законодавством України;
перерахування на власні рахунки за кордон доходів, прибутків та інших коштів, отриманих від здійснення інвестицій в Україну, а також суми інвестиції в разі її припинення та коштів, повернутих з вкладних (депозитних) рахунків, відкритих в уповноважених банках України в порядку, установленому цією главою;
повернення за кордон коштів, не використаних для здійснення іноземних інвестицій в Україну. Зазначені кошти перераховуються за межі України на рахунок, з якого вони надійшли, або на інший власний рахунок нерезидента-інвестора в сумі, що не перевищує раніше отриману;
перерахування коштів на власний інвестиційний рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;
перерахування коштів на власний вкладний (депозитний) рахунок, відкритий в уповноваженому банку України в порядку, установленому цією главою;
перерахування доходів, прибутків та інших коштів, отриманих інвестором – фізичною особою від здійснення інвестицій в Україну, на власний поточний рахунок фізичної особи-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України;
продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора в національній валюті для здійснення інвестицій в Україну;
повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману.
16.7. Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інших видів спільної діяльності за участю нерезидентів-інвесторів, які здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, у банку відкривається поточний рахунок у національній або іноземній валюті для ведення обліку коштів за цими договорами (контрактами) на підставі таких документів:
заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1), засвідченої підписом особи, якій на підставі довіреності надано право розпорядчого підпису під час проведення операцій за цим рахунком;
копії договору (контракту) про ведення спільної діяльності, засвідченої нотаріально;
копії документа про реєстрацію договору (контракту) про ведення спільної діяльності, засвідченої нотаріально або органом, що видав цей документ;
копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідченої нотаріально (для нерезидента-інвестора). Якщо нерезидентом-інвестором є фізична особа, то цей документ не вимагається;
копії документа, що підтверджує взяття на облік в контролюючому органі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідченої органом, що видав документ, нотаріально або підписом уповноваженого працівника банку;
рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;
картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).
Уповноважений працівник банку ідентифікує осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.
16.8. Зарахування та списання коштів з поточних рахунків, що відкриваються для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності за участю нерезидентів-інвесторів без створення юридичної особи, має здійснюватися виключно на цілі, передбачені договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, уключаючи і розподіл прибутків між сторонами угоди (контракту) з урахуванням вимог законодавства України.
Якщо виникає потреба продажу іноземної валюти з метою забезпечення цього виду діяльності в Україні, учасники спільної діяльності можуть здійснити на міжбанківському валютному ринку України продаж іноземної валюти з рахунку спільної діяльності в іноземній валюті для подальшого зарахування коштів у гривнях на рахунок спільної діяльності в національній валюті.
16.9. Після завершення розподілу належних сторонам коштів та/або строку дії договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність зазначені кошти перераховуються:
у національній валюті – на поточні рахунки резидентів та/або інвестиційні рахунки нерезидентів-інвесторів у національній валюті;
в іноземній валюті – на поточні рахунки резидентів та/або інвестиційні рахунки нерезидентів-інвесторів в іноземній валюті, а також на рахунки нерезидентів-інвесторів у банках за кордоном.
16.10. Нерезидент-інвестор – юридична особа може відкрити вкладний (депозитний) рахунок у банку, у якому йому відкрито інвестиційний рахунок, на підставі укладеного договору банківського вкладу.
16.11. Якщо нерезидент-інвестор – юридична особа не має в цьому уповноваженому банку рахунків, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.
Особа, яка від імені нерезидента-інвестора – юридичної особи відкриває рахунок, має:
пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково пред’являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цим пунктом Інструкції.
На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію нерезидента-інвестора – юридичної особи та особи, уповноваженої від його імені відкривати вкладний (депозитний) рахунок.
Між банком та особою, яка від імені нерезидента-інвестора – юридичної особи відкриває вкладний (депозитний) рахунок, укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.
Для відкриття вкладного (депозитного) рахунку нерезиденту-інвестору – юридичній особі потрібно подати такі документи:
копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально;
копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім’я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально;
16.12. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки нерезидентів-інвесторів – юридичних осіб можуть надходити з їх власних інвестиційних рахунків та з їх рахунків за кордоном. Кошти з цих рахунків повертаються на власні інвестиційні рахунки нерезидентів-інвесторів – юридичних осіб та на їх рахунки за кордоном.
За вкладним (депозитним) рахунком нерезидента-інвестора – юридичної особи можуть проводитися операції, пов’язані з реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави коштів та за умови дотримання вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок здійснення іноземних інвестицій в Україну.
Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) нерезидента-інвестора – юридичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на інвестиційний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту), або перераховуватися за кордон.
16.13. Особливості функціонування поточних рахунків нерезидентів-інвесторів та особливості розміщення нерезидентами-інвесторами коштів на вкладних (депозитних) рахунках можуть визначатися нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну.

17. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фонду референдуму

17.1. Банки відкривають за відповідними балансовими рахунками накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України згідно із Законом України “Про вибори Президента України” , накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі – виборчий фонд партії), поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі згідно із Законом України “Про вибори народних депутатів України” , поточні рахунки виборчих фондів місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови згідно із Законом України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”накопичувальний та поточні рахунки фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму (далі – ініціативна група) згідно із Законом України “Про всеукраїнський референдум” .
Зазначені в цьому пункті рахунки відкриваються лише в національній валюті.
Банк у разі відкриття рахунку виборчого фонду особі, зазначеній в абзаці першому цього пункту, її представником проводить ідентифікацію цього представника на підставі таких документів:
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
документа, виданого відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Банк ідентифікує представника, який відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомив про це відповідний контролюючий орган, на підставі його паспорта з відміткою про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Представник обов’язково має пред’явити документ, що підтверджує його повноваження.
Розпорядник рахунку, призначений ініціативною групою, відкриває рахунок фонду референдуму.
Розпорядник рахунку зобов’язаний пред’явити банку такі документи:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
документ, що підтверджує його повноваження.
Розпорядник, який відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомив про це відповідний контролюючий орган, пред’являє паспорт з відміткою про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
17.2. Кандидат на пост Президента України відкриває один накопичувальний рахунок власного виборчого фонду в банку України в місті Києві та не більше одного поточного рахунку в банку в межах одного територіального виборчого округу.
Партія, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду партії в банку України в місті Києві та не більше одного поточного рахунку в банку на території одного одномандатного виборчого округу.
Кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі відкриває один поточний рахунок власного виборчого фонду в банку України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії.
Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови відкривають один поточний рахунок власного виборчого фонду в банку України, який визначається територіальною виборчою комісією за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії.
Ініціативна група відкриває один накопичувальний рахунок свого фонду референдуму в установі банку України в місті Києві, яку визначає на свій розсуд, та не більше одного поточного рахунку в банку на території одного територіального округу референдуму. Один поточний рахунок фонду референдуму може обслуговувати декілька територіальних округів референдуму;
17.3. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:
заяви про відкриття рахунку (додаток 7);
копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України, засвідченої Центральною виборчою комісією;
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, кандидата;
документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків кандидата;
картки із зразками підписів (додаток 8), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального рахунку, які мають виключне право на розпорядження згідно із законодавством України коштами, що надходять на накопичувальний рахунок. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.
Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:
заяви про відкриття рахунку (додаток 7);
довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: прізвище, ім’я, по батькові кандидата, якому відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, кандидата;
документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків кандидата;
картки із зразками підписів (додаток 8), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному окрузі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.
17.4. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду партії на підставі таких документів:
заяви про відкриття рахунку (додаток 9);
копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, уключених до виборчого списку партії, засвідченої Центральною виборчою комісією;
копії свідоцтва про реєстрацію партії, виданого Міністерством юстиції України;
копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що підтверджує державну реєстрацію партії;
картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду партії. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки партії та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.
Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду партії на підставі таких документів:
заяви про відкриття рахунку (додаток 9);
довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повну назву партії, якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;
копії свідоцтва про реєстрацію партії, виданого Міністерством юстиції України;
копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що підтверджує державну реєстрацію партії;
картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду партії у відповідному одномандатному виборчому окрузі. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки партії та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.
17.5. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, на підставі таких документів:
заяви про відкриття рахунку (додаток 9);
копії рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, уключених до виборчого списку від місцевої організації партії, засвідченої територіальною виборчою комісією;
копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, виданого відповідним органом Міністерства юстиції України;
копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що підтверджує державну реєстрацію місцевої організації партії, якщо місцева організація партії є юридичною особою/копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що підтверджує державну реєстрацію політичної партії, структурним утворенням якої є місцева організація партії, що не є юридичною особою;
картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників виборчого фонду місцевої організації партії. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України партії або місцевої організації партії. Зразки підписів розпорядників поточного рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.
17.6. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (далі у цьому пункті – кандидат) на підставі таких документів:
заяви про відкриття рахунку (додаток 7);
копії рішення Центральної виборчої комісії/територіальної виборчої комісії про реєстрацію відповідного кандидата, засвідченої Центральною виборчою комісією/територіальною виборчою комісією;
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, кандидата;
документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків кандидата;
картки із зразками підписів (додаток 8). У картку із зразками підписів виборчого фонду кандидата включається зразок підпису одного розпорядника виборчого фонду кандидата. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.
17.7. Банк відкриває накопичувальний рахунок фонду референдуму ініціативної групи на підставі таких документів:
заяви про відкриття рахунку (додаток 11);
копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію ініціативної групи;
картки із зразками підписів (додаток 12), яка має містити зразок підпису розпорядника накопичувального рахунку фонду референдуму ініціативної групи. Зразок підпису розпорядника накопичувального рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.
Банк відкриває поточний рахунок фонду референдуму ініціативної групи на підставі таких документів:
заяви про відкриття рахунку (додаток 11);
довідки банку про відкриття накопичувального рахунку фонду референдуму ініціативної групи в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: ініціативна група, якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;
картки із зразками підписів (додаток 12), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку фонду референдуму ініціативної групи. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.
17.8. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунків, зазначених у пункті 17.1 цієї глави, повідомляє відповідно Центральну виборчу комісію, окружну виборчу комісію або територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.
17.9. Порядок формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України та використання його коштів визначається Законом України “Про вибори Президента України” .
Порядок формування виборчого фонду партії, кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі та використання його коштів визначається Законом України “Про вибори народних депутатів України” .
Порядок формування виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та використання його коштів визначається Законом України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” .
Порядок формування фонду референдуму ініціативної групи та використання його коштів визначається Законом України “Про всеукраїнський референдум” ;
17.10. Банк закриває рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України на п’ятнадцятий календарний день після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів, а для кандидатів на пост Президента України, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, – з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування.
Банк закриває рахунки виборчого фонду партії на п’ятнадцятий календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України.
Банк закриває рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі на третій календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
Банк закриває рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови на шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів.
Банк закриває рахунки фонду референдуму ініціативної групи на п’ятнадцятий календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму. У разі припинення здійснення ініціативною групою ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму банк закриває рахунки фонду референдуму ініціативної групи на сьомий календарний день з дня оприлюднення відповідного рішення Центральною виборчою комісією.

18. Картки із зразками підписів

18.1. Усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх відокремлені підрозділи подають картку із зразками підписів і відбитка печатки [додаток 2 (далі – картка)] у двох примірниках. У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів та зразок відбитка печатки (за наявності).
18.2. Право першого підпису належить першому керівнику юридичної особи, якій відкривається рахунок, а також іншим уповноваженим на це особам.
Право другого підпису належить головному бухгалтеру або особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, чи іншим уповноваженим на це особам.
18.3. Особи, які мають право першого та другого підпису, зазначаються в картці під час її складання.
Якщо в картці зразок підпису першого керівника юридичної особи не наведено, то банк має право витребувати письмове підтвердження про надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком печатки (за наявності) юридичної особи, якщо документами, якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включені до картки, таке право не підтверджується.
18.4. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які користуються правом другого підпису.
Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.
18.5. За рахунками юридичних осіб, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, право другого підпису належить головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії та особам, ним уповноваженим.
18.6. За рахунками юридичних осіб і рахунками відокремлених підрозділів, у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, до банку подається засвідчена відповідно до вимог цієї Інструкції картка із зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису. У цьому разі під час складання картки в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі немає таких осіб.
18.7. У картці зазначаються повне та скорочене найменування власника рахунку, його місцезнаходження, номер телефону, назва організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований, ідентифікаційний код цього клієнта або реєстраційний (обліковий) номер платника податків. Уповноважений працівник банку зазначає в картці номер рахунку.
18.8. За наявності в юридичної особи печатки в картку із зразками підписів включається зразок відбитка печатки. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад, “для пакетів”, “для перепусток”, є неприпустимим.
Якщо в картці, поданій юридичною особою, є зразок відбитка печатки, але під час обслуговування рахунку юридична особа не бажає надалі використовувати печатку, то власник рахунку подає до банку нову картку без зразка відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.
18.9. У разі спрацьованості чи втрати печатки юридичною особою, яка бажає продовжувати використовувати печатку, керівник банку надає власнику рахунку строк для виготовлення нової печатки. На строк, наданий для виготовлення нової печатки, банк приймає картку без зразка відбитка печатки.
18.10. Комітети первинних організацій добровільних товариств, яким печатка не надана, можуть користуватися печаткою вищих органів або печаткою тих організацій, у підпорядкуванні яких вони перебувають. У картці в графі “Зразок відбитка печатки” має бути проставлений зразок печатки (за наявності), якою користуватиметься первинна організація добровільного товариства.
18.11. Справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчуються нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та відбитком печатки організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. У населених пунктах, де немає нотаріусів, справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчується уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України, визначені Указом Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, подають картки, у яких справжність підписів їх представників засвідчено підписами керівників і головних бухгалтерів цих органів.
18.12. Справжність підписів представників юридичної особи у картці посвідчується написом нотаріуса за формою, установленою нормативно-правовим актом Міністерства юстиції України.
Справжність підписів осіб, зазначених у картці, може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України або засвідчена шляхом проставлення апостиля. У цьому разі застосовується форма посвідчувального напису нотаріуса іноземної держави.
18.13. У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку.
Якщо в новій картці, що подається в разі заміни або доповнення підписів, підписи першого керівника та головного бухгалтера юридичної особи або відокремленого підрозділу залишаються колишні, то додатково засвідчувати таку картку не потрібно. Вона приймається за дозвільним написом головного бухгалтера банку або іншого уповноваженого на це працівника банку після звіряння ним підписів керівника та головного бухгалтера, які підписали картку, із зразками їх підписів на картці, що замінюється. Стара картка зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
18.14. Якщо справжність підписів осіб у картці засвідчена уповноваженою особою (особами) організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований і яка перебуває в іншому місті, то в разі зміни керівника або головного бухгалтера, іншої службової особи, яка виконує обов’язки головного бухгалтера клієнта, вищезазначена організація може телеграфом повідомити про це банк, при цьому підпис керівника цієї організації або його заступника засвідчується телеграфом. У такому разі нова картка подається протягом трьох днів.
