Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » НАКАЗ МінФіну від 04.08.2015 № 694
Нормативна база бухгалтера

НАКАЗ МінФіну від 04.08.2015 № 694

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

04.08.2015 № 694

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2015 р.
за № 1010/27455
Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за № 218/2658 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року № 362), що додаються.
2. Департаменту видатків бюджету органів влади (Рожкова Л.О.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Качура Р.П.

 

Міністр Н. Яресько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
04.08.2015 № 694
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2015 р.
за № 1010/27455
ЗМІНИ
до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон ( z0218-98 )
1. У розділі І:
пункт 4 виключити.
У зв’язку з цим пункти 5 – 16 вважати відповідно пунктами 4 – 15;
пункт 7 доповнити новими абзацами такого змісту:
“Якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження, з дозволу керівника підприємства береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні або святкові й неробочі дні у разі, якщо строк перебування працівника поза місцем його постійної роботи не перевищуватиме строку відрядження, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98.
За ці дні працівникові не відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи).”.
2. У розділі ІІ:
пункт 7 викласти в такій редакції:
“7. Керівники підприємств (крім міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади) особисто вирішують питання відшкодування своїх витрат на найм житлових приміщень, що перевищують граничні суми, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98, на проїзд у м’якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го класу та бізнес-класу, а також витрат на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якої входить до вартості квитка.
Дозволи міністрам та керівникам інших центральних органів виконавчої влади на відшкодування зазначених витрат надаються Першим віце-прем’єр-міністром, а також віце-прем’єр-міністрами згідно з розподілом функціональних повноважень.”.
3. У розділі ІІІ:
в абзаці восьмому пункту 9 та абзаці другому пункту 13 слова та цифри “крім осіб керівного складу, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.92 № 698” замінити словами “крім міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади”;
пункт 14 викласти в такій редакції:
“14. Дозволи міністрам та керівникам інших центральних органів виконавчої влади на відшкодування витрат на проїзд у м’якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го класу та бізнес-класу, на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якої входить до вартості квитка, а також витрат на найм житлових приміщень, що перевищують граничні суми, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98, надаються Першим віце-прем’єр-міністром, а також віце-прем’єр-міністрами згідно з розподілом функціональних повноважень.”.
4. Додаток до Інструкції виключити.

 

Директор Департаменту видатків бюджету органів влади  Л.О. Рожкова

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X