Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ МінФіну 02.11.2018  № 3424/5/874 РЕГЛАМЕНТ  подання інформації, необхідної для забезпечення ведення обліку платників податків…
Накази МінФіну

Наказ МінФіну 02.11.2018  № 3424/5/874 РЕГЛАМЕНТ  подання інформації, необхідної для забезпечення ведення обліку платників податків…

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2018  № 3424/5/874

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
05 листопада 2018 р. 
за № 1265/32717

Щодо деяких питань подання інформації, необхідної для забезпечення ведення обліку платників податків, а також обчислення та справляння податків і зборів

Відповідно до абзацу третього пункту 4 Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 476, абзацу другого пункту 9 Порядку подання інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Регламент подання інформації, необхідної для забезпечення ведення обліку платників податків, а також обчислення та справляння податків і зборів (далі – Регламент);

2) форму журналу обліку переданих інформаційних файлів;

3) форму журналу обліку отриманих інформаційних файлів.

2. Визначити, що інформаційні файли, які використовуються для надання інформації, зазначеної в пункті 1 Регламенту, формуються та передаються у форматі XML.

3. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього наказу є Міністерство юстиції України та Державна фіскальна служба України.

Технічна підтримка подання інформації здійснюється державним підприємством, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та є адміністратором реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, та Державною фіскальною службою України.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства юстиції України та Міністерства доходів і зборів України від 12 квітня 2013 року № 699/5/38 «Щодо подання Міністерству доходів і зборів України відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2013 року за № 605/23137;

наказ Міністерства юстиції України та Державної податкової адміністрації України від 22 грудня 1997 року № 462/83/5 «Про затвердження Порядку передачі відділами реєстрації актів громадянського стану державним податковим органам інформації про громадян, які померли», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1997 року за № 617/2421.

5. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу у Міністерстві юстиції України залишаю за собою, у Міністерстві фінансів України покласти на в. о. Міністра Маркарову О.С.

Міністр юстиції України

П. Петренко

В.о. Міністра фінансів України

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО: 

В.о. Голови 
Державної фіскальної служби України 

Генеральний директор 
державного підприємства 
«Національні інформаційні системи»

М. Продан 

С.С. Лур’є

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України, 
Міністерства фінансів України 
02 листопада 2018 року 
№ 3424/5/874

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
05 листопада 2018 р. 
за № 1265/32717

РЕГЛАМЕНТ 
подання інформації, необхідної для забезпечення ведення обліку платників податків, а також обчислення та справляння податків і зборів

1. Цей Регламент визначає порядок та процедуру подання Міністерством юстиції України Державній фіскальній службі України інформації про об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, про землевласників або землекористувачів, а також про об’єкти незавершеного будівництва та зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи – платника податків.

2. Інформаційні файли про об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів (далі – нерухоме майно), формуються і надаються щокварталу протягом 15 робочих днів після закінчення податкового (звітного) кварталу та містять відомості про нерухоме майно, внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протягом звітного кварталу.

Інформаційні файли про державну реєстрацію прав на земельні ділянки, права власності (постійного користування або оренди) на які зареєстровано після 01 січня 2013 року, а також про об’єкти незавершеного будівництва формуються за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, надаються перший раз – у повному обсязі, надалі – щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та містять відомості про державну реєстрацію прав на земельні ділянки, записи про реєстрацію прав власності (постійного користування або оренди) на які внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протягом звітного місяця.

Інформаційні файли про зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи – платника податків, формуються за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян, надаються перший раз – у повному обсязі, надалі – щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та містять відомості, внесені до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом звітного місяця.

3. Інформаційні файли подаються в електронному вигляді на центральному рівні інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

4. Структура інформаційних файлів, що передаються та приймаються, строки впровадження програмного забезпечення для інформаційної взаємодії визначаються Міністерством юстиції України та Державною фіскальною службою України відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Регламенту.

5. Інформаційна взаємодія згідно з цим Регламентом здійснюється безоплатно.

6. Інформаційний файл не обробляється, якщо порушено загальну структуру файлу, файл подано повторно, виникла помилка під час розархівації чи декриптування файлу або помилка верифікації електронного цифрового підпису файлу.

7. Державна фіскальна служба України не пізніше трьох робочих днів з дня отримання інформаційного файлу формує файл-повідомлення про результат його обробки.

Директор Департаменту 
приватного права 
Міністерства юстиції України

О.М. Ференс

Директор Департаменту 
моніторингу баз даних 
та верифікації виплат 
Міністерства фінансів України

Д.М. Серебрянський

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України, 
Міністерства фінансів України 
02 листопада 2018 року 
№ 3424/5/874

ЖУРНАЛ 
обліку переданих інформаційних файлів

№ з/п

Ім’я інформаційного файлу

Дата, час передання інформаційного файлу

Результат обробки інформаційного файлу

Назва файлу-повідомлення

Дата і час отримання файлу-повідомлення

Результат обробки файлу-повідомлення

1

2

3

4

5

6

7

             

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України, 
Міністерства фінансів України 
02 листопада 2018 року 
№ 3424/5/874

ЖУРНАЛ 
обліку отриманих інформаційних файлів

№ з/п

Ім’я інформаційного файлу

Дата, час отримання інформаційного файлу

Результат обробки інформаційного файлу

Назва файлу-повідомлення

Дата і час передання файлу-повідомлення

1

2

3

4

5

6

           

Поділіться з друзями - підтримайте проект
X