Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ МФУ №898 від 01.11.2017р. (ПОРЯДОК  сплати митних та інших платежів)
Накази МінФіну

Наказ МФУ №898 від 01.11.2017р. (ПОРЯДОК  сплати митних та інших платежів)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.11.2017  № 898

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 листопада 2017 р. 
за № 1429/31297

Про затвердження Порядку перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів 
№ 493 від 07.05.2018}

Відповідно до частини сьомої статті 298 Митного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України, Державної митної служби України:

від 24 січня 2006 року № 25/44 «Про затвердження Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 січня 2006 року за № 64/11938;

від 20 березня 2008 року № 425/244 «Про внесення змін до Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2008 року за № 287/14978;

від 22 вересня 2008 року № 1165/1032 «Про внесення змін до Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2008 року за № 978/15669.

3. Установити, що:

1) переведення підприємств на обслуговування через депозитний рахунок 3734, відкритий в Державній казначейській службі України на ім’я Державної фіскальної служби України, для зарахування авансових платежів (передоплати) здійснюється поетапно:

на перехідний період (з 15 січня 2018 року до 15 квітня 2019 року) – за рішенням підприємства;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 493 від 07.05.2018}

з 16 квітня 2019 року – на постійній основі;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 493 від 07.05.2018}

2) протягом перехідного періоду:

кошти підприємств і громадян, які підлягають зарахуванню до державного бюджету, перераховуються:

з депозитного рахунку 3734, відкритого в Казначействі на ім’я ДФС, відповідно до Порядку перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженого цим наказом;

з депозитних рахунків 3734, відкритих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві (далі – Головне управління Казначейства у м. Києві) на ім’я митниць ДФС, відповідно до Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Державної митної служби України від 24 січня 2006 року № 25/44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2006 року за № 64/11938;

при митному оформленні товарів за однією митною декларацією не допускається одночасне використання авансових платежів (передоплати), внесених підприємством на депозитний рахунок 3734, відкритий на ім’я ДФС, та депозитний рахунок 3734, відкритий на ім’я митниці ДФС;

з 18 березня 2019 року сплата та зарахування коштів у вигляді авансових платежів (передоплати) підприємств на депозитні рахунки 3734, відкриті в Головному управлінні Казначейства у м. Києві на ім’я митниць ДФС, припиняються в установленому порядку;

{Абзац шостий підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 493 від 07.05.2018}

ДФС та митниці ДФС інформують підприємства про:

зміни в системі зарахування авансових платежів (передоплати);

реквізити депозитного рахунку 3734, відкритого в Казначействі на ім’я ДФС;

з 16 квітня 2019 року Порядок розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затверджений наказом Міністерства фінансів України, Державної митної служби України від 24 січня 2006 року № 25/44, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 січня 2006 року за № 64/11938, застосовується виключно щодо операцій із перерахування до державного бюджету митних та інших передбачених законодавством платежів, сплачених у перехідний період, а також коштів, внесених підприємствами як грошова застава, у випадках, якщо така застава підлягає перерахуванню до державного бюджету;

{Абзац десятий підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 493 від 07.05.2018}

перерахування митницями ДФС залишків коштів підприємств, які обліковуються на депозитних рахунках 3734, відкритих у Головному управлінні Казначейства у м. Києві на ім’я митниць ДФС, на депозитний рахунок 3734, відкритий у Казначействі на ім’я ДФС, не допускається. Повернення підприємствам коштів авансових платежів (передоплати) здійснюється в установленому порядку.

