Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » Порядок 136 ПОРЯДОК здійснення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат
Постанови КМУ

Порядок 136 ПОРЯДОК здійснення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 136
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 443)

ПОРЯДОК
здійснення верифікації та моніторингу пенсій,
допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат

  1. Цей Порядок визначає механізм здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі — державні виплати).
  2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

верифікація — комплекс заходів із збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних суб’єктів надання інформації;

інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу (далі — інформаційно-аналітична платформа) — автоматизована система накопичення, обробки, аналізу інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат;

моніторинг — систематична діяльність з проведення аналізу інформації, отриманої в процесі верифікації, та результатів верифікації;

органи, що здійснюють державні виплати, — розпорядники бюджетних коштів, інші органи, установи та організації, які призначають, нараховують та/або здійснюють державні виплати;

рекомендація — повідомлення про результат верифікації державних виплат щодо невідповідності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат;

реципієнт — фізична особа, якій призначена, нарахована та/або здійснена державна виплата;

суб’єкти надання інформації — органи, що здійснюють державні виплати, а також центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, банки, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, установи, організації і підприємства, що належать до сфери управління державних органів, які є володільцями, розпорядниками та/або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних інформації про реципієнтів, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат.

  1. З метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат суб’єкти надання інформації подають Мінфіну інформацію, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, персональні дані, інформацію з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких вони є, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

У разі нарахування та отримання державних виплат, призначених на сім’ю або домогосподарство, інформація подається щодо кожного члена сім’ї або домогосподарства.

Відповідальними за повноту, автентичність та вчасність надання інформації є суб’єкти надання інформації.

  1. Порядок та умови обміну інформацією, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, між Мінфіном та суб’єктами надання інформації, крім банків, визначаються Мінфіном разом із суб’єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Надання інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

  1. Верифікація державних виплат здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі, яка розміщується на програмно-апаратному комплексі Мінфіну, шляхом проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом.
  2. За результатами верифікації Мінфін щомісяця до 25 числа надає органам, що здійснюють державні виплати, рекомендації щодо:

1) проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності;

2) усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати.

  1. Про надані рекомендації Мінфін інформує щомісяця Кабінет Міністрів України.
  2. Орган, що здійснює державні виплати, опрацьовує отримані рекомендації у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня їх отримання.
  3. За результатами опрацювання наданих Мінфіном рекомендацій орган, що здійснює державні виплати, приймає рішення щодо:

1) призначення (перерахування) державної виплати;

2) припинення нарахування та/або здійснення державної виплати;

3) поновлення нарахування та/або здійснення державної виплати;

4) усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати.

Орган, що здійснює державні виплати, за результатами опрацювання рекомендацій надає Мінфіну інформацію про прийняті рішення протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

  1. Мінфін після отримання інформації про прийняті рішення за результатами опрацювання рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати, проводить моніторинг опрацювання рекомендацій, у тому числі аналіз їх врахування зазначеними органами.”.
44 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X