Головна » Юристу » Юридичні консультації » Покрокова інструкція добровільного припинення ТОВ
Юридичні консультації

Покрокова інструкція добровільного припинення ТОВ

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

В умовах, які виникли сьогодні у світі, а саме спалаху вірусу «COVID-2019» та оголошенням всесвітньої пандемії, заклади громадського харчування, торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури змушені тимчасово припинити свою роботу.

З метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції, збереження життя, здоров’я та забезпечення безпеки працівників та оточуючих людей, у випадку виявлення у працівника первинних ознак захворювання, роботодавцям рекомендовано негайно забезпечити направлення такого працівника до медичного закладу для встановлення відповідного діагнозу. З метою реалізації заходів, передбачених законодавством у разі встановлення карантину, роботодавці зобов’язані вжити всіх можливих заходів. Державна служба України з питань праці навела перелік таких заходів:

 • надання працівникам щорічних основних та додаткових відпусток, інших оплачуваних відпусток, передбачених законодавством;
 • надання відпусток без збереження заробітної плати за заявою працівників;
 • встановлення працівникам неповного або скороченого робочого часу;
 • запровадження роботи змінами;
 • тимчасове запровадження дистанційної або надомної роботи;
 • введення простою;
 • продовження роботи за умови застосування засобів індивідуального та колективного захисту. (див. першоджерело http://dsp.gov.ua/zakhody-iaki-maiut-vzhyty-robotodavtsi-z-metoiu-nedopushchennia-rozpovsiudzhennia-koronavirusu/)

Однак, як довго малий та середній бізнес в таких умовах зможе «простояти на ногах»? У зв’язку із численними зверненнями керівників підприємств для отримання консультації щодо ліквідації товариств з обмеженою відповідальністю, інструкція по даному питанню є досить актуальною.

 • встановлення строку для заявлення кредиторами своїх вимог до ТОВ, який не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи;
 • обрання особи, відповідальної за проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);
 • прийняття рішень щодо інших додаткових питань, внесених до порядку денного (за потреби).

Частиною 1 статті 105 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) передбачено обов’язок учасників товариства повідомити про своє рішення орган, що здійснює державну реєстрацію протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення.Тобто, уповноваженій особі товариства необхідно звернутися до державного реєстратора із оригіналом або нотаріально засвідченою копією вищезазначеного рішення загальних зборів товариства та зареєструвати його в ЄДР.

До ЄДР вносяться відповідні відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення (ч.1 ст.105 ЦК України).

Наступним етапом, після внесення даних про припинення товариства до ЄДР є повідомлення контролюючих органів про початок процедури ліквідації компанії.

Згідно п.11.1. Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.2011 платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючі органи за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).

Згідно рекомендацій податкових органів, необхідно подати наступний перелік документів:

 • заяву платника податків за формою 8-ОПП (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11);
 • оригінал довідки за формою 4-ОПП (у разі наявності, видавалась до кін. 2016 року);
 • копію протоколу (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;
 • копію протоколу (рішення) про створення ліквідаційної комісії.

Після повідомлення податкових органів необхідно перейти до процедури виявлення кредиторів та повідомлення їх про початок процедури ліквідації компанії, а також стягнення дебіторської заборгованості.

З дати внесення до ЄДР запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені ЦК України строки.

Наступним етапом в процедурі добровільного припинення ТОВ є продаж усіх активів компанії, задоволення вимог кредиторів, проведення розрахунків із учасниками компанії у відповідності до розміру їх корпоративних прав, оформлення ліквідаційного балансу компанії.

До задоволення вимог кредиторів також входить здійснення всіх розрахунків по сплаті податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також страхових внесків. У разі, якщо після розрахунків з кредиторами ще залишаються будь-які активи, необхідно провести розрахунки з учасниками компанії.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи та забезпечує подання до Центру обслуговування платників податків за місцем реєстрації такого платника (п. 11 ст. 111 ЦК України).

Для оперативного та якісного проведення процедури припинення та зняття з обліку в контролюючих органах платнику податків до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) згідно ч. 3 ст. 111 ЦК України, закриває розрахункові рахунки в банківських установах та отримує виписки по рахунку за останні 3 роки, анульовує свідоцтва, дозволи, акредитації на митниці, вживає заходів щодо виключення з реєстрів, тощо. Інструкція закриття рахунків клієнтів банків затверджена Постановою Правління Національного банку України 12 листопада 2003 року № 492 (далі – Інструкція).

Інструкцією встановлено, що банк закриває поточний рахунок юридичної особи-резидента на підставі інформації, отриманої від контролюючих органів та з Єдиного державного реєстру у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Ліквідатор (ліквідаційна комісія) для проведення ліквідаційної процедури використовує один поточний рахунок юридичної особи-резидента, що ліквідовується. До банку в цьому випадку подається копія рішення учасників або органу юридичної особи-резидента, уповноваженого на це установчими документами.

Ліквідатор (ліквідаційна комісія) для закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури подає до банку заяву про закриття рахунку, підписану особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи-резидента, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу), та копії рішення учасників про ліквідацію юридичної особи-резидента, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку. Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається банком на підставі поданої ліквідатором заяви про закриття поточного рахунку.

Поточний рахунок клієнта закривається на підставі його заяви про закриття поточного рахунку, складеної в довільній формі із зазначенням обов’язкових реквізитів, передбачених Інструкцією.

Зручним є те, що заяву про закриття поточного рахунку можна подавати до банку в електронній формі засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо це передбачено договором банківського рахунку.

Також, необхідно вжити заходів, щодо звільнення працівників, на підстав п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України. При звільнення працівників необхідно враховувати положення ст. 49-2 Кодексу законів про працю України. Зокрема, ліквідаційна комісія зобов’язана персонально попередити працівників про припинення трудових відносин не пізніше ніж за два місяці.

Наступним кроком є проведення перевірки Департаментом аудиту Державної фіскальної служби або прийняття керівником рішення про недоцільність проведення перевірок.

Документальна позапланова перевірка платників податків, щодо яких прийнято рішення про припинення юридичної особи проводиться відповідно до підпункту 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України.

Державною фіскальною може бути прийнято рішення про зняття з обліку без проведення документальної перевірки у разі, якщо суб’єкт господарювання не звітує або звітує про відсутність операцій, не має відкритих розрахункових рахунків (не відкривались або закриті більше ніж 1095 днів або виписка банку підтверджує відсутність руху коштів), не має податкового боргу, не має працівників (всіх звільнено), анульовано свідоцтва платника ПДВ, виключено з реєстрів та ін.

Після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов’язань такого платника податків, у разі відсутності заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи, та встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, ДФС підписує обхідний лист такого суб’єкта господарювання та в порядку обміну інформацією між органами ДФС та ЄДР Міністерства юстиції України направляє інформацію про відсутність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Наступним етапом є передача до відповідної архівної установи документів, які підлягають тривалому зберіганню, знищення печаток, штампів.

Тобто, необхідно передати до відповідної архівної установи документи, які підлягають тривалому зберіганню, в результаті чого отримати відповідну довідку. Для прикладу, тривалому зберіганню підлягають відомості про виплату заробітної плати, тощо. Повний перелік таких документів затверджено Наказом Міністерства юстиції України 14.03.2013 № 430/5.

Після завершення попередніх етапів процедури ліквідації компанії, необхідно внестизапис до ЄДР про остаточну ліквідацію компанії як юридичної особи.

Кінцевим етапом в процедурі ліквідації підприємства є внесення державним реєстратором до ЄДР даних про проведення реєстрації припинення юридичної особи шляхом ліквідації, на підставі поданої заяви про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (форма 7 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16#n66). Урезультаті таких дій, державний реєстратор видає ліквідатору (голові ліквідаційної комісії) повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Отже, процес добровільного припинення товариства виглядає наступним чином:

 1. Прийняття рішення учасниками товариства про добровільну ліквідацію компанії та фіксація такого рішення в протоколі загальних зборів учасників.
 2. Повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію (державного реєстратора, нотаріуса) про початок процедури ліквідації товариства.
 3. Повідомлення контролюючих органів про початок процедури ліквідації товариства.
 4. Виявлення кредиторів та повідомлення останніх про початок процедури ліквідації товариства.
 5. Продаж усіх активів товариства, задоволення вимог кредиторів, проведення розрахунків з учасниками товариства у відповідності до розміру їх корпоративних прав, оформлення ліквідаційного балансу товариства.
 6. Закриття банківських рахунків товариства, отримання банківських виписок, анулювання свідоцтв, дозволів, акредитації на митниці, виключення з реєстрів, тощо.
 7. Проведення перевірки Департаментом аудиту Державної фіскальної служби або прийняття керівником рішення про недоцільність проведення перевірок.
 8. Отримання від податкового органу та управління пенсійного фонду довідок про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів та про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також страхових внесків.
 9. Передача до відповідної архівної установи документів, які підлягають тривалому зберіганню, знищення печаток, штампів.
 10. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про припинення юридичної особи.

Джерело: HolGroup


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X