Консультації Нормативна база бухгалтера

Как рассчитывается показатель сума Перевищення в регистрационной формуле НДС

Друк

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.07.2015 р. N 1402/99-99-19-03-01-18

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування ДФС України за результатами робочої наради, проведеної 08.07.2015 р. за участі представників департаментів ДФС України реєстрації платників та електронних сервісів, методологічної роботи з питань оподаткування, розвитку IT, оподаткування юридичних осіб, доходів і зборів з фізичних осіб та Координаційно-моніторингового департаменту надає деталізацію Заявки на доопрацювання програмного забезпечення щодо обрахунку суми податку на додану вартість в розрізі платників податку, на яку платник має право зареєструвати податкову накладну / розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у частині формування показника Перевищ,наданої службовою запискою від 14.02.2015 р. N 325/99-99-19-03-01/11, погодженої з Департаментом розвитку IT.

Показник ∑Перевищ формується наростаючим підсумком як різниця між сумами ПДВ:

  • ∑ (рядок 9.1 декларацій з ПДВ + графи 6 рядка 9.1 уточнюючих розрахунків (+/-) до таких декларацій з ПДВ);
  • та ∑ (графа 13 розділу III складених платником та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних + графи 10 — 11 рядка «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту» (+/-) зареєстрованих в ЄРПН розрахунків коригування до таких податкових накладних).

При формуванні показника ∑Перевищ беруться наростаючим підсумком зазначені дані:

1) декларацій з ПДВ

ТипЗвітнаУточнюючі
0110ЗагальнаJ(F)0200116J(F)0217008, J(F)0217106
0121 — 0123спеціальний режим оподаткування (ст. 209 Кодексу)J0209008J0297008, J0297106
0130сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п. 209.18 ст. 209 Кодексу)J0209407J0294707, J0294806

поданих платником до контролюючого органу, починаючи з податкової звітності за лютий 2015 року / I квартал 2015 року (для платників податків, зареєстрованих після 01.02.2015 р., — за перший звітний період (місяць/квартал)),по останній звітний (податковий) період на момент перерахунку Перевищ;

2) податкових накладних, в яких у графі 2 розділу I (дата складання) зазначена дата з 01.02.2015 р. (для платників податку, які зареєстровані після 01.02.2015 р., — дата, починаючи з дати такої реєстрації) по останній календарний день звітного (податкового) періоду, за який подано декларацію з ПДВ,а також дані граф 10 — 11 рядка «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту» (+/-) розрахунків коригування до таких податкових накладних.

Показник може мати лише позитивне значення. При від’ємному значенні показника вважається, що такий показник дорівнює нулю.

Цей показник враховується у формуванні показника ∑Накл, що функціонував у період реєстрації платника.

Перерахунок показника ∑Перевищ здійснюється щоразу при:

поданні декларації з ПДВ / уточнюючого розрахунку за вказані періоди на дату такого подання;

реєстрації в ЄРПН податкової накладної / розрахунку коригування, складених за вказані періоди на дату такої реєстрації.

Директор ДепартаментуН. Привалова

Комментарий

Налоговики разъяснили, как формируется показатель ∑Перевищ (строка 8 «вытяга») регистрационной формулы НДС. Данный показатель расчета регистрационной суммы является одним из самых непонятных показателей формулы. Назначение данного показателя заключается в том, чтобы уменьшить регистрационную сумму на превышение налогового обязательства по выписанным налоговым накладным, показанного по декларациям (с учетом уточняющего расчета), над суммой тех, которые зарегистрированы в ЕРНН. Другими словами, с помощью данного показателя будут учтены в формуле незарегистрированные налоговые накладные и расчеты корректировок, но они попадут в расчет только 20 числа следующего месяца. Как известно, если не регистрировать вовремя налоговые накладные, которые не выдаются контрагентам, то за это не будет финансовой ответственности в виде штрафов (от 10% до 50%), но зато можно оттянуть момент уплаты средств на НДС-счет до 20 числа следующего месяца.

Показатель ∑Перевищ  исчисляют нарастающим итогом как разницу между суммами НДС:

– сумма данных строки 9.1 деклараций по НДС + графы 6 строки 9.1 уточняющих расчетов (+/-) к таким декларациям по НДС;

– и сумма данных графы 13 раздела III составленных плательщиком и зарегистрированных в ЕРНН налоговых накладных + граф 10 — 11 строки «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту» (+/-) зарегистрированных в ЕРНН расчетов корректировки к таким налоговым накладным).

При формировании показателя ∑Перевищ берутся нарастающим итогом данные:

  1. Деклараций, предоставленных плательщиком в контролирующий орган, начиная с налоговой отчетности за февраль 2015 г. (для предприятий, зарегистрированных после 01.02.2015 г., — за первый отчетный период), по последний отчетный период на момент перерасчета ∑Перевищ;
  2. Налоговых накладных, в которых в графе 2 раздела I (дата составления) указана дата с 01.02.15 г. (для предприятий,  зарегистрированных после 01.02.2015 г., — дата начиная с даты такой регистрации) по последний календарный день отчетного (налогового) периода, за который предоставлена декларация по НДС, а также данные граф 10 — 11 строки «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту» (+/-) расчетов корректировки к таким налоговым накладным.

Следует обратить внимание, что показатель ∑Перевищ может иметь только положительное значение. При отрицательном значении показателя считается, что такой показатель равен нулю.

Аудитор Сергей Гонтаровский

Наша розсилка

Випадкова цитата

Одинаково спокойно относятся к деньгам лишь мудрецы и бухгалтеры.

PUSH-повідомлення

Підпишись на оперативні сповіщення про оновлення на нашому сайті. Натисни дзвіночок в правому нижньому кутку і натисни ОК. Підтримується браузер Chrome та Firefox

Как рассчитывается показатель сума Перевищення в регистрационной формуле НДС

Час читання: 8 min
0