Головна » Юристу » Аналіз законодавства » Як здійснюється перевірка виплати допомоги по безробіттю?
Аналіз законодавства

Як здійснюється перевірка виплати допомоги по безробіттю?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Відповідно до законодавчих вимог Державна служба зайнятості проводить розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття.

Підставою для початку розслідування також може бути надходження інформації від державних органів, підприємств, установ, організацій чи громадян про обставини, що впливають на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг безробітній особі, яка відрізняється від поданих нею відомостей, або така інформація розміщена в ЗМІ.

За потреби також можуть здійснюватися виїзні планові та позапланові перевірки страхувальників (роботодавців).

Розслідування здійснюється шляхом звіряння відомостей, поданих особою під час реєстрації, та/або даних, зазначених у документах страхувальника, з базами даних центральних органів виконавчої влади та реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Служба зайнятості в межах своїх повноважень здійснює верифікацію виплат по безробіттю шляхом порівняння даних про безробітних осіб – отримувачів виплат по безробіттю та інформації суб’єктів надання інформації (дані інших державних органів, які призначають/здійснюють інші соціальні виплати). За результатами такого зіставлення Міністерство фінансів готує Рекомендації, після опрацювання яких центри зайнятості приймають рішення щодо припинення або продовження виплати допомоги по безробіттю.

Слід зазначити, що при розслідуванні страхових випадків, зокрема, за результатами проведеної Міністерством фінансів верифікації страхових виплат, Державний центр зайнятості керується даними власної електронної бази даних отримувачів допомоги по безробіттю та даними обмінів між окремими суб’єктами інформації. Доступу до електронних баз даних інших суб’єктів надання інформації у Державного центру зайнятості немає.

Якщо в результаті такої перевірки буде встановлено факт подання зареєстрованим безробітним неправдивих даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання йому статусу зареєстрованого безробітного, призначення виплати допомоги по безробіттю, або факт виконання зареєстрованим безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), зайняття іншим видом діяльності, згідно зі ст. 4 Закону України «Про зайнятість населення», центр зайнятості приймає рішення про припинення реєстрації та повернення незаконно отриманих коштів.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 44 Закону України «Про зайнятість населення» зареєстровані безробітні зобов’язані протягом трьох робочих днів інформувати кар’єрного радника про обставини, які є підставою для припинення реєстрації, визначені ч. 1 ст. 45 цього Закону. Згідно з ч. 3 ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг застрахованій особі внаслідок невиконання нею своїх обов’язків та зловживання ними стягується з цієї особи відповідно до законодавства України з моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати їй забезпечення та надання соціальних послуг.

Відповідальність за достовірність поданих документів та даних, на підставі яких приймається рішення щодо реєстрації безробітного та призначення допомоги по безробіттю, надання соціальних послуг, покладається на зареєстрованого безробітного.


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка