Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ МінФіну №655 від 10.12.2021р. (Зміни в критеріях ризиковості та проведенні планових перевірок)
Накази МінФіну

Наказ МінФіну №655 від 10.12.2021р. (Зміни в критеріях ризиковості та проведенні планових перевірок)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2021

м. Київ

N 655

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 січня 2022 р. за N 99/37435

Про затвердження Змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків

Відповідно до статті 77 розділу II Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, та постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року N 893 “Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби”

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 червня 2015 рокуN524, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за N 751/27196 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 вересня 2020 року N 548), що додаються.
  2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

  1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Михайло ТІТАРЧУК

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
10 грудня 2021 року N 655

Зміни
до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків

  1. У пункті 5 розділуI:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

“5. План-графік (коригування плану-графіка) складається з планів-графіків (коригувань планів-графіків) територіальних органів ДПС та затверджується Головою ДПС.”;

2) в абзаці другому слова “підрозділам, до функцій яких входить здійснення контрольно-перевірочної роботи щодо податків і зборів юридичних та фізичних осіб” замінити словами “підрозділу, до функцій якого входить організація роботи щодо формування плану-графіка”.

  1. У розділіIII:

1) в абзаці другому пункту 3 слова “Офісу великих платників податків ДПС” замінити словами “міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків”;

2) в абзацах першому та другому пункту 4 слова “здійснення контрольно-перевірочної роботи щодо податків і зборів з юридичних осіб” замінити словами “організація роботи щодо формування плану-графіка”;

3) у підпункті 1 пункту 5:

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий – тридцять шостий вважати відповідно абзацами сьомим – тридцять п’ятим;

в абзаці шістнадцятому слова “інші витрати” замінити словами “інші операційні витрати”;

абзац двадцять четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий – тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим – тридцять четвертим;

в абзаці тридцять першому слово “зростання” замінити словом “сума”, слова “в сумі” виключити;

4) у підпункті 2 пункту 5:

абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:

“наявність розбіжностей у платника податків між даними податкової декларації з податку на додану вартість та Єдиного реєстру податкових накладних у сумі понад 1 млн грн або понад 5 відсотків загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн;”;

абзац вісімнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий – тридцять перший вважати відповідно абзацами вісімнадцятим – тридцятим;

абзац двадцятий викласти у такій редакції:

“наявність розбіжностей між задекларованою сумою обсягів постачання у деклараціях з податку на додану вартість та сумою розрахункових операцій, проведених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, в обсязі, що перевищує 30 відсотків;”;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

“декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій;

сплата податку на прибуток за відповідний рік в обсязі менше 1,5 відсотка від обсягу відшкодованого податку на додану вартість у розмірі понад 10 млн грн впродовж календарного року;”;

5) абзац четвертий підпункту 1 пункту 8 виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – шостий вважати відповідно абзацами четвертим – п’ятим.

  1. У пункті 4 розділуIV:

1) у підпункті 1:

абзац восьмий викласти у такій редакції:

“розмір інших витрат, у тому числі вартість виконаних робіт, наданих послуг, або сума розрахованої амортизації основних засобів становить 30 та більше відсотків задекларованої в податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю платника податків;”;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

“обсяг придбання, без податку на додану вартість, відображений у податкових деклараціях з податку на додану вартість, становить 75 або більше відсотків обсягу постачання, без податку на додану вартість, відображеного у податкових деклараціях з податку на додану вартість;

включення до складу витрат у податковій декларації про майновий стан і доходи сум амортизаційних відрахувань за відсутності відомостей щодо наявності власних об’єктів оподаткування;”;

2) у підпункті 2:

в абзаці другому слова “транспортних засобів” замінити словами “інших об’єктів оподаткування”;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

“декларування доходу понад 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, за відсутності зареєстрованого реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій та відомостей щодо відкритих банківських рахунків;”.

  1. Додатки 1 – 3 до Порядку викласти у новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка