Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Держоргани інформують » МОН ЗАТВЕРДИЛО 11 СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Держоргани інформують Стиль життя Це цікаво

МОН ЗАТВЕРДИЛО 11 СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Міністерство освіти і науки України затвердило десять стандартів бакалаврського рівня вищої освіти і один – магістерського. Вони містять перелік обов’язкових  результатів навчання та компетентностей, які мають опанувати студенти під час навчання. Накази про затвердження відповідних документівпідписано, 4 жовтня 2018 року.

Наразі стандарти затверджені для спеціальностей таких галузей знань:

– 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки», бакалавр

– 104 «Фізика та астрономія» галузі знань 10 «Природничі науки», бакалавр

– 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології», бакалавр

– 135 «Суднобудування» галузі знань 12 «Механічна інженерія», бакалавр

– 136 «Металургія» галузі знань 13 «Механічна інженерія», бакалавр

– 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», бакалавр

– 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», бакалавр

– 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», бакалавр

– 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування», бакалавр

– 273 «Залізничний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт», бакалавр

– 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки», магістр

Крім того, у найближчі місяці Міністерство планує завершити роботу та затвердити ще більш як 150 стандартів, за якими проходитиме підготовка фахівців інших спеціальностей.

“Стандарти вводяться в дію вже з цього навчального року. Тож ними вимоги мають бути враховані під час розроблення нових освітніх програм та навчальних планів. Затверджені раніше документи вишів щодо освітнього процесу залишаються чинними і діють до завершення навчання тих студентів, які були зараховані до затвердження відповідних стандартів. Проте заклад самостійно приймає рішення про оновлення вже існуючих освітніх програм відповідно до стандарту”, – пояснив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Він також додав, що усі стандарти, включно із затвердженими, будуть надіслані на погодження Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти одразу після початку роботи його нового складу.

Довідково. Оновлення стандартів вищої освіти передбачає нова редакція Закону України «Про вищу освіту» (2014 рік). Нові стандарти, які з весни 2016 року розробляються науково-методичними комісіями МОН із залученням понад 1 тис науково-педагогічних та наукових працівників вишів, містять переліки компетентностей випускників та результатів навчання. Натомість, вони не визначають дисципліни, їх обсяги та форми контролю, що зміцнює академічну автономію університетів. Крім того, це створює передумови для широкого розмаїття освітніх програм. Застосування нових стандартів, які відповідно до настанов Болонського процесу базуються на компетентнісному підході, орієнтує викладачів та студентів на досягнення конкретних результатів, залишаючи їм високий рівень самостійності у визначенні шляхів їх досягнення.

МОН


Поділіться з друзями - підтримайте проект