Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ Мінфіну № 862 від 23.10.2017р ПОРЯДОК справляння плати за виконання митних формальностей
Накази МінФіну

Наказ Мінфіну № 862 від 23.10.2017р ПОРЯДОК справляння плати за виконання митних формальностей

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2017  № 862

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 листопада 2017 р. 
за № 1385/31253

Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

Відповідно до частин сьомої та восьмої статті 247 глави 39 розділу VIII Митного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, що додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 16 грудня 2013 року № 804«Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 січня 2014 року за № 11/24788.
 3. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр                                                                     О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
23.10.2017  № 862

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 листопада 2017 р. 
за № 1385/31253

ПОРЯДОК 
справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

 1. Загальні положення
 2. Цей Порядок регулює питання прийняття органами доходів і зборів рішень на підставі письмового звернення декларанта або уповноваженої ним особи (далі – особа) про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, а також нарахування та внесення плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них (далі – плата).
 3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

місце розташування органів доходів і зборів – адреси, зазначені у положенні про митницю ДФС та положенні про митний пост, що затверджені у порядку, визначеному Митним кодексом України;

робота поза робочим часом, установленим для органів доходів і зборів, – робота посадових осіб органів доходів і зборів, яка здійснюється в надурочний час (понад тривалість робочого дня, установленого для органу доходів і зборів), нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні;

робочий час, установлений для органів доходів і зборів, – тривалість робочого дня та режим роботи, встановлені правилами внутрішнього службового розпорядку і графіками змінності для органів доходів і зборів відповідно до статті 574 глави 79 розділу ХХ Митного кодексу України та статті 56 розділу VII Закону України «Про державну службу».

Інші терміни вживаються у значеннях, установлених Митним кодексом України та Кодексом законів про працю України.

 1. Плата справляється:

1) за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа, що подається на паперовому носії, або за електронною митною декларацією, засвідченою електронним цифровим підписом;

2) за уніфікованою митною квитанцією – у разі виконання митних формальностей, які не передбачають подання митної декларації, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

 1. Платником плати є особа, на звернення якої було прийняте рішення про виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів або поза робочим часом, установленим для них.
 2. Сплата коштів здійснюється платниками до/або під час виконання митних формальностей органами доходів і зборів.
 3. Рішення про виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів у робочий час приймається посадовою особою цих органів, уповноваженою на це наказом керівника митниці ДФС, на підставі звернення особи шляхом проставляння на зверненні резолюції.
 4. Рішення про виконання митних формальностей поза робочим часом, установленим для органів доходів і зборів, приймається керівником митниці ДФС шляхом видання наказу на підставі звернення особи.
 5. Звернення про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, подається в паперовому або електронному вигляді за формою згідно з додаткомдо цього Порядку. Звернення, яке подане в електронному вигляді, підлягає роздрукуванню на паперовому носії.
 6. Порядок нарахування та внесення плати
 7. Нарахування плати здійснюється за розмірами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 93«Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів» (із змінами) (далі – постанова № 93).
 8. Нарахування та внесення плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів здійснюються таким чином:

у підрозділах митного оформлення органів доходів і зборів, для яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень або які працюють за затвердженими керівниками органів доходів і зборів та передбаченими правилами внутрішнього службового розпорядку графіками змінності, – за розміром плати за виконання митних формальностей за роботу у робочий, надурочний, нічний час та вихідні, святкові і неробочі дні відповідно до часу фактичного виконання митних формальностей;

у підрозділах митного оформлення органів доходів і зборів, режим роботи яких визначений як цілодобовий, – за розміром плати за виконання митних формальностей у робочий час.

 1. Нарахування та внесення плати за виконання митних формальностей поза робочим часом, установленим для органів доходів і зборів, у підрозділах митного оформлення органів доходів і зборів, для яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень або які працюють за затвердженими керівниками органів доходів і зборів та передбаченими правилами внутрішнього службового розпорядку графіками змінності, здійснюються за розміром плати за виконання митних формальностей за роботу в надурочний, нічний час та вихідні, святкові і неробочі дні відповідно до часу фактичного виконання митних формальностей.
 2. Установлені постановою № 93розміри плати застосовуються з урахуванням рекомендацій Кабінету Міністрів України щодо перенесення вихідних та робочих днів у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
 3. Плата нараховується за кожну повну або неповну годину виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів або поза робочим часом, установленим для цих органів, незалежно від кількості посадових осіб органів доходів і зборів, залучених до їх проведення.
 4. До часу, витраченого посадовою особою органів доходів і зборів на виконання митних формальностей поза місцем розташування цих органів, зараховується також час, витрачений нею на проїзд до місця проведення митних формальностей та у зворотному напрямку.
 5. Плата справляється за кожним письмовим зверненням окремо з урахуванням кількості витрачених на виконання митних формальностей годин роботи посадової особи органів доходів і зборів, яка виконує такі митні формальності, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.
 6. Плата справляється у гривнях за офіційним курсом валюти, визначеним відповідно до статті 31глави 1 розділу І Митного кодексу України.
 7. Сплата коштів здійснюється платниками у безготівковій формі за рахунок авансових платежів (передоплати) або в готівковій формі через касу фінансової установи на рахунки, відкриті на ім’я органів доходів і зборів в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.
 8. Інформація про фактичний час виконання митних формальностей та реквізити документа, за яким справлялась плата, наводяться посадовою особою митниці ДФС (митного поста) на зворотному боці звернення про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, або його копії.
 9. Звернення про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, або їх копії зберігаються у підрозділах митного оформлення в окремих справах.

III. Особливості внесення та повернення сплаченої плати

 1. Плата не справляється у разі здійснення митних формальностей щодо:

1) гуманітарної допомоги, яка ввозиться на митну територію України (вивозиться) відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу»;

2) вантажів, які переміщуються через митну територію України відповідно до Закону України «Про транзит вантажів».

 1. Суми помилково та/або надміру сплаченої до Державного бюджету України плати повертаються платнику в порядку, встановленому законодавством.

Директор Департаменту 
митної політики                                                                                        О.П. Москаленко

 

Додаток 
до Порядку справляння плати 
за виконання митних формальностей 
органами доходів і зборів поза місцем 
розташування цих органів або поза 
робочим часом, установленим 
для них 
(пункт 8 розділу І)

ЗВЕРНЕННЯ 
про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X