Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » Постанова КМУ №632 від 17.07.2019р (критерії для оцінювання ступеня ризику від провадження г.д. у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування)
Постанови КМУ

Постанова КМУ №632 від 17.07.2019р (критерії для оцінювання ступеня ризику від провадження г.д. у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування)

Зміст

Поділіться з друзями - підтримайте проект

ПОСТАНОВА
від 17 липня 2019 р. № 632
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України
 

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

        Прем’єр-міністр України                                                                                                                            В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2019 р. № 632

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю) органами
Пенсійного фонду України

 1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, належать:
 • дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, за результатами яких виявлено порушення.
 1. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування визначено в додатку 1.
 2. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2. 
 3. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику проводиться з урахуванням суми балів,нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
 • від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
 • від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
 • від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.
 1. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання проводяться органами Пенсійного фонду України з такою періодичністю:
 • з високим ступенем ризику — не частіше ніж один раз на два роки;
 • із середнім ступенем ризику — не частіше ніж один раз на три роки;
 • з незначним ступенем ризику — не частіше ніж один раз на п’ять років.
 1. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.
Читати по темі:  Зміни у графік перевірок ДФСУ

Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
 настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності
у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від
провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Інші суспільні
інтереси (06) ― право громадян на пенсійне забезпечення

 

подання суб’єктом господарювання недостовірних  відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

порушення прав осіб, застрахованих у системі  загальнообов’язкового  державного соціального страхування

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, за результатами яких виявлено порушення

 

невиконання суб’єктом господарювання приписів щодо усунення порушень, виявлених під час попередніх  заходів державного нагляду (контролю)  (планових/позапланових), виданих відповідно до пункту 4 частини першої статті 131 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

 

порушення прав осіб, застрахованих у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

порушення строків подання або  неподання передбаченої законодавством звітності органам Пенсійного фонду України платниками збору  на  обов’язкове державне пенсійне страхування, яка передбачена законодавством

недоотримання коштів державним бюджетом

 

Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, їх показники,
кількість балів за кожним показником, шкала балів і періодичність проведення
 планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

протягом останніх трьох років, що передують плановому, подання суб’єктом господарювання недостовірних відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування:

 

 

0 випадків

 

1—10 випадків (включно)

10

 

11—20 випадків (включно)

21

 

більш як 20 випадків

41

 

протягом останніх трьох років, що передують плановому, невиконання суб’єктом господарювання приписів щодо усунення порушень, виявлених під час попередніх заходів державного нагляду (контролю) (планових/позапланових), застосованих відповідно до пункту 4 частини першої статті 131 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”:

 

 

0 випадків

 

1—3 випадки (включно)

5

 

4—8 випадків (включно)

11

 

більш як 8 випадків

21

 

Протягом останніх трьох років, що передують плановому, порушення строків подання або неподання передбаченої законодавством звітності органам Пенсійного фонду України платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування:

 

 

0 випадків

 

1—3 випадки (включно)

5

 

4—8 випадків (включно)

11

 

більш як 8 випадків

21

2. Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених органами Пенсійного фонду України щодо суб’єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, за результатами яких виявлено порушення

від 1 до 5 перевірок (включно)

7

від 6 до 10 перевірок (включно)

11

більш як 10 перевірок

17

 

 

 

Шкала балів

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100

високий ризик

один раз на два роки

Від 21 до 40

середній ризик

один раз на три роки

Від 0 до 20

незначний ризик

один раз на п’ять років

______

Примітка. Якщо суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше показників за критерієм, бали нараховуються за всіма застосованими показниками, а їх кількість додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2019 р. № 632

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 528 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 62, ст. 2020).
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 560 “Про внесення зміни до пункту 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 528” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 67, ст. 1981).
 3. Пункт 28 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Додати коментар

Клікніть, щоб прокоментувати

3 × четыре =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Наша розсилка

Реклама

Ми в Instagram

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: