Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » НАКАЗ МінСоцПолітики від 02.07.2012 № 390
Закони, положення, нормативи

НАКАЗ МінСоцПолітики від 02.07.2012 № 390

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Наказ

02.07.2012  № 390

 

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2012 р.
за № 1291/21603

Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389, та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду органами Державної інспекції України з питань праці, відповідно до Конвенцій Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованої Законом України від 08 вересня 2004 року № 1985-IV, та № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікованої Законом України від 08 вересня 2004 року № 1986-IV, Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, пункту 4 Положення про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 386, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, що додається.

2. Затвердити такі, що додаються:

2.1. Форму акта перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

2.2. Форму припису.

2.3. Форму протоколу про адміністративне правопорушення.

2.4. Форму постанови про накладення адміністративного стягнення відповідно до статті 188-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Державній інспекції України з питань праці (А. Черкасов) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21 березня 2003 року № 72 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо виконання функцій посадовими особами Держнаглядпраці та його територіальних органів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 червня 2003 року за № 432/7753.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Надрагу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр

С. Тігіпко

 

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Мірошниченко

М.Ю. Бродський 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
02.07.2012  № 390

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2012 р.
за № 1291/21603

ПОРЯДОК
проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів

1. Цей Порядок встановлює процедуру проведення Державною інспекцією України з питань праці (далі – Держпраці України) та її територіальними органами перевірок додержання законодавства з питань праці у межах повноважень, визначених Конвенціями Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованою Законом України від 08 вересня 2004 року № 1985-IV, та № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікованою Законом України від 08 вересня 2004 року № 1986-IV, Законом України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року № 1059 „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”, Положенням про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженим Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 386.

2. Право проведення перевірок мають посадові особи Держпраці України та її територіальних органів, які відповідно до своїх посадових обов’язків мають повноваження державного інспектора з питань праці (далі – Інспектор).

3. Інспектор може проводити планові та позапланові перевірки, які можуть здійснюватися за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених Законом України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Планові перевірки проводяться з періодичністю, яка визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), наведених у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року № 1059.

Позапланова перевірка проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок за наявності підстав, визначених Законом України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Позапланові перевірки за зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю та загальнобов’язкове державне соціальне страхування здійснюються за наявності згоди Держпраці України на їх проведення. Інспекторам забороняється виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду трудових спорів.

4. Інспектор має право на проведення перевірки за наявності у нього службового посвідчення та направлення на перевірку.

5. Інспектору на час проведення перевірки надається робоче місце, обладнане належним чином, право користування телефонним зв’язком, розмножувальною технікою, іншими послугами технічного характеру, необхідними для реалізації повноважень під час перевірки, оформлення матеріалів перевірки, спілкування з працівниками (у разі необхідності одержання пояснень).

6. Перевірка складається з таких етапів:

6.1. Робота з документами, наданими суб’єктами господарювання на вимогу Інспектора:

6.2. Оформлення документів за результатами перевірки.

6.3. Ознайомлення суб’єктів господарювання з документами, оформленими за результатами перевірки.

6.4. Проведення за результатами перевірки роз’яснювальної роботи з питань застосування норм законодавства про працю та загальнобов’язкове державне соціальне страхування (за згодою посадових осіб).

7. За результатами перевірки складається акт перевірки. У разі виявлення порушень законодавства про працю та загальнобов’язкове державне соціальне страхування вносяться приписи про усунення виявлених порушень, вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб згідно із вимогами чинного законодавства.

8. Рішення Інспектора може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

 

Директор департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
02.07.2012  № 390

АКТ
перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
02.07.2012  № 390

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
02.07.2012  № 390

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
02.07.2012  № 390

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення відповідно до статті 188-6Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко

24 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X