Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ Мінфіну від 20.09.2018 р. №773
Накази МінФіну

Наказ Мінфіну від 20.09.2018 р. №773

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій

Відповідно до статей 7, 8 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 918/29048, Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 919/29049, Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 920/29050, Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 921/29051, що додаються (далі – Зміни).

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

  • подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
  • оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 жовтня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім абзаців п’ятого – сорок третього, сорок сьомого, сорок восьмого, п’ятдесят першого, п’ятдесят другого, п’ятдесят п’ятого, п’ятдесят шостого, п’ятдесят дев’ятого – шістдесят другого, шістдесят четвертого – сімдесят третього підпункту 2 пункту 1, підпункту 4 пункту 1, абзаців третього – тридцять дев’ятого, сорок дев’ятого, п’ятдесятого, п’ятдесят третього – п’ятдесят сьомого, шістдесятого – шістдесят шостого, шістдесят восьмого, шістдесят дев’ятого, сімдесят четвертого – сімдесят шостого та сімдесят дев’ятого підпункту 2 пункту 2, підпункту 4 пункту 2, абзаців дванадцятого, тринадцятого, шістнадцятого – двадцятого, двадцять четвертого, тридцять третього, тридцять четвертого, тридцять сьомого тридцять восьмого підпункту 2 пункту 3, підпункту 4 пункту 3, абзаців другого, третього, п’ятого – тринадцятого та вісімнадцятого підпункту 2 пункту 4, підпунктів 3 та 4 пункту 4 Змін, які набирають чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій.

4. Установити, що зареєстровані журнали використання РРО, книги ОРО та розрахункові книжки за формами, наведеними у додатку 7 до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, та у додатках 1, 2 та 6 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 919/29049 та N 920/29050 відповідно, у редакції, що була чинною до внесення Змін, можуть використовуватись суб’єктами господарювання до скасування їх реєстрації або закінчення.

5. Установити, що до набрання чинності підпунктом 4 пункту 1 Змін у разі прийняття суб’єктом господарювання рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або увімкнення електроенергії, такий суб’єкт господарювання має додати до заяви про реєстрацію РРО копію відповідного рішення, про що зазначити в пункті 9 такої заяви.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

 

В. о. Міністра О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

регуляторної служби України К. Ляпіна

Голова Національного

банку України Я. В. Смолій

В. о. Голови Державної

фіскальної служби України О. Власов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

20 вересня 2018 року N 773

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27 вересня 2018 р. за N 1106/32558

Зміни

до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій

1. У Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 918/29048 (із змінами):

1) у розділі I:

у пункті 1:

абзац перший після слів “Податкового кодексу України” доповнити словами “(далі – Кодекс)”;

в абзаці другому слова “(уповноважених осіб)” виключити;

у пункті 3:

доповнити пункт після абзацу двадцять другого новим абзацом двадцять третім такого змісту:

“представник суб’єкта господарювання – представник платника податків у значенні, визначеному пунктом 19.2 статті 19 Кодексу;”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій – тридцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим – тридцять восьмим;

доповнити пункт після абзацу тридцять сьомого новими абзацами тридцять восьмим, тридцять дев’ятим такого змісту:

“Термін “пов’язана особа” в цьому Порядку застосовується у значенні, визначеному абзацом другим пункту 49 Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року N 601.

Термін “уповноважена особа контролюючого органу” в цьому Порядку застосовується у значенні, визначеному підпунктом 14.1.1371 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.”.

У зв’язку з цим абзац тридцять восьмий вважати абзацом сороковим;

2) у розділі II:

пункт 3 глави 1 після слів “при перереєстрації” доповнити абревіатурою “РРО”, після слів “і зберігається” доповнити словом та абревіатурою “за РРО”;

у главі 2:

в абзаці четвертому пункту 3 слова “Українське державне підприємство поштового зв’язку” замінити словами “Публічне акціонерне товариство”;

пункти 4 – 7 викласти у такій редакції:

“4. Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до контролюючого органу заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою N 1-РРО (далі – реєстраційна заява) (додаток 1).

Представник суб’єкта господарювання може зареєструвати РРО за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження.

5. Реєстраційна заява має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою – підприємцем чи представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у разі подання заяви в електронному вигляді із зазначенням дати подання. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов’язковому заповненню.

6. У випадках, передбачених цим Порядком, можливість подання суб’єктами господарювання в електронному вигляді документів, у тому числі реєстраційної заяви, забезпечується в Електронному кабінеті, що функціонує відповідно до статті 421 Кодексу.

7. Суб’єкти господарювання, включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати реєстраційні заяви в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.

Порядок та строки розгляду контролюючим органом реєстраційних заяв, поданих в електронному вигляді, є такими самими, як і для реєстраційних заяв, поданих у паперовому вигляді.

У разі подання заяви в електронному вигляді суб’єкт господарювання може отримати копію реєстраційного посвідчення засобами електронного зв’язку на адресу своєї електронної пошти. Для цього в реєстраційній заяві суб’єкт господарювання зазначає спосіб отримання цього документа (в електронному вигляді на електронну пошту, адресу якої зазначено в заяві, або безпосередньо в контролюючому органі).”;

у пункті 8:

в абзаці першому слова та цифру “документів, визначених у пункті 4 цієї глави” замінити словами “реєстраційної заяви”;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“ЦСО не включено до Реєстру Центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;”;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий – одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим – десятим;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

“щодо господарської одиниці, вказаної у заяві, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання;”;

в абзаці дев’ятому слова “документи на реєстрацію РРО” замінити словами “реєстраційну заяву”;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“щодо договору між ЦСО та суб’єктом господарювання про технічне обслуговування та ремонт РРО в контролюючому органі відсутнє повідомлення ЦСО про його укладання або згідно з таким повідомленням відповідний договір розірваний або припинений;

у контролюючому органі наявні відомості про РРО як про викрадений;

екземпляр моделі (модифікації) РРО, що реєструється, відсутній в реєстрі екземплярів реєстраторів розрахункових операцій;

суб’єкт господарювання є пов’язаною особою з ЦСО.”;

пункт 10 викласти у такій редакції:

“10. У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня надходження реєстраційної заяви приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС. У день резервування фіскального номера РРО в інформаційній системі ДФС контролюючим органом, де проводиться реєстрація РРО, ДФС надсилає до ЦСО інформацію у вигляді довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій за формою N 2-РРО (далі – довідка про резервування фіскального номера) (додаток 2) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.

Довідка про резервування фіскального номера дійсна протягом трьох днів з дати її надсилання до ЦСО.”;

пункт 12 викласти у такій редакції:

“12. Після закінчення робіт із введення РРО в експлуатацію ЦСО надсилає до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО, примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів. Роботи з введення реєстраторів в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб з дати його інформування ДФС про резервування фіскального номера реєстратора.

Примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО вважаються надісланими ЦСО до ДФС у час та дату, що зазначені у квитанції про прийняття (реєстрацію) відповідного електронного документа.”;

у пункті 13:

слова “п’яти робочих днів” замінити словами “трьох днів”;

слова “видачі або надсилання на адресу електронної пошти” замінити словами “надсилання до ЦСО”;

у пункті 14:

абзац перший викласти у такій редакції:

“14. Завершення процедури реєстрації РРО здійснюється на підставі довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО, примірники яких у день введення в експлуатацію ЦСО надсилає до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО. У разі ненадіслання зазначених документів у строк, визначений пунктом 13 цієї глави, довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною, фіскальний номер скасовується датою резервування. Про таке скасування ДФС не пізніше наступного робочого дня інформує відповідний ЦСО, який зобов’язаний не розпочинати, або припинити, або скасувати процедуру введення в експлуатацію РРО.”;

абзац другий після слів “та надає” доповнити словом “(надсилає)”;

абзац перший пункту 16 доповнити словами “або його копії (електронною поштою)”;

пункт 17 викласти у такій редакції:

“17. Документи, визначені цією главою, можуть бути подані та отримані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб’єкта господарювання або суб’єктом господарювання – фізичною особою – підприємцем, а також представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді.”;

