Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » Постанова КМУ №688 від 21.06.2017 щодо реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних  торгів з 01.10.2017р.
Постанови КМУ

Постанова КМУ №688 від 21.06.2017 щодо реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних  торгів з 01.10.2017р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2017 р. № 688

Київ

Деякі питання реалізації пілотного проекту
із запровадження електронних земельних  торгів
і забезпечення зберігання та захисту даних 
під час їх проведення

З метою запобігання корупції та недопущення зловживань у сфері земельних відносин, пов’язаних з передачею земель у користування на конкурентних засадах шляхом запровадження електронних земельних торгів, Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру стосовно реалізації з 1 жовтня 2017 р. по 20 червня 2018 р.пілотного проекту із запровадженняелектронних земельних торгів територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, що забезпечують здійснення повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.
 2. Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів, що додається.
 3. Міністерству аграрної політики та продовольства подати до 1 липня 2018 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізаціїпілотного проекту та внести пропозиції щодо ефективних способів запровадження електронних земельних торгів.
 4. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, Державного агентства з питань електронного урядування щодо здійснення заходів, спрямованих на запровадження використання системи зберігання та захисту данихBlockchainпід час проведення електронних земельних торгів та у роботі Державного земельного кадастру.
 5. Внести до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413 “Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 51,ст. 1569), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 червня 2017 р. № 688

ПОРЯДОК
реалізації пілотного проекту з проведення 
електронних земельних торгів

 1. Цей Порядок визначає механізм реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів територіальними органамиДержгеокадаструпід час здійснення ними повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

веб-сайт виконавця електронних земельних торгів — електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних земельних торгів, який забезпечує реєстрацію учасників, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, безперервний доступ для отримання і передачі інформації під час проведення електронних земельних торгів;

виконавець електронних земельних торгів (далі — виконавець) — суб’єкт господарювання, який уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення;

електронні земельні торги — продаж лотів шляхом проведення аукціону через систему електронних земельних торгів;

користувач — фізична або юридична особа, яка зареєструвалася через веб-сайт виконавця у системі електронних земельних торгів;

крок електронних земельних торгів — надбавка, на яку в ході електронних земельних торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Значення кроку електронних земельних торгів установлюється організатором у розмірі до 0,5 відсотка стартової ціни лота;

лот — право (оренда, емфітевзис) на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності (далі — земельна ділянка), що виставляється на електронних земельних торгах;

номер лота — номер, який формується автоматично на веб-сайті виконавця під час розміщення оголошення про проведення електронних земельних торгів;

організатор електронних земельних торгів (далі — організатор) — територіальний орган Держгеокадастру, що забезпечує здійснення повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності і уклав з виконавцем договір про проведення електронних земельних торгів;

особистий кабінет користувача та/або учасника, та/або організатора (далі — особистий кабінет) — розділ веб-сайту виконавця електронних земельних торгів, в якому розміщуються оголошення про проведення електронних земельних торгів, повідомлення про результати їх проведення та інша інформація про електронні земельні торги, доступ до якого має користувач та/або учасник, та/або організатор, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів (логін та пароль);

переможець електронних земельних торгів (далі — переможець) — учасник, який запропонував найвищу ціну за лот, зафіксовану в ході проведення електронних земельних торгів;

система електронних земельних торгів (далі — система) — інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення електронних земельних торгів, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді;

спостерігач електронних земельних торгів — будь-який користувач Інтернету, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних земельних торгів через веб-сайт виконавця;

стартова ціна лоту — вартість лота, відображена у пропозиціях на продаж та затверджена організатором;

учасник електронних земельних торгів (далі — учасник) — користувач, допущений виконавцем до участі в електронних земельних торгах відповідно до вимог цього Порядку;

ціна продажу лота — фактична ціна реалізації лота на торгах.

 1. Організатор визначає перелік прав на земельні ділянки, що виставляються на електронні земельні торги окремими лотами, шляхом прийняття відповідного рішення.

Рішення організатора повинне містити:

перелік прав на земельні ділянки, що виставляються на електронні земельні торги окремими лотами;

стартову ціну лота;

строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування нею на електронних земельних торгах;

інформацію про особу, уповноважену організатором на укладення договору оренди, емфітевзису земельної ділянки, право на яку виставляється на електронні земельні торги.

