Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база HR » Наказ МОЗ від 05.10.2005 р. N 308/519
Нормативна база HR

Наказ МОЗ від 05.10.2005 р. N 308/519

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Н А К А З

05.10.2005 N 308/519

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2005 р.
за N 1209/11489
Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення
З метою упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я і установ соціального захисту населення та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (із змінами)
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі – Умови), що додаються.
2. Керівникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення в межах фонду заробітної плати установити працівникам посадові оклади (тарифні ставки), доплати та надбавки, виходячи з розмірів, передбачених цими Умовами.
3. У разі коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 р., менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 р., чи у разі коли вони зменшуються, таким категоріям працівників встановлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.
Посадові оклади, що були збережені згідно із законодавством, не збільшуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці.
4. Уважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України: від 06.04.2001 N 161/137 “Про впорядкування та затвердження Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.04.2001 за N 333/5524, від 22.02.2002 N 110/72 “Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2001 N 161/137”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.03.2002 за N 221/6509, від 17.09.2002 N 487/344 “Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.10.2002 за N 794/7082, від 30.05.2003 N 144/239 “Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2001 N 161/137”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за N 468/7789, від 15.03.2004 N 55/137 “Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2001 N 161/137”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за N 350/8949, від 10.09.2004 N 202/452 “Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2001 N 161/137”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.09.2004 за N 1129/9728, від 14.10.2004 N 256/493 “Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2001 N 161/137”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.10.2004 за N 1326/9925, від 25.01.2005 N 48/39 “Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2001 N 161/137”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.02.2005 за N 119/10399, від 21.04.2005 N 124/182 “Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2001 N 161/137”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 443/10723.
5. Ці Умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.

Міністр праці та соціальної
політики України
В.о. Міністра охорони
здоров’я України
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України
Голова Центрального комітету
профспілки працівників охорони
здоров’я України
Голова Профспілки працівників
соціальної сфери України
І.Сахань

С.Ханенко

В.Матвійчук

Т.Казаріна

В.Тьоткін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства охорони
здоров’я України
05.10.2005 N 308/519
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2005 р.
за N 1209/11489
УМОВИ
оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення
Зміст Сховати

1. Загальні положення

1.1. Ці Умови розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (із змінами) і застосовуються при обчисленні заробітної плати:
– працівників сфери охорони здоров’я та соціального захисту населення України незалежно від підпорядкування (далі – працівники охорони здоров’я та соціального захисту населення);
– працівників будинків відпочинку, пансіонатів, туристських баз, оздоровчих таборів, центрів, будинків творчості та профілакторіїв;
– працівників, які допущені в установленому порядку до медичної та фармацевтичної діяльності відповідно до порядку, установленому МОЗ України;
– професіоналів та фахівців, що прирівняні за оплатою праці до медичних та фармацевтичних працівників (психологи, біологи, зоологи, ентомологи тощо).
1.2. Працівникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, підпорядкованим окремим органам державної влади, можуть установлюватись додаткові умови оплати праці, передбачені відповідними нормативно-правовими актами.
Умови оплати праці працівників науково-дослідних інститутів протезування, їх клінік та наукових підрозділів, зайнятих протезно-ортопедичним виробництвом, установлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників протезно-ортопедичних виробництв, визначених згідно з галузевою угодою.
1.3. Оплата праці керівників, фахівців, технічних службовців і робітників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, що не передбачені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, сільського господарства та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.
1.4. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, робітникам – кваліфікаційного розряду у межах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників і відображаються у тарифікаційному списку (додаток 1).
Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки), або в залежності від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством. Заробітна плата працівника граничними розмірами не обмежується.
1.5. Посадові оклади керівників закладів охорони здоров’я, визначені за пунктами 2.1 – 2.2 з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію, не можуть бути нижчими від посадових окладів керівників структурних підрозділів – лікарів (провізорів) відповідної або нижчої кваліфікації, визначених за пунктами 2.1 – 2.2 з урахуванням підвищення за оперативне втручання. Цей порядок встановлення посадових окладів не застосовується для керівників, які не мають кваліфікаційної категорії.
1.6. Конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат визначаються керівником закладу, установи за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.
Преміювання керівників закладів, установ, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.
Визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх випадках окремо за основною посадою і при роботі за сумісництвом.
1.7. Зміни розмірів посадових окладів, підвищень, доплат та надбавок, що визначають заробітну плату працівників, проводяться з моменту (з дня):
призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації;
присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, почесного звання, наукового ступеня;
зміни розміру окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду.
Днем присвоєння (присудження) є:
– почесних звань – дата Указу Президента України;
– кваліфікаційної категорії – дата наказу відповідного органу (закладу, установи) про затвердження рішення атестаційної комісії;
– кваліфікаційного розряду – дата наказу по закладу, установі.
– наукового ступеня – дата винесення Вищою атестаційною комісією рішення про видачу диплома.
1.8. Встановлення (зміна розміру) надбавки за тривалість безперервної роботи провадиться з місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право.
1.9. Керівник закладу, установи несе відповідальність за своєчасне та правильне визначення розміру заробітної плати працівників згідно з чинним законодавством.
При встановленні факту неправильної оплати праці керівник закладу, установи зобов’язаний вжити заходів щодо негайного виправлення помилок та виплати працівникові належної йому суми за весь час неправильної оплати, а також визначити ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб, безпосередньо винних у цьому.

2. Визначення посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту населення та ставок погодинної оплати праці працівників, які залучаються закладами, установами та організаціями для проведення консультацій

2.1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

Тарифні розряди Тарифні коефіцієнти, що застосовуються
з 1 червня 2007 року з 1 вересня 2008 року
1 1 1
2 1,06 1,09
3 1,12 1,18
4 1,18 1,27
5 1,24 1,36
6 1,3 1,45
7 1,37 1,54
8 1,47 1,64
9 1,57 1,73
10 1,66 1,82
11 1,78 1,97
12 1,92 2,12
13 2,07 2,27
14 2,21 2,42
15 2,35 2,58
16 2,5 2,79
17 2,66 3
18 2,83 3,21
19 3,01 3,42
20 3,25 3,64
21 3,41 3,85
22 3,5 4,06
23 3,71 4,27
24 3,8 4,36
25 3,93 4,51

Примітки:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду – 852 гривні, з 01 вересня 2015 року – 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року – 1113 гривень, з 01 травня 2016 року – 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року – 1335 гривень.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні.
2.2. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту населення та визначення розмірів посадових окладів окремих категорій працівників, яким тарифні розряди не встановлюються
2.2.1. Схема тарифних розрядів посад керівних працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, що встановлюються за групами з оплати праці

Посади Тарифні розряди, які
встановлюються за групами
з оплати праці*
I II III IV V
1. Керівник (головний лікар,
генеральний директор, директор,
головний державний санітарний
лікар, начальник, завідувач)
18 17 16 15 14
2. Головна медична сестра,
головний фельдшер
12 11 11 10 10
3. Завідувач аптеки (структурний
підрозділ
лікувально-профілактичного
закладу)
– провізор
– фармацевт

12
11

11
10

11
10

10
9


4. Начальник планово-економічного
відділу
12 12 11 11 10
5. Головні фахівці 12 12 11 11
6. Керівник молочної фабрики –
кухні
Завідувач молочної кухні
11

10

10

9

10

9

9

8

9

8

7. Начальники відділів, інших
підрозділів (не визначених у
цьому розділі), начальник штабу
цивільної оборони
11 11 10 10 10

_______________
* Показники віднесення закладів та установ до груп з оплати праці керівних працівників наведені в додатку 2.
Заступникам керівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, заступникам керівників структурних підрозділів цих закладів та установ посадові оклади встановлюються на 5 – 15 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника, а головному бухгалтеру – на 10 – 30 відсотків.
Заступникам керівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (крім заступника керівника з медсестринства) і головному бухгалтеру посадові оклади встановлюються з урахуванням норм пункту 1.5 без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію, шкідливі та важкі умови праці.
Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії посадовий оклад установлюється на 10-20 відсотків нижче від посадового окладу керівника закладу, установи з найвищою групою з оплати праці керівників закладів, установ, які обслуговуються централізованою бухгалтерією, а керівнику групи обліку посадовий оклад визначається за 10 тарифним розрядом.
2.2.2. Керівникам лепрозоріїв, пунктів охорони здоров’я (здоровпунктів), посадовий оклад визначається за 12 тарифним розрядом, керівникам жіночих консультацій, які не входять до складу інших лікувально-профілактичних закладів, – за 13 тарифним розрядом.
Керівникам республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, міських міст Києва і Севастополя ЦМСЕ – головним експертам медико-соціальної експертизи республіки, області, міста посадовий оклад визначається за 17 тарифним розрядом.
2.2.3. Керівникам структурних підрозділів – лікарям посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій (за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють), з урахуванням підвищення на 10-25 відсотків у залежності від обсягу роботи:
а) для завідувачів відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги – лікарів у таких розмірах:
– на 10 відсотків, – якщо в штатному розписі є 2-5 бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (40-120 посад персоналу );
– на 20 відсотків, – якщо в штатному розписі є 6-12 бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (120-240 посад персоналу);
– на 25 відсотків, – якщо в штатному розписі є понад 12 бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (понад 240 посад персоналу);
б) для інших керівників структурних підрозділів (відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) – лікарів у таких розмірах:
– на 10 відсотків – при кількості посад лікарів, посад професіоналів з повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатним розписом до 3 одиниць включно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів);
– на 20 відсотків – при кількості посад лікарів, посад професіоналів з повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатним розписом понад 3 до 6 одиниць включно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів);
– на 25 відсотків – при кількості посад лікарів, посад професіоналів з повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатним розписом понад 6 одиниць (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів).
Головам медико-соціальних експертних комісій – лікарям посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій, з урахуванням підвищення на 25 відсотків.
Головам лікувально-льотних та лікарсько-консультаційних комісій – лікарям, міським, районним педіатрам, старшим лікарям гірничорятувальних частин посадовий оклад установлюється, виходячи з тарифних розрядів лікарів інших спеціальностей та кваліфікаційних категорій, з урахуванням підвищення на 20 відсотків, старшим лікарям оперативного відділу (диспетчерської) центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги – на 10 відсотків.
2.2.4. Завідувачам відділень соціальної допомоги вдома, соціально-побутової адаптації та соціально-медичних послуг*, стаціонарного проживання, адресної натуральної та грошової допомоги тощо, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) тарифні розряди встановлюються у залежності від кількості осіб, які обслуговуються:
—————
* У разі зайняття цієї посади лікарем відповідної спеціальності посадовий оклад установлюється за пунктом 2.2.5.

Тарифний розряд Кількість осіб, які
обслуговуються
11 до 160
12 від 161 до 320
13 від 321 до 480
14 від 481 до 640
15 понад 640

2.2.5. Схеми тарифних розрядів посад лікарів

Посади Тарифні розряди
1. Лікарі-хірурги всіх найменувань* і
лікарі-ендоскопісти,
лікарі-анестезіологи, лікарі загальної
практики – сімейні лікарі**:
вищої кваліфікаційної категорії
першої кваліфікаційної категорії
другої кваліфікаційної категорії
без категорії

14
13
12
11

2. Лікарі-інтерни, лікарі-стажисти за
такими лікарськими спеціальностями:
лікар-хірург (всіх найменувань),
лікар-ендоскопіст, лікар-анестезіолог,
лікар загальної практики – сімейний
лікар
10
3. Лікарі інших спеціальностей:
вищої кваліфікаційної категорії
першої кваліфікаційної категорії
другої кваліфікаційної категорії
без категорії
13
12
11
10
4. Лікар-інтерн, лікар-стажист за іншими
лікарськими спеціальностями
9

_______________
* Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург, лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог, лікар-травматолог-ортопед, лікар-уролог, лікар-нейрохірург, лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний, лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог, лікар з променевої терапії, лікар з радіонуклідної діагностики, лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог, лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог, лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її компонентів, клітин та їх трансфузіологію.
** Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної практики – сімейних лікарів, у тому числі на посади керівників підрозділів сімейної медицини та головних лікарів сімейних амбулаторій, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна категорія за спеціальностями: “терапія”, “підліткова терапія”, “педіатрія”, “медицина невідкладних станів” та “суднова медицина”.
2.2.6 Професіоналам з повною вищою немедичною освітою (психологи, біологи, ентомологи, зоологи та інші), посади яких уведені замість посад лікарів, посадові оклади встановлюються за тарифними розрядами, передбаченими для лікарів інших спеціальностей відповідних кваліфікаційних категорій.
2.2.7. Лікарям медичних відділів протезно-ортопедичних підприємств та об’єднань посадові оклади встановлюються за тарифними розрядами, передбаченими для лікарів-хірургів відповідних кваліфікаційних категорій.
2.2.8 Тарифні розряди посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою

Посади Тарифний розряд
1. Акушерки, сестри медичні: операційних,
перев’язувальних, відділень (груп, палат)
анестезіології та інтенсивної терапії,
пологових будинків (відділень, палат),
відділень (палат) новонароджених та
недоношених дітей, центрів екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф,
станцій екстреної (швидкої) медичної
допомоги, відділень екстреної
(невідкладної) медичної допомоги, пунктів
невідкладної медичної допомоги кабінету з
аудіометрії;
оптометристи; помічники:
лікаря-епідеміолога, лікаря-стоматолога;
фельдшери усіх спеціальностей, лаборанти
(фельдшери-лаборанти), медичні сестри
загальної практики – сімейної медицини*,
лікарі зубні:
вищої кваліфікаційної категорії
першої кваліфікаційної категорії
другої кваліфікаційної категорії
без категорії

10
9
8
7

2. Інструктори, рентгенолаборанти, сестри
медичні: поліклінік і стаціонарів, з
дієтичного харчування, з лікувальної
фізкультури, з масажу, зі стоматології (у
тому числі гігієністи зубні), з
фізіотерапії та інші; статистики медичні,
техніки зубні, техніки – ортезисти –
гіпсовиливальники:
вищої кваліфікаційної категорії
першої кваліфікаційної категорії
другої кваліфікаційної категорії
без категорії

9
8
7
6

_______________
* Сестрам медичним, призначеним на посади сестер медичних загальної практики – сімейної медицини, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна категорія за спеціальностями “лікувальна справа”, “лікувальна справа (невідкладні стани)”, “акушерська справа”, “сестринська справа”, “сестринська справа (операційна)”.
2.2.9. Керівникам закладів охорони здоров’я та їх структурних підрозділів із числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10-20 відсотків у залежності від обсягу роботи:
– на 10 відсотків – при кількості посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (з урахуванням посади керівника) згідно зі штатним розписом до 3 одиниць (включно);
– на 15 відсотків – понад 3 до 10 одиниць (включно);
– на 20 відсотків – понад 10 одиниць.
2.2.10. Старшим: сестрам медичним, фельдшерам, акушеркам, технікам зубним та іншим фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 відсотків.
2.2.11. Схеми тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

Посади (професії) Тарифний розряд
1. Молодші медичні сестри: операційних,
перев’язувальних, палатні, з догляду за
хворими
4
2. Молодші медичні сестри: буфетниці,
ванниці, прибиральниці (палатні) та інші
3
3. Реєстратор медичний 5
4. Сестри-господарки 4
5. Дезінфектор 4

2.2.12. Схема тарифних розрядів посад (професій) працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відділень соціальної допомоги вдома, служб милосердя, центрів обліку бездомних громадян, будинків нічного перебування, центрів реінтеграції бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі та їх відповідних структурних підрозділів, районних, міських, районних у містах, районних у містах Києві та Севастополі, селищних і сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Посади (професії) Тарифний розряд
1. Фахівці із соціальної роботи (із
соціальної допомоги вдома):
провідний
першої кваліфікаційної категорії
другої кваліфікаційної категорії
без категорії

12
11
10
9

2. Соціальні працівники:
першої кваліфікаційної категорії
другої кваліфікаційної категорії
без категорії
10
9
8
3. Соціальний робітник 6

2.2.13. Схема тарифних розрядів керівних працівників аптечних закладів (в тому числі баз, складів)

Посади Тарифні розряди, які
встановлюються за групами з
оплати праці*
I II III IV V
1. Керівник (завідувач) 13 13 12 11 10
2. Завідувач відділу:
провізор
фармацевт
12
11
12
11
11
10
10**
9**
9**
8**
3. Начальник господарського
відділу аптечних закладів
(крім баз, складів)
10 9
4. Начальник
планово-економічного
відділу аптечної бази,
складу
11 10
5. Начальники (завідувачі)
інших відділів аптечних
баз, складів
11 10 9 8 7

_______________
* Показники віднесення аптечних закладів до груп з оплати праці керівних працівників наведені у додатку 2.
** Тарифні розряди завідувачів відділів аптечних закладів за IV та V групами з оплати праці застосовуються для цих посад аптечних баз, складів.
2.2.14. Посадові оклади завідувачів аптечних пунктів, кіосків визначаються:
– при обсязі річного планового товарообігу на наступний рік до 100 тис.грн.: провізорів за 10 тарифним розрядом, фармацевтів – за 9 тарифним розрядом;
– при обсязі річного планового товарообігу на наступний рік понад 100 тис.грн.: провізорів за 11 тарифним розрядом, фармацевтів – за 10 тарифним розрядом.
2.2.15. Посадові оклади керівників (завідувачів) та завідувачів відділів центральної районної аптеки (далі ЦРА), яка здійснює постачання аптек усього району, визначаються за тарифними розрядами, установленими за групою з оплати праці відповідних керівних працівників, з підвищенням:
– на 10 відсотків – при прикріпленні до ЦРА від 5 до 15 аптек;
– на 15 відсотків – при прикріпленні до ЦРА понад 15 аптек.
2.2.16. Схема тарифних розрядів посад керівників баз та складів спецмедпостачання

Посади Центральна база
спецмедпостачання
Тарифні розряди, які
встановлюються за групою з
оплати праці*
I II III IV V
Керівник бази 17 16 15 14 13 12
Керівник
складу
15 14 13 12

_______________
* Показники віднесення закладів та установ до груп з оплати праці керівних працівників наведені в додатку 2.
2.2.17. Схема тарифних розрядів посад (професій) інших працівників аптечних закладів, баз і складів спецмедпостачання

Посади Тарифний розряд
1. Провізори, провізори-аналітики, провізори
клінічні, провізори-косметологи:
вищої кваліфікаційної категорії
першої кваліфікаційної категорії
другої кваліфікаційної категорії
без категорії

13
12
11
10

2. Провізор-інтерн 9
3. Фармацевти:
вищої кваліфікаційної категорії
першої кваліфікаційної категорії
другої кваліфікаційної категорії
без категорії
10
9
8
7
4. Лаборанти (фармація):
вищої кваліфікаційної категорії
першої кваліфікаційної категорії
другої кваліфікаційної категорії
без категорії
9
8
7
6
5. Продавець оптики 4
6. Фасувальник медичних виробів, молодша
медична сестра (мийниця)
3

2.2.18. Старшим провізорам посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад провізорів відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 відсотків.
2.2.19. Схема тарифних розрядів посад керівних працівників будинків відпочинку, будинків творчості, пансіонатів, туристських баз, профілакторіїв

Посади Тарифні розряди, які
встановлюються за групою з
оплати праці*
I II III IV V
1. Директор (начальник) 13 12 11 10 9
2. Начальник відділу 12 11
3. Начальник іншого
структурного підрозділу
11 10
* Показники віднесення закладів та установ до груп з оплати праці керівних працівників наведені в додатку 2.
2.2.20. Схема тарифних розрядів посад працівників центрів медичної статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих систем управління

Посада Тарифні розряди
Центр
статистики
МОЗ України
групи з оплати праці*
I II III IV
Керівник 16 15 14 13 12
Керівник відділу
(бюро)
11 11 11 11 11

2.2.21. Схема тарифних розрядів посад інших керівників структурних підрозділів, професіоналів, фахівців та технічних службовців

Назва посади Тарифні
розряди
1. Професіонали*, які зайняті на роботах з
рентгенівською, радіологічною, радіаційною,
радіометричною, дозиметричною, радіохімічною,
лазерною, плазмовою, компресійною, вакуумною,
електронною, телеметричною, ультразвуковою
апаратурою, приладами, препаратами та обладнанням
(у тому числі інженер з метрології), інженери з
охорони праці:
провідний
I категорії
II категорії
без категорії

11
10
9
8

2. Фахівці* (техніки), які зайняті на роботах з
рентгенівською, радіологічною, радіаційною,
радіометричною, дозиметричною, радіохімічною,
лазерною, плазмовою, компресійною, вакуумною,
електронною, телеметричною, ультразвуковою
апаратурою, приладами, препаратами та
обладнанням (у тому числі технік з метрології):
I категорії
II категорії
без категорії

8
7
6

3. Інженери всіх спеціальностей, бухгалтер (з
дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор,
економіст, програміст, юрисконсульт,
художник-окопротезист, редактор, художник та інші
професіонали*:
провідний
I категорії
II категорії
без категорії

10
9
8
7

4. Художник ектопротезного кабінету, технолог,
бухгалтер, електромеханік та інші фахівці*:
I категорії
II категорії
без категорії

8
7
6

5. Старший лаборант, який має вищу освіту;
старший інспектор з кадрів
7
6. Інспектор з кадрів 6
7. Техніки всіх спеціальностей:
I категорії
II категорії
без категорії
7
6
5
8. Виконавець робіт (начальник дільниці), майстер,
майстер контрольний (дільниці цеху), старший
інструктор з трудової терапії
8
9. Механік дизельної та холодильної установок,
інструктор з трудової терапії
7
10. Начальник гаража з рухомим складом:
від 50 до 100 автотранспортних засобів
понад 100 автотранспортних засобів
10
11
11. Старший механік, який здійснює керівництво
автотранспортними підрозділами з рухомим складом
від 25 до 50 автотранспортних засобів
8
12. Механік, який здійснює керівництво
автотранспортними підрозділами з рухомим складом
від 15 до 25 автотранспортних засобів
7
13. Завідувач виробництва (шеф-кухар):
у лікарнях до 500 ліжок, у госпіталях
та санаторіях до 150 ліжок
у лікарнях від 500 до 800 ліжок,
у госпіталях та санаторіях від 150
до 250 ліжок
у лікарнях понад 800 ліжок, у госпіталях
та санаторіях понад 250 ліжок, в установах
соціального захисту
6

7

8

14. Завідувачі:
підсобного сільського господарства
центрального складу, канцелярії, господарства,
фотолабораторії, експедиції, архіву
складу, гуртожитку, пральні, клубу
камери схову, віварію тощо
8

7
6
5

15. Старші: диспетчер товарознавець, касир,
інспектор, табельник; друкарка I категорії,
оператор комп’ютерного набору I категорії,
оператор копіювальних та розмножувальних машин
I категорії, стенографістка I категорії
5
16. Телеграфіст, телефоніст міжміського (місцевого)
телефонного зв’язку:
I кл.
II кл.
III кл.

6
5
4

17. Агент з постачання, архіваріус, диспетчер,
діловод, друкарка II категорії, експедитор,
інспектор, калькулятор, касир, обліковець,
оператор диспетчерської служби, оператор
електрозв’язку, оператор комп’ютерного набору II
категорії, оператор копіювальних та
розмножувальних машин II категорії, паспортист,
приймальник золота, секретар, секретар навчальної
частини, секретар-стенографістка, стенографістка
II категорії, секретар-друкарка, табельник,
товарознавець, інші технічні службовці*
4

_______________
* Назви посад установлюються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 , затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327 , а кваліфікаційні категорії – відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78) Охорона здоров’я , затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства охорони здоров’я від 29 березня 2002 року N 117
.
2.2.22. Схема тарифних розрядів професій робітників

Назва професії Тарифний
розряд
1. Старший: сторож, комірник; черговий по
гуртожитку, комірник складів кислот та хімікатів,
прибиральник виробничих приміщень, вантажник,
склографіст (ротаторник), прибиральник
сміттєпроводів, кухонний робітник
2
2. Візник, гардеробник, черговий по поверху,
опалювач, комірник, кастелянка, кубівник, кур’єр,
двірник, підсобний робітник, сторож,
маркувальник, робітник з благоустрою,
комплектувальник білизни, прасувальник, натирач
підлоги, прибиральник територій, прибиральник
службових приміщень, сатураторник,
склопротиральник, мийник посуду та інші
робітники, які виконують прості некваліфіковані
або допоміжні роботи*
1
3. Апаратник хімічного чищення спецодягу,
машиніст із прання та ремонту спецодягу,
садівник, водій електро- та автовізка, водій
транспортно-прибиральних машин, водій самохідних
механізмів, робітник ритуальних послуг, робітник
з догляду за тваринами та інші робітники, які
виконують малокваліфіковані роботи*
2
4. Комендант, евакуатор, пекар 3
5. Ліфтер при швидкості руху ліфтів:
від 2,5 до 5 метрів за сек.
від 5 до 7 метрів за сек.
більше 7 метрів за сек.
1
2
3
6. Швачка:
1 кваліфікаційного розряду
2 кваліфікаційного розряду
3 кваліфікаційного розряду
1
2
3
7. Оператор апаратів мікрофільмування та
копіювання, офіціант:
3 кваліфікаційного розряду
4 кваліфікаційного розряду

3
4

8. Перукар:
I класу
II класу
2
3
9. Кухар:
3 кваліфікаційного розряду
4 кваліфікаційного розряду
5 кваліфікаційного розряду
6 кваліфікаційного розряду
3
4
5
6
10. Ремонтувальник висотних частин будівель,
електроосвітлювач, фотограф, газозварник,
електрогазозварник, машиніст (кочегар) котельні,
оператор котельні, механізатор, тракторист;
препаратори, взуттьовики, слюсарі, столярі,
токарі, ливарники, полірувальники, верстатники,
електромеханіки, налагоджувальники,
електромонтери всіх найменувань та інші
робітники, які виконують кваліфіковані (складні)
роботи з ремонту, налагодження, обслуговування
обладнання, будівель, автомобілів, меблів тощо*:
2 кваліфікаційного розряду
3 кваліфікаційного розряду
4 кваліфікаційного розряду

3
4
5

11. Робітники, які виконують висококваліфіковані
(особливо складні та відповідальні ) роботи*, у
т.ч. з ремонту та налагодження електронного та
іншого особливо складного обладнання,
виготовлення очних протезів тощо:
5 кваліфікаційного розряду
6 кваліфікаційного розряду

6
7

12. Робітники з комплексного обслуговування і
ремонту будинків:
2 кваліфікаційного розряду
3 кваліфікаційного розряду
4 кваліфікаційного розряду

4
5
6

13. Оптик медичний 7-8

_______________
* Назви посад установлюються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 , затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327 , а кваліфікаційні категорії – відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78) Охорона здоров’я , затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства охорони здоров’я від 29 березня 2002 року N 117
.
2.2.23. Схема тарифних розрядів професій водіїв автотранспортних та мототранспортних засобів

Назва професії Вид автотранспортного засобу Тарифні
розряди за
групами
автомобілів
1. Водій
автотранспортних
засобів
1. Автобуси, габаритна
довжина яких:
до 7,5 м
понад 7,5 до 9,5 м
понад 9,5 м

3
4
5

2. Вантажний автомобіль
вантажопідйомністю:
до 3 тонн
понад 3 до 7 тонн
понад 7 тонн

2
3
4

3. Автомобілі швидкої
медичної допомоги та
оперативні автомобілі із
спеціальним звуковим
сигналом (типу “сирена”) з
робочим обсягом двигуна:
до 1,8 л
понад 1,8 до 3,5 л
понад 3,5 л

3
4
5

4. Легковий автомобіль (у т.
ч. спеціальні) з робочим
обсягом двигуна:
до 1,8 л
понад 1,8 до 3,5 л
понад 3,5 л

2
3
4

2. Водій
мототранспортних
засобів
Мотоцикл, моторолер 2

2.3. Ставки погодинної оплати праці працівників, які залучаються закладами, установами та організаціями для проведення консультацій
2.3.1. Ставки погодинної оплати праці

Працівники Ставки погодинної оплати у
відсотках до окладу (ставки)
працівника I тарифного розряду
Професор, доктор медичних наук 10,91
Доцент або кандидат медичних
наук
9,10
Особи, які не мають наукового
ступеня, зі стажем роботи не
менше 5 років
7,96

2.3.2. Ставки погодинної оплати праці академіка та члена-кореспондента підвищуються на 25 відсотків від ставок погодинної оплати праці професора та доктора медичних наук.
2.3.3. Разова консультація тривалістю менше однієї години сплачується як за годину.
2.3.4. Оплата за час, витрачений на перебування в дорозі, проводиться лікарям-консультантам, виходячи із посадового окладу лікаря відповідної спеціальності, за фактичний час перебування у дорозі.
2.3.5. Цей порядок оплати праці лікарів-консультантів не застосовується при оплаті праці лікарів, які залучаються до проведення консультацій у закладах, у штаті яких вони є.
2.4. Підвищення посадових окладів
2.4.1. За наявність кваліфікаційної категорії
1. Керівникам закладів охорони здоров’я, аптечних закладів, установ соціального захисту населення та їх заступникам з числа лікарів та провізорів посадовий оклад, що відповідає тарифному розряду за групою з оплати праці, підвищується за наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю “організація та управління охороною здоров’я” або “організація та управління фармацією”:
а) керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам) – за спеціальностями “організація і управління охороною здоров’я” та “організація та управління фармацією”, які мають:
– вищу кваліфікаційну категорію – на 44,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
– першу кваліфікаційну категорію – на 31,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
– другу кваліфікаційну категорію – на 24,1 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
б) керівникам із числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та головним медичним сестрам, які мають:
– вищу кваліфікаційну категорію – на 28,3 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
– першу кваліфікаційну категорію – на 18,4 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
– другу кваліфікаційну категорію – на 8,7 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду
2. Головним лікарям дільничних лікарень, лікарських амбулаторій та керівникам ЦМСЕ підвищення посадових окладів за наявність кваліфікаційної категорії проводиться за будь-якою лікарською спеціальністю.
3. У разі призначення лікаря (провізора) на посаду керівника закладу, установи або його заступника з числа лікарів (провізорів) йому протягом трьох років з дня призначення на керівну посаду здійснюється підвищення посадового окладу за кваліфікаційну категорію за лікарською (фармацевтичною) спеціальністю, яку він мав, у розмірах, передбачених цим пунктом.
4. Керівникам структурних підрозділів – лікарям посадовий оклад встановлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють, а завідувачам поліклінік, що є структурними підрозділами лікарень, – за будь-якою лікарською спеціальністю, за якою надається амбулаторно-поліклінічна допомога.
5. Іншим медичним та фармацевтичним працівникам посадовий оклад установлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови їх роботи за тією спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну категорію.
6. Виплата заробітної плати з урахуванням підвищення посадового окладу за наявності кваліфікаційної категорії проводиться працівникам протягом п’яти років з дня затвердження наказом органу (закладу) охорони здоров’я рішення атестаційної комісії про її присвоєння (підтвердження). Особам, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії і своєчасно подали необхідні документи в атестаційну комісію (не пізніше як за два місяці до закінчення 5-річного строку з моменту попередньої атестації (переатестації), указана виплата проводиться до винесення рішення атестаційної комісії про її підвищення (підтвердження) або відміну.
2.4.2. За оперативне втручання
Посадові оклади лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів, у тому числі керівників структурних підрозділів – лікарів цих спеціальностей, визначені згідно з пунктами 2.1 – 2.2 підвищуються за здійснення оперативних втручань у залежності від обсягу, складності й характеру їх праці при роботі: в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) – до 15 відсотків посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного профілю – до 25 відсотків, стаціонарі – до 40 відсотків.
2.4.3. За диплом з відзнакою
Лікарям усіх спеціальностей та провізорам (крім лікарів-інтернів та провізорів-інтернів), які отримали диплом з відзнакою після закінчення вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, посадовий оклад, що визначений за тарифними розрядами, підвищується протягом 5 років на 5 відсотків.
2.4.4. За керування санітарним транспортом
Водіям санітарних автомобілів місячні тарифні ставки підвищуються на 20 відсотків. Перелік автомобілів, віднесених до санітарних, затверджується Міністерством охорони здоров’я України.
2.4.5. У зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці
1. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників закладів та структурних підрозділів, перелік яких наведено у додатку 3, підвищуються на 25 та 15 відсотків у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів), які працюють з вірусом імунодефіциту людини, підвищуються на 60 відсотків (додаток 4).
3. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів), зайнятих оглядом та наданням медичної допомоги тим, хто постраждав у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС, підвищуються на 25 відсотків (додаток 5).
4. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників госпіталів для інвалідів Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів та спеціальних відділень у складі лікарень підвищуються:
– медичним та фармацевтичним працівникам – на 15 відсотків;
– іншим працівникам на 10 відсотків.
5. Посадові оклади ентомологів, інженерів-гідротехніків та помічників ентомологів лабораторних центрів Держсанепідслужби України, що розташовані в районах масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів, підвищуються на 15 відсотків.
Порядок віднесення території до районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів визначається і затверджується наказом МОЗ України.
6. Посадові оклади (тарифні ставки) медичних працівників дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, а також усіх працівників будинків дитини, тарифні розряди яких визначені цими Умовами, підвищуються на 20 відсотків.
7. Посадові оклади медичних працівників спеціальних закладів (центрів) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання, реабілітації та догляду, підвищуються на 30 відсотків.
8. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ соціального захисту населення, які безпосередньо обслуговують осіб із значно зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих, підвищуються на 20 відсотків.
9. Посадові оклади медичних працівників відділень Українського науково-дослідного інституту нейрохірургії, які здійснюють лікування та безпосередньо обслуговують нейрохірургічних хворих з розладами психічної діяльності, підвищуються на 15 відсотків.
10. Посадові оклади керівників будинків-інтернатів загального типу, до складу яких входять відділення з контингентом підопічних, які мають порушення психіки, підвищуються на 25 відсотків.
11. Машиністам з прання та ремонту спецодягу тарифні ставки підвищуються на 20 відсотків.
12. Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці згідно з підпунктами 1-9, затверджується керівником закладу, установи за погодженням з профспілковим комітетом у залежності від функціональних обов’язків та обсягу роботи у шкідливих та важких умовах праці.
2.4.6. Інші підвищення посадових окладів (тарифних ставок)
1. Посадові оклади (тарифні ставки) приймальників золота в закладах охорони здоров’я підвищуються на 15 відсотків.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) медичних та фармацевтичних працівників закладів охорони здоров’я, які були в підпорядкуванні III Головного управління МОЗ СРСР, підвищуються на 25 відсотків, а інших працівників цих закладів – на 20 відсотків.
3. Керівникам територіальних медичних (фармацевтичних) об’єднань та об’єднань санаторіїв посадові оклади встановлюються на рівні найвищої групи з оплати праці керівника закладу або організації з числа закладів і організацій, які входять до складу об’єднань, з підвищенням їх розміру відповідно на 20 та 15 відсотків.
4. Керівним працівникам (керівнику закладу, його заступникам, крім заступника з поліклінічної роботи, головному бухгалтеру та його заступникам, начальнику планово-економічного відділу, головним фахівцям) лікарень (у т.ч. спеціалізованих), диспансерів, пологових будинків, клінік при НДІ, центрів зі стаціонарами за наявності поліклінік (поліклінічних відділень) посадові оклади підвищуються на 15 відсотків.
5. Посадові оклади керівників лікарень швидкої медичної допомоги, у складі яких функціонує станція швидкої медичної допомоги, підвищуються на 20 відсотків.
6. Керівникам центрів медичної статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих систем управління, начальникам відділів (бюро) автоматизованих систем управління, які виконують переважно роботи з автоматизованого проектування та управління технологічними процесами, посадові оклади підвищуються відповідно на 20 та 15 відсотків.
7. Працівникам, які постійно працюють у закладах, розташованих на території населеного пункту, що має статус гірського, незалежно від того, проживають вони в цьому населеному пункті чи ні, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.95 N 648 “Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах”.
2.4.7. Порядок установлення підвищень посадових окладів
Підвищення, передбачені підпунктами 2.4.1-2.4.4, установлюються до посадового окладу, визначеного за пунктами 2.1-2.2.
Підвищення, передбачені пунктами 2.4.5-2.4.6, установлюються до посадового окладу, визначеного за пунктами 2.1-2.2, з урахуванням підвищень за кваліфікаційну категорію, оперативні втручання, диплом з відзнакою, санітарний транспорт.

