Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » Лист ДФС від 28.10.2015 р. № 22788/6/99-99-17-03-03-15
Нормативна база бухгалтера

Лист ДФС від 28.10.2015 р. № 22788/6/99-99-17-03-03-15

Поділіться з друзями - підтримайте проект

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Лист від 28.10.2015 р. № 22788/6/99-99-17-03-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист […] щодо необхідності надання власником підприємства повідомлення про прийняття працівника (керівника підприємства) на роботу до ДФС, якщотакі відомості направлені державним реєстратором у зв’язку зі зміною керівника, та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до п. 66.1 ст. 66 Кодексу підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема:

інформація органів державної реєстрації;

документально підтверджена інформація, що надається платниками податків.

Внесення змін до облікових даних платників податків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову імитну політику (п. 66.2 ст. 66 Кодексу).

У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (далі – ЄДР), та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний подати контролюючому органу, в якому він обліковується, уточнені документипротягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів (п. 66.5 ст. 66 Кодексу).

Відповідно до частини другої ст. 17 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (далі – Закон № 755) в ЄДР щодоюридичних осіб містяться відомості про осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, абоосіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків встановлено розд. IX Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1127 “Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів” (далі – Порядок).

Згідно з п. 9.2 розд. IX Порядку у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з Порядком, крім змін, які вносяться до ЄДР, та змін, про якіплатник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточненідокументи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП подається з позначкою “Зміни” або за формою № 1-РПП – з позначкою”Перереєстрація, зміни”.

Платники податків – юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані подати реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП з позначкою “Зміни” з відомостями стосовно осіб,відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чивиникнення змін у облікових даних платників податків. У разі надходження від державних реєстраторів відомостей про внесення змін до ЄДР щодо платників податків, а також надходження від платниківподатків заяв за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП з позначкою “Зміни” або за формою № 1-РПП з позначкою “Перереєстрація, зміни” контролюючі органи вносять відповідні зміни до Єдиного банку данихюридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та фіксують зазначені зміни в журналах за формами № 2-ОПП, № 7-ОПП (п. 9.3 розд. IX Порядку).

Отже, інформація про зміну керівника оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом № 755.

Стосовно платників податків, відомості про яких не включаються до ЄДР, інформація про зміну керівника та/або головного бухгалтера оновлюється на підставі уточнених документів та заяви за ф. № 1-ОПП.

Разом з тим Законом України від 28 грудня 2014 року № 77-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціальногострахування та легалізації фонду оплати праці”, який набрав чинності з 01 січня 2015 року, внесено зміни, зокрема, до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 “Про збір та облік єдиного внеску назагальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП).

Згідно з частиною третьою ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державнесоціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок повідомлення ДФС та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 (далі – Постанова № 413).

Відповідно до Постанови № 413 повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичноюособою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до Постанови № 413, до початкуроботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Таким чином, оскільки надання ДФС та її територіальним органам повідомлення про прийняття працівника на роботу та порядок внесення інформації щодо зміни керівника до облікових даних платниківподатків регулюється різними правовими актами, повідомлення згідно з Додатком 1 до Постанови № 413 надається незалежно від надання інформації про зміну керівника в порядку, визначеному Законом № 755.

 

Голова Р. М. Насіров

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

січень, 2022

X