друге речення абзацу другого пункту 20 викласти у такій редакції: “Щодо кожної господарської одиниці, де використовуватиметься резервний РРО, суб’єкт господарювання має завчасно повідомити як про об’єкт оподаткування відповідно до пункту 63.3 статті 63 Кодексу.”;

у главі 3:

у пункті 1:

абзац перший після слів “суб’єктом господарювання” доповнити словами “або представником суб’єкта господарювання”;

абзаци третій, четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

у пункті 2:

абзац перший після слів “втрати або непридатності його для використання суб’єкт господарювання” доповнити словами “або представник суб’єкта господарювання”;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“У разі змін даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні та пов’язані з перейменуванням районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об’єктів топоніміки населених пунктів за рішенням органів місцевого самоврядування, суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву з позначкою “Перереєстрація” та реєстраційне посвідчення. Після отримання такої заяви контролюючий орган видає суб’єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення. З моменту видачі нового реєстраційного посвідчення попереднє реєстраційне посвідчення вважається таким, що втратило чинність.”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Заява з позначкою “Перереєстрація” оформлюється та надається до контролюючого органу у тому самому порядку, що й заява про реєстрацію РРО.”;

у главі 4:

у пункті 1:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

“2) вичерпано строк служби РРО, вказаний у реєстрі екземплярів РРО або у паспорті (формулярі) РРО, який не включений до такого реєстру та був зареєстрований у контролюючому органі до створення такого реєстру;”;

підпункт 13 викласти у такій редакції:

“13) щодо господарської одиниці, де використовується РРО, суб’єкт господарювання повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу як про закритий або такий, що не експлуатується суб’єктом господарювання.”;

абзац другий пункту 2 доповнити новим реченням такого змісту: “Таке рішення підписується керівником контролюючого органу за місцем реєстрації РРО або уповноваженою особою контролюючого органу.”;

у пункті 3:

абзац перший після слів “суб’єкт господарювання” доповнити словами “або представник суб’єкта господарювання”;

абзац третій викласти у такій редакції:

“Разом із заявою про скасування реєстрації суб’єкт господарювання надає реєстраційне посвідчення.”;

абзац шостий доповнити словами “або її копії (електронною поштою)”;

пункт 4 викласти у такій редакції:

“4. Посадова особа контролюючого органу протягом п’яти календарних днів з дня отримання заяви про скасування реєстрації та реєстраційного посвідчення за наявності довідки про опломбування з відміткою про розпломбування РРО, надісланої ЦСО до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО, або у разі прийняття рішення контролюючого органу про скасування реєстрації РРО проводить скасування реєстрації РРО шляхом внесення реєстраційного запису до інформаційної системи ДФС та надає (надсилає) суб’єкту господарювання довідку про скасування реєстрації, що засвідчує скасування реєстрації РРО.

У разі якщо скасування реєстрації РРО було здійснено за рішенням контролюючого органу, копія довідки про скасування реєстрації направляється до ЦСО, яким проводилося технічне обслуговування РРО, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.”;

пункт 7 викласти у такій редакції:

“7. Документи, визначені у цій главі, можуть бути подані та отримані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб’єкта господарювання або самим суб’єктом господарювання – фізичною особою – підприємцем, а також представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді.”.

3) у розділі III:

пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. На період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту або у разі тимчасового (не більше 7 робочих днів) відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій (далі – книга ОРО) та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний:

у разі незастосування РРО у випадках, передбачених Законом, проводити розрахунки з використанням книги ОРО та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються в режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

зберігати в господарській одиниці останню використану книжку та поточну розрахункову книжку, що використовується на період виходу з ладу РРО, здійснення його ремонту або у разі тимчасового (не більше 7 робочих днів) відключення електроенергії.