3. Доплати

3.1. Доплати за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт
3.1.1. Професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам, які виконують у тому ж самому закладі, установі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професії (посади) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною посадою.
Конкретний розмір цих доплат установлюється керівником закладу, установи залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.
3.1.2. Доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт провадяться у розмірі до 50 відсотків посадового окладу працівника. Зазначені доплати встановлюються працівникам за умови виконання ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами).
3.1.3. Керівникам закладів охорони здоров’я і установ соціального захисту населення – лікарям та їх заступникам – лікарям дозволяється вести в закладах, установах, у штаті яких вони є, роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою з виплатою їм до 25 відсотків посадового окладу лікаря відповідної спеціальності.
Зазначена робота керівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення – лікарів та їх заступників – лікарів повинна відображатись у відповідних медичних документах.
3.1.4. Зазначені в пунктах 3.1.1 та 3.1.2 доплати не встановлюються керівникам закладів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам (за винятком завідувачів відділень соціальної допомоги та їх заступників, завідувачів ФАПів та аптечних кіосків).
3.2. Доплати за роботу в нічний час
3.2.1. Працівникам (у т.ч. водіям санітарних автомобілів, які є в штаті автотранспортних підприємств та інших організацій), які залучаються до роботи в нічний час, здійснюється доплата в розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Нічним уважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.
3.2.2. Працівникам, зайнятим наданням екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги (у тому числі водіям санітарних автомобілів швидкої, невідкладної медичної допомоги, які є в штаті автотранспортних підприємств та інших організацій), а також тим, хто працює у відділеннях (палатах) анестезіології та інтенсивної терапії, для новонароджених дітей, у пологових (акушерських) відділеннях провадиться доплата в розмірі 50 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час.
Перелік посад та підрозділів, за роботу в яких проводяться зазначені доплати, затверджується керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом. Він не підлягає щорічному перезатвердженню, а в разі потреби до нього можуть уноситися зміни та доповнення у такому самому порядку.
3.3. Доплати за науковий ступінь
3.3.1. Працівникам установлюються доплати за науковий ступінь доктора наук у граничному розмірі 25 відсотків, кандидата наук у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем (медична, фармацевтична, наукова тощо) збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.
3.3.2. Доплати за науковий ступінь провадяться як за основною роботою, так і за сумісництвом у залежності від обсягу фактично виконаної роботи.
3.4. Інші доплати
3.4.1. Працівникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення за їх згодою може вводитися робочий день з розподілом зміни на частини (з перервою у роботі понад 2 години) за умови, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала встановленої норми тривалості робочого дня (ст. 60 КЗпП. Доплата в ці дні проводиться за відпрацьований час до посадового окладу, в розмірі до 30 відсотків, конкретний розмір якої визначає керівник закладу за погодженням з профспілковим комітетом у межах затвердженого фонду оплати праці.
Час внутрішньозмінної перерви в робочий час не включається.
Перелік посад працівників, яким можуть виплачуватись указані доплати, затверджується керівником закладу, установи за погодженням з профспілковим комітетом.
3.4.2. Медичним працівникам, які зайняті збиранням і здаванням для переробки плацентарної, ретроплацентарної та абортної крові, здійснюється додаткова оплата за розцінками, затвердженими обласними державними адміністраціями.
3.4.3. Працівникам аптечних закладів за заготівлю або приймання кондиційної дикорослої лікарсько-технічної сировини здійснюється додаткова оплата в порядку та за розцінками, установленими обласними державними адміністраціями.
3.4.4. Керівники закладів за погодженням з профспілковими комітетами можуть установлювати ненормований робочий день для водіїв легкових та санітарних автомобілів, автомобілів швидкої медичної допомоги з доплатою 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час. Водіям автомобілів з ненормованим робочим днем доплата за роботу в нічний час проводиться на загальних підставах.
3.4.5. Робітникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за результатами атестації робочих місць установлюється доплата в розмірі до 12 відсотків посадового окладу (тарифної ставки). Перелік робіт з шкідливими і важкими умовами праці, на яких установлюються вказані доплати, наведений у додатку 6.
3.4.6. Шеф-кухарю, який не звільнений від основної роботи, здійснюється доплата в розмірі 20 відсотків посадового окладу.
3.4.7. Працівникам (у т. ч. молодшим медичним сестрам), які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).
3.4.8. Лікарям, старшим сестрам медичним, сестрам медичним та медичним реєстраторам медико-соціальних експертних комісій (далі – МСЕК), центрів (бюро) медико-соціальних експертиз (далі – ЦМСЕ), що виїжджають у вихідні дні на засідання комісій поза місцем постійної роботи, оплата здійснюється як за роботу у вихідний день згідно з чинним законодавством (статті 72, 107 Кодексу законів про працю України.
3.5. Порядок установлення доплат
Доплати, перелічені в цьому розділі, установлюються до посадового окладу з урахуванням підвищень.

4. Надбавки

4.1. Надбавки за тривалість безперервної роботи
4.1.1. Перелік закладів, посад, розмірів надбавок за тривалість безперервної роботи та порядок їх виплати:

Заклади
(підрозділи)
Посади Максималь-
ний розмір
надбавок
Порядок виплати
надбавок
1 2 3 4
1. Дільничні
лікарні,
амбулаторії, у
т.ч. лінійні на
залізничному
транспорті,
та ті, що увійшли
до складу центрів
первинної медико-
санітарної допомо-
ги або до центра-
льних районних,
районних та місь-
ких лікарень, що
розташовані в
сільській
місцевості,
амбулаторії
сімейної медицини
Лікарі – незалежно
від найменування
посади, дільничні
медичні сестри,
зубні лікарі,
медичні сестри
загальної практики
– сімейної
медицини
40
відсотків
Від 3 до 5
років
безперервної
роботи – 10
відсотків, від
5 до 7 років –
20 відсотків,
від 7 до 9
років – 30
відсотків,
понад 9 років –
40 відсотків
посадового
окладу
2. Міські
поліклініки
(підрозділи), у
т.ч. поліклініки
центральних
районних, районних
лікарень сільських
районів,
центральних
районних
поліклінік, на які
в разі відсутності
ЦРЛ покладені їх
функції,
територіальні
медичні об’єднан-
ня, центри
первинної медико-
санітарної допомо-
ги
Завідувачі
терапевтичних,
педіатричних
відділень та
відділень (амбула-
торій) сімейної
медицини, лікарі
загальної практи-
ки, лікарі діль-
ничні терапевти та
педіатри
територіальних
дільниць та
дільничні медичні
сестри, медичні
сестри загальної
практики –
сімейної медицини
30
відсотків
З першого року
до 3 років
(включно) – 10
відсотків, від
3 до 5 років –
20 відсотків,
понад 5 років –
30 відсотків
посадового
окладу
3.
Медико-санітарні
частини, цехові
лікарські дільниці
міських (районних)
поліклінік
(підрозділів)
Завідувачі
терапевтичних,
педіатричних
відділень, лікарі
загальної
практики,
лікарі-терапевти
та дільничні
медичні сестри
цехових лікарських
дільниць, медичні
сестри загальної
практики –
сімейної медицини
20
відсотків
Від 3 до 5
років
безперервної
роботи – 10
відсотків,
понад 5 років –
20 відсотків
посадового
окладу
4. Пункти
(відділення)
невідкладної
медичної допомоги
вдома
Лікар-терапевт,
лікар-педіатр,
фахівці з базовою
та неповною вищою
медичною освітою,
водії санітарних
машин
30
відсотків
Від 3 до 5
років – 10
відсотків, від
5 до 7 років –
20 відсотків,
понад 7 років –
30 відсотків
посадового
окладу
5. Територіальні
поліклініки,
поліклініки на
залізничному,
водному та
повітряному
транспорті
Лікарі загальної
практики,
лікарі-терапевти
цехових лікарських
дільниць,
дільничні медичні
сестри цехових
лікарських
дільниць та
загальної практики
– сімейної
медицини
20
відсотків
Від 3 до 5
років – 10
відсотків,
понад 5 років –
20 відсотків
посадового
окладу
6. Центри екстре-
ної медичної допо-
моги та медицини
катастроф, станції
екстреної (швид-
кої) медичної до-
помоги, відділення
екстреної (невідк-
ладної) медичної
допомоги
Старші лікарі,
лікарі та фахівці
з базовою та
неповною вищою
медичною освітою
виїзних бригад,
водії та молодші
медичні сестри
бригад екстреної
(швидкої) медичної
допомоги та виїз-
них консультатив-
них бригад
60
відсотків
Від 3 до 5
років – 20
відсотків, від
5 до 7 років –
40 відсотків,
понад 7 років –
60 відсотків
посадового
окладу
7. Державний зак-
лад “Українська
станція виїзної
екстреної консуль-
тативної медичної
допомоги МОЗ
України”
Водії виїзної
екстреної консуль-
тативної медичної
допомоги
60
відсотків
– ” –
8. Поліклінічні
заклади
(підрозділи) на
залізничному та
водному
транспорті,
заклади охорони
здоров’я інших
органів державної
влади (при
виконанні функцій
з надання
меддопомоги
населенню
прикріпленої
території)
Завідувачі
терапевтичних,
педіатричних
відділень,
дільничні
терапевти,
педіатри та
дільничні медичні
сестри
територіальних
дільниць, лікарі
загальної практики
та медичні сестри
загальної практики
– сімейної
медицини
30
відсотків
Від 3 до 5
років – 10
відсотків, від
5 до 7 років –
20 відсотків,
понад 7 років –
30 відсотків
посадового
окладу
9. Протичумні
заклади та
структурні
підрозділи з
боротьби з
особливо
небезпечними
інфекціями інших
закладів
Усі працівники
незалежно від
найменування
посади (професії)
40-80
відсотків,
конкретний
розмір
указаних
надбавок
передба-
чено в
пункті
4.1.2
цього
розділу
10 відсотків
посадового
окладу за
кожний
відпрацьований
рік
10. Протилепрозні
заклади
(підрозділи)
Усі працівники
незалежно від
найменування
посади (професії)
50
відсотків
Від 3 до 5
років – 15
відсотків; від
5 до 10 років –
25 відсотків;
понад 10 років
– 50 відсотків
посадового
окладу
11.
Медико-соціальні
експертні комісії
Центри (бюро)
медико-соціальної
експертизи, крім
фтизіопульмоноло-
гічних
Лікарі (включаючи
голів та головних
експертів)
20
відсотків
Від 3 до 5
років – 10
відсотків,
понад 5 років –
20 відсотків
посадового
окладу
12. Спеціалізовані
заклади охорони
здоров’я та
структурні
підрозділи
закладів охорони
здоров’я, які
здійснюють
діагностику
туберкульозу і
надають
лікувально-
профілактичну
допомогу (1)
хворим на заразну
форму туберкульозу
Лікарі незалежно
від найменування
посад, фахівці з
базовою та
неповною вищою
медичною освітою
незалежно від
найменування
посад,
професіонали з
вищою немедичною
освітою, що
допущені до
медичної
діяльності,
молодші медичні
сестри у
структурних
підрозділах
протитуберкульоз-
них закладів із
високим ступенем
ризику інфікування
та захворювання на
туберкульоз (2)
60
відсотків
До 2 років
(включно)
безперервної
роботи –
10 відсотків;
від 2 до
4 років –
20 відсотків;
від 4 до
6 років –
30 відсотків;
від 6 до
8 років –
40 відсотків;
від 8 до
10 років –
50 відсотків;
понад
10 років –
60 відсотків
посадового
окладу
13. Спеціалізовані
заклади охорони
здоров’я та
структурні
підрозділи
закладів охорони
здоров’я, які
здійснюють
діагностику
туберкульозу і
надають
лікувально-
профілактичну
допомогу (1)
хворим на активну
форму туберкульозу
Лікарі незалежно
від найменування
посад, фахівці з
базовою та
неповною вищою
медичною освітою
незалежно від
найменування
посад,
професіонали з
вищою немедичною
освітою, що
допущені до
медичної
діяльності,
молодші медичні
сестри
40
відсотків
До 3 років
(включно)
безперервної
роботи – 10
відсотків; від
3 до 6 років –
20 відсотків;
від 6 до 9
років – 30
відсотків;
понад 9 років –
40 відсотків
посадового
окладу
14. Українська
психіатрична
лікарня з суворим
наглядом МОЗ
України
Усі працівники
незалежно від
найменування
посади (професії)
25
відсотків
Від 2 до
5 років –
5 відсотків;
від 5 до
10 років –
10 відсотків;
від 10 до
15 років –
15 відсотків;
від 15 до
20 років –
20 відсотків;
понад
20 років –
25 відсотків
посадового
окладу

Примітки:
1. Перелік спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.07.2009 N 514, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2009 за N 842/16858.
2. Перелік структурних підрозділів протитуберкульозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз визначається пунктом 3.4 розділу III Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.08.2010 N 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2010 за N 803/18098.
12. За лікарями бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги та відділень швидкої медичної допомоги у складі лікарень, які перейшли на посади головних лікарів, їх заступників з числа лікарів та керівників структурних підрозділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також за працівниками з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, які перейшли на посади головного (старшого) фельдшера, фельдшера (медичної сестри) з інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги, зберігається надбавка за тривалість безперервної роботи у розмірах, що відповідають стажу роботи у бригадах екстреної (швидкої) медичної допомоги.
13. Надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються кожного місяця за основною посадою, при роботі за сумісництвом.
4.1.2. Максимальні розміри надбавок за тривалість безперервної роботи, які виплачуються працівникам протичумних закладів або структурних підрозділів інших закладів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями
1. Максимальні розміри надбавок за тривалість безперервної роботи, які виплачуються працівникам протичумних закладів та структурних підрозділів інших закладів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями, установлюються в залежності від групи закладу в таких розмірах:

Найменування персоналу Максимальні розміри надбавок за
групами закладів (у відсотках)
I II III
Медичні працівники, у тому
числі керівники-лікарі, біологи
та інші прирівняні професіонали
та фахівці
80 70 60
Професіонали, фахівці, технічні
службовці, робітники
60 50 40

2. До I групи закладів належать Український науково-дослідний протичумний інститут ім.І.І.Мечникова та Львівський НДІ епідеміології та гігієни, у лабораторіях яких проводять експериментальні та діагностичні дослідження з особливо небезпечними збудниками I та II груп патогенності.
3. До II групи закладів належить Кримська протичумна станція, у лабораторіях якої проводять експериментальні та діагностичні дослідження з особливо небезпечними збудниками II групи патогенності.
4. До III групи закладів належать відділення та лабораторії особливо небезпечних інфекцій лабораторних центрів Держсанепідслужби України, які здійснюють карантинний догляд.
4.1.3. Обчислення стажу безперервної роботи, що дає право на отримання надбавок за тривалість безперервної роботи
1. До стажу роботи, який дає право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи, взаємно зараховується час роботи в закладах та на посадах, які перелічені в пункті 4.1.1, крім роботи в протилепрозних, протичумних закладах та підрозділах з боротьби з особливо небезпечними інфекціями.
2. Періоди роботи, що зараховується в стаж безперервної роботи і дає право на надбавки без будь-яких умов та обмежень:
– час військової служби, служби в органах і підрозділах цивільного захисту, служби у Держспецзв’язку, служби у підрозділах Держспецтрансслужби, служби осіб рядового і начальницького складу на зазначених у підпункті 4.1.1 цього пункту посадах у Збройних Силах, інших військових формуваннях та правоохоронних органах України і колишнього СРСР, у тому числі період виконання інтернаціонального обов’язку, в органах внутрішніх справ і державної безпеки, перебування в партизанських загонах у період Великої Вітчизняної війни;
– час перебування військовослужбовців у полоні в період війни за наявності довідки військкомату.
3. Періоди часу, які підлягають зарахуванню до стажу безперервної роботи і дають право на отримання вказаної надбавки за умови, якщо нижчепереліченим періодам безпосередньо передувала і за ними слідувала робота, яка дає право на цю надбавку:
– час навчання на курсах удосконалення або підвищення кваліфікації за спеціальністю, за винятком часу проходження стажування з перебуванням на посаді лікаря-стажиста*;
_______________
* Період проходження стажування з перебуванням на посаді лікаря-стажиста зараховується до стажу роботи за спеціальністю, але виключається зі стажу, який дає право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи, при цьому зазначена надбавка за цей період не виплачується.
Виплата вказаної надбавки поновлюється відповідно до стажу роботи після закінчення спеціалістом стажування і отримання сертифіката про підтвердження звання лікаря-спеціаліста та повернення його на роботу (посаду), яка дає право на отримання зазначеної надбавки.
– час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалися місце роботи (посада) і заробітна плата, у т.ч. час вимушеного прогулу в разі неправильного звільнення, переведення на іншу роботу з подальшим відновленням;
– час, коли працівник не працював, але за яким зберігалося місце роботи (посада) та допомога за державним соціальним страхуванням;
– період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше як до досягнення нею шестирічного віку;
– час роботи на виборних посадах у радянських, профспілкових та інших громадських організаціях, у партійних та комсомольських органах, органах партійно-державного та народного контролю (за винятком роботи на посадах з господарського та технічного обслуговування цих органів) до 1 липня 1991 року;
– час, коли працівник отримував допомогу по безробіттю у разі втрати роботи у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту.
4. Стаж безперервної роботи, який зберігається лише при зарахуванні на роботу в заклади (підрозділи) і на посади, що передбачені в пункті 4.1.1, і дає право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи:
– не пізніше 3 місяців з дня звільнення із закладу (підрозділу) у зв’язку з його ліквідацією (реорганізацією), скороченням штатів або зміною постійного місця проживання, не враховуючи періоду одержання допомоги у зв’язку з безробіттям або часу переїзду;
– не пізніше одного місяця з дня звільнення із закладів (підрозділів) за власним бажанням (з поважної причини), у тому числі при переведенні чоловіка або дружини в іншу місцевість (час переїзду не включається у місячний строк). Причини, що визнані поважними при звільненні за власним бажанням, визначаються діючим законодавством;
– не пізніше трьох тижнів при звільненні за власним бажанням (без поважних причин);
– не пізніше трьох місяців, не враховуючи часу переїзду, з дня звільнення після закінчення обумовленого трудовим договором строку роботи в районах Далекої Півночі та місцевостях, що прирівняні до них;
– не пізніше місяця після наукової або педагогічної роботи за спеціальністю, яка безпосередньо слідувала за роботою у закладах, підрозділах та на посадах, указаних у пункті 4.1.1;
– не пізніше строку, установленого для прибуття на роботу після закінчення вищого навчального закладу (з урахуванням часу проходження інтернатури), клінічної ординатури або аспірантури, якщо навчанню безпосередньо передувала робота в закладах (підрозділах) та на посадах, указаних у пункті 4.1.1;
– не пізніше 3 місяців, не враховуючи часу переїзду, з дня звільнення із строкової військової служби із Збройних Сил країн СНД, колишнього СРСР, України, якщо службі безпосередньо передувала робота в закладах (підрозділах) на посадах, указаних у пункті 4.1.1;
– не пізніше 3 місяців, не враховуючи часу переїзду, з дня звільнення з роботи за власним бажанням з указаних закладів (підрозділів), посад у зв’язку з переведенням чоловіка (дружини) військовослужбовця в іншу місцевість або переїзду чоловіка (дружини) у зв’язку із звільненням із Збройних Сил країн СНД, колишнього СРСР, України;
– протягом місяця після припинення тимчасової інвалідності або хвороби, які зумовили звільнення із закладів (підрозділів), посад, указаних у пункті 4.1.1, а також у разі переведення на іншу роботу за цих підстав;
– при переході на пенсію за віком, на пенсію за вислугу років та у зв’язку з інвалідністю, якщо переходу на пенсію безпосередньо передувала робота в закладах (підрозділах), на посадах, що вказані в пункті 4.1.1;
– не пізніше двох місяців після повернення в Україну з роботи за кордоном, у міжнародних організаціях як фахівців з надання допомоги іншим державам, якщо роботі за кордоном безпосередньо передувала робота в закладах (підрозділах) на посадах, що вказані в пункті 4.1.1.
Час переїзду до місця проживання та перебування у відпустці, що не була використана за час роботи за кордоном, у цей двомісячний строк не включається. Це саме правило застосовується до членів сімей, які проживали за кордоном разом з працівниками.
5. Час навчання у клінічній ординатурі за профілем “лепра” зараховується до стажу, що дає право на отримання надбавок за тривалість безперервної роботи працівникам лепрозних закладів та їх структурних підрозділів.
6. При роботі працівника в державах колишнього СРСР за спеціальністю і на посаді, на якій він мав право на надбавку за тривалість безперервної роботи, стаж роботи в цій державі зараховується, якщо між Україною і державою укладено відповідну угоду про трудову діяльність і час зарахування на роботу з дня звільнення не перевищує 3 місяців, не враховуючи часу переїзду.
4.2. Надбавки за почесні звання
4.2.1. Працівникам установлюються надбавки за наявність почесного звання України, СРСР, союзних республік СРСР у розмірах:
“заслужений” – 20 відсотків посадового окладу;
“народний” – 40 відсотків посадового окладу.
4.2.2. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням як за основною посадою, так і за сумісництвом.
4.2.3. Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем (медична, фармацевтична тощо) збігається з наявним почесним званням.
Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу, установи.
4.3. Надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови
Працівникам установлюється надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу.
Ця надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.
4.4. Надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі
Працівникам можуть установлюватись надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
– за високі досягнення у праці;
– за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
– за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки зменшуються або скасовуються.
Працівникам закладу, установи надбавки установлюються керівником, а керівнику – органом вищого рівня, у межах фонду оплати праці.
4.5. Інші надбавки
4.5.1. Працівникам психіатричних лікарень (відділень) з посиленим (суворим) наглядом, центрів та відділень судово-психіатричної експертизи та судово-психіатричних експертних комісій, які обслуговують спецконтингент, установлюється надбавка до посадового окладу в розмірі 50 відсотків.
4.5.2. Робітникам, які мають III-VI кваліфікаційні розряди, може встановлюватись надбавка за професійну майстерність у відсотках до тарифних ставок у розмірах: III розряд – 12 відсотків, IV розряд – 16 відсотків, V розряд – 20 відсотків, VI розряд – 24 відсотки.
4.5.3. Водіям автотранспортних засобів установлюється щомісячна надбавка за класність до тарифної ставки в розмірах:
водіям II класу – 10 відсотків,
водіям I класу – 25 відсотків.
Надбавка нараховується за фактично відпрацьований водієм час.
4.6. Порядок установлення надбавок
Надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) за посадою, яку займають працівники, визначеного згідно з пунктом 2.1-2.2, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію і без урахування інших підвищень, надбавок, доплат (за винятком лікарів МСЕК, працівників протичумних закладів та структурних підрозділів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями інших закладів). Лікарям МСЕК, центрів (бюро) медико-соціальних експертиз, працівникам протичумних закладів та структурних підрозділів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями інших закладів надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються від посадового окладу, підвищеного у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці.
Надбавки, перелічені в пунктах 4.2 – 4.4, нараховуються працівникам на посадовий оклад (тарифну ставку) з урахуванням підвищень, у пункті 4.5 – на посадовий оклад, визначений згідно з пунктами 2.1 – 2.2, з урахуванням підвищень за кваліфікаційну категорію.

5. Інші питання оплати праці

5.1. Чергування вдома
Лікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою закладів охорони здоров’я, які зайняті наданням медичної допомоги населенню, у т.ч. екстреної, можуть залучатися до чергування вдома.
Чергування вдома може надаватись лікарям – до п’яти посад з основних лікарських спеціальностей та чотирьох посад фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою (лаборант, рентгенолаборант, сестра медична операційна, сестра медична – анестезист) з урахуванням укомплектованості штатів, виробничої необхідності, кількості викликів і експертної їх оцінки.
Чергування здійснюються як у межах місячної норми робочого часу відповідних працівників за обліковий період, так і за її межами.
Чергування вдома в денний та нічний час ураховується як півгодини за кожну годину чергування та оплачується, виходячи з посадового окладу, визначеного за пунктам 2.1-2.2, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію.
У разі виклику працівника під час чергування (у заклад, на місце події та додому до хворого) час, витрачений на виклик, оплачується за фактично відпрацьовані години з розрахунку посадового окладу працівника, встановленого за штатним розписом, із збереженням діючого порядку оплати праці працівників охорони здоров’я у нічний час.
У такому самому порядку проводиться оплата чергувань удома в неробочий та нічний час працівників центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, професіоналів та фахівців медичних бригад постійної готовності та багатофункціональних медичних загонів спеціального призначення, що організовані для безпосереднього надання екстреної медичної допомоги та рятувальних робіт при аваріях, катастрофах, у разі стихійного лиха та надзвичайних ситуацій. Для працівників зазначених служб не застосовується абзац другий цього пункту.
5.2. Чергування у стаціонарі
Заклади охорони здоров’я, які мають стаціонари, належать до безперервно діючих закладів, медична допомога в яких надається цілодобово. Чергування у стаціонарах здійснюються за рахунок місячної та понадмісячної норми робочого часу працівника. Робочий час медичних працівників ураховується помісячно. Місячна норма робочого часу визначається, виходячи з установленої для даного працівника щоденної тривалості робочого часу, передбаченої для шестиденного робочого тижня, та кількості робочих днів у даному місяці. У місячну норму робочого часу включаються всі види робіт, які виконуються працівниками (тобто основна робота, чергування, виклик для надання допомоги хворим вдома тощо).
Залучення до чергувань лікарів амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікувальних закладів, диспансерів, пологових будинків тощо проводиться за їх згодою та відповідно до діючого законодавства про працю.
Забороняється залучати до роботи в нічний час та до надурочних робіт осіб, які перелічені в статтях 55, 63 Кодексу законів про працю України.
Чергування в межах місячної норми робочого часу здійснюються штатними медичними працівниками за рахунок зменшення тривалості змін протягом місяця.
Якщо чергування здійснювалось у робочі дні згідно з графіком роботи в межах місячної норми робочого часу, то додаткова оплата (понад посадовий оклад) не проводиться.
Чергування за графіком у вихідний та святковий день в межах місячної норми робочого часу може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або в розмірі одинарної годинної ставки понад оклад (статті 72, 107 КЗпП України).
Лікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою можуть залучатися за їх згодою до чергувань понад місячну норму робочого часу без займання штатних посад з оплатою з фонду оплати праці.
У цьому разі оплата роботи, яка виконується у робочі дні тижня, проводиться понад оклад, а у вихідний день за графіком, святковий чи неробочий день – у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад (статті 106, 107 КЗпП України.
За чергування у нічний час проводиться додаткова оплата в розмірах, установлених у пункті 3.2 розділу 3 цих Умов. У разі продовження працівником роботи внаслідок неявки працівника, якого замінює, до моменту закінчення зміни та неможливості замінити його іншим працівником оплата проводиться за фактично відпрацьовані години як робота в надурочний час (ст.106 КЗпП України).
Чергування понад місячну норму робочого часу не є сумісництвом.
Залучення працівників до чергувань понад місячну норму робочого часу можливе тільки в тих випадках, коли в закладі відсутні вакантні посади за цією спеціальністю.
Годинні та денні ставки, передбачені цим пунктом, визначаються виходячи з посадового окладу, встановленого з урахуванням підвищень.
5.3. Відрядна оплата праці
З метою зміцнення зацікавленості працівників у зростанні продуктивності праці та підвищенні рівня її нормування, якості робіт, що виконуються, керівники закладів та установ за умовами, що передбачені колективним договором, можуть уводити відрядну оплату праці.
Відрядна оплата праці може вводитись у межах фонду заробітної плати працівників, для яких вона застосовується. Відрядні розцінки встановлюються, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) за відповідною посадою (професією) і кваліфікації, а тим, хто працює за міжгалузевими єдиними нормами виробки або прогресивнішими нормами трудових витрат, – з підвищенням вказаного окладу (ставки) на 10 відсотків.
5.4. Окремі види оплати праці
Оплата праці працівників закладів (відділів, відділень, лабораторій, кабінетів) зубопротезування проводиться:
у закладах, що перебувають на державному бюджеті, – за погодинною системою, за винятком зубних техніків, полірувальників, ливарників та інших робітників, зайнятих на зуботехнічних роботах, оплата праці яких проводиться за відрядно-преміальною системою;
у закладах, які перебувають на госпрозрахунку або утримуються за рахунок коштів спеціального фонду, – за погодинно-преміальною системою, за винятком зубних техніків, полірувальників, ливарників та інших робітників, зайнятих на зуботехнічних роботах, оплата праці яких проводиться за відрядно-преміальною системою.
Якщо відрядно-преміальна оплата праці економічно не доцільна або застосування її не викликане іншими причинами (у зуботехнічних підрозділах при стоматологічних інститутах, факультетах, кафедрах, медичних училищах, що є навчальними базами цих навчальних закладів, та ін.), то оплата праці зубних техніків здійснюється за погодинною або погодинно-преміальною системою.
Погодинні ставки зубних техніків, оплата праці яких здійснюється за відрядною системою, розраховуються, виходячи з посадових окладів зубних техніків за пунктом 2.2.8 розділу 2 Умов та встановленої середньомісячної норми робочого часу.
Погодинні ставки зубних техніків, полірувальників, ливарників, які виконують зуботехнічні роботи із застосуванням дорогоцінних металів, підвищуються на 25 відсотків.
Якщо комісією закладу з контролю за якістю роботи із зубопротезування встановлено непридатність зубного протеза внаслідок неякісного його виготовлення, то із заробітної плати конкретного винуватця – посадової особи (лікаря, зубного техніка, полірувальника, ливарника та інших робітників, які зайняті на зуботехнічних роботах) утримується вартість бракованого зубного протеза в порядку, передбаченому діючим законодавством.
Посадові оклади зубних техніків при погодинній та погодинно-преміальній оплаті праці встановлюються у розмірах, передбачених пунктом 2.2.8 розділу 2 Умов.
Погодинні ставки полірувальників, ливарників та інших робітників, які зайняті на зуботехнічних роботах і праця яких оплачується за відрядною системою, установлюються відповідно до умов оплати праці працівників бюджетної сфери.
5.5. Умови оплати праці працівників закладів, відділень профілактичної дезінфекції
Погодинні ставки дезінфекторів-відрядників розраховуються, виходячи з посадових окладів дезінфекторів та місячної норми робочого часу.
Посадові оклади дезінфекторів при погодинно-преміальній системі оплати праці встановлюються у розмірах, передбачених пунктом 2.2.11 розділу 2 Умов.
5.6. Умови оплати праці працівників закладів, відділень, відділів, кабінетів лікувальної косметики
Оплата праці працівників закладів, відділень, відділів, кабінетів лікувальної косметики проводиться:
лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (за винятком медичних сестер з косметичних процедур) та молодших медичних сестер, технічних службовців і робітників – за погодинно-преміальною системою;
медичних сестер з косметичних процедур – за відрядно-преміальною системою, а в тих випадках, коли застосування відрядної системи оплати праці економічно не доцільно, – за погодинно-преміальною системою. Посадові оклади медичних сестер з косметичних процедур при погодинно-преміальній системі оплати праці встановлюються у розмірах, передбачених пунктом 2.2.8 розділу 2 Умов.
Погодинні ставки медичних сестер з косметичних процедур при погодинно-преміальній системі оплати праці розраховуються, виходячи з посадових окладів фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою за пунктом 2.2.8 розділу 2 Умов та місячної норми робочого часу.
5.7. Умови оплати праці медичних працівників, які обслуговують спортивні змагання і збори
Оплата праці медичних працівників, які залучаються для обслуговування спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів поза межами робочого часу (у вечірній час, неробочі дні, під час відпустки та ін.), здійснюється організаціями, що проводять спортивні змагання та навчально-тренувальні збори, за відпрацьований час, виходячи з посадового окладу та встановленої місячної норми робочого часу.
У разі виїздів медичних працівників для обслуговування спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів за місто їх посадові оклади, визначені за пунктами 2.1-2.2, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію, підвищуються на 15 відсотків, а також відшкодовуються фактичні витрати за проїзд до місця змагання (навчально-тренувального збору) та назад.
До вказаних вище оплат включено оплату за відпустку.
У разі залучення медичних працівників до обслуговування спортивних змагань у межах їх робочого часу за ними зберігається заробітна плата за основним місцем роботи, а оплата за межами робочого часу, що передбачена даними Умовами, не проводиться.
5.8. Умови оплати праці лікарів, які залучаються для проведення обов’язкових медичних оглядів
Обов’язкові медичні огляди працівників бюджетних закладів та установ проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 N 559 за рахунок коштів, передбачених у кошторисі закладів охорони здоров’я, що їх здійснюють. Оплата праці лікарів, які проводять ці огляди в межах свого робочого часу, здійснюється за рахунок зазначених коштів, виходячи з посадових окладів, установлених з урахуванням підвищень.
Лікарям, які проводять обов’язкові медичні огляди категорій працівників (громадян) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.96 N 1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти”, оплата праці здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду закладу охорони здоров’я за фактично відпрацьований час, виходячи з посадових окладів (тарифних ставок), передбачених цими Умовами.
5.9. Умови оплати праці сезонних робітників протичумних закладів
Оплата праці сезонних робітників протичумних закладів проводиться за погодинною або погодинно-преміальною системою.
Погодинна система застосовується для оплати праці сезонних працівників, які зайняті на підготовчих та допоміжних роботах в обстежувальних та контрольних групах, в епідеміологічних загонах, на роботах з виготовлення приманок, а також для оплати праці копцевих, заправників отрут та інших сезонних робітників.
Погодинно-преміальна система застосовується для оплати праці сезонних робітників, які зайняті безпосередньо на роботах з винищування гризунів.
Оплата праці сезонних робітників протичумних закладів проводиться за тарифною ставкою працівника I тарифного розряду, підвищеною на 12 відсотків.
При годинно-преміальній системі оплати праці сезонних робітників, які безпосередньо зайняті на роботах з винищування гризунів, денна ставка розраховується з розміру тарифної ставки працівника I тарифного розряду.
Денні завдання (норми) на виконання роботи з винищування гризунів в ензоотичних з чуми районах України встановлюються Міністерством охорони здоров’я України в установленому порядку.
Простої не з вини сезонних робітників (унаслідок непогоди та інших причин) оплачуються за погодинними ставками, розрахованими з тарифної ставки працівника І тарифного розряду.
Сезонним робітникам протичумних закладів, які зайняті на роботах з винищування гризунів, замість добових та квартирних виплачується компенсація з розрахунку тарифної ставки працівника I тарифного розряду за фактично виконану роботу в кожному місяці.
5.10. Умови оплати праці працівників розвізної та розносної торгівлі медичними та іншими товарами аптечного асортименту
Оплата працівників розвізної та розносної торгівлі проводиться, виходячи з вартості реалізованих товарів, за розцінками, що не перевищують такі розміри:

Група товарів Розмір винагороди (розцінки в
%) від вартості реалізованих
товарів
Лікарські засоби та
дезінфекційні препарати
15
Перев’язувальні матеріали,
предмети санітарії, гігієни та
догляду за хворими
3

Оплата праці завідувачів аптечних пунктів (медичних працівників, які не входять до штату аптек) проводиться за рахунок сум реалізованих аптечним пунктом медичних товарів за розцінками, що не перевищують 13 відсотків їх роздрібної ціни.
Конкретні розміри розцінок затверджуються МОЗ Автономної Республіки Крим, управліннями охорони здоров’я обласних, міських (міст Києва і Севастополя) державних адміністрацій.
5.11. Преміювання працівників та надання матеріальної допомоги
Преміювання працівників проводиться у межах фонду заробітної плати.
Керівники закладів та установ за погодженням з профспілковими комітетами затверджують положення про преміювання працівників.
Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу і граничними розмірами не обмежується.
Преміювання керівників закладів, установ здійснюється за рішенням органу вищого рівня.
Керівники мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Начальник Управління
організації заробітної плати
Міністерства праці
та соціальної політики
України
Директор Департаменту
економіки, фінансів та майнових
відносин Міністерства охорони
здоров’я України

Л.І.Колеснікова-Гузевата

Л.І.Карамушка

Додаток 1
до Умов оплати праці
працівників закладів охорони
здоров’я та установ
соціального захисту
населення
Тарифікаційний список працівників
________________________ на _____ рік
(назва закладу)
—————————————————————————————————
| N |Назва |Пріз-|Тариф-|Посадовий| Підвищення посадового окладу
|з/п|струк- |вище,|ний |оклад, |—————————————————————
| |турного |ім’я |розряд|визначе- |за квалі-|за опера-|за диплом |інші |у зв’язку|інші |
| |підроз- |та по| |ний за |фікаційну|тивні |з відзна- |підвищен- |зі шкід- |підвищення|
| |ділу, |бать-| |тарифним |категорію|втручання|кою (до |ня, перед-|ливими і |(до поса- |
| |посада, |кові | |розрядом |керівни- |(до поса-|посадового|бачені |важкими |дового |
| |квалі- | | |або за |кам та їх|дового |окладу за |пунктом |умовами |окладу за |
| |фікацій-| | |пунктом |заступни-|окладу за|графою 5) |2.2 (до |оплати |графою |
| |на кате-| | |3 наказу*|кам, за- |графою 5+| |посадового|праці (до|5+гр.6+ |
| |горія | | | |відування|графа 6) | |окладу за |посадово-|гр.7+гр.8+|
| |(розряд)| | | |старшин- | | |графою 5) |го окладу|9гр.) |
| | | | | |ство, са-| | | |за графою| |
| | | | | |нітарний | | | |5+гр.6+ | |
| | | | | |транспорт| | | |гр.7+гр8+| |
| | | | | |(до поса-| | | |9гр.) | |
| | | | | |дового | | | | | |
| | | | | |окладу за| | | | | |
| | | | | |графою 5)| | | | | |
|—+——–+—–+——+———+———+———+———-+———-+———+———-|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|—+——–+—–+——+———+———+———+———-+———-+———+———-|
|—+——–+—–+——+———+———+———+———-+———-+———+———-|
|—+——–+—–+——+———+———+———+———-+———-+———+———-|
—————————————————————————————————-
——————————————————————————————————-
|Посадовий|Обсяг роботи за |Доплати, що мають обов’язковий |Надбавки, що мають обов’язковий |Місячний|
|оклад з |даною посадою | характер | характер |фонд |
|підви- |(1,0; 0,75; 0,5;| | |заробіт-|
|щеннями |0,25) | | |ної |
|сума |—————-+——————————–+——————————–|плати |
|(гр.5-11)|за |за |за науковий |розмір доплати |за почесне |розмір надбавки |(у грн.)|
| |основною|суміс- |ступінь, |——————|звання, |——————| |
| |посадою |ництвом|шкідливі умо-|у відсот-|абсолют-|тривалість |у відсот-|абсолют-| |
| | | |ви робітникам| ках |ний роз-|безперервної | ках |ний роз-| |
| | | |(додаток 6), | |мір |роботи | |мір | |
| | | |шеф-кухарю, | | |класність, | | | |
| | | |за використа-| | |майстерність,| | | |
| | | |ння дезінфі- | | |за спецкон- | | | |
| | | |кувальних | | |тингент, | | | |
| | | |засобів | | |за вислугу | | | |
| | | | | | |років | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|———+——–+——-+————-+———+——–+————-+———+——–+——–|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|———+——–+——-+————-+———+——–+————-+———+——–+——–|
|———+——–+——-+————-+———+——–+————-+———+——–+——–|
|———+——–+——-+————-+———+——–+————-+———+——–+——–|
——————————————————————————————————-
Разом
у т. ч.
лікарі
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою
молодші медичні сестри
інший персонал
Керівник закладу
Головний бухгалтер _____________________
Члени комісії:
_______________
* При визначенні посадового окладу за пунктом 3 наказу застосовується такий порядок заокруглення: у разі, коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.
Для проведення роботи з визначення посадових окладів працівників закладів охорони здоров’я та розмірів доплат і надбавок за наказом керівника створюється постійно діюча комісія у складі: заступник керівника з економічних питань (спеціаліст-економіст), головний бухгалтер, працівник, який займається питаннями кадрів, голова профспілкового комітету та інші особи, які можуть залучатися керівником закладу. Тарифікаційну комісію очолює керівник закладу.
Тарифікаційна комісія у своїй роботі керується діючими умовами оплати праці та іншими нормативними актами з цих питань.
Порядок роботи тарифікаційної комісії визначається головою комісії.
Тарифікаційний список складається щорічно, є документом для складання штатного розпису, додається до нього і підписується всіма членами комісії.
У разі зміни протягом року розміру посадового окладу, доплат та надбавок тарифікаційною комісією вносяться відповідні зміни до тарифікаційного списку.
Тарифікаційний список заповнюється окремо за кожним структурним підрозділом та посадою.
Кількість посад у тарифікаційному списку повинна збігатися з кількістю посад у штатному розписі.
Вакантні посади відображаються у відповідних структурних підрозділах з установленням середніх окладів, визначених за Єдиною тарифною сіткою для відповідної категорії працівників.
Нарахування заробітної плати бухгалтерією провадиться окремо за основною посадою, при роботі за сумісництвом.

Начальник Управління
організації заробітної плати
Міністерства праці та
соціальної політики України
Директор Департаменту
економіки, фінансів та майнових
відносин Міністерства охорони
здоров’я України

Л.І.Колеснікова-Гузевата

Л.І.Карамушка

Додаток 2
до Умов оплати праці
працівників закладів охорони
здоров’я та установ
соціального захисту
населення

ПОКАЗНИКИ

віднесення закладів охорони здоров’я і установ соціального захисту населення до груп з оплатою праці керівних працівників

Таблиця 1

Найменування
закладів
Показники Групи з оплати праці
I II III IV V
1 2 3 4 5 6 7
1. Обласні
лікарні, міські
лікарні м.Києва і
м.Севастополя,
республіканська
(Автономна
Республіка Крим)
обласні,
міські та
республі-
канська
2. Психіатричні,
психоневрологічні,
наркологічні
лікарні,
диспансери
кількість
ліжок
(од.)
більше
1000
701-
1000
401-
700
251-
400
до
250
3. Госпіталі для
інвалідів війни,
воїнів-інтернаціо-
налістів, інші
спеціалізовані
лікарні і
диспансери, центри
кількість
ліжок
(од.)
більше
700
400-
700
менше
400
4. Центральні
районні,
центральні міські
лікарні, номерні
районні лікарні,
міські лікарні,
районні лікарні,
медико-санітарні
частини, які мають
амбулаторно-полік-
лінічні підрозді-
ли,лікарні швидкої
допомоги; міські
багатопрофільні
лікарні, які не
мають
амбулаторно-
поліклінічних
підрозділів
чисельні-
сть
прикріп-
леного
населення
(тис.
чол.)
більше
100
50-100 30-50 до 30
кількість
ліжок
(од.)
більше
600
451-600 201-
450
до 200
5. Пологові
будинки,
перинатальні
центри
кількість
ліжок
(од.)
більше
300
200-30
0
до 200
6. Самостійні
амбулаторно-полік-
лінічні заклади,за
якими закріплена
територія з
обслуговування
населення
чисельні-
сть
прикріп-
леного
населення
(тис.
чол.)
більше
100
75-100 50-75 до
50
7. Диспансери без
ліжок,
реабілітаційні та
спеціалізовані
центри, центри
профілактики і
боротьби зі СНІДом
кількість
лікарсь-
ких посад
(од.)
понад 250 151-250 61-150 21-60 до
20
8. Центри екстре-
ної медичної допо-
моги та медицини
катастроф, станції
екстреної (швид-
кої) медичної
допомоги
чисель-
ність
прикріп-
леного
населення
(тис.
чол.)
більше
1000
501-
1000
201-
500
51-200 до
50
9. Клініки при НДІ
та вищих
навчальних
закладах III-IV
рівнів акредитації
кількість
ліжок
(од.)
більше
500
250-500 до 250
10. Санаторно-
курортні заклади
кількість
ліжок
(од.)
більше
600
401-
600
201-
400
до
200
11. Лабораторні
центри
Держсанепідслужби
України
Чисель-
ність
прикріп-
леного
населення
(тис.
осіб)
Головний,
республі-
канський,
обласний,
міський
міст
Києва та
Севас-
тополя,
на
водному,
залізнич-
ному,
повітря-
ному
транспор-
ті
– міські, районні
в містах,
залізниць
–//– 251-500 101-
250
до 100
– районні
сільські, лінійні
та СЕС, що входять
до складу
медико-санітарних
частин
–//– більше
100
51-100 31-50 до
30
12. Дезінфекційні
станції
чисель-
ність
прикріп-
леного
населення
(тис.
чол.)
більше
1000
501-
1000
301-
500
до
300
13. Діагностичні
центри
чисель-
ність
прикріп-
леного
населення
(млн.
чол.)
більше
1,0 та
обласні
менше
1,0
14. Дільничні
лікарні
кількість
ліжок
(од)
понад
50
до
50
15. Басейнові
лікарні
кількість
ліжок
(од.)
більше
500
301-
500
до
300
16. Бюро (центри)
судово-медичної та
судово-психіатрич-
ної експертизи,
патолого-анатоміч-
ні бюро (центри)
головне Облас-
ні,
міські
з
насе-
ленням
понад
1,5
млн.
інші
17. Центри
здоров’я
Украї-
нський
інші
18. Будинки-
інтернати
для громадян
похилого віку та
інвалідів,
будинки
“Милосердя”,
будинки
ветеранів,
дитячі будинки-
інтернати,
психоневрологічні
інтернати,
геріатричні
будинки-інтернати,
пансіонати для
ветеранів війни
та праці,
територіальні
центри соціального
обслуговування
(надання соціаль-
них послуг),
самостійні
відділення
соціальної
допомоги вдома,
реабілітаційні
центри
(комплекси) усіх
найменувань,
центри обліку без-
домних громадян,
заклади соціально-
го захисту для
бездомних грома-
дян, центри со-
ціальної адаптації
осіб, звільнених з
місць позбавлення
волі
кількість
ліжок
(од.),
осіб, що
обслуго-
вуються
(чол.)
більше
1000
501-
1000
Держав-
ний
комп-
лекс
ранньої
соціа-
льної
реабі-
літації
дітей-
інвалі-
дів
301-
500
Міжре-
гіона-
льні
та
облас-
ні
центри
реабі-
літа-
ції
для
інва-
лідів
та
дітей-
інва-
лідів
151-
300
до
150
19. Інші заклади
охорони здоров’я
та установи
соціального
захисту
населення, які не
вказані в пунктах
1-18
не-
за-
леж-
но
від
по-
каз-
ни-
ків

Показники зарахування аптечних закладів до груп з оплати праці керівників
Таблиця 2

Найменування закладів Групи з оплати праці Товарообіг на рік у
роздрібних цінах на
01.09.2005 (тис.грн.)
1. Аптечні склади і
бази
I
II
III
IV
V
Від 20000
від 15000 до 20000
від 10000 до 15000
від 5000 до 10000
до 5000
2. Інші аптечні
заклади
I
II
III
IV
V
понад 2000
від 1500 до 2000
від 800 до 1500
від 100 до 800
до 100
Кількість аналізів
(тис. на рік)
3. Контрольно-
аналітичні
лабораторії
I
II
III
IV
V
понад 15
від 10 до 15
від 5 до 10
від 3 до 5
до 3

Примітка. Обсяги показників для віднесення аптечних закладів до відповідних груп з оплати праці розраховуються на підставі довідок регіональних органів статистики.
Станції переливання крові
Таблиця 3

Групи з оплати
праці
Кількість заготовленої
плазми(тис. л на рік)
Кількість
переробленої
плазми(тис. л на
рік)
I більше 10 більше 8
II від 8 до 10 від 6 до 8
III від 6 до 8 від 4 до 6
IV від 0,5 до 6 від 0,2 до 4

1. При встановленні групи з оплати праці керівних працівників ураховуються показники із заготівлі та переробки плазми.
2. Для станцій переливання крові, які мають показники із заготівлі й переробки плазми та віднесені до різних груп, установлюється група з оплати праці за показником заготівлі плазми.
3. Станції переливання крові, які лише заготовляють плазму, відносяться до групи на один порядок нижче, ніж це передбачено показниками із заготівлі плазми.
4. Станціям переливання крові, які лише перероблюють плазму, група встановлюється за показником кількості переробленої плазми.
Молочні кухні
Таблиця 4

Групи з оплати праці Кількість фактично виготовлених
порцій (тис. у день)
I
II
III
IV
V
більше 12
7,5 – 12
3 – 7,5
0,5 – 3
менше 0,5

Примітка. Посадовий оклад керівника (завідувача) молочної кухні (фабрики) при перевищенні вдвічі показників діяльності, що відповідають I групі з оплати праці, підвищується на 10 відсотків
Будинки відпочинку, творчості, пансіонати, туристичні бази, профілакторії, бази відпочинку
Таблиця 5

Групи з оплати
праці
Кількість відпочивальників у людино-дн. за рік
(тис.)
Будинки відпочинку, будинки
творчості, пансіонати
Туристичні бази,
профілакторії
I
II
III
IV
V
більше 300
більше 200 до 300
більше 100 до 200
більше 35 до 100
до 35
більше 600
більше 450 до 600
більше 200 до 450
більше 80 до 200
до 80

Примітки:
1. При віднесенні будинків творчості до груп з оплати праці керівників кількість людино-днів ураховується за коефіцієнтом 4,0.
2. Керівники баз відпочинку відносяться за оплатою праці на один порядок нижче групи, визначеної за встановленими показниками для керівників будинків відпочинку.
3. При віднесенні туристичних баз до груп з оплати праці керівників кількість людино-днів, які заплановані для іноземних туристів, ураховується з коефіцієнтом 2,0.
4. Туристичні бази в орендованих приміщеннях, туристичні, залізничні, морські та річкові маршрути відносяться за оплатою праці на один порядок нижче групи, визначеної за встановленими показниками для туристичних баз.
Бази та склади спецмедпостачання
Таблиця 6

Обласні бази за групами з оплати праці
I II III IV V
млн. грн. більше 6 4-6 3-4 2-3 до 2
Склади спецмедпостачання
млн. грн. більше 1,5 1,0-1,5 0,5-1,0 до 0,5

Центри медичної статистики, інформаційно-аналітичні центри та автоматизованих систем управління
Таблиця 7

Групи з оплати праці
I II III IV
Чисельність населення, що
обслуговується
лікувально-профілактичними закладами,
які закріплені за центрами медичної
статистики, інформаційно-аналітичними
центрами та автоматизованих систем
управління (тис. чол.)
понад
2500
від
1500
до
2500
від
500
до
1500
до 500

ПОРЯДОК
установлення груп з оплати праці керівних працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення
1. За показниками, які встановлені п.1 табл. 1, відноситься одна лікарня для дорослих та одна для дітей.
2. Дитячі санаторно-курортні заклади відносяться до групи на один порядок вище, ніж передбачено показниками пункту 10 табл.1 додатка 2.
3. Лікувальні заклади відносяться:
– Державний заклад “Київська центральна басейнова клінічна лікарня” – до III групи з оплати праці;
– Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті – до II групи з оплати праці, Іллічівська стоматологічна поліклініка Іллічівської басейнової лікарні на водному транспорті – до IV групи з оплати праці;
– лікарня для вчених Національної академії наук України – до II групи з оплати праці;
– Київський центр трансплантації кісткового мозку – до III групи з оплати праці.
4. У закладах охорони здоров’я, де показники щодо віднесення закладів до груп з оплати праці керівників установлені в залежності від кількості ліжок (одиниць), ураховуються ліжка стаціонарів денного перебування.
При визначенні показника “кількість ліжок” ураховуються також ліжка для новонароджених дітей.
При визначенні групи з оплати праці керівників дитячих лікувально-профілактичних закладів у залежності від прикріпленого населення враховується прикріплене дитяче населення.
5. Для установ (наведені в пункті 18 табл. 1), які передбачені для постійного або тимчасового проживання громадян похилого віку та інвалідів, при визначенні показника “кількість ліжок” враховується кількість фактично розгорнутих ліжок.
Для інших установ, які наведені в пункті 18 табл. 1 цього додатка, при визначенні показника групи з оплати праці враховується кількість непрацездатних громадян похилого віку та інвалідів, зарахованих установами соціального захисту населення для надання різних видів послуг.
При визначенні кількості осіб, що обслуговуються відділеннями грошової та натуральної допомоги, ураховується середньомісячна чисельність отримувачів допомоги (ця норма враховується і при визначенні тарифного розряду завідувачів відділень адресної натуральної та грошової допомоги).
6. Керівникам будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, психоневрологічних інтернатів, геріатричних будинків-інтернатів та пансіонатів для ветеранів війни і праці, дитячих будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) реабілітаційних центрів з обслуговування інвалідів та для інших установ соціального захисту населення група з оплати праці підвищується:
а) на один порядок:
– за наявності в установі лікувально-виробничих майстерень або підсобного сільського господарства та інших виробничих підрозділів з обсягом виробництва продукції не менше 9 тис. грн. на рік;
– за наявності в установі лікувально-виробничих майстерень, підсобного сільського господарства та інших виробничих підрозділів із загальним обсягом виробництва продукції не менше 35 тис. грн. на рік;
б) на два порядки:
– за наявності в установі лікувально-виробничих майстерень з обсягом виробництва продукції не менше 15 тис. грн. на рік;
– за наявності в установі підсобного сільського господарства з обсягом виробництва продукції не менше 26 тис. грн. на рік;
– за наявності в установі лікувально-виробничих майстерень, підсобного сільського господарства, інших виробничих підрозділів із загальним обсягом виробництва продукції не менше 50 тис. грн. на рік.

Начальник Управління
організації заробітної плати
Міністерства праці та
соціальної політики України
Директор Департаменту
економіки, фінансів та майнових
відносин Міністерства охорони
здоров’я України

Л.І.Колеснікова-Гузевата

Л.І.Карамушка

Додаток 3
до Умов оплати праці
працівників закладів охорони
здоров’я та установ
соціального захисту
населення
ПЕРЕЛІК
закладів (підрозділів) та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці
Таблиця

1. Заклади, підрозділи та посади, робота в (на) яких дає право
на підвищення посадових окладів (ставок) на 25 відсотків у
зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці
1.1. Протичумні заклади, підрозділи Лепрозорії, протилепрозорні
відділення, палати, ізолятори, кабінети, пункти
Усі працівники
1.2. Відділення, палати та кабінети для психічно хворих,
геріатричні пансіонати, відділення
Центри, відділення, палати та кабінети для лікування та
реабілітації дітей з ураженням центральної нервової системи
з порушенням психіки
Спеціалізовані відділення (палати) лікувально-профілактичних
закладів, призначені для надання медичної допомоги особам, які
одержали травму внаслідок гострого алкогольного психозу або
гострого алкогольного отруєння
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування,
соціальні працівники
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
реєстратори медичні
1.3. Групи для дітей з органічним ураженням нервової системи з
порушенням психіки
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки
1.4. Будинки дитини, ясла, санаторії, відділення для дітей з
органічним ураженням центральної нервової системи з порушенням
психіки
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування,
соціальні працівники
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
реєстратори медичні
1.5. Психіатричні (психоневрологічні), наркологічні заклади, їх
структурні підрозділи, за винятком відділень, кабінетів, палат,
що не призначені для лікування психічно хворих та осіб, які
страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією

Відділення, палати та кабінети для лікування психічно хворих
та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією,
інших закладів охорони здоров’я

Посади лікарів
незалежно від їх
найменування, у тому
числі для
обслуговування хворих
у виробничих
(трудових) майстернях
та підсобних
господарствах (за
винятком посад
лікарів відділень,
кабінетів, палат, які
не передбачені для
лікування психічно
хворих та осіб, які
страждають хронічним
алкоголізмом та
наркоманією),
заступники головного
лікаря з економічних
питань, завідувачі
господарства,
професіонали, фахівці
та технічні
службовці, у тому
числі, бібліотечні та
соціальні працівники,
працівники клубу,
психологи,
юрисконсульти
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування, у
тому числі для
обслуговування хворих
у
лікувально-виробничих
(трудових) майстернях
та підсобних
господарствах (за
винятком посад
фахівців з базовою та
неповною вищою
медичною освітою
відділень, кабінетів,
палат, не
передбачених для
лікування психічно
хворих та осіб, які
страждають хронічним
алкоголізмом і
наркоманією, медичних
реєстраторів архіву)
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
реєстратори медичні,
у тому числі для
обслуговування
хворих у
лікувально-виробни-
чих (трудових)
майстернях та
підсобних
господарствах;
професії робітників,
які працюють у
відділеннях –
перукарі,
гардеробники,
ліфтери та ін.;
професії робітників,
які зайняті
обслуговуванням
хворих
1.6. Станції (відділення) швидкої медичної допомоги
Посади лікарів
спеціалізованих
бригад з надання
медичної допомоги та
перевезення психічно
хворих
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою
спеціалізованих
бригад з надання
медичної допомоги та
перевезення психічно
хворих
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань, а також
водіїв автомобілів
спеціалізованих
бригад з надання
медичної допомоги та
перевезення психічно
хворих
1.7. Школи, школи-інтернати, санаторно-лісові школи, дитячі
садки, ясла-садки та інші заклади освіти для дітей з вадами
розумового розвитку та дітей з ураженням центральної нервової
системи з порушенням психіки
Посади лікарів усіх
найменувань, що
передбачені для
обслуговування хворих
у цих закладах,
незалежно від
підпорядкування
закладів, у штаті
яких вони є
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою всіх
найменувань, що
передбачені для
обслуговування хворих
у цих закладах,
незалежно від
підпорядкування
закладів, у штаті
яких вони є
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань, що
передбачені для
обслуговування
хворих у цих
закладах, незалежно
від підпорядкування
закладів, у штаті
яких вони є
1.8. Бароопераційні
Посади працівників, які постійно зайняті на роботі в
бароопераційних
1.9. Бюро судово-медичної експертизи
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
реєстратори медичні
1.10. Заклади охорони здоров’я
Посади дезінфекторів, які зайняті дезінфекційними роботами в
шахтах
1.11. Лікувально-виробничі (трудові) майстерні при психіатричних
(психоневрологічних), геріатричних закладах охорони здоров’я,
установах соціального захисту населення, дитячих
будинках-інтернатах для дітей з вадами фізичного або розумового
розвитку
Директори
(завідувачі), головні
інженери, начальники
цехів, старші майстри
та майстри,
інструктори
виробничого навчання
робітників масових
професій
Обліковці, робітники
всіх професій,
бригадири
1.12. Підсобні господарства при психіатричних
(психоневрологічних) закладах, установах, психоневрологічних
інтернатах та геріатричних пансіонатах, дитячих
будинках-інтернатах для дітей з вадами фізичного або розумового
розвитку
Керівники
господарств;
професіонали та
фахівці, у тому числі
інструктори
виробничого навчання
робітників масових
професій
Обліковці, робітники
усіх професій,
бригадири
1.13. Психоневрологічні інтернати та геріатричні пансіонати,
дитячі будинки-інтернати для дітей з вадами фізичного або
розумового розвитку, реабілітаційні установи для інвалідів та
дітей-інвалідів
Керівники, посади
лікарів незалежно від
їх найменування, у
тому числі заступники
директора,
професіонали, фахівці
та технічні
службовці; у тому
числі бібліотечні
працівники та
працівники клубу
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
реєстратори медичні;
робітники всіх
професій, що
працюють у
відділеннях та
обслуговують хворих
1.14. Спеціалізовані медико-соціальні експертні комісії, центри
(бюро) медико-соціальної експертизи для психічно хворих
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування, у тому
числі голови (СЦМСЕ,
МСЕК)
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Реєстратори медичні,
гардеробники
1.15. Лабораторія гіпнології та психопрофілактики (клініки
науково-дослідного інституту, центру)
Посади лікарів, інших
професіоналів,
фахівців та технічних
службовців
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
робітники
1.16. Спеціальні будинки-інтернати для громадян похилого віку та
інвалідів (для осіб, які направлені з
приймальників-розподільників, місць позбавлення волі та ін.),
центри обліку бездомних громадян, будинки нічного перебування,
центри реінтеграції бездомних громадян, центри соціальної
адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, або їх
відповідні структурні підрозділи
Усі працівники, які входять до штату установи
2. Заклади, підрозділи та посади, робота в (на) яких дає право
на підвищення посадових окладів (ставок) на 15 відсотків у
зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці
2.1. Відділення госпіталів для інвалідів війни, санаторії,
санаторії-профілакторії для хворих із неактивними формами
туберкульозу
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування;
фармацевтичний
персонал, у т.ч.
завідувачі аптек
(структурних
підрозділів) указаних
закладів;
фармацевтичний
персонал, у т.ч.
завідувачі або їх
заступники
самостійних
госпрозрахункових
лікарняних та
міжлікарняних аптек,
які безпосередньо
обслуговують указані
заклади;професіонали,
фахівці та технічні
службовці, у т.ч.
бібліотечні
працівники,
працівники клубів
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною та
фармацевтичною
освітою незалежно від
їх найменувань, у т.
ч. завідувачі аптек
(структурних
підрозділів)
зазначених закладів;
фармацевтичний
персонал, у т.ч.
завідувачі або їх
заступники
самостійних
госпрозрахункових
лікарняних та
міжлікарняних аптек,
які безпосередньо
обслуговують вказані
заклади
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
допоміжного
персоналу аптек
(структурних
підрозділів)
указаних закладів, а
також допоміжного
персоналу
самостійних
госпрозрахункових
лікарняних та
міжлікарняних аптек,
які безпосередньо
обслуговують указані
заклади;
сестри-господарки,
реєстратори медичні;
евакуатори та інші
робітники усіх
професій
2.2. Лікувально-виробничі (трудові) майстерні при туберкульозних
(протитуберкульозних) закладах
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування;
директор, головний
інженер, начальники
цехів, старші
майстри, майстри,
професіонали, фахівці
та технічні
службовці, службовці,
у т.ч. інструктори
виробничого навчання
робітників масових
професій
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
обліковці, робітники
усіх професій
2.3. Інфекційні лікарні (відділення, палати)
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування;
фармацевтичний
персонал, у т.ч.
завідувачі аптек
(структурних
підрозділів) указаних
закладів;
фармацевтичний
персонал, у т.ч.
завідувачі або їх
заступники
самостійних
госпрозрахункових
лікарняних та
міжлікарняних аптек,
які безпосередньо
обслуговують вказані
заклади;
професіонали, фахівці
та технічні
службовці, у т.ч.
бібліотечні
працівники,
працівники клубів
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною та
фармацевтичною
освітою незалежно від
їх найменування; у т.
ч. завідувачі аптек
(структурних
підрозділів) указаних
закладів;
фармацевтичний
персонал, у т.ч.
завідувачі або
заступники
самостійних
госпрозрахункових
лікарняних та
міжлікарняних аптек,
які безпосередньо
обслуговують указані
заклади
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
допоміжного
персоналу аптек
(структурних
підрозділів)
указаних закладів, а
також допоміжного
персоналу
самостійних
госпрозрахункових
лікарняних та
міжлікарняних аптек,
які безпосередньо
обслуговують указані
заклади;
сестри-господарки,
реєстратори медичні;
евакуатори,
робітники усіх
професій при роботі
у відділеннях,
палатах і ті, хто
обслуговує хворих
2.4. Кабінети інфекційних захворювань
Медичні пункти на вокзалах
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер
2.5. Заклади (відділення, палати) для хворих з ураженням
спинного мозку, які супроводжуються паралічем (парезом) нижніх
(або верхніх та нижніх) кінцівок та розладом функцій тазових
органів, відділення трансплантації кісткового мозку
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки
2.6. Територіальні центри соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Будинки дитини та групи в дитячих садках, дитячих яслах,
яслах-садках, будинках дитини загального типу:
для дітей з туберкульозною інтоксикацією, неактивними формами
туберкульозу;
для дітей з порушенням функції опорно-рухового апарату та іншими
вадами фізичного розвитку без порушення психіки;
для дітей з органічним ураженням центральної нервової системи,
у т.ч. дитячим церебральним паралічем без порушення психіки;
для дітей з порушенням слуху та мови (глухонімих, оглухлих,
приглухуватих);
для дітей з порушенням мови (тих, хто заїкається, з алалією
та іншими порушеннями мови);
для дітей з порушенням зору (незрячих і які слабо бачать);
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування;
інженерів, які
працюють з апаратами
для глухих,
ремонтують їх,
складають програми
для навчання розвитку
мови на комп’ютерах
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування,
фахівці із соціальної
роботи (соціальної
допомоги вдома),
соціальні працівники
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
соціальні робітники
2.7. Санаторії для дітей з ураженням центральної нервової
системи з порушенням функції опорно-рухового апарату

Відділення, палати (групи) лікувально-профілактичних закладів
для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням
функції опорно-рухового апарату

Посади лікарів
незалежно від їх
найменування
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки
2.8. Відділення (групи, бригади) анестезіології, відділення
(палати) інтенсивної терапії (за винятком лабораторії, групи, що
забезпечує експрес-діагностику)
Посади лікарів-
анестезіологів
або лікарів за
профілем підрозділу,
у т.ч. завідувачів
Посади медичних
сестер (фельдшерів)
незалежно від їх
найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки
2.9. Відділення (палати): для опікових хворих; для хворих з
гострими отруєннями; гнійної хірургії усіх профілей для
лікування хворих з хірургічними гнійними захворюваннями та
ускладненнями; хірургічні усіх профілей, у яких при оперативних
втручаннях постійно застосовується рентгенівська апаратура з
візуальним контролем, лазерні установки; гемодіалізу, для
лікування хворих із застосуванням методів гемодіалізу,
гемосорбції, плазмофорезу та ультрафільтрації, проведення
штучного кровообігу; для новонароджених та недоношених дітей;
педіатричні, для новонароджених та недоношених дітей;
неврологічні для хворих з порушенням мозкового кровообігу
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування;
професіонали та
фахівці, які
обслуговують
апаратуру відділень
гемодіалізу, штучного
кровообігу
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки
2.10. Шкірно-венерологічні диспансери, відділення, палати,
кабінети стаціонарів та поліклінік
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
реєстратори медичні;
робітники всіх
професій, які
обслуговують хворих
2.11. Фізіотерапевтичні відділення, кабінети, бальнео- та
грязелікарні (відділення, кабінети)
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування, які
передбачені для
обслуговування хворих
у приміщеннях
сірководневих,
сірчистих та
вуглеводневих ванн та
грязей
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування (за
винятком
медстатистиків та
медреєстраторів), які
передбачені: для
обслуговування хворих
у приміщеннях
сірководневих,
сірчистих та
вуглеводневих ванн та
грязей; для працюючих
у грязелікарнях; для
відпускання родонових
ванн; для підготовки
озокеритових
процедур; для
працюючих на
генераторах УВЧ
будь-якої потужності
(при відпусканні на
місяць у середньому
не менше 10 процедур
у зміну)
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань та
сестри-господарки,
які передбачені: для
обслуговування
хворих у приміщеннях
сірководневих,
сірчистих та
вуглеводневих ванн
та грязей; для
відпускання
родонових ванн,
озокеритових
процедур; для
працюючих у
грязелікарнях, що
беруть участь у
наданні процедур
хворим дітям на
генераторах УВЧ (у
середньому не менше
10 процедур у
зміну). Посади
працівників, що
підігрівають та
підвозять грязі,
готують штучну
сірководневу воду.
Професії робітників,
які передбачені для
постійного
обслуговування
приміщень:
сірководневих,
сірчистих,
вуглеводневих і
родонових ванн;
обладнання та
поточного ремонту
будівель та споруд;
приладів
фізіотерапевтичних
лікарень
(відділень),
обладнання підвалів,
нагрівальних
приладів ванних
приміщень; насосних
станцій, змішувачів
і резервуарів,
трубопроводів і
оголовок бурових
свердловин,
сірководневих,
сірчистих та
вуглеводневих і
родонових вод
2.12. Рентгенівські, радіологічні та рентгенорадіологічні
відділи, відділення, лабораторії, групи та кабінети всіх
профілів
Відділення рентгеноударнохвильового дистанційного
дроблення каміння (ВРУДДКА)
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування;
професіонали та
фахівці при постійній
роботі у сфері
іонізуючого
випромінювання або з
радіоактивними
речовинами
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
реєстратори медичні
2.13. Підрозділи (палати) закладів охорони здоров’я, у яких
основним методом лікування є тривале застосування великих доз
хіміотерапевтичних препаратів
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
2.14. Барокамери та кесони
Підземні відділення (палати) закладів охорони здоров’я, пункти
охорони здоров’я, медпункти (у тому числі в спорудах
метрополітену)
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
реєстратори медичні
2.15. Відділення (кабінети) ультразвукової діагностики та
ендоскопічні
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
реєстратори медичні
2.16. Заклади переливання крові, відділення трансфузіології,
заготівлі та переробки крові та її компонентів, відділення
кріоконсервування клітин крові та кісткового мозку
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування, які
передбачені для
роботи із заготівлі,
переробки та
збереження в
замороженому стані
крові, її компонентів
та кісткового мозку,
одна із посад
інженера та техніка;
які передбачені для
роботи із заготівлі,
переробки та
збереження в
замороженому стані
компонентів крові,
кісткового мозку
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
2.17. Патологоанатомічні бюро (відділення, підрозділи)
Відділення заготівлі (консервації) трупних тканин, органів
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
реєстратори медичні,
водій
2.18. Психотерапевтичні кабінети амбулаторно-поліклінічних
закладів (підрозділів)
Лікар-психотерапевт Медична сестра
2.19. Лабораторії (у т.ч. їх підрозділи – відділи, відділення),
алергологічні кабінети
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування при
роботі: з живим
збудником інфекційних
захворювань або
хворими тваринами, з
вірусами, які
викликають
захворювання; з
хімічними речовинами,
зарахованими до
алергенів, що
перелічені в додатку
7; посади
лікарів-
бактеріологів,
лікарів-паразитологів
та
лікарів-лаборантів,
передбачені для
постійної роботи з
постановки реакції
іммобілізації блідих
трепонем; посади
провізорів-аналітиків
контрольно-аналітич-
них лабораторій
госпрозрахункових
аптек при роботі з
хімічними
речови-нами,
зарахованими до
алергенів, які
наведені в додатку 7
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування при
роботі: з живим
збудником інфекційних
захворювань або
хворими тваринами; з
вірусами, які
викликають
захворювання; з
хімічними речовинами,
зарахованими до
алергенів, що
перелічені в додатку
7; посади лаборантів
з бактеріології,
паразитології та
спеціально виділені
посади для постійної
роботи з постановки
реакції іммобілізації
блідих трепонем;
посади лаборантів
контрольно-аналітич-
них лабораторій
госпрозрахункових
аптек при роботі з
хімічними речовинами,
зарахованими до
алергенів, які
наведені в додатку 7
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
реєстратори медичні
при роботі: з живим
збудником
інфекційних
захворювань або
хворими тваринами;
посади, які
забезпечують роботу
лаборантів з
бактеріології,
паразитології та
посади, які
передбачені для
постійної роботи з
постановки реакції
іммобілізації блідих
трепонем
2.20. Дитячі будинки для сліпоглухонімих дітей та дітей з
дефектами слуху та мови
Санаторії та будинки-інтернати для глухих та незрячих
Центр реабілітації глухонімих дітей.
Центр реабілітації дітей з порушенням слуху та мови
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
робітники усіх
професій
2.21. Санаторні школи-інтернати, лісові школи, ясла-садки,
дитячі садки, дитячі будинки, будинки для дітей, хворих на
туберкульоз
Школи-інтернати, дитячі ясла, ясла-садки для дітей з
дефектами слуху та мови
Навчальні заклади професійно-технічної
освіти з підготовки робітників із числа глухонімих
Школи, школи-інтернати, санаторно-лісові школи, дитячі садки,
ясла-садки для дітей з ураженням центральної нервової системи з
порушенням функції опорно-рухового апарату
Санаторії для інвалідів війни та праці системи соціального
захисту населення
Керівники та їх
заступники, посади
лікарів усіх
найменувань, що
передбачені для
обслуговування хворих
у цих закладах,
незалежно від
підпорядкування
закладу, у штаті
якого вони є
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою всіх
найменувань, що
передбачені для
обслуговування хворих
у цих закладах
незалежно від
підпорядкування
закладу, у штаті
якого вони є
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань, що
передбачені для
обслуговування
хворих у цих
закладах, незалежно
від підпорядкування
закладу, у штаті
якого вони є

2.22. Санітарно-профілактичні заклади
Головний лікар у разі
відсутності в закладі
лікаря епідеміолога;
посади: завідувачів
відділів (відділень),
пунктів: особливо
небезпечних інфекцій,
епідеміологічних,
протиепідеміологіч-
них, паразитологічних
бактеріологічних,
вірусологічних,
санітарно-карантин-
них, санітарно-
контрольних,
дезінфекційних;
лікарів-
епідеміологів,
лікарів-
дезінфекціоністів,
лікарів-
паразитологів,
лікарів-
бактеріологів,
лікарів-вірусологів;
лікарів відділів,
відділень, пунктів:
особливо небезпечних
інфекцій,
санітарно-карантинних
та санітарно-
контрольних:
завідувачів,
санітарних лікарів,
інженерів лабораторій
електромагнітних
полів; санітарних
лікарів з комунальної
гігієни та гігієни
праці, інженерів з
вентиляції
санітарно-епідеміоло-
гічних станцій
(відділень, груп)
метрополітенів;
лікарів-лаборантів та
інженерів, посади
яких передбачені для
роботи на апаратах з
відкритою ртуттю (у
т.ч. зайнятих
обслуговуванням
полярографів);
лікарів-лаборантів
токсикологічних
лабораторій;
санітарних лікарів з
гігієни праці,
зайнятих виключно
обслуговуванням
підприємств
гірничорудної,
гірничодобувної та
хімічної
промисловості,
інженерно-технічних
працівників, яким
посадові оклади
підвищують у зв’язку
з небезпечними
умовами праці
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
відділів (відділень)
особливо небезпечних
інфекцій, лаборантів
з контролю якості
дезінфекції,
лаборантів з
вірусології,
паразитології,
бактеріології,
фахівців з базовою та
неповною вищою
медичною освітою
санітарно-карантинних
та
санітарно-контрольних
відділень (відділів,
пунктів);
дезінфекторів,
дезінструкторів;
помічників
лікарів-епідеміологів
фельдшерів
санітарних, техніків
та лаборантів
лабораторій
електромагнітних
полів, а також
професіоналів та
фахівців, які
здійснюють такий
контроль за
відсутності
лабораторій;
фельдшерів санітарних
та лаборантів
відділень комунальної
гігієни та відділень
(груп) гігієни праці
санітарно-епідеміоло-
гічних станцій
(відділень, груп)
метрополітенів;
лаборантів та
техніків, посади яких
передбачені для
роботи на апаратах з
відкритою ртуттю (у
т.ч. зайнятих
обслуговуванням
полярографів);
фахівців з базовою та
неповною вищою
медичною освітою,
зайнятих перевезенням
інфекційних хворих;
лаборантів
токсикологічних
лабораторій;
фельдшерів
санітарних, зайнятих
виключно
обслуговуванням
підприємств
гірничорудної,
гірничодобувної та
хімічної
промисловості,
інженерно-технічних
працівників, яким
посадові оклади
підвищують у зв’язку
із шкідливими умовами
праці
Посади молодших
медичних сестер
відділів (відділень)
особливо небезпечних
інфекцій;
санітарно-
карантинних та
санітарно-контроль-
них відділень
(відділів, пунктів),
які передбачені для
роботи на апаратах з
відкритою ртуттю (у
т.ч. зайнятих
обслуговуванням
полярографів);
токсикологічних
лабораторій;
паразитологічних та
вірусологічних
відділень
бактеріологічних
лабораторій. Посади
(професії):
комірників, зайнятих
фасуванням
дезінфекційних
засобів, водіїв
автотранспортних
засобів при
одночасному
виконанні обов’язків
дезінфекторів;
працівників віваріїв
при роботі із
зараженими
тваринами; молодших
медичних сестер та
водіїв
автотранспортних
засобів, зайнятих
перевезенням
інфекційних хворих
2.23. Багатопрофільні лікарні на 800 і більше ліжок
Лікар-психіатр
2.24. Заклади охорони здоров’я та установи соціального захисту
населення
Посади дезінфекторів, працівників вольєрів для мавп, віваріїв
2.25. Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів
Міністерства праці та соціальної політики України,
лікарні, центри, відділення “Хоспіс”
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
реєстратори медичні
2.26. Технікуми-інтернати, ліцеї, професійно-технічні
училища-інтернати системи Міністерства праці та соціальної
політики України
Посади лікарів
незалежно від їх
найменування
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою незалежно від
їх найменування
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
реєстратори медичні
3. Заклади, підрозділи та посади, робота у яких дає право на
підвищення посадових окладів (тарифних ставок) за двома та
більше підставами, що передбачені розділами 1 і 2 цього
Переліку, на 30 відсотків
3.1. Заклади охорони здоров’я та установи соціального захисту
населення та їх структурні підрозділи
Посади персоналу,
зайнятого на роботах,
що дають право на
підвищення посадових
окладів (ставок) за
двома та більше
підставами,
передбаченими у
розділах 1 і 2 цього
Переліку
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою, зайнятого на
роботах, що дають
право на підвищення
посадових окладів
(ставок) за двома та
більше підставами,
передбаченими у
розділах 1 і 2 цього
Переліку
Посади молодших
медичних сестер,
сестер-господарок,
реєстраторів
медичних, зайнятих
на роботах, що дають
право на підвищення
посадових окладів
(ставок) за двома та
більше підставами,
передбаченими у
розділах 1 і 2 цього
Переліку
Приклади: 1. Інфекційна лікарня
Посади
лікарів-рентгенологів
Посади
рентгенолаборантів
Молодші медичні
сестри
рентгенівського
кабінету
(відділення)
2. Психоневрологічна або наркологічна лікарня (диспансер)
Посади лікарів
(незалежно від їх
найменування)
спеціалізованих
відділень для
примусового лікування
хворих на
туберкульоз, які
страждають хронічним
алкоголізмом,
наркоманією та
психічними
захворюваннями
Посади фахівців з
базовою та неповною
вищою медичною
освітою (незалежно
від їх найменування)
спеціалізованих
відділень для
примусового лікування
хворих на
туберкульоз, які
страждають хронічним
алкоголізмом,
наркоманією та
психічними
захворюваннями
Посади молодших
медичних сестер усіх
найменувань,
сестри-господарки,
реєстратори медичні
спеціалізованих
відділень для
примусового
лікування хворих на
туберкульоз, які
страждають хронічним
алкоголізмом,
наркоманією та
психічними
захворюваннями
Примітка. Працівникам, які займають указані в 1 і 2 розділах
Переліку посади, але не мають права на підвищення посадових
окладів (ставок) за двома та більше підставами, посадові оклади
(ставки) підвищуються відповідно до I розділу на 25% або до II
розділу – на 15%
Приклад. Посадові оклади дезінфекторів, які працюють у
психіатричних (психоневрологічних), наркологічних та інфекційних
лікарнях, дезінфекційних та санітарно-епідеміологічних станціях,
підвищуються на 15%
4. Заклади, підрозділи та посади, робота на яких дає право на
підвищення посадових окладів (ставок) на 30 відсотків у зв’язку
зі шкідливими і важкими умовами праці (посади усіх працівників
незалежно від їх найменування)
4.1. Спеціалізовані заклади охорони здоров’я та структурні
підрозділи закладів охорони здоров’я, які здійснюють діагностику
туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу
хворим (1) на активну форму туберкульозу
4.2. Працівники спеціалізованих медико-соціальних експертних
комісій, центрів (бюро) медико-соціальної експертизи для хворих
на туберкульоз, крім тих, перелік яких затверджено у пункті
5. Заклади, підрозділи та посади, робота у яких дає право на
підвищення посадових окладів (тарифних ставок) на 60 відсотків у
зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці
5.1. Спеціалізовані заклади охорони здоров’я та структурні
підрозділи закладів охорони здоров’я, які здійснюють діагностику
туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу (1)
хворим на заразну форму туберкульозу
Лікарі незалежно від найменування посад, фахівці з базовою та
неповною вищою медичною освітою незалежно від найменування
посад, професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до
медичної діяльності, молодші медичні сестри у структурних
підрозділах протитуберкульозних закладів із високим ступенем
ризику інфікування та захворювання на туберкульоз (2)
6. Різне. Професіонали та фахівці (зоологи, ентомологи,
психологи та інші), посадові оклади яких установлені на рівні
окладів лікарів або працівників із числа фахівців з базовою та
неповною вищою медичною освітою, мають право на відповідне
підвищення посадових окладів, установлене для працівників
закладів, установ, підрозділів, наведених у цьому додатку

Примітки:
1. Перелік спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 16.07.2009 N 514, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2009 за N 842/16858.
2. Перелік структурних підрозділів протитуберкульозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз визначається пунктом 3.4 Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.08.2010 N 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2010 за N 803/18098.
3. Посадові оклади лікарів незалежно від найменування посад, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від найменування посад, професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, у закладах охорони здоров’я та їх структурних підрозділах, за винятком тих, що перелічені в пунктах 4, 5 цього додатка, підвищуються на 30 відсотків пропорційно безпосередньо відпрацьованому часу з хворими на туберкульоз, із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять. Фактичні години цієї роботи реєструються у журналі за підписом керівника структурного підрозділу.

Начальник Управління
організації заробітної плати
Міністерства праці та
соціальної політики України
Директор Департаменту
економіки, фінансів та майнових
відносин Міністерства охорони
здоров’я України

Л.І.Колеснікова-Гузевата

Л.І.Карамушка

Додаток 4
до Умов оплати праці
працівників закладів охорони
здоров’я та установ
соціального захисту
населення
ПЕРЕЛІК
закладів та їх підрозділів, а також посад, робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 60 відсотків
1. Центри з профілактики та боротьби зі СНІДом.
Таблиця 1

Посади Характер роботи, що
виконується
Примітки
1 2 3
Посади медичного
персоналу, керівників,
професіоналів,
фахівців, технічних
службовців та
робітників
Діагностика,
лікування і
безпосереднє
обслуговування хворих
на СНІД та
ВІЛ-інфікованих
60 відсотків
посадового окладу

2. Заклади та спеціалізовані відділення (кабінети, палати) закладів охорони здоров’я, що призначені для лікування хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих
Таблиця 2

Посади Характер роботи, що
виконується
Примітки
1 2 3
Посади медичного
персоналу, керівників,
професіоналів,
фахівців, технічних
службовців та
робітників
Лікування та
безпосереднє
обслуговування хворих
на СНІД та
ВІЛ-інфікованих
60 відсотків
посадового окладу

3. Заклади охорони здоров’я та їх структурні підрозділи, за винятком тих, що перелічені в пунктах 1, 2
Таблиця 3

Посади Характер роботи, що
виконується
Примітки
1 2 3
Посади медичного
персоналу, керівників,
професіоналів, фахівців,
технічних службовців та
робітників
Безпосередній
контакт з хворими на
СНІД та
ВІЛ-інфікованими при
проведенні
консультацій,
оглядів, наданні
медичної допомоги,
судово-медичної
експертизи та
проведенні іншої
роботи
60 відсотків
погодинної ставки
(окладу) за кожну
годину роботи в
указаних у графі
2 умовах

4. Лабораторії та групи закладів охорони здоров’я, на які покладено органами охорони здоров’я обстеження населення на ВІЛ-інфекцію та дослідження крові, біологічних рідин, отриманих від хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих
Таблиця 4

Посади Характер роботи, що
виконується
Примітки
1 2 3
Посади медичного
персоналу,
керівників,
професіоналів,
фахівців, технічних
службовців та
робітників
Проведення усіх видів
лабораторних
досліджень крові
населення та
матеріалів, які
надходять від хворих
на СНІД та
ВІЛ-інфікованих
60 відсотків
погодинної ставки
(окладу) за кожну
годину роботи в
указаних у графі 2
умовах

Примітки:
1. Працівникам, які передбачені в даному Переліку, підвищення здійснюється із посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням кваліфікаційної категорії, завідування, старшинства без урахування інших підвищень, доплат та надбавок.
2. У кожному закладі на підставі цього додатка керівником за погодженням з профспілковим комітетом затверджується Перелік посад працівників, яким з урахуванням конкретних умов праці в цьому закладі, структурному підрозділі, на даній посаді посадовий оклад (тарифна ставка) підвищується на 60 відсотків.
Посадові оклади працівників, зазначених у пунктах 3 та 4, підвищуються пропорційно безпосередньо відпрацьованому з хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими часу. Фактичні години цієї роботи реєструються у журналі за підписом керівника структурного підрозділу.

Начальник Управління
організації заробітної плати
Міністерства праці та
соціальної політики України
Директор Департаменту
економіки, фінансів та майнових
відносин Міністерства охорони
здоров’я України

Л.І.Колеснікова-Гузевата

Л.І.Карамушка

Додаток 5
до Умов оплати праці
працівників закладів охорони
здоров’я та установ
соціального захисту
населення
ПЕРЕЛІК
закладів та посад, безпосередня робота в (на) яких з надання медичної допомоги тим, хто постраждав унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дає право на підвищення посадових окладів на 25 відсотків у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці
Таблиця 1

Перелік закладів Посади
1.Спеціалізовані:
лікарняні заклади, диспансери,
амбулаторно-поліклінічні
заклади, заклади швидкої
медичної та невідкладної
допомоги, санаторно-курортні
заклади, аптеки (структурні
підрозділи, кабінети,
відділення, палати закладів, що
перелічені в цьому пункті)
Усі працівники незалежно від
найменування посади, постійно
зайняті наданням медичної
допомоги тим, хто постраждав, а
також знешкодженням
радіоактивних відходів та
виділень
2. Лабораторні центри
Держсанепідслужби України
Усі працівники незалежно від
найменування посади, які
працюють на забрудненій
території, – 25 відсотків
погодинної ставки (окладу)
за кожну годину роботи з
дозиметричного, радіометричного
та радіохімічного контролю,
дезактивації джерел
радіоактивних випромінювань
3. Медико-соціальні експертні
комісії, Центри(бюро)
медико-соціальної експертизи
Медичні працівники, які зайняті
оглядом осіб, що постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС

Примітка. Працівникам санаторіїв, що здійснюють оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі дітей, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків на підставі укладених договорів з органами, що організовують ці оздоровлення, залежно від обсягів цієї роботи.

Начальник Управління
організації заробітної плати
Міністерства праці та
соціальної політики України
Директор Департаменту
економіки, фінансів та майнових
відносин Міністерства охорони
здоров’я України

Л.І.Колеснікова-Гузевата

Л.І.Карамушка

Додаток 6
до Умов оплати праці
працівників закладів охорони
здоров’я та установ
соціального захисту
населення
ПЕРЕЛІК
робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких установлюється доплата в розмірі до 12 відсотків тарифної ставки робітникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення
1. Малярні роботи в закритих приміщеннях з використанням нітрофарб і лаків, алкідних, пентафтальних і ПХВ фарб, використання хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.
2. Чищення котлів у холодному стані.
3. Обмурування котлів у гарячому стані.
4. Обслуговування тепломережних бойлерних установок, установок у котельних спорудах.
5. Обслуговування котельних установок, що працюють на вугіллі і мазуті, каналізаційних колодязів і мереж.
6. Аварійно-відновлювальні роботи з обслуговування зовнішніх каналізаційних мереж.
7. Нанесення на поверхні штукатурного розчину вручну.
8. Укладення паркетних, плиткових, лінолеумних підлог на гарячій мастиці і бітумі, гумових клеях і мастиках, зроблених на основі синтетичних смол і хімічних розчинників, віднесених до 2-4 класу небезпечності.
9. Газозварювальні, газорізальні і електрозварювальні роботи, які проводяться у приміщеннях.
10. Прання, сушіння і прасування спецодягу, білизни.
11. Роботи з прання білизни та спецодягу вручну з використанням мийних і дезінфекційних засобів.
12. Роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і паромасляних печей та інших апаратів для смаження і випікання.
13. Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються вручну.
14. Роботи, пов’язані з обробкою, обмиванням м’яса, риби, обсмаженням птиці.
15. Роботи, пов’язані з миттям посуду, тари і технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот та інших хімічних речовин.
16. Робота на друкарських та інших лінотипних машинах.
17. Загострення пилок, ножів та іншого інструмента абразивними кругами сухим способом.
18. Пиляння та обрізка колод, брусків та інших лісоматеріалів на деревообробних верстатах.
19. Роботи, пов’язані із чисткою вигрібних ям, каналізаційних колодязів, проведення їх дезінфекції.

Начальник Управління
організації заробітної плати
Міністерства праці та
соціальної політики України
Директор Департаменту
економіки, фінансів та майнових
відносин Міністерства охорони
здоров’я України

Л.І.Колеснікова-Гузевата

Л.І.Карамушка

Додаток 7
до Умов оплати праці
працівників закладів охорони
здоров’я та установ
соціального захисту
населення
ПЕРЕЛІК
хімічних речовин, віднесених до алергенів, робота з якими дає право на підвищення посадових окладів лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою на 15 відсотків
Акрилонітрил
Амілаза (бактеріальна)
Амінопласти
Амонію хлорплатинат+
Ампіцилін
Ангідрид малеїновий+
Ангідрид нафталевий+
Ангідрид тетрагідрофталевий+
Ангідрид хромовий+
Антибіотики групи цефалоспоринів
Бациліхін (за бацитроцином)
Білкововітамінний концентрат (за білком)
Бензилпеніцилін
Берилій та його сполуки
Бісфурфуриліденгексаметилендіамін (бісфургін)
Боверін
Гексаметилендіамін
Гексаметилендіізоціанат+
Гексахлорциклогексан+ ( a-гексахлоран)
Гігроміцин Б +
Глутаровий діальдегід
Діангідрид динафтилгексакарбонова кислота
Діангідрид 1, 4, 5, 8 – нафталінтетракарбонова кислота
Діізопропаноламін +
/N/3-Диметиламінопропіл/ 3-хлорфенотіазин
Хлоргідрат+ (аміназин)
0,0 – Диметил-0/2,5-дихлор-4-бромфеніліофосфат
(бромофос)
0,0-Диметил-0/2,5-дихлор-4-йодфеніл/-тіофосфат
(йодофенофос)
0,0-Диметил-1/-окси-2,2,2-трихлоретил (фосфонат+
(хлорофос)
0,0-Диметил 0,4,5-трихлорфеніл/тіофосфат (-тролен)
2,4-Динітрохлорбензол +
3,5 Динітро-4-хлорбензотрифторид+
4,4-Дифенілметандіізоціанат+
NN – Дифурфураль-п-фенілендіамин+
Дифурфуриліденацетон+
Дихлорангідрид 2,6-нафталіндикарбонової кислоти+
Дихлорангідрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевої кислоти+
3,4-Дихлорфенілізоціанат+
Дріжджі кормові сухі, вирощені на післяспиртовій барді
Кислота 6-амінопеніцилінова+
Кислота ізофталева+
Кислота терефталева
Кобальт гідрокарбоніл та продукти його розпаду (за Со)
Левоміцетин
Лінкоміцину гідрохлорид моногідрат
Метилізотіоціанат+
Метилізоціанат+
Моноізопропаноламін+
Натрію метилдитіокарбомат+ (карбатіон) (за метилізоціанатом)
Нафталіни хлоровані вищі+
1,1-Нафтил-N-метил-карбомат (севін)
Нікель, нікелю оксиди, сульфіди та суміші сполук нікелю (файнштейн, нікелевий концентрат та алгомерат, зворотний пил очисних пристроїв
/за нікелем/)
Нікелю карбоніл
Нікелю солі у вигляді гідроаерозолю (за нікелем)
Нікелю хромфосфат (за нікелем)
Оксацилін
5-Окситетрациклін
Олеандоміцинфосфат+
Пектиназа грибна+
Полімарцин
Поліхлорпінен+
Протеаза іхлочна (активність 60000 од.)
Пил рослинного та тваринного походження:
а)зерновий;
б) борошнистий, деревинний та ін. з домішкою діоксиду кремнію менше 2%;
в) луб’яний, бавовняний, льняний, вовняний, пуховий та ін. з домішкою діоксиду кремнію більше 10%;
г) з домішкою діоксиду кремнію від 2 до 10%
Рифампіцин+
Стрептоміцин+
Тютюн
Тетраметилтіурамдисульфід (тіурам Д, ТДТД)
Тетрациклін+
Толуілендіізоціанат+
Тріозопропаноламін+
2,2,4-Тринітробензанілід+
1-Феніл-4,5-дихлорпіридазон-6
п-Фенілендіамін
о-Фенілендіамін
м-Фенілендіамін
Фенолформальдегідні смоли:
а) за фенолом;
б) за формальдегідом
Флориміцин+
Формальдегід+
Фуран+
Фурфурол+
Хлорангідрид акрилової кислоти+
Хлорангідрид матакрилової кислоти+
Хлорметилфталімід+
Хлоріаладозамін+
Хлортетрациклін
Хлорфенілізоціанат+
Хромати, біхромати (у перерахунку на C r 03)
Хромамонію сульфіти (хромаміачний галун) (за Cr+3)
Хрому фосфат однозаміщений (за Cr+3)
Хрому фосфат тризаміщений (за Cr+3)
Хрому оксид (за Cr+3)
Хрому трихлорид гексагідрат (за Cr+3)
Ентобактерин+
Епіхлоргідрин
Епоксидні смоли (за епіхлоргідрином):
а) ЕД-5 (ЕД-20), Є-40, епокситрифенольна;
б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671-Д, УП-671, УП-677, УП-680, УП-682;
в) УП-650, УП-650-Т УП-21-24, Е-181, ДЕГ-1;
д) ЄА
Еритроміцин+
Етилен-N, N-біс-дитіокарбомат цинку-(цинеб, купрозан
Етилен-N, N-біс-дитіо-карбомат марганцю (манеб)
Етиленімін+
Етилмеркурхлорид (граназан) (за ртуттю)
Каніфоль
N-(5-нітро 2-фурфуліліден) -1-Аміногідантоїн (фурадонін)
Фурацилін
Хромалюміній кислий фосфорнокислий марок АХФС та М1КС/ за Cr-3
Азоцилін
Амінацин
Апраміцин
N-ацил (С10 – С13) -N-N-біс /(-оксиетил) етилендіамін
N-ацил-С12 -С20 – триетилентетрамін
Метакрилонітрил
Гентаміцин
Глюкозамін гідрохлорид, хітин, хітозан (панцир креветки)
Гризин
Канаміцин
Кобальтсамарієва композиція магнітів (за С0+)
Мономіцин
Неоміцин
1,1-(біс-(-оксиотил – 1-2 гентадециніл-2-імідазоліній
Хлорид (імідостат “0”)
1- (- оксіетил-2 – алкіл (С10 – С13 ) -2-імідазолін+
1- (- оксіетил -2 – гентадециніл-2-імідазолін+
Сизоміцин+
Тобраміцин+
N-циклогексилімід дихлормалеїнової кислоти
Дихлормалеїновий ангідрид
Смола диціандіамідформальдегідна
Стрептоденаза
Доксициклін гідрохлорид
Метациклін гідрохлорид
Гемікеталь окситетрациклін
Хлорметациклін тозилат
Доксициклін тозилат
Штам гриба Candida Seatrycum АР-217
Лорзин
Пилок метеликів зернового пилу
Примітки:
1. Наведений перелік хімічних речовин складено на основі Держстандарту 12.1.005-88 “Загальні санітарно-гігієнічні вимоги” та додатків N 2, 3, 4, 5, 6, 7 до списку ПДК, затвердженого МОЗ СРСР від 26.05.88 N 4617-88.
2. До наведеного списку хімічних речовин не включено алергени, що мають слабкий або потенційно алергійний ефект, для яких ПДК установлюється за загальнотоксичною дією врахування та зазначення їх алергенних властивостей.
3. Перелік складено Українським НДІ екогігієни і токсикології хімічних речовин ім. Л.І.Медведя.

Начальник Управління
організації заробітної плати
Міністерства праці та
соціальної політики України
Директор Департаменту
економіки, фінансів та майнових
відносин Міністерства охорони
здоров’я України

Л.І.Колеснікова-Гузевата

Л.І.Карамушка


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка