Головна » Юристу » Юридичні консультації » Порядок відкриття постійного представництва нерезидента на території України
Юридичні консультації

Порядок відкриття постійного представництва нерезидента на території України

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Іноземні суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України.

Згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності – установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження.

Іноземні суб’єкти господарювання через свої постійні представництва на території України можуть повністю або частково проводиться господарську діяльність в Україні.

До постійних представництв, зокрема належать:

–          місце управління;

–          філія;

–          офіс;

–          фабрика;

–          майстерня;

–          установка або споруда для розвідки природних ресурсів;

–          шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів;

–          склад або приміщення, що використовується для доставки товарів.

Представництво суб’єкта господарської діяльності не є юридичною особою і не здійснює самостійно господарської діяльності, у всіх випадках воно діє від імені і за дорученням іноземного суб’єкта господарської діяльності, зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, і виконує свої функції згідно із законодавством України. Представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні може здійснювати функції, пов’язані з виконанням представницьких послуг, тільки в інтересах іноземного суб’єкта господарської діяльності, зазначеного у Свідоцтві.

У разі здійснення представництвом господарської діяльності на території України таке представництво повинно стати на облік у податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, установленому центральним податковим органом України, та набути статусу постійного представництва.

Керівник представництва діє на підставі доручення від іноземного суб’єкта господарської діяльності, засвідченого з дотриманням вимог, передбачених законодавством України.

Акредитацію філій і представництв іноземних банків здійснює Національний банк України відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Реєстрацію представництв інших іноземних суб’єктів господарської діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономіки), протягом 60 робочих днів з дня подання іноземним суб’єктом господарської діяльності документів на реєстрацію.

Для реєстрації представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності на території України необхідно подати:

– заяву з проханням про реєстрацію представництва, яка складається у довільній формі;

– виписку з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний суб’єкт господарської діяльності має офіційно зареєстровану контору;

– довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок подавця;

– довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлену згідно з законом країни, де офіційно зареєстровано контору іноземного суб’єкта господарської діяльності.

Документи, зазначені вище, мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі і легалізовані належним чином в консульських установах, які представляють Україну, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше. Документи подаються до Міністерства не пізніше 6 місяців з дати їх видачі в країні місцезнаходження іноземного суб’єкта господарювання.

Порядок проведення реєстрації постійних представництв Мінекономіки та вимоги до документів встановлюються Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 18.01.1996 р. № 30.

Під час прийняття документів на реєстрацію заявникові видається номер рахунку для сплати державного збору в розмірі 2500 доларів США.

У разі реєстрації представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності заявнику видається Свідоцтво з відповідним номером. Дані про реєстрацію вносяться до Реєстру представництв, що ведеться Мінекономіки.

Представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні вважається відкритим з дати реєстрації.

Свідоцтво, видане Міністерством, є підставою для звернення до структурних підрозділів Департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Міністерства внутрішніх справ України; до митних органів з метою тимчасового ввезення на територію України майна та устаткування, необхідних для службового користування; відкриття поточних рахунків у банках України; до інших органів державної влади за отриманням необхідних дозволів, передбачених законодавством України.

У разі відмови Мінекономіки зареєструвати представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності або неприйняття рішення з цього питання у встановлений строк іноземний суб’єкт господарської діяльності може оскаржити таку відмову в судових органах України.

Автор консультації: Вікторія Ковальчук 
Источник материала, интернет ресурс “Протокол”:http://protokol.com.ua/ua/poryadok_vidkrittya_postiynogo_predstavnitstva_nerezidenta_na_teritorii_ukraini/


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

січень, 2022

X