4. Департаменту митної політики у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. ДФС та Казначейству протягом 30 днів з дня офіційного опублікування цього наказу:

доопрацювати відповідні програмно-інформаційні комплекси для реалізації його положень;

забезпечити у встановленому порядку відкриття на балансі Казначейства на ім’я ДФС депозитного рахунку за балансовим рахунком 3734.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 цього наказу, який набирає чинності з 16 липня 2019 року.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 493 від 07.05.2018}

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

В.о. Голови Державної казначейської служби України

К.М. Ляпіна

О.Є. Грубіян

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
01.11.2017  № 898

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 листопада 2017 р. 
за № 1429/31297

ПОРЯДОК 
перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедури перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, що вносяться до/або під час митного оформлення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

авансові платежі (передоплата) – грошові кошти, внесені платником податків у валюті України за власним бажанням на рахунки, визначені відповідно до цього Порядку, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів;

грошова застава – кошти декларантів, уповноважених ними осіб, перевізників або гарантів, громадян, які внесено ними для забезпечення виконання взятих на себе зобов’язань перед органами доходів і зборів і сума яких еквівалентна сумі передбачених законодавством митних та інших платежів, що сплачуються при митному оформленні товарів у вільний обіг на території України або при вивезенні товарів за межі території України в митному режимі експорту;

інші платежі – єдиний збір за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до законодавства України санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю товарів (у тому числі у формі попереднього документального контролю) та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів; плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування органів доходів і зборів або поза робочим часом, установленим для них; кошти, одержані від реалізації майна, яке швидко псується або має обмежений строк зберігання та щодо якого не винесено рішення суду про конфіскацію; кошти, одержані від реалізації майна, за яким власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання; кошти, одержані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (у розмірі митних платежів, врахованих у вартості такого майна); кошти, одержані від реалізації майна, поміщеного у режим відмови на користь держави; кошти, одержані від реалізації майна, яке було виявлене (знайдене) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і власник якого невідомий; інші кошти, що справляються органами доходів і зборів під час реалізації державної митної справи відповідно до закону;

уповноважений банк – банк, уповноважений на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами, визначений на конкурсній основі в установленому порядку.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексі України.

II. Відкриття депозитних рахунків для зарахування авансових платежів (передоплати) в органах Державної казначейської служби України

1. Для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться підприємствами до/або під час митного оформлення, на балансі Державної казначейської служби України на ім’я Державної фіскальної служби України у встановленому порядку відкривається депозитний рахунок за балансовим рахунком 3734 відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів (далі – депозитний рахунок 3734).

Для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення, а також для зарахування інших платежів у національній валюті, які сплачуються не з сум авансових платежів (передоплати), на балансі Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві (далі – Головне управління Казначейства у м. Києві) на ім’я митниць ДФС у встановленому порядку відкриваються (діють) депозитні рахунки 3734.

2. Кошти, що обліковуються на депозитних рахунках 3734, не належать органам доходів і зборів.

III. Здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними та іншими платежами та повернення платникам коштів, що внесені на депозитні рахунки 3734

1. Сплата підприємствами коштів у національній валюті, призначених для забезпечення справляння митних та інших платежів, а також внесення грошової застави здійснюються у вигляді авансових платежів (передоплати) до/або під час митного оформлення з рахунків, відкритих ними в банках, а також готівкою через банки на депозитний рахунок 3734, відкритий у Казначействі на ім’я ДФС.

2. Сплата громадянами коштів у національній валюті, призначених для забезпечення справляння митних та інших платежів, здійснюється у вигляді авансових платежів (передоплати) до/або під час митного оформлення з рахунків, відкритих ними в банках, в тому числі з використанням електронного платіжного засобу, а також готівкою через банки на депозитний рахунок 3734, відкритий в Головному управлінні Казначейства у м. Києві на ім’я відповідної митниці ДФС.

3. Кошти, одержані від реалізації майна, яке швидко псується або має обмежений строк зберігання та щодо якого не винесено рішення суду про конфіскацію; кошти, одержані від реалізації майна, за яким власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання; кошти, одержані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (у розмірі митних платежів, врахованих у вартості такого майна); кошти, одержані від реалізації майна, поміщеного у режим відмови на користь держави; кошти, одержані від реалізації майна, яке було виявлене (знайдене) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і власник якого невідомий, а також інші кошти, що справляються органами доходів і зборів під час реалізації державної митної справи відповідно до законодавства, перераховуються відповідними особами на депозитний рахунок 3734, відкритий в Головному управлінні Казначейства у м. Києві на ім’я відповідної митниці ДФС.

4. Інформація про рух коштів на депозитному рахунку 3734, відкритому в Казначействі на ім’я ДФС, надається в електронному вигляді Казначейством до ДФС.

Інформація про рух коштів на депозитних рахунках 3734, відкритих на ім’я митниць в Головному управлінні Казначейства у м. Києві, надається в електронному вигляді Головним управлінням Казначейства у м. Києві до митниць ДФС.

Інформація, зазначена в цьому пункті, надається в актуальному стані впродовж робочого дня.

5. Сплата коштів, призначених для забезпечення справляння митних та інших платежів, в іноземній валюті (у випадках, визначених законодавством), готівкою в національній валюті, внесення грошової застави громадянами, сплата коштів в пункті пропуску через державний кордон готівкою за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування уповноваженого банку та/або з використанням електронного платіжного засобу через платіжний термінал уповноваженого банку, який знаходиться у посадової особи митниці ДФС, здійснюються на відповідний банківський балансовий рахунок 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання», відкритий на ім’я митниці ДФС в уповноваженому банку (далі – банківський рахунок 2603) відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого Правлінням Національного банку України (далі – План рахунків банків).

У разі внесення грошової застави нерезидентами в пункті пропуску через державний кордон в іноземній валюті з використанням електронного платіжного засобу кошти зараховуються на банківський рахунок 2603 в національній валюті.

Cплата коштів в національній валюті готівкою дозволяється лише:

 • у пункті пропуску через державний кордон у випадку відсутності відділення банку;
 • у разі митного оформлення товарів, які переміщуються громадянами в залізничному сполученні.
 • Надання інформації митницям ДФС про рух коштів на банківських рахунках 2603 регулюється відповідним договором між ДФС та уповноваженим банком.

6. Кошти, що надійшли на депозитні рахунки 3734 згідно з цим Порядком, перераховуються виключно для здійснення таких операцій:

 • зарахування до державного бюджету;
 • повернення підприємствам та громадянам авансових платежів (передоплати);
 • повернення коштів, одержаних від реалізації майна, власникам цього майна або уповноваженим ними особам у визначених законодавством випадках;
 • перерахування на інший депозитний рахунок 3734.

7. Кошти, що надійшли на банківські рахунки 2603 митниць ДФС згідно з цим Порядком, перераховуються виключно для здійснення таких операцій:

 • зарахування до державного бюджету;
 • повернення громадянам та підприємствам у встановлених законодавством випадках;
 • повернення громадянам грошової застави у разі виконання зобов’язання, забезпеченого грошовою заставою (дозволяється також шляхом договірного списання уповноваженим банком);
 • перерахування на банківський рахунок 2603 іншої митниці ДФС.

8. Розпорядження коштами, що обліковуються на депозитному рахунку 3734, відкритому в Казначействі на ім’я ДФС, здійснюється виключно на підставі реєстрів ДФС належних до перерахування сум митних та інших платежів.

Розпорядження коштами, що обліковуються на депозитних рахунках 3734, відкритих в Головному управлінні Казначейства у м. Києві на ім’я митниць ДФС, на банківських рахунках 2603 митниць ДФС здійснюється виключно на підставі платіжних доручень, що оформлені відповідно митницями ДФС та ДФС в установленому порядку.

9. Повернення підприємствам коштів авансових платежів (передоплати), що зараховані на депозитний рахунок 3734, відкритий в Казначействі на ім’я ДФС, здійснюється Казначейством шляхом перерахування коштів виключно на банківські рахунки підприємств, відкриті в банках, на підставі реєстрів ДФС належних до повернення коштів авансових платежів (передоплати).

