Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » Как рассчитывается показатель сума Перевищення в регистрационной формуле НДС
Консультації Нормативна база бухгалтера

Как рассчитывается показатель сума Перевищення в регистрационной формуле НДС

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.07.2015 р. N 1402/99-99-19-03-01-18

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування ДФС України за результатами робочої наради, проведеної 08.07.2015 р. за участі представників департаментів ДФС України реєстрації платників та електронних сервісів, методологічної роботи з питань оподаткування, розвитку IT, оподаткування юридичних осіб, доходів і зборів з фізичних осіб та Координаційно-моніторингового департаменту надає деталізацію Заявки на доопрацювання програмного забезпечення щодо обрахунку суми податку на додану вартість в розрізі платників податку, на яку платник має право зареєструвати податкову накладну / розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у частині формування показника Перевищ,наданої службовою запискою від 14.02.2015 р. N 325/99-99-19-03-01/11, погодженої з Департаментом розвитку IT.

Показник ∑Перевищ формується наростаючим підсумком як різниця між сумами ПДВ:

  • ∑ (рядок 9.1 декларацій з ПДВ + графи 6 рядка 9.1 уточнюючих розрахунків (+/-) до таких декларацій з ПДВ);
  • та ∑ (графа 13 розділу III складених платником та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних + графи 10 — 11 рядка «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту» (+/-) зареєстрованих в ЄРПН розрахунків коригування до таких податкових накладних).

При формуванні показника ∑Перевищ беруться наростаючим підсумком зазначені дані:

1) декларацій з ПДВ

Тип Звітна Уточнюючі
0110 Загальна J(F)0200116 J(F)0217008, J(F)0217106
0121 — 0123 спеціальний режим оподаткування (ст. 209 Кодексу) J0209008 J0297008, J0297106
0130 сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п. 209.18 ст. 209 Кодексу) J0209407 J0294707, J0294806

поданих платником до контролюючого органу, починаючи з податкової звітності за лютий 2015 року / I квартал 2015 року (для платників податків, зареєстрованих після 01.02.2015 р., — за перший звітний період (місяць/квартал)),по останній звітний (податковий) період на момент перерахунку Перевищ;

2) податкових накладних, в яких у графі 2 розділу I (дата складання) зазначена дата з 01.02.2015 р. (для платників податку, які зареєстровані після 01.02.2015 р., — дата, починаючи з дати такої реєстрації) по останній календарний день звітного (податкового) періоду, за який подано декларацію з ПДВ,а також дані граф 10 — 11 рядка «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту» (+/-) розрахунків коригування до таких податкових накладних.

Показник може мати лише позитивне значення. При від’ємному значенні показника вважається, що такий показник дорівнює нулю.

Цей показник враховується у формуванні показника ∑Накл, що функціонував у період реєстрації платника.

Перерахунок показника ∑Перевищ здійснюється щоразу при:

поданні декларації з ПДВ / уточнюючого розрахунку за вказані періоди на дату такого подання;

реєстрації в ЄРПН податкової накладної / розрахунку коригування, складених за вказані періоди на дату такої реєстрації.

Директор Департаменту Н. Привалова

Комментарий

Налоговики разъяснили, как формируется показатель ∑Перевищ (строка 8 «вытяга») регистрационной формулы НДС. Данный показатель расчета регистрационной суммы является одним из самых непонятных показателей формулы. Назначение данного показателя заключается в том, чтобы уменьшить регистрационную сумму на превышение налогового обязательства по выписанным налоговым накладным, показанного по декларациям (с учетом уточняющего расчета), над суммой тех, которые зарегистрированы в ЕРНН. Другими словами, с помощью данного показателя будут учтены в формуле незарегистрированные налоговые накладные и расчеты корректировок, но они попадут в расчет только 20 числа следующего месяца. Как известно, если не регистрировать вовремя налоговые накладные, которые не выдаются контрагентам, то за это не будет финансовой ответственности в виде штрафов (от 10% до 50%), но зато можно оттянуть момент уплаты средств на НДС-счет до 20 числа следующего месяца.

Показатель ∑Перевищ  исчисляют нарастающим итогом как разницу между суммами НДС:

– сумма данных строки 9.1 деклараций по НДС + графы 6 строки 9.1 уточняющих расчетов (+/-) к таким декларациям по НДС;

– и сумма данных графы 13 раздела III составленных плательщиком и зарегистрированных в ЕРНН налоговых накладных + граф 10 — 11 строки «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту» (+/-) зарегистрированных в ЕРНН расчетов корректировки к таким налоговым накладным).

При формировании показателя ∑Перевищ берутся нарастающим итогом данные:

  1. Деклараций, предоставленных плательщиком в контролирующий орган, начиная с налоговой отчетности за февраль 2015 г. (для предприятий, зарегистрированных после 01.02.2015 г., — за первый отчетный период), по последний отчетный период на момент перерасчета ∑Перевищ;
  2. Налоговых накладных, в которых в графе 2 раздела I (дата составления) указана дата с 01.02.15 г. (для предприятий,  зарегистрированных после 01.02.2015 г., — дата начиная с даты такой регистрации) по последний календарный день отчетного (налогового) периода, за который предоставлена декларация по НДС, а также данные граф 10 — 11 строки «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту» (+/-) расчетов корректировки к таким налоговым накладным.

Следует обратить внимание, что показатель ∑Перевищ может иметь только положительное значение. При отрицательном значении показателя считается, что такой показатель равен нулю.

Аудитор Сергей Гонтаровский


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X