Суб’єкт господарювання може прийняти рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, про що зазначає у реєстраційній заяві. У такому випадку суб’єкт господарювання має право не реєструвати та не зберігати книги ОРО та розрахункові книжки. Для таких РРО у реєстраційному посвідченні зазначається: “Книга ОРО на цей РРО не реєструвалась. У випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється”. Такі суб’єкти господарювання не мають права здійснювати розрахункові операції у разі виходу з ладу РРО або тимчасової відсутності електроенергії.”;

у пункті 4:

абзаци сьомий, дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий, десятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – шістнадцятим;

4) додатки 1, 2, 4 – 6 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

додаток 3 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

2. У Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 919/29049 (із змінами):

1) у розділі I:

у пункті 1:

абзац перший після слів “Податкового кодексу України” доповнити словами “(далі – Кодекс)”;

в абзаці другому слова “(уповноважених осіб)” виключити;

у пункті 3:

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом тринадцятим такого змісту:

“представник суб’єкта господарювання – представник платника податків у значенні, визначеному пунктом 19.2 статті 19 Кодексу;”.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий – двадцять четвертий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – двадцять п’ятим;

доповнити пункт після абзацу двадцять четвертого новими абзацами двадцять п’ятим, двадцять шостим такого змісту:

“Термін “пов’язана особа” в цьому Порядку застосовується у значенні, визначеному абзацом другим пункту 49 Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року N 601.

Термін “уповноважена особа контролюючого органу” в цьому Порядку застосовується у значенні, визначеному підпунктом 14.1.1371 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.”.

У зв’язку з цим абзац двадцять п’ятий вважати абзацом двадцять сьомим;

2) у розділі II:

у главі 2:

пункти 4 – 7 викласти в такій редакції:

“4. Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до контролюючого органу заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за формою N 1-РРОВ (далі – реєстраційна заява) (додаток 1).

5. Реєстраційна заява має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою – підприємцем чи представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у разі подання заяви в електронному вигляді із зазначенням дати подання. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов’язковому заповненню.

6. У випадках, передбачених цим Порядком, можливість подання суб’єктами господарювання в електронному вигляді документів, у тому числі реєстраційної заяви, забезпечується в Електронному кабінеті, що функціонує відповідно до статті 421 Кодексу.

7. Суб’єкти господарювання, які включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати реєстраційні заяви в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.

Порядок та строки розгляду контролюючим органом реєстраційних заяв, поданих в електронному вигляді, є такими самими, як і для реєстраційних заяв, поданих у паперовому вигляді.

У разі подання заяви в електронному вигляді суб’єкт господарювання може отримати копію реєстраційного посвідчення засобами електронного зв’язку на адресу своєї електронної пошти. Для цього в реєстраційній заяві суб’єкт господарювання зазначає спосіб отримання документа (в електронному вигляді на електронну пошту, адресу якої зазначено в заяві, або безпосередньо в контролюючому органі).”;

у пункті 8:

в абзаці першому слова “документів, визначених у пункті 4 цієї глави” замінити словами “реєстраційної заяви”;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“ЦСО не включено до Реєстру Центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;”;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий – десятий вважати відповідно абзацами шостим – дев’ятим;

в абзаці восьмому слова “документи на реєстрацію РРО” замінити словами “реєстраційну заяву”;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“щодо пункту обміну валюти, зазначеного у заяві, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання;

щодо договору між ЦСО та суб’єктом господарювання про технічне обслуговування та ремонт РРО в контролюючому органі відсутнє повідомлення ЦСО про його укладення або згідно з таким повідомленням ЦСО відповідний договір розірваний або припинений;

у контролюючому органі наявні відомості про РРО як про викрадений;

екземпляр моделі (модифікації) РРО, що реєструється, відсутній в реєстрі екземплярів реєстраторів розрахункових операцій;

суб’єкт господарювання є пов’язаною особою з ЦСО.”;

пункт 10 викласти у такій редакції:

“10. У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дати надходження реєстраційної заяви приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС. У день резервування фіскального номера РРО в інформаційній системі ДФС контролюючим органом, де проводиться реєстрація РРО, ДФС надсилає до ЦСО інформацію у вигляді довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій за формою N 2-РРОВ (далі – довідка про резервування фіскального номера) (додаток 2) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.

Довідка про резервування фіскального номера дійсна протягом трьох днів з дати її надсилання до ЦСО.”;

пункт 12 викласти у такій редакції:

“12. За результатами проведення робіт із введення РРО в експлуатацію ЦСО надсилає до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО, примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів. Роботи з введення реєстраторів в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб з дати його інформування ДФС про резервування фіскального номера реєстратора.

Примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО вважаються надісланими ЦСО до ДФС у час та дату, що зазначені у квитанції про прийняття (реєстрацію) відповідного електронного документа.”;

у пункті 13:

слова “п’яти робочих днів” замінити словами “трьох днів”;

слова “видачі / з дати надсилання на адресу електронної пошти” замінити словами “надсилання до ЦСО”;

у пункті 14:

абзац перший викласти у такій редакції:

“14. Завершення процедури реєстрації РРО здійснюється на підставі довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО, примірники яких у день введення в експлуатацію ЦСО надсилає до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО. У разі ненадіслання зазначених документів у строк, визначений пунктом 13 цієї глави, довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною, фіскальний номер скасовується датою резервування. Про таке скасування ДФС не пізніше наступного робочого дня інформує відповідний ЦСО, який зобов’язаний не розпочинати, або припинити, або скасувати процедуру введення в експлуатацію РРО.”;

абзац другий після слів “та надає” доповнити словом “(надсилає)”;

абзац перший пункту 16 доповнити словами “або його копії (електронною поштою)”;

пункт 17 викласти у такій редакції:

“17. Документи, визначені цією главою, можуть бути подані та отримані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб’єкта господарювання, а також представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді.”;

абзац другий пункту 20 доповнити новим реченням такого змісту: “Щодо кожного пункту обміну валюти, де використовуватиметься резервний РРО, суб’єкт господарювання повідомляє про нього як про об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу.”;

у главі 3:

у пункті 1:

абзац перший після слів “суб’єктом господарювання” доповнити словами “або представником суб’єкта господарювання”;

в абзаці другому слова “посадова особа ДФС” замінити словами “у разі відсутності підстав для відмови посадова особа контролюючого органу”;

у пункті 2:

абзац перший після слів “втрати або непридатності його для використання суб’єкт господарювання” доповнити словами “або представник суб’єкта господарювання”;

в абзаці другому слова “посадова особа ДФС” замінити словами “у разі відсутності підстав для відмови посадова особа контролюючого органу”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“У разі змін даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні та пов’язані з перейменуванням районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об’єктів топоніміки населених пунктів за рішенням органів місцевого самоврядування, суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву з позначкою “Перереєстрація” та реєстраційне посвідчення. Після отримання такої заяви контролюючий орган видає суб’єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення. З дати видачі нового реєстраційного посвідчення попереднє реєстраційне посвідчення вважається таким, що втратило чинність.”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Заява з позначкою “Перереєстрація” оформлюється та надається до контролюючого органу у тому самому порядку, що й заява про реєстрацію РРО.”;

у главі 4:

у пункті 1:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

“2) вичерпано строк служби РРО, вказаний у реєстрі екземплярів РРО або у паспорті (формулярі) РРО, який не включений до такого реєстру та був зареєстрований у контролюючому органі до створення такого реєстру;”;

доповнити новим підпунктом 13 такого змісту:

“13) щодо пункту обміну валюти, де використовується РРО, суб’єкт господарювання повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу як про закритий або такий, що не експлуатується суб’єктом господарювання.”;

пункт 2 після слів та цифр “визначених у підпунктах 2 – 10” доповнити цифрами “, 13”;

у пункті 3:

абзац перший після слів “суб’єкт господарювання” доповнити словами “або представник суб’єкта господарювання”;

абзац третій викласти у такій редакції:

“Разом із заявою про скасування реєстрації суб’єкт господарювання надає реєстраційне посвідчення.”;

абзац шостий доповнити словами “або її копії (електронною поштою)”;

пункт 4 викласти у такій редакції:

“4. Посадова особа контролюючого органу протягом п’яти календарних днів з дня отримання заяви про скасування реєстрації та реєстраційного посвідчення за наявності довідки ЦСО про опломбування з відміткою про розпломбування РРО, надісланої ЦСО до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО, або у разі прийняття рішення контролюючого органу про скасування реєстрації РРО проводить скасування реєстрації РРО шляхом внесення реєстраційного запису до інформаційної системи ДФС та надає (надсилає) суб’єкту господарювання довідку про скасування реєстрації реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за формою N 5-РРОВ (далі – довідка про скасування реєстрації) (додаток 5), що засвідчує скасування реєстрації РРО.

У разі якщо скасування реєстрації РРО було здійснено за рішенням контролюючого органу, копія довідки про скасування реєстрації направляється до ЦСО, яким проводилося технічне обслуговування РРО, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.”;

пункт 5 після слів та цифр “визначених у підпунктах 4 – 10” доповнити цифрами “, 13”;

пункт 7 доповнити новим реченням такого змісту: “Таке рішення підписується керівником контролюючого органу за місцем реєстрації РРО або уповноваженою особою контролюючого органу.”;

пункт 8 викласти у такій редакції:

“8. Документи, визначені у цій главі, можуть бути подані та/або отримані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб’єкта господарювання або представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді.”;

у главі 5:

у пункті 2:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: “Датою реєстрації першого журналу використання РРО є дата реєстрації РРО.”;

в абзаці другому слово “телекомунікаційного” замінити словом “електронного”;

доповнити новими абзацами такого змісту:

“Контролюючий орган відмовляє в реєстрації журналу використання РРО у разі відмови в реєстрації РРО, якщо відсутня або скасована реєстрація відповідного РРО, або у випадках, визначених пунктом 8 глави 2 цього розділу.

Заява про реєстрацію журналу має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді із зазначенням дати подання. Усі розділи заяви про реєстрацію журналу підлягають обов’язковому заповненню.”;

в абзаці другому пункту 3:

після слів “суб’єкт господарювання” доповнити словами “або представник суб’єкта господарювання”;

доповнити реченням такого змісту: “Така заява може бути подана в електронному вигляді.”;

в абзаці третьому пункту 4 слова “книги обліку розрахункових операцій” замінити словами “журналу використання РРО”;

у пункті 5:

абзац другий після слів “керівником контролюючого органу за місцем реєстрації РРО” доповнити словами “або уповноваженою особою контролюючого органу”;

в абзаці четвертому:

слова “прийняття рішення про” виключити;

після слів “контролюючого органу” доповнити словами “за місцем реєстрації РРО”;

3) у розділі III:

у пункті 6:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами другим – п’ятим;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

“створення X-звітів, Z-звітів та інших документів, що передбачені документацією на РРО, відповідно до законодавства України;”;

в абзаці п’ятому слова “довідки про реєстрацію журналу використання РРО” виключити;

у пункті 7:

абзаци третій, п’ятий, шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий, сьомий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

в абзаці третьому слово та цифру “розділі 2” замінити словами “розділі “Облік перевірок”;

пункт 10 викласти у такій редакції:

“10. Суб’єкти господарювання та їх представники, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти та на яких поширюється дія цього Порядку, не мають права здійснювати валютно-обмінні операції у пунктах обміну валюти в разі виходу з ладу РРО, відсутності резервного РРО або тимчасового відключення електроенергії.”;

4) додатки 1 – 6 та 8 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

додаток 7 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

3. У Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 920/29050 (із змінами):

1) у розділі I:

у пункті 1:

абзац перший після слів “Податкового кодексу України” доповнити словами “(далі – Кодекс)”;

в абзаці другому слова “(уповноважених осіб)” виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

“Дія цього Порядку не поширюється на журнали використання РРО, що використовуються суб’єктами господарювання для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.”;

у пункті 3:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

“представник суб’єкта господарювання – представник платника податків у значенні, визначеному пунктом 19.2 статті 19 Кодексу;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим – дев’ятим;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом дев’ятим такого змісту:

“Термін “уповноважена особа контролюючого органу” в цьому Порядку застосовується у значенні, визначеному підпунктом 14.1.1371 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.”.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

2) у розділі II:

у главі 1:

пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, крім суб’єктів господарювання, які відповідно до рішень, затверджених власними розпорядчими документами, про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, зобов’язані зареєструвати книги обліку розрахункових операцій (далі – книги ОРО).

Суб’єкти господарювання, які відповідно до рішень, затверджених власними розпорядчими документами, про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, у разі необхідності та за власним бажанням можуть:

зареєструвати книги ОРО у порядку та строки, визначені пунктами 7, 8 цієї глави;

скасувати реєстрацію книги ОРО та припинити її застосування.”;

в абзаці четвертому пункту 2 слова “Українське державне підприємство поштового зв’язку” замінити словами “Публічне акціонерне товариство”;

в абзаці другому пункту 5 слова “скасування книги ОРО” замінити словами “скасування реєстрації”;

у пункті 7:

абзац перший після слів “суб’єкт господарювання” доповнити словами “або представник суб’єкта господарювання”;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

“Реєстраційна заява може бути подана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою – підприємцем чи представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження.”;

абзаци четвертий, п’ятий пункту 8 викласти у такій редакції:

“Реєстраційна заява має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою – підприємцем чи представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання заяви в електронному вигляді із зазначенням дати подання. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов’язковому заповненню.

Суб’єкти господарювання, які включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати заяви про реєстрацію книги ОРО на РРО в електронній формі засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.”;

абзац сьомий пункту 9 викласти у такій редакції:

“щодо господарської одиниці, зазначеної у заяві, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання;”;

в абзаці другому пункту 11 слова “, дані про посадову особу контролюючого органу” виключити;

у пункті 1 глави 2:

абзац перший після слів “суб’єкт господарювання” доповнити словами “або представник суб’єкта господарювання”;

абзац другий доповнити реченням такого змісту: “Така заява може бути подана в електронному вигляді.”;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“У разі змін даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються у книзі ОРО та пов’язані з перейменуванням районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об’єктів топоніміки населених пунктів за рішенням органів місцевого самоврядування, суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації книги ОРО реєстраційну заяву з позначкою “Перереєстрація” та книгу ОРО.

Книга ОРО, видана суб’єкту господарювання згідно з цим Порядком, залишається чинною до дати виникнення змін у даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються на титульній сторінці книги ОРО.”;

у главі 3:

у пункті 1:

абзац перший викласти у такій редакції:

“1. Скасування реєстрації книги ОРО на РРО здійснюється одночасно із скасуванням реєстрації РРО або за заявою суб’єкта господарювання (у разі викрадення, втрати, прийняття розпорядчого документа про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, непридатності для використання тощо).”;

абзац другий після слів “керівником контролюючого органу за місцем реєстрації РРО” доповнити словами “або уповноваженою особою контролюючого органу”;

підпункт 6 пункту 2 викласти у такій редакції:

“6) щодо господарської одиниці, де використовується книга ОРО, суб’єкт господарювання повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу як про закритий або такий, що не експлуатується суб’єктом господарювання;”;

абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:

“При переопломбуванні книги ОРО посадовою особою контролюючого органу за місцем реєстрації книги ОРО виправляються дані про встановлений засіб контролю та вносяться відповідні зміни до інформаційної системи ДФС. Помітки, викреслювання, виправлення засвідчуються підписом посадової особи контролюючого органу за місцем реєстрації книги ОРО та печаткою контролюючого органу.”;

пункт 5 викласти у такій редакції:

“5. Документи, визначені у цій главі та главах 1, 2 цього розділу, можуть бути подані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб’єкта господарювання або самим суб’єктом господарювання – фізичною особою – підприємцем, а також представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання заяви в електронному вигляді.”;

у главі 4:

пункт 2 після слів “пересувної торговельної мережі” доповнити словами “, а також об’єкти, де за бажанням суб’єкта господарювання не зареєстровано книгу ОРО”;

у пункті 6:

абзаци третій, четвертий, шостий виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом третім;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Суб’єкт господарювання має забезпечити збереження щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Кодексу.”;

пункт 8 викласти у такій редакції:

“8. За бажанням суб’єкта господарювання у графах 5 – 10 розділу 1 книги ОРО, зареєстрованої на РРО, можна створювати додаткові графи для зазначення сум розрахунків, суми податку на додану вартість, суми акцизного податку або іншого податку (збору) та виданих при поверненні товару коштів, які отримані (видані) з використанням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо. Крім того, у цьому розділі книги ОРО на РРО або в книзі ОРО на господарську одиницю можна виконувати додаткові записи, що підсумовують дані за розрахунками за день чи за місяць.”;

у пункті 9 слово та цифру “розділі 3” замінити словом та цифрою “розділі 2”;

у пункті 10:

в абзаці першому слово та цифру “розділі 3” замінити словом та цифрою “розділі 2”;

в абзаці другому слово та цифру “розділі 2” замінити словом та цифрою “розділі 1”;

пункт 11 виключити.

У зв’язку з цим пункти 12 – 14 вважати відповідно пунктами 11 – 13;

доповнити главу новим пунктом 14 такого змісту:

“14. Використані книги ОРО зберігаються відповідно до Закону.”;

3) у главі 2 розділу III:

абзац перший пункту 10 після слів “керівник контролюючого органу за місцем реєстрації РРО” доповнити словами “або уповноважена особа контролюючого органу”;

доповнити главу новим пунктом 11 такого змісту:

“11. Використані розрахункові книжки зберігаються відповідно до Закону.”;

4) додатки 3 – 5 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

додатки 1, 2 та 6 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

4. У Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 921/29051 (із змінами):

1) у розділі I:

абзац перший пункту 1 після слів “Податкового кодексу України” доповнити словами “(далі – Кодекс)”;

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

“повідомлення про укладення договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій.”;

2) у розділі II:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі укладення, розірвання, припинення або внесення змін до договору між ЦСО та користувачем про технічне обслуговування та ремонт РРО ЦСО не пізніше дати набрання чинності відповідним правочином повинен надіслати повідомлення про укладення договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій за формою N 3-ЦСО (далі – повідомлення) (додаток 1) до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО. Таке повідомлення надсилається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.”;

в абзаці восьмому пункту 3 слово “уповноваженою” виключити;

пункти 6, 7 викласти у такій редакції:

“6. Роботи з введення РРО в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб від дати отримання ЦСО довідки про резервування фіскального номера, надісланого до ЦСО ДФС.

Після закінчення робіт із введення РРО в експлуатацію представник ЦСО робить запис в експлуатаційних документах, заповнює у трьох примірниках акт введення РРО в експлуатацію. Перший примірник акта залишається в ЦСО, другий надається суб’єкту господарювання, третій разом з довідкою про опломбування РРО надсилається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів до контролюючого органу, де проводиться реєстрація зазначеного РРО.

7. Після опломбування ЦСО видає (або додає) суб’єкту господарювання довідку про опломбування реєстратора розрахункових операцій за формою N 1-ЦСО (далі – довідка про опломбування) (додаток 2).

Довідка про опломбування складається у трьох примірниках, один з яких зберігається в ЦСО, що здійснив опломбування, другий надається суб’єкту господарювання, третій надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.

У довідці про опломбування зазначаються дані щодо відповідності конструкції та програмного забезпечення РРО документації виробника, а також щодо проведеної персоналізації РРО та переведення його у фіскальний режим роботи. Дані про суб’єкта господарювання заносяться з довідки про резервування фіскального номера РРО.

У всіх випадках, передбачених цим Порядком, коли здійснюється опломбування, переопломбування або розпломбування РРО, до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО ЦСО повинен направити засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів примірник кожної складеної ЦСО довідки про опломбування.

У разі перереєстрації та наступного переопломбування РРО примірник довідки про опломбування ЦСО повинен направити до контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня з дня переопломбування.”;

в абзаці другому пункту 8 слова “другий передається” замінити словами “другий направляється ЦСО”;

у пункті 15:

в абзаці першому слова “Податкового кодексу України” замінити словом “Кодексу”;

в абзаці другому слово “уповноваженими” виключити;

в абзаці дванадцятому слово “уповноваженою” виключити;

пункт 17 доповнити реченням такого змісту: “Повідомлення надсилається у порядку та строки, визначені пунктом 1 цього розділу.”;

у пункті 19 слово та цифру “(додаток 2)” замінити словом та цифрою “(додаток 3)”;

3) доповнити Порядок новим додатком 1, що додається.

У зв’язку з цим додатки 1, 2 вважати відповідно додатками 2, 3;

додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

В. о. директора Департаменту

податкової політики В. П. Овчаренко

162 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X