Повернення громадянам коштів авансових платежів (передоплати), що зараховані на депозитні рахунки 3734 митниць ДФС, здійснюється Головним управлінням Казначейства у м. Києві шляхом перерахування коштів на банківські рахунки громадян, відкриті в банках, або на банківський рахунок 2603 митниці ДФС (якщо кошти вносились готівкою та громадянин виявив бажання отримати кошти готівкою) на підставі платіжних доручень митниць ДФС, оформлених у встановленому порядку.

Повернення підприємствам коштів авансових платежів (передоплати) здійснюється відповідно до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2017 року № 643, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2017 року за № 976/30844 (далі – Порядок повернення), якщо заяву на ім’я ДФС про повернення подано до органів доходів і зборів протягом 1095 днів з дня внесення таких коштів на рахунок органу доходів і зборів.

Повернення підприємствам коштів, що зараховані на депозитні рахунки 3734 митниць ДФС, здійснюється Головним управлінням Казначейства у м. Києві шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств, відкриті в банках, на підставі платіжних доручень митниць ДФС, оформлених у встановленому порядку.

Повернення коштів, які були зараховані на депозитні рахунки 3734 митниць, здійснюється митницями ДФС відповідно до Порядку повернення, якщо заяву про повернення подано до митниці ДФС протягом 1095 днів з дня внесення таких коштів на рахунок органу доходів і зборів.

10. Казначейство здійснює операції із повернення коштів з депозитного рахунку 3734, відкритого на ім’я ДФС, на підставі реєстрів ДФС належних до повернення коштів авансових платежів, надісланих в електронному вигляді, протягом операційного дня у день отримання таких реєстрів.

Головне управління Казначейства у м. Києві здійснює операції із повернення коштів з депозитних рахунків 3734, відкритих на ім’я митниць ДФС, на підставі платіжних доручень митниць ДФС, надісланих в електронному вигляді, протягом операційного дня у день отримання таких платіжних доручень.

11. Періодичність, структура та формат обміну інформацією про рух коштів на рахунку 3734, відкритому в Казначействі на ім’я ДФС, та реєстрами належних до перерахування сум митних й інших платежів та повернення коштів авансових платежів визначаються ДФС та Казначейством і оформлюються протоколом обміну інформацією.

12. На запит платника, в тому числі шляхом надсилання електронного повідомлення (підприємства – до ДФС, громадянина – до митниці ДФС), відповідний орган доходів і зборів надає інформацію про рух коштів такого платника на депозитному рахунку цього органу.

Адреси електронної пошти ДФС та митниць ДФС, на які направляються запити про рух коштів, розміщуються на офіційному веб-порталі ДФС.

13. Кошти, що підлягають зарахуванню до державного бюджету як митні та інші платежі, не пізніше наступного робочого дня після дати завершення митного оформлення товарів перераховуються ДФС та митницями з депозитних рахунків 3734 та банківських рахунків 2603 у розрізі митниць та кодів класифікації доходів бюджету.

Казначейство здійснює операції із зарахування митних та інших платежів до державного бюджету на підставі реєстрів ДФС, надісланих в електронному вигляді, протягом операційного дня у день отримання таких реєстрів.

Головне управління Казначейства у м. Києві здійснює операції із зарахування митних та інших платежів до державного бюджету на підставі платіжних доручень митниць ДФС, надісланих в електронному вигляді, протягом операційного дня у день отримання таких платіжних доручень.

14. Підставою для завершення митного оформлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон до фактичного зарахування коштів платника на банківський рахунок митниці ДФС може бути:

оригінал квитанції уповноваженого банку – у разі сплати готівкою через касу банку;

другий примірник квитанції – у разі сплати готівкою або з використанням електронного платіжного засобу через платіжний пристрій уповноваженого банку.

15. Договори, укладені ДФС у встановленому порядку з уповноваженим банком, повинні передбачати, зокрема, щоденне надання цим банком інформації митницям ДФС та зведеної інформації ДФС про рух коштів на банківських рахунках 2603.

Директор Департаменту 
митної політики

О.П. Москаленко


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X