Taking too long? Close loading screen.
Вітаємо Вас на нашому порталі
Головна » Для завантаження » Стандарти » НПСБО в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок"
Стандарти

НПСБО в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок"

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Час читання:8 хвилин
Print Friendly, PDF & Email

І  Загальні положення

 1. Це Національне  положення  (стандарт)  визначає  порядок
  розкриття у фінансовій звітності інформації щодо змін в  облікових
  оцінках,   змін  в  обліковій  політиці  та  виправлення  суттєвих
  помилок.
       2. Норми   цього    Національного    положення    (стандарту)
  застосовуються  суб'єктами  бухгалтерського  обліку  в  державному
  секторі (далі - суб'єкти державного сектору).
       3. Терміни,  що використовуються  у  національних  положеннях
  (стандартах)  бухгалтерського  обліку в державному секторі,  мають
  таке значення:

     облікова оцінка  -  попередня оцінка,  яка використовується з
метою  розподілу  витрат  і  доходів  між  відповідними   звітними
періодами;

     суттєва помилка -  помилка,  виявлена  в  поточному  періоді,
внаслідок  якої  фінансова  звітність  не  може  надалі  вважатися
достовірною.
     4. Облікова політика суб’єкта державного сектору визначається
у  розпорядчому  документі,  в якому мають бути встановлені методи
оцінки,   обліку,   процедури,   які   має  застосовувати  суб’єкт
державного  сектору  та  щодо  яких  нормативно-правовими актами з
бухгалтерського   обліку  передбачено  більше  ніж  один  варіант.
Одноваріантні   методи   оцінки,   обліку  і  процедур  до  такого
розпорядчого документа включати недоцільно.

 

ІІ  Зміни в облікових оцінках та суттєві помилки

 1. Облікова  оцінка  може  переглядатися,   якщо   змінюються
  обставини,  на  яких базувалася ця оцінка,  або отримана додаткова
  інформація, чи настала певна подія.
       2.   Результат   зміни  облікових  оцінок  слід  включати  до
  фінансової  звітності  в  тому періоді, в якому відбулася зміна, а
  також і в наступних періодах, якщо зміна впливає і на ці періоди.
       3.  Наслідки  зміни в облікових оцінках слід включати до тієї
  самої  статті фінансової звітності, яка раніше застосовувалась для
  відображення  доходів  або  витрат,  пов'язаних  з  об'єктом такої
  оцінки.
 2. Якщо неможливо розрізнити  зміну  облікової  політики  та
  зміну  облікових  оцінок,  то це розглядається і відображається як
  зміна облікових оцінок.
       5. Виправлення  суттєвих  помилок,  допущених  при  складанні
  фінансової  звітності  у  попередніх  роках,  здійснюється  шляхом
  коригування сальдо фінансового результату попередніх  періодів  на
  початок  звітного  року,  якщо  такі  помилки  впливають на розмір
  фінансового результату попередніх періодів.
       6. Виправлення   суттєвих   помилок,   які   відносяться   до
  попередніх періодів,  передбачає повторне відображення відповідної
  порівняльної інформації у  фінансовій  звітності,  крім  випадків,
  коли це недоцільно.
Читати по темі:  НП(С)БО в державному секторі 124 "Доходи"

III. Зміни в обліковій політиці

 1. Облікова політика  може  змінюватися тільки у разі,  якщо
  змінюються  вимоги  положення  (статуту),  вимоги   органу,   який
  затверджує   національні   положення  (стандарти)  бухгалтерського
  обліку в державному секторі, або якщо зміни забезпечать достовірне
  відображення   подій   або  господарських  операцій  у  фінансовій
  звітності суб'єкта державного сектору.
       2. Зміною облікової політики, зокрема, вважається:
       2.1. Перехід на застосування нового принципу  бухгалтерського
  обліку.
       2.2. Зміна  підходу до визнання або вимірювання господарської
  операції чи події в межах одного принципу бухгалтерського обліку.
       3. Не вважається зміною облікової політики:
       3.1. Прийняття облікової політики для подій або господарських
  операцій,  які  відрізняються  за змістом від попередніх подій або
  господарських операцій.
       3.2. Прийняття  нової  облікової  політики  для   подій   або
  господарських операцій,  які не відбувалися раніше або які не були
  суттєвими.
       4. Облікова   політика   застосовується   щодо    подій    та
  господарських  операцій  з  моменту  їх  виникнення,  за  винятком
  випадків, передбачених пунктом 6 цього розділу.
  5. Вплив зміни облікової політики на події  та  господарські
  операції минулих періодів відображається у звітності шляхом:
       5.1. Коригування  сальдо  фінансових  результатів  попередніх
  періодів на початок звітного року.
       5.2. Повторного   надання   порівняльної   інформації    щодо
  попередніх звітних періодів.
       6. Якщо  суму  коригування  фінансового результату попередніх

  IV Розкриття інформації у примітках до фінансової звітності

  1. У примітках до фінансової звітності слід розкривати зміст
  і суму змін в облікових  оцінках,  які  мають  суттєвий  вплив  на
  поточний  період,  або  змін,  які очікуються в облікових оцінках,
  якщо  вони  суттєво   будуть   впливати   на   майбутні   періоди;
  обґрунтування  недоцільності  визначення  суми  змін  в  облікових
  оцінках.
       2.  Щодо  виправлення  суттєвих  помилок слід розкривати таку
  інформацію:
Читати по темі:  НП(С)БО в державному секторі 135 "Витрати"

     2.1. Зміст і суму помилки.
     2.2. Статті  фінансової  звітності  минулих   періодів,   які
переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації,
або обґрунтування недоцільності переобрахунку.
     2.3. Факт  повторного  оприлюднення  виправлених   фінансових
звітів.
     3. У  разі  зміни  в обліковій політиці суб'єктові державного
сектору слід розкривати:
     3.1. Причини та сутність зміни.
     3.2. Суму  коригування  фінансового   результату   попередніх
періодів  на  початок звітного року або обґрунтування неможливості
її достовірного визначення.
     3.3. Факт  повторного  подання   порівнянної   інформації   у
фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку.
 

Начальник Управління методології
 бухгалтерського обліку                                                                                                                 О.О.Канцуров

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Додати коментар

Клікніть, щоб прокоментувати

один × пять =

Наша розсилка

Події

21
Ноя
00:00

Вебинар “И снова проверки: кто, на каких основаниях может проверять предприятия, как подготовиться и пройти” 21.11.17

НПСБО в державному секторі 125 “Зміни облікових оцінок та виправлення помилок”
21
Ноя
14:00 - 15:00

Вебинар “”Изменения в предоставлении и расчете пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам” 21.11.17

НПСБО в державному секторі 125 “Зміни облікових оцінок та виправлення помилок”

Випадкова цитата

Есть всего одна вещь, которой человек может полностью управлять — это его собственное отношение к жизни

НПСБО в державному секторі 125 “Зміни облікових оцінок та виправлення помилок”

Час читання: 7 min
0

Поділитися з другом