Головна » Бухгалтеру » Консультації » Податковий календар на липень-серпень 2018
Консультації

Податковий календар на липень-серпень 2018

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Нагадаємо основні (найпоширеніші) податки (сплата та подання звітності), строки яких вже добігають кінця.

ПДВ

Відповідно до ст. 202 ПКУ звітним (податковим) періодом з ПДВ є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених ПКУ, календарний квартал.

Згідно з п. 203.1 ст. 203 ПКУ податкова декларація з ПДВ подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Отже подача декларації до 20 липня. УВАГА! ЗА ОНОВЛЕНОЮ ФОРМОЮ!

Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації з ПДВ, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого п. 203.1 ст. 203 ПКУ для подання податкової декларації (п. 203.2 ст. 203 ПКУ). Сплата ПДВ до 30 липня.

ЄСВ ФОП

Подання звітності 1 раз на рік (до 09 лютого 2019р)

ФОП – платникам єдиного податку, є платниками єдиного внеску, визначені пунктом 4 част.1 ст. 4 Закону №2464, та зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абз.3  част.8  ст. 9 Закону №2464).

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу у розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, враховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал, до 20 числа місяця, наступного за звітним  кварталом.                

Останнім днем сплати приватними підприємцями – платниками єдиного податку єдиного внеску за ІІ квартал 2018 року є 19 липня поточного року. Сума 2457,18 грн.

Нагадуємо, що ФОП – платники єдиного податку обчислюють суму єдиного внеску для себе самостійно,  при цьому розмір єдиного внеску  не може бути меншим  ніж мінімальний страховий внесок  на місяць  – 819,06 грн. 

нагадування про штрафи

ЕСВ з найманих працівників

Подання звітності форма Д4 до 20 липня

Платники ЄСВ, які є роботодавцями, нараховують ЄСВ на суми нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці» зі змінами та доповненнями.

ЄСВ для платників, зазначених у ст. 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 22 % до визначеної ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄСВ (частина п’ята ст. 8 Закону № 2464).

Платники єдиного внеску зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця. Тобто граничний термін сплати податку –  20 липня! (ст.9 Закон 2464)

ПДФО та ВЗ

Подання звітності форма 1ДФ до 09 серпня

У разі нарахованого, але не виплаченого доходу, ПДФО та ВЗ потрібно сплатити протягом 30 календарних днів після останнього календарного дня звітного місяця. Тобто термін сплати ПДФО та ВЗ до 30 липня

ФОП єдиний податок

ФОП І та ІІ групи звітність Декларація з ЄП 1 раз на рік до 01.03.2019

ФОП ІІІ група подання Декларації ЕП 09 серпня 2018

Сплата податків ФОП І та ІІ групи ЄП   – до 20 липня

ФОП ІІІ група сплата ЕП 17 серпня 2018 сплата за ІІ квартал

Фінансова звітність

Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати. Термін подання звітності – нe пізніше 25 числа місяця, щo настає за звітним квар­талом (пункт 5 Порядку подання фінзвітності).

Тобто граничний термін подання звітності  25 липня

Підприємства, яким відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (крім тих, які зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва.

З 01.01.2018 із ст.13 Закону № 996 виключено положення щодо складання проміжної фінансової звітності у складі лише балансу та звіту про фінансові результати.

Отже, відповідно до норм П(С)БО № 1 проміжна фінансова звітність також складається з:

● балансу;

● звіту про фінансові результати;

● звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Тобто якщо ви – мале підприємство, то ви маєте подавати фінзвітність – 1 раз на рік.

 

42 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X