18.15. У разі призначення тимчасово виконуючого обов’язки першого керівника або головного бухгалтера нова картка не складається, а додатково подається тимчасова картка тільки із зразком підпису особи, яка тимчасово виконує обов’язки першого керівника чи головного бухгалтера, засвідчена у порядку, установленому пунктом 18.11 цієї Інструкції.
18.16. У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису, а також у разі тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених першим керівником, нова картка не складається, а додатково подається картка тільки із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії і копія відповідного документа (протоколу, наказу тощо), що підтверджує ці повноваження.
Ця тимчасова картка засвідчується підписом першого керівника та головного бухгалтера, відбитком печатки (за наявності) і додаткового засвідчення не потребує.
18.17. Картка, що подається під час відкриття нового поточного рахунку юридичної особи або нового поточного рахунку відокремленого підрозділу, які вже мають поточний рахунок у банку і право першого та другого підписів за новим рахунком надається усім особам, які мають право підпису за раніше відкритим рахунком, засвідчується головним бухгалтером банку або іншим уповноваженим на це працівником банку (після звіряння з раніше поданою карткою) і додаткового засвідчення не потребує.
18.18. Фізичні особи, у тому числі фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, під час відкриття поточного рахунку подають картку із зразками підписів згідно з додатком 4 до цієї Інструкції, до якої включаються зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб. Зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб засвідчуються уповноваженою особою банку за умови їх особистої присутності та пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, і документа, виданого контролюючим органом, що свідчить про реєстрацію фізичної особи – резидента в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
За наявності у фізичної особи – підприємця печатки в картку із зразками підписів включається зразок відбитка печатки.
Якщо в процесі обслуговування поточного або вкладного (депозитного) рахунку власник – фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку заповнює картку із зразками підписів згідно з додатком 4 до цієї Інструкції, до якої включається зразок її підпису. Зразок підпису власника рахунку в картці із зразками підписів, яку заповнює довірена особа, не зазначається.
Заповнення картки із зразками підписів довіреною особою не припиняє дію карток із зразками підписів, що заповнені іншими особами (власником рахунку та/або довіреною особою).
У картці із зразками підписів на підставі документа, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою, у рядку “Інші відмітки” уповноважений працівник банку зазначає строк дії цієї картки. Якщо строк дії довіреності не встановлений, то в картці із зразками підписів, що заповнює довірена особа, у рядку “Інші відмітки” уповноважений працівник банку зазначає, що картка діє до припинення дії довіреності.
18.19. У разі зміни рахунків клієнтів банку, викликаної реорганізацією банку, зміною місцезнаходження банку, яка призвела до зміни коду банку, або змінами в порядку обліку банками рахунків клієнтів, до картки уносяться відповідні зміни.
18.20. У разі відкриття поточного рахунку юридичною особою з наданням права розпорядження цим рахунком іншим юридичним особам у випадках, визначених законодавством України, кожною з юридичних осіб – розпорядників рахунку подається до банку картка із зразками підписів і відбитка печатки, складена за довільною формою із зазначенням таких обов’язкових реквізитів:
повного та скороченого найменування юридичної особи – власника рахунку, його коду за ЄДРПОУ і місцезнаходження;
повного та скороченого найменування юридичної особи – розпорядника рахунку, його коду за ЄДРПОУ і місцезнаходження;
найменування та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку;
дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів і відбитка печатки.
У картку включаються зразки підписів уповноважених осіб юридичної особи – розпорядника рахунку, які мають право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів, і зразок відбитка печатки (за наявності) юридичної особи – розпорядника рахунку.
Картка із зразками підписів і відбитка печатки має містити посвідчувальний напис нотаріуса відповідної форми.
18.21. Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора складається за довільною формою із зазначенням таких обов’язкових реквізитів:
для інвестора – юридичної особи – повного та скороченого найменування, його місцезнаходження, найменування та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку, дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів нерезидента-інвестора;
для інвестора – фізичної особи – прізвища, ім’я, по батькові (у разі його наявності), місця проживання, найменування та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку, дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів нерезидента-інвестора.
У картку включаються зразки підписів осіб, які мають право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.
Якщо довіреною особою нерезидента-інвестора, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, є юридична особа-резидент, то до картки із зразками підписів нерезидента-інвестора включається зразок відбитка печатки (за наявності) цієї юридичної особи-резидента.
Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора має містити посвідчувальний напис нотаріуса відповідної форми.

19. Зміна рахунків клієнтів

19.1. Зміною рахунків клієнтів уважається процедура відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів не за їх ініціативою, у результаті проведення якої змінюються всі або окремі (один або кілька) банківські реквізити клієнтів – найменування банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку.
19.2. Зміна рахунків клієнтів здійснюється банком у разі:
проведення реорганізації в межах одного банку;
проведення реорганізації банків шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення;
зміни місцезнаходження банку, у результаті якої змінюється код банку;
зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів (у тому числі рахунків клієнтів, за якими операції не здійснювалися протягом трьох років і більше та на яких є залишки коштів).
19.3. Про зміну рахунків банк зобов’язаний завчасно повідомити всіх клієнтів у порядку, установленому внутрішніми положеннями банку.
19.4. У разі зміни рахунків клієнтів нові справи з юридичного оформлення рахунків не формуються. За потреби вони передаються іншому банку (установі цього банку) за передавальним актом.
19.5. Банк зобов’язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про зміну поточного/вкладного (депозитного) рахунку такого клієнта:
юридичної особи;
відокремленого підрозділу;
іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України зобов’язане сплачувати податки і збори;
фізичної особи – підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.
19.6. Банки можуть застосовувати процедуру зміни рахунків у разі зміни умов договору банківського вкладу.
19.7. Банк не здійснює зміну рахунків клієнтів у разі зміни найменування банку, яка не пов’язана з його реорганізацією, а також у разі зміни найменування банку у зв’язку з проведенням його реорганізації шляхом перетворення.
У цих випадках:
банк зобов’язаний завчасно повідомити всіх клієнтів про зміну свого найменування;
банк не формує нові справи з юридичного оформлення рахунків.

20. Порядок закриття рахунків клієнтів банків

20.1. Поточні рахунки клієнтів банків закриваються:
на підставі заяви клієнта;
на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законом покладено функції щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, управителя майна тощо);
у разі смерті власника рахунку – фізичної особи – за зверненням спадкоємця;
у разі смерті власника рахунку фізичної особи – підприємця – за зверненням третьої особи, зокрема спадкоємця;
на інших підставах, передбачених законодавством України або договором між банком і клієнтом.
Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів.
Банк закриває поточний рахунок юридичної особи на підставі документа, виданого державним реєстратором в порядку, установленому законодавством України, який підтверджує державну реєстрацію припинення юридичної особи.
Банк не може закрити поточний рахунок клієнта, якщо за рахунком здійснювалися розрахунки за зовнішньоекономічним договором, зобов’язання за яким не виконані в повному обсязі. Банк, який здійснює контроль за своєчасністю розрахунків за зовнішньоекономічними операціями клієнта, закриває рахунок лише після зняття зовнішньоекономічних операцій з контролю.
20.2. У разі припинення юридичної особи (унаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни її найменування або зміни імені фізичної особи – підприємця (прізвища/імені/по батькові) поточний рахунок закривається. Для відкриття нового поточного рахунку подаються документи, передбачені цією Інструкцією.
20.3. У разі припинення юридичної особи внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення поточний рахунок може бути закритий юридичною особою-правонаступником за умови подання ним таких документів:
заяви про закриття поточного рахунку;
копії рішення учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, – копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи, засвідченої нотаріально або органом, який прийняв таке рішення;
картки із зразками підписів і відбитка печатки юридичної особи-правонаступника (додаток 2), засвідченої нотаріально. Якщо на поточному рахунку немає залишку коштів, то картка із зразками підписів і відбитка печатки не подається.
20.4. У разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок юридичної особи, що ліквідовується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо). Для цього до банку подаються такі документи:
копія рішення учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, – копія рішення суду, на підставі якого здійснюється ліквідація юридичної особи, засвідчена нотаріально або органом, який прийняв таке рішення;
картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально. До цієї картки включаються зразки підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитка печатки (за наявності) юридичної особи, що ліквідується. Інші рахунки, виявлені під час проведення ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комісією).
Закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури, здійснюється ліквідатором (ліквідаційною комісією) на підставі заяви про закриття рахунку, підписаної особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи, засвідченої нотаріально або органом, який прийняв таке рішення. Додатково подається картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально, якщо на рахунку є залишок коштів.
Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається ліквідатором на підставі його заяви про закриття поточного рахунку.
20.5. Закриття поточного рахунку за бажанням клієнта здійснюється на підставі його заяви про закриття поточного рахунку, складеної в довільній формі із зазначенням таких обов’язкових реквізитів:
найменування банку;
найменування (прізвища, ім’я, по батькові), коду за ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) власника рахунку;
номера рахунку, який закривається;
дати складання заяви.
Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи підписується керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою і засвідчується відбитком печатки (за наявності) юридичної особи.
Заява про закриття поточного рахунку фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця, підписується власником рахунку або уповноваженою ним особою. Заява про закриття поточного рахунку фізичної особи-підприємця засвідчується відбитком печатки (за наявності).
Якщо рахунок юридичної особи закривається юридичною особою-правонаступником, то в заяві про закриття поточного рахунку додатково зазначається найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи-правонаступника. Ця заява підписується керівником юридичної особи-правонаступника або іншою уповноваженою на це особою і засвідчується відбитком печатки (за наявності) юридичної особи-правонаступника.
Заява про закриття поточного рахунку може подаватися банку в електронній формі засобами програмно-технічного комплексу “клієнт-банк”, “клієнт-Інтернет-банк” тощо, якщо це передбачено договором банківського рахунку. У цьому випадку заява про закриття поточного рахунку має містити електронний цифровий підпис.
20.6. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно з дорученням клієнта тощо].
Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день. Якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття поточного рахунку є день отримання банком цієї заяви.
У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
У день закриття поточного рахунку банк зобов’язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку.
20.7. Вкладні (депозитні) рахунки клієнтів у разі залучення строкових вкладів закриваються після закінчення строку зберігання вкладу та повернення коштів вкладнику. У разі залучення вкладу на умовах його видачі на першу вимогу вкладний (депозитний) рахунок закривається після повернення коштів вкладнику.
20.8. Для дострокового розірвання дії договору банківського вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника – фізичної особи вкладник зобов’язаний повідомити про це банк шляхом подання заяви.
У заяві, яка складається за довільною формою, вкладник – фізична особа, зокрема, має зазначити номер і дату укладання договору банківського вкладу, суму вкладу або його частину, а також зазначити дату, коли банк зобов’язаний повернути кошти вкладнику. Таку заяву вкладник – фізична особа подає до банку у двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання коштів, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з відміткою банку про отримання повертається вкладнику – фізичній особі. Другий примірник заяви після повернення коштів вкладнику зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
Банк реєструє заяви клієнтів – фізичних осіб на дострокове розірвання договору банківського вкладу або повернення частини вкладу в порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку.

21. Порядок відкриття, використання і закриття поточних рахунків представництвам іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України

21.1. Відкриття поточного рахунку в національній та/або іноземній валюті представництву іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України (далі – представництво іноземного інвестора), призначеного для обслуговування діяльності для потреб угоди про розподіл продукції, здійснюється в такому порядку.
Особи (особа), які (яка) відкривають (відкриває) рахунок, мають (має):
пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) згідно з переліком, визначеним цією главою Інструкції.
На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію представництва іноземного інвестора та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком у національній та/або іноземній валюті представництва іноземного інвестора.
Між банком і представництвом іноземного інвестора укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
21.2. Уповноважений банк відкриває поточний рахунок представництва іноземного інвестора на підставі таких документів:
заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1);
копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є юридична особа-нерезидент (іноземний інвестор), інтереси якої представляє на території України таке представництво, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності, виданої представникові іноземного інвестора в Україні, яка надає право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи від імені іноземного інвестора, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
картки зі зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідченої нотаріально.
21.3. За поточним рахунком представництва іноземного інвестора у національній валюті здійснюються всі види розрахунково-касових операцій, передбачених для поточних рахунків юридичних осіб-резидентів.
21.4. На поточний рахунок представництва іноземного інвестора в іноземній валюті зараховуються такі кошти:
у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;
перераховані з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки України;
за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;
за платіжними документами на ім’я власника рахунку, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);
перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);
перераховані з рахунків в Україні або за її межами юридичною особою -нерезидентом (іноземним інвестором), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторами, представництвами інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи державою;
перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать іноземному інвестору, у тому числі в особі його представництва;
перераховані юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) згідно з міжнародними та/або міжурядовими угодами;
перераховані резидентами, нерезидентами у формі кредитів (позик, фінансової допомоги);
перераховані з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в Україні або за її межами;
сума процентів, нарахована за залишками коштів на поточному рахунку, якщо це передбачено договором;
повернені з будь-яких причин нерезидентом або резидентом, на користь якого такі кошти були перераховані раніше;
іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів у національній валюті на поточному рахунку представництва іноземного інвестора;
інші надходження на користь представництва іноземного інвестора -власника рахунку, що не суперечать законодавству України.
21.5. З поточного рахунку представництва іноземного інвестора в іноземній валюті проводяться такі операції:
оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (перерахування на банківські рахунки цих осіб);
здійснення розрахунку з працівниками-резидентами, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють за межами України;
перерахування коштів або продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на відкриті в Україні або за її межами власні поточні або вкладні (депозитні) рахунки представництва іноземного інвестора, рахунки юридичної особи-нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, та/або рахунки інших інвесторів або представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави (також у разі закриття цього рахунку);
перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);
обмін на іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України (у тому числі на міжнародних ринках з метою виконання зобов’язань перед нерезидентами в іноземній валюті, що обмінюється, без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на поточний рахунок представництва іноземного інвестора);
перерахування за кордон за навчання, за участь у конференціях, виставках;
перерахування на користь юридичної особи-резидента, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;
перерахування за кордон на ім’я фізичних осіб, які у зв’язку з угодою про розподіл продукції тимчасово перебувають за межами України в довгостроковому відрядженні або навчаються, як оплата праці (або як стипендія);
перерахування залишків коштів у разі закриття поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкриття поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;
перерахування на території України у випадках, передбачених законодавством України;
перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом (позикою, фінансовою допомогою) в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка та штрафні санкції) на користь резидентів, нерезидентів;
повернення помилково отриманих коштів;
інші будь-які перерахування, що не суперечать законодавству України.
21.6. Поточний рахунок представництва іноземного інвестора закривається в порядку, установленому пунктами 20.5 і 20.6 глави 20 цієї Інструкції.

22. Порядок відкриття і використання вкладних (депозитних) рахунків представництвам іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України і використання коштів за цими рахунками

22.1. Якщо представництво іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України (далі – представництво іноземного інвестора) не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.
Особа, яка відкриває рахунок, має:
пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції.
На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію представництва іноземного інвестора та осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком.
Між банком та представництвом іноземного інвестора укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.
22.2. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок якщо представництво іноземного інвестора не має рахунків у цьому банку за умови подання представництвом таких документів:
копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є юридична особа-нерезидент (іноземний інвестор), інтереси якої представляє на території України таке представництво, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності, виданої представникові іноземного інвестора в Україні, яка надає право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи від імені іноземного інвестора, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
22.3. Представництво іноземного інвестора під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку, якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену в установленому порядку.
22.4. Рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу, якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається представництву іноземного інвестора, що вже має в цьому банку рахунок (тобто, коли банком здійснена ідентифікація клієнта і сформована справа з юридичного оформлення рахунку).
22.5. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки представництва іноземного інвестора перераховуються з рахунків в Україні або за її межами представництва іноземного інвестора, юридичної особи-нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторів, представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави.
Кошти з вкладного (депозитного) рахунку представництва іноземного інвестора перераховуються на рахунки в Україні або за її межами представництва іноземного інвестора, юридичної особи-нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторів, представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави.
22.6. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) представництва іноземного інвестора відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).
22.7. За договором банківського вкладу банк зобов’язаний видати вклад на першу вимогу вкладника, крім вкладів, унесених клієнтом на інших умовах повернення, що встановлені договором банківського вкладу.

Читати по темі:  МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Розділ 3-5)
Директор Департаменту
платіжних систем
В.М. Кравець

Додаток 1
до Інструкції про порядок
відкриття, використання
і закриття рахунків
у національній
та іноземних валютах
(пункт 3.2 глави 3)
ЗАЯВА
про відкриття поточного рахунку
Додаток 2
до Інструкції про порядок
відкриття, використання
і закриття рахунків
у національній
та іноземних валютах
(пункт 3.2 глави 3)
КАРТКА
із зразками підписів і відбитка печатки
Додаток 3
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
ЗАЯВА
про відкриття поточного рахунку
Додаток 4
до Інструкції про порядок
відкриття, використання
і закриття рахунків у національній
та іноземних валютах
(пункт 3.4 глави 3)
КАРТКА
із зразками підписів
Додаток 5
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
ЗАЯВА
про відкриття поточного рахунку
Додаток 6
до Інструкції про порядок
відкриття, використання
і закриття рахунків у національній
та іноземних валютах
(пункт 6.7 глави 6)
ЗАЯВА
про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб
Додаток 7
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
ЗАЯВА
про відкриття рахунку
Додаток 8
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
КАРТКА
із зразками підписів

Директор Департаменту
платіжних систем
В.М. Кравець

Додаток 9
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
ЗАЯВА
про відкриття рахунку
Додаток 10
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
КАРТКА
із зразками підписів
Додаток 11
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
(пункт 17.7 глави 17)
ЗАЯВА
про відкриття рахунку
Додаток 12
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
(пункт 17.7 глави 17)
КАРТКА
із зразками підписів

Читати по темі:  НАКАЗ МінСоцПолітики від 02.07.2012 № 390
Директор
Генерального департаменту
інформаційних технологій
та платіжних систем

Н.Б. Синявська


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

червень, 2021

X