Головна » Юристу » Аналіз законодавства » Нові правила реєстрації юросіб та ФОП: аналіз Закону №2255
Аналіз законодавства

Нові правила реєстрації юросіб та ФОП: аналіз Закону №2255

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Почнемо з найприємнішої новини – вже з 26.09.2022 р. (через 4 місяці з дня опублікування Закону №2255), окрім реєстрації/припинення та внесення змін щодо ФОПа, а також реєстрації (створення) ТОВ на підставі модельного статуту (нова ст. 25-1 Закону №755), в «Дії» можна буде вчиняти:

1) державну реєстрацію змін до відомостей про юрособу, що проводиться виключно на підставі відомостей, зазначених керівником юридичної особи у заяві, та не потребує рішення учасників юридичної особи, зокрема зміну місцезнаходження юридичної особи, видів діяльності, інформації для здійснення зв’язку з юридичною особою;

Для ТОВ/ТДВ це доволі логічний крок, навіть за умови, що спеціальної норми в Законі про ТОВ/ТДВ про це не прописано. Втім, така інформація як юридична адреса, КВЕД та номер телефону для здійснення зв’язку з ТОВ/ТДВ не є обов’язковою вимогою до змісту Статуту, а набула статусу відомостей в ЄДР. Тож, ці зміни можуть бути внесені й без прийняття рішення загальними зборами. 

Проте, тут варто врахувати дві обов’язкові умови:

 • йдеться лише для внесення таких змін до ЄДР виключно в електронному вигляді (через Дію, яка насьогодні працює, або через портал електронних послуг, доступ до якого поки обмежений на період дії воєнного часу),
 • заповнення відповідної форми заяви в електронному вигляді, має здійснюватися керівником з його електронним підписом. 

2) державну реєстрацію змін до відомостей про юрособу, що потребує рішення учасників юрособи – за умови одностайного прийняття рішення такими учасниками, що підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами;

Увага! Це не стосується рішень щодо зміни розміру статутного (складеного) капіталу, розміру часток у статутному (складеному) капіталі, складу учасників чи керівника юридичної особи. Така зміна даних в ЄДР поки що не доступна ані в електронному, ані в паперовому вигляді.

А ще варто відзначити, що рішення уповноваженого органу управління (загальних зборів) юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, може бути підписане як засновниками (учасниками), так і уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів – у разі прийняття такого рішення загальними зборами. (п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону №755)

На нашу думку, за наявності великої кількості засновників (учасників) юрособи, складати заяву та підписувати її електронними підписами можуть не самі засновники, а голова та секретар зборів.  Втім, коли ця функція буде реалізована в «Дії», ми обов’язково повернемось до цієї теми та розповімо по кроках весь процес чинення реєстраційної дії.

3) державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи або про відміну рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, – за умови одностайного прийняття рішення такими учасниками чи відповідним органом юридичної особи, що підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами.

Закон №2255 вказує на те, що для проведення державної реєстрації фізособа, керівник чи засновники (учасники) юрособи використовують засоби електронної ідентифікації з високим рівнем довіри. Нагадаємо, що оскільки скорше за все це буде реалізовано поки що лише в «Дії», то варто врахувати доступ з електронними ключами, які наявні для користувачів порталу (як КЕП, так і УЕП – особливо враховуючи, що обов’язковке застосування КЕП відтерміновано).

Припинення ФОПа – зміни умови зв’язку із смертю

Закон №2255 своїми змінами фактично поділяє держреєстрації припинення ФОПа на дві процедури:

 1. подання документів для припинення в автоматичному режимі (нова ст. 25-1 Закону №755 – про що ми писали вище та яка набирає чинності з 26.09.2022 р.),
 2. у всіх інших випадках подання документів (через державного реєстратора, ЦНАП,  нотаріуса тощо)

Наявність двох процедур вказує на різний порядок подачі документів та вчинення самої реєстраційної дії. Загалом, важливо, що насьогодні ці зміни фактично вирішують проблему припинення підприємця у разі його смерті або оголошення померлим – припинення ФОПа в ЄДР у зв’язку з її смертю або оголошенням її померлою проводиться автоматично, тобто безпосередньо програмним забезпеченням ЄДР у разі отримання у порядку інформаційної взаємодії відповідних відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Звісно, таке можливо лише у разі, якщо така особа – підприємець має зареєстрований кабінет на порталі Дія, для чого достатньо зареєструватись та вказати всі свої дані при реєстрації. Відповідно на нашу думку, в такому разі Дія сама підтяне інформацію про припинення ФОПа за вказаних вище обставин.

Щодо припинення у всіх інших випадках, то з 26.07.2022 р. змінами оновлена ч. 4 ст. 18 Закону №755, та передбачає припинення ФОПа шляхом подання таких документів:

 1. заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 2. копія свідоцтва про смерть фізичної особи – у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у зв’язку з її смертю або оголошенням її померлою (крім випадку, якщо відомості про смерть фізичної особи містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян).

Відтак, і тут маємо умову – копія документу про смерть або оголошення особи померлою подається державному реєстратору, до ЦГАПу чи нотаріусу лише за умови, що відповідна інформація відсутня в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян або, можливо, доступ до реєстру обмежений в силу ведення бойових дій чи окупації у відповідній області України.

Внесення змін до відомостей про ФОПа в ЄДР

З 26.07.2022 р. для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в ЄДР (ч. 3 ст. 18 Закону №755), подаються такі документи:

 1. заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в ЄДР;
 2. документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених цим Законом;
 3. договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства – у разі створення фізичною особою – підприємцем сімейного фермерського господарства відповідно до Закону України «Про фермерське господарство»; договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

 

Увага! Копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки (у разі внесення таких змін) та копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (у разі внесення таких змін до паспорту) подавати вже не потрібно. Наявність всіх змін, якщо такі відбулись, відображаються у заяві з позначкою «зміни», а держреєстратор лише перевіряє їх в офіційних державних реєстрах. Режим paperless  продовжує крокувати!

Перелік документів, які доводять повноваження представника, розширений

Нагадаємо, що раніше для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, був документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.

Законом №2255 вносяться зміни до ч. 2 ст. 14 Закону №755 та з 26.07.2022 р. для цілей проведення реєстраційних дій представник може  пред’явити один з таких документів:

1) документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;

2) нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного органу, органу місцевого самоврядування);

3) довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;

4) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) керівника. Цей пункт застосовується також до громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

Тут варто додатково пояснити, що у разі державної реєстрації зміни керівника юрособи, та призначення (обрання) нового керівника, то саме такий новий керівник й подає відповідну заяву державному реєстратору. Відзначимо, що так є й насьогодні, втім у рішенні загальних зборів (іншому документі) засновники (учасники) мали покласти такі повноваження саме на таку новопризначену особу. 

Увага! Протокол, що містить відомості про рішення про зміну керівника ТОВ/ТДВ, у разі якщо для прийняття такого рішення достатньо голосів не більше 10 осіб (так звана «кваліфікована» більшість голосів для прийняття рішення по зміні керівника за статутом), підписується учасниками (їх представниками), які голосували за таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення, якщо інше не передбачено статутом товариства. Отже, підпис міноритаріїв, навіть якщо вони приймали участь  у голосуванні про зміну керівника ТОВ (за умови, що засновників не більше 10 осіб), на протоколі загальних зборів не обов’язкова;

5) довіреність, видана за підписом керівника політичної партії, керівника її структурного утворення чи іншої особи, уповноваженої діяти від імені політичної партії, її структурного утворення та засвідчена печаткою політичної партії, її структурного утворення (у разі проведення реєстраційних дій щодо політичної партії, структурного утворення політичної партії).

Окрім того, внесеними змінами до ч. 10 ст. 11 Закону про ТОВ/ТДВ з 26.07.2022 р. дозволено:

1) рішення засновників про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту, підписувати як усіма засновниками, так і їх представниками.

2) рішення учасників підписуються також як учасниками, так і їх представниками, які голосували за відповідне рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення: 

 • про провадження діяльності на підставі модельного статуту, 
 • про перехід товариства з модельного статуту на діяльність на підставі статуту 
 • учасників про зміну редакції модельного статуту, на підставі якого діє товариство.

 

Увага! Справжність підписів як засновників (учасників), так і їх представників засвідчується нотаріально, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Оренда сільгоспземель вимагає рішення засновників

З 26.09.2022 року не сам договір оренди сільгоспземель, а саме правочин про розірвання договору оренди (суборенди) землі сільгосппризначення, є значним правочином та потребує попереднього прийняття загальними зборами учасників або іншим вищим органом такої юридичної особи рішення про надання згоди на його вчинення. (ч. 3 ст. 31 Закону України «Про оренду землі»)

Кого це стосується? 

По-перше, йдеться про юросіб-орендарів (суборендарів), крім АТ, повного та командитного товариства.

По-друге, вказуючи на юридичних осіб приватного права, варто уточнити, що поняття «значні правочини» визначені лише для ТОВ/ТДВ у ст. 44 Закону №2275.

По-третє, попереднє рішення учасників не вимагається, якщо статутом юридичної особи прямо передбачено, що такий правочин не є значним.

Нагадаємо що значними є правочини, які перевищують 50% вартості чистих активів ТОВ/ТДВ відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності. І надання згоди на їх вчинення приймається виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства. До речі, модельний статут містить порядок надання згоди на вчинення значних правочинів, зокрема, у п. 39-40 Модельного статут наведений приблизний перелік правочинів (договорів), які можуть бути визнані засновниками значними. Але, мова не йде про розірвання таких договорів.

Тож, звертаємо увагу на те, що йдеться про визнання значним й такого правочину як правочин про розірвання договору оренди (суборенди) землі сільгосппризначення.

До речі, для тих, хто ще буде/планує вносити зміни до статутів ТОВ – варто врахувати, що до ч. 1 ст. 44 Закону про ТОВ/ТДВ внесені зміни та значними правочинами відтепер є ті, які визнаються такими «законом або статутом товариства». Але, ці зміни набувають чинності з 26.09.2022 р.

Наслідки: у разі неприйняття загальними зборами учасників або іншим вищим органом юридичної особи рішення про надання згоди на вчинення значного правочину про розірвання договору оренди (суборенди) землі сільгосппризначення після 26.09.2022 року, такий правочин є нікчемним. Це не стосується випадку, коли статутом юридичної особи прямо передбачено, що такий правочин не є значним.

Інформування в режимі реального часу засновників юрособи

Зауважимо, що з 26.07.2022 р. при здійснення реєстрації юрособи або внесення змін до відомостей про неї в ЄДР через електронні сервіси, слід буде обов’язково вказувати телефон або адресу електронної пошти. 

Це потрібно для того, щоби система могла інформувати в режимі реального часу засновників (учасників) юридичних осіб, керівника юридичної особи засобами телекомунікаційного зв’язку про факт подання (прийому) документів для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи та про факт проведення реєстраційних дій з повідомленням відповідних актуальних відомостей з ЄДР. Звісно, ця функція може бути реалізована лише за умови, що номер телефону або e-mail керівника та засновника(ів) наявні в ЄДР.

Втім, у подальшому, при заповненні реєстраційної заяви слід буде в обов’язковому порядку додавати до інформації про кожного засновника та керівника номер телефону та  e-mail.

Відмова у держреєстрації, адмінзбір та Реєстр боржників

Під час проведення державної реєстрації відповідно до нової статті 25-1 Закону в режимі реального часу програмним забезпеченням ЄДР держреєстратор обов’язково встановлює наявність (відсутність) заборони вчинення реєстраційних дій.

У разі наявності відповідних відомостей у Єдиному державному реєстрі фізична особа, керівник чи засновники (учасники) юридичної особи інформуються про це.

Окрім того, при вчинення реєстраційного дії держреєстратор буде перевіряти інформацію й також у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Єдиному реєстрі довіреностей чи інших реєстрах, автоматизованих інформаційних системах, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи. Сюди варто додати й Реєстр боржників – наявність відповідної фізичної особи у Реєстрі боржників приведе з 26.07.2022 р. до відмови у реєстрації зміни частки такої фізособи як засновника чи при її відчуженні.

Наразі скасована така функція як зупинення розгляду документів, поданих держреєстратору, – за наявності підстав, визначених у ст. 28 Закону №755, держреєстратор буде відмовляти у прийняття документів та вчиненні реєстраційних дій.

При цьому, якщо протягом місяця з дня прийняття рішення про відмову заявником повторно подано документи для відповідної державної реєстрації, адміністративний збір не справляється. 

Важливо! Документи, отримані державним реєстратором до 26.07.2022 р., за якими не проведено реєстраційну дію і не відмовлено в її проведенні та з дати подання яких спливло не менше 30 днів, вважаються такими, за якими відмовлено у проведенні реєстраційної дії, крім документів, поданих щодо громадських формувань(п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону №2255). 

І останнє – реєстраційна дія в ЄДР, проведена в автоматичному режимі або в паперовій формі, може бути оскаржена до суду або до Міністерства юстиції України в порядку, передбаченому ст. 34 Закону №755. Зокрема, внесеним змінами передбачено, що з 26.07.2022 р. оскарження відбувається у такому порядку:

 • рішення, дії або бездіяльність держреєстратора, суб’єкта держреєстрації можуть бути оскаржені до Мінюсту, його територіальних органів або до суду.
 • рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Мінюсту можуть бути оскаржені до Мінюсту або до суду.
 • рішення, дії або бездіяльність Мінюсту можуть бути оскаржені до суду.

Поділіться з друзями - підтримайте проект