Головна » Бухгалтеру » Консультації » Лікарняні та декретні ФОПа. Що потрібно зробити, щоб отримати кошти від ФСС?
Консультації

Лікарняні та декретні ФОПа. Що потрібно зробити, щоб отримати кошти від ФСС?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Право ФОПа на отримання лікарняних та декретних

Тут є два нюанси.

По-перше, таке право мають застраховані особи (ч. 1 ст. 19 Закону №1105).

Застрахована особа — фізособа, яка підлягає загальнообов’язковому державному соцстрахуванню і сплачує ЄСВ чи за неї сплачують ЄСВ (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ).

Відповідно до ч. 1 ст. 18 і ч. 1 ст. 35 Закону №1105 ФОПи підлягають такому загальнообов’язковому державному соцстрахуванню.

Право на отримання допомоги виникає, в тому числі, в період заняття підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено законом (ч. 1 ст. 19 Закону №1105).

ФОПи є платниками ЄСВ (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ). Поряд з цим відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону про ЄСВ ФОПи звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони:

— отримують пенсію за віком, або

— є особами з інвалідністю, або

— досягли віку, встановленого статтею 26 Закону №1058, та отримують відповідно до закону пенсію чи соціальну допомогу.

Щоправда, такі ФОПи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Отже, за загальним правилом ФОПи, які сплачують за себе ЕСВ, мають право на отримання лікарняних та декретних.

З наведеного також можна зробити висновок: якщо ФОП має заборгованість зі сплати ЄСВ, допомогу він не отримає. Тому що не буде факту сплати ЄСВ. Хоча заради справедливості скажемо, що така думка є дискусійною.

По-друге, згідно зі ст. 30 Закону №1105 право на лікарняні і декретні мають застраховані особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом — по кожному з таких місць роботи (діяльності). Як це правило застосовується щодо ФОПа, пояснимо далі.

Підстава для виплати лікарняних та декретних

Відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону №1105 підставою для виплати є листок непрацездатності.

Там само написано, що в разі роботи за трудовим договором одночасно зі здійсненням підприємницької діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності. А якщо застрахована особа здійснює лише підприємницьку діяльність і не має роботи за трудовим договором, то копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров’я, яка видає листок.

Тобто якщо ФОП є ще й найманим працівником, то перше місце, куди він працевлаштовується, є його основним місцем роботи (підприємництво місцем роботи не вважається). Якщо такий ФОП захворів, то листок непрацездатності має бути виписано на роботодавця, в якого він працює. I ФОП отримує лікарняні в першу чергу за основним місцем роботи найманим працівником. Поряд з цим паралельно він може отримати лікарняні, декретні за іншими місцями роботи (якщо їх декілька і ФОП є сумісником). Для цього потрібно зробити копію листка непрацездатності, яку керівник роботодавця за основним місцем роботи засвідчить власним підписом і печаткою (за наявності).

Якщо ФОП не працює за трудовим договором, але надає послуги або виконує роботи за цивільно-правовими договорами на момент настання страхового випадку (відкриття листка непрацездатності), він може отримати лікарняні, декретні від ФСС за місцем надання таких послуг або виконання робіт. Але для цього також потрібно зробити копію листка непрацездатності, яку засвідчить установа охорони здоров’я, яка видає листок. Кожне місце здійснення діяльності отримає лише копію!

Але як у зазначених вище випадках, так і у випадку, якщо ФОП не є найманим працівником і не надає послуг та не виконує робіт за ЦПД, він може отримати допомогу від ФСС самостійно. Якщо ФОП — найманий працівник, то він подаватиме до ФСС копію листка непрацездатності, засвідчену основним роботодавцем. В решта ж випадках ФСС надаватиме допомогу вже на підставі оригіналу листка непрацездатності. У графі «місце роботи» такого листка потрібно вказати, що це фізична особа підприємець, і її прізвище. Такий листок непрацездатності має зберігатися у ФОП. I розраховувати суму виплат, а також звертатися за фінансуванням до ФСС підприємцю доведеться самостійно.

За який період оплачують лікарняні, декретні?

За рахунок Фонду соцстрахування (ФСС) лікарняні оплачують лише з шостого дня непрацездатності (див. ч. 2 ст. 22 Закону №1105). А декретні виплачують за весь період (ст. 25 Закону №1105).

Отже, якщо ФОП хворіє менше ніж 6 днів, лікарняних він не отримає. Якщо хворіє 7 днів, лікарняні отримає за два дні (шостий і сьомий).

Хоча декретні, повторимося, ФОП отримає за весь період декрету.

Як розрахувати лікарняні?

Особливості розрахунку встановлено Порядком №1266.

Перше. ФОП розраховує свій середньоденний дохід, з якого утримувався ЄСВ.

Для цього він бере свій дохід, з якого утримувався ЄСВ, за останні 12 календарних місяців перед місяцем, у якому настав період непрацездатності. По суті, це та сума доходу, яка показуватиметься чи вже показувалася у графі 4 Звіту з ЄСВ форми Д5 (річна). Відтак цю суму доходу ділить на календарні дні такого періоду.

А місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких ФОП не здійснював діяльності з поважних причин, вилучаються з розрахункового періоду (п. 3 Порядку №1266). Таким чином, якщо ФОП здійснює діяльність менше ніж 12 календарних місяців, він обчислює середньоденний дохід за фактичний період діяльності.

Нагадаємо!

Згідно з п. 9-10 розд. VIII Закону про ЄСВ у зв’язку з карантином ФОПи не сплачували ЄСВ за квітень і травень 2020 року. Проте відповідно до п. 14-5 розділу XV Закону №1058 такі періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.

Якщо страховий стаж протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку менший ніж 6 місяців, середньомісячний дохід визначається:

1) з нарахованого доходу, з якого сплачується ЄСВ, але з розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної зарплати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку (див. п. 29 Порядку №1266);

2) шляхом ділення мінімальної зарплати на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) (п. 5 Порядку №1266).

Друге. Розраховується сума лікарняних.

Для цього отриманий середньоденний дохід множать на кількість днів непрацездатності починаючи з шостого дня непрацездатності і на відсоток доходу залежно від страхового стажу.

Відсотки доходу залежно від страхового стажу наведено в ч. 1 ст. 24 Закону №1105: 50% — стаж до трьох років; 60% — від 3 до 5 років; 70% — від 5 до 8; 100% — понад 8 років, а також — застрахованим особам (ФОПам), які перелічені в ч. 1 ст. 24 Закону №1105 (потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС, ветерани війни, донори тощо).

Про свій страховий стаж можна дізнатися, звернувшись безпосередньо до місцевого відділення ПФУ з паспортом та довідкою про реєстраційний номер облікової картки платника податків (див. п. 8 розд. V Положення №10-1). Або завітавши на портал електронних послуг ПФУ: portal.pfu.gov.ua.

Але відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону №1105 розрахована сума лікарняних не може перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка в 2020 році становить 70845 грн.

Приклад 1 ФОП на ЄП займається тільки підприємницькою діяльністю, хворів з 12.10.2020 р. до 19.10.2020 р. включно, тобто 8 днів. Отримав листок непрацездатності, де місцем роботи зазначено ФОПа.

Зареєстрований підприємцем у червні 2020 року. ЄСВ сплачував виходячи з мінімального внеску ЄСВ за період з червня до вересня 2020 року. За попередній період страхового стажу не має. Тобто загальний страховий стаж менший ніж три роки і страховий стаж протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку менший ніж 6 місяців.

За кожен місяць з червня до серпня 2020 року ФОП сплатив ЄСВ у мінімальному розмірі — по 1039,06 грн, за вересень 2020 року — 1100,00 грн.

Позаяк страховий стаж ФОПа протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку менший ніж 6 місяців, середньоденний дохід розраховуємо згідно з п. 5 Порядку №1266 (див. вище), тобто виходячи з МЗП в місяці настання страхового випадку, яку ділять на 30,44. МЗП в жовтні 2020 року — 5000 грн. Отже, середньоденна зарплата — 164,26 грн (5000 : 30,44).

Кількість днів непрацездатності починаючи з шостого (всього 8 днів) — 3 дні.

Відсоток доходу залежно від страхового стажу — 50% (до трьох років).

Отже, сума лікарняних, яку має профінансувати ФСС, — 246,39 грн (164,26 х 3 х 50%).

Чи повинен ФОП утримувати податки з отриманих лікарняних, декретних?

Ні, не повинен. ПДФО (18%) і ВЗ (1,5%) має утримати ФСС і перерахувати на рахунок ФОПа вже за мінусом податків. Про це писали й податківці *. Хоча ФСС із цим котрий рік не погоджується, проте така позиція податківців відповідає нормам ПКУ.

А ось щодо ЄСВ позиції Фонду та податківців збігаються: на суми лікарняних та декретних, отриманих підприємцем від ФСС, ЄСВ не нараховується.

* Докладніше див. https://news.dtkt.ua/taxation/pdfo/61716.

Як розрахувати декретні?

Особливості розрахунку такі самі, як і лікарняних. Проте відповідно до ст. 26 Закону №1105 декретні виплачуються за всі дні перебування в декреті, а не так, як лікарняні, — з шостого дня тимчасової непрацездатності.

Декретні виплачуються у розмірі 100% незалежно від страхового стажу.

Декретні не можуть бути меншими за розмір допомоги, обчислений з МЗП на час страхової виплати, яка, наприклад, з вересня до грудня 2020 року становить 164,26 грн (5000 : 30,44) на день.

Приклад 2 Жінка, зареєстрована як ФОП та платник ЄП, у червні 2020 року, 21.10.2020 р. отримала листок непрацездатності на 126 календарних днів, який підтверджує тимчасову непрацездатність у зв’язку з вагітністю та пологами.

ЄСВ сплачувала виходячи з мінімального внеску ЄСВ за період з червня до вересня 2020 року. За попередній період страхового стажу не має. Тобто загальний страховий стаж менший ніж три роки і страховий стаж протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку менший ніж 6 місяців.

За кожен місяць з червня до серпня 2020 року фізособа-підприємець сплатила ЄСВ у мінімальному розмірі — по 1039,06 грн, за вересень 2020 року — 1100,00 грн.

Сплачувала ЄСВ у мінімальному розмірі, має страховий стаж менше ніж три роки. Проте декретні виплачуються у розмірі 100% незалежно від страхового стажу. I вони не можуть бути меншими за розмір мінімальної допомоги, яка виходячи з мінімальної зарплати жовтня становить 164,26 грн на день.

Отже, розмір декретних становить 20696,76 грн (164,26 х 126).

Заява-розрахунок

ФОП має скласти1 таку заяву не пізніше 10 к. д. з дня виписування листка непрацездатності (див. ч. 1 ст. 32 Закону №1105). I, звісно, після того як зробить розрахунок лікарняних чи декретних та відкриє рахунок. Тобто якщо дата листка — 01.10.2020 р., то дата заяви має бути не пізніше 10.10.2020 р. Якщо дата заяви буде пізнішою, це буде формальною підставою для ФСС відмовити в наданні допомоги (хоча на практиці щодо цього проблем ніколи наразі не було).

1 Роз’яснення щодо складання заяви див. на сайті ФСС: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/960180.

Як подати заяву

Не пізніше 5 робочих днів з дати складання заяви ФОП подає її до ФСС в один із таких способів (див. п. 2, п. 6 Порядку №12):

— у паперовому вигляді у двох примірниках, особисто відвідавши відділення ФСС;

— в електронному вигляді із застосуванням ЕЦП.

До заяви доречно долучити:

— копію лікарняного (оригінал зберігається у ФОПа);

— документи, які підтверджують сплату ЄСВ за розрахунковий період (довідку з ДПI про сплату ЄСВ чи копії квитанцій про сплату ЄСВ).

Форма заяви наведена в додатку 1 до Порядку №12. Завантажити її можна за посиланням –  dodatok1_do_postanovy-12_2018

Згідно з п. 8 Порядку №12 ФСС повинен протягом 10 р. д. з дати отримання заяви переказати допомогу на окремий рахунок ФОПа, відкритий у банку спеціально для отримання допомоги.

Отримавши кошти допомоги на спеціальний рахунок, ФОП протягом 3 р. д. повинен «використати» ці кошти — переказати на особистий, непідприємницький рахунок (див. ч. 1 ст. 34 Закону №1105).

ФОП має відкрити банківський рахунок для соцвиплат

Така вимога передбачена ч. 2 ст. 34 Закону №1105. Там само зазначено, що рахунок відкривають у порядку, встановленому НБУ. Хоча до сьогодні якогось окремого порядку відкриття таких рахунків немає. Але НБУ висловився стосовно рахунку у листі від 14.12.2010 р. №25-111/2972-22535. Рахунок відкривається у загальному порядку, встановленому Iнструкцією №492. Рахунок належить до поточних рахунків зі спеціальним режимом використання (пп. 6 п. 3 Iнструкції №492). Режим рахунку встановлюється договором банківського рахунку. Рахунок відкривається за балансовим рахунком 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб».

Таким чином, ФОП може відкрити його в будь-якому банку.

Звітування про отриману допомогу

Відповідно до п. 10 Порядку №12 протягом місяця після отримання допомоги ФОП надсилає до ФСС повідомлення про проведення виплат за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, в один із таких способів:

— в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису;

— листом із повідомленням;

— наданням безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції ФСС чи його відділення.

При заповненні повідомлення ФСС, суму виплати вказуйте фактичну!

Якщо виплатили не всі гроші з певних причин, то невиплачена сума повинна бути депонована на рахунку; виплату вказуйте тільки за частину лікарняних, профінансованих ФСС.

Включати 5 днів, які оплачує страхувальник за власні кошти, не потрібно.

В суму виплати, яку вказуєте в повідомленні, включіть сплачені з неї ПДФО і військовий збір, а не тільки суму, виплачену страхувальнику.

Способи подачі повідомлення про виплату коштів

Подати повідомлення про виплату коштів застрахованим особам можна трьома способами:

  • в електронному форматі – якщо є кваліфікована електронний підпис (КЕП);
  • особисто в ФСС;
  • направити лист в паперовій формі.

Термін подачі повідомлення

Термін повідомлення про виплату коштів застрахованим особам 2021 року – один місяць з дня виплати. Дата відраховується не з дня отримання коштів від ФСС на спецрахунок установи, а з дня виплати цих грошей (лікарняних, декретних та інших виплат) безпосередньо працівнику.

Висновки

ФОП має право отримувати за рахунок ФСС лікарняні, декретні, якщо він сплачує ЄСВ.

Підставою для отримання лікарняних, декретних є листок непрацездатності.

Отримавши такий листок, ФОП самостійно розраховує лікарняні чи декретні, відкриває в банку окремий рахунок для їх отримання, складає заяву-розрахунок, яку з доданими копією листка непрацездатності та підтвердними документами про сплату ЄСВ надає до ФСС.

Після надходження коштів допомоги на відкритий у банку окремий рахунок ФОП подає до ФСС повідомлення про проведення виплат.

156 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X