У переліку прав на земельні ділянки, що виставляються на електронні земельні торги окремими лотами, зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови продажу.

 1. Добір земельних ділянок та підготовка лотів до проведення електронних земельних торгів здійснюються організатором відповідно до вимог частин другої — четвертої статті 136 Земельного кодексу України.
 2. Фінансування підготовки лотів до проведення електронних земельних торгів здійснюється організатором або виконавцем відповідно доукладеного між ними договору.

Витрати на підготовку лотів до проведення електронних земельних торгів, здійснені організатором або виконавцем, відшкодовуються переможцем за кожним лотом.

 1. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу прав на земельні ділянки (оренди, емфітевзису) на електронних земельних торгах та визначення виконавця електронних земельних торгів організатором здійснюються у порядку, визначеному законом.

Організатор забезпечує визначення виконавця на конкурсній основі з дотриманням принципів відкритості, прозорості та добросовісної конкуренції.

 1. Надання виконавцю доступу до системи забезпечуєтьсяДержгеокадастром.
 2. Організатор не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення електронних земельних торгів передає, а виконавець приймає документи та матеріали щодо лота, зазначені у частині четвертій статті 136 Земельного кодексу України.
 3. Документи щодо кожного лота оформляються виконавцем в окрему справу і після закінчення торгів передаються покупцеві.
 4. Виконавець після отримання документів та матеріалів щодо лота забезпечує опублікування оголошення про проведення електронних земельних торгів:

на офіційному веб-сайті Держгеокадастру шляхом подання такого оголошення до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки, право на яку виставляється на електронні земельні торги;

на веб-сайті виконавця, який функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам Інтернету.

Інформація про проведення електронних земельних торгів розміщується на веб-сайті виконавця державною мовою, крім випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема під час написання адрес веб-сайтів, зазначення реєстраційних номерів). Через веб-сайт виконавця одночасно може проводитися декілька електронних земельних торгів.

 1. В оголошенні про проведення електронних земельних торгів за кожним лотом зазначається інформація, визначена частиною четвертою статті 137 Земельного кодексу України.
 2. Розміщення інформації про проведення електронних земельних торгів на офіційному веб-сайтіДержгеокадаструта веб-сайті виконавця здійснюється безоплатно. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення оголошення про проведення електронних земельних торгів, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімногоперегляду, копіювання та роздрукування інформації із застосуванням поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених технологічних чи програмних засобів цілодобово без обмежень.
 3. Електронні земельні торги проводяться через 30 днів після оприлюднення оголошенняпро їх проведення. У разі коли останній день припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, днем проведення електронних земельних торгів є перший після нього робочий день.
 4. Взаємодія виконавця та організатора щодо проведення електронних земельних торгів, у тому числі надіслання документів, матеріалів і повідомлень, передбачених цим Порядком, може здійснюватися в електронній формі, поштовими відправленнями, кур’єрською службою або в інший спосіб за домовленістю між виконавцем та організатором.
 5. Користувач має право в будь-який час на його вимогу ознайомитись із предметом лота, який виставлено на електронні земельні торги. Ознайомлення з лотом, його демонстрація здійснюються організатором. Виконавець забезпечує при цьому лише ознайомлення з контактними даними осіб, уповноважених організатором на демонстраціюлота.
 6. Користувач, який виявив намір придбати лот, зобов’язаний не пізніше ніж за три робочих дні до проведення електронних земельних торгів подати заяву про участь в таких торгах і сплатити реєстраційний та гарантійний внески в розмірі, передбаченому Земельним кодексом України, на окремі рахунки виконавця, відкриті в банку, та виконати інші вимоги, визначені цим Порядком.
 7. Заява про участь в електронних земельних торгах формується в особистому кабінеті користувача за кожним лотом окремо. Один користувач може бути одночасно учасником кількох електронних земельних торгів.
 8. У заяві про участь в електронних земельних торгах містяться такі відомості:

адреса електронної пошти для надсилання повідомлень;

контактний номер телефону;

поштова адреса;

реквізити рахунку учасника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок;

реєстраційний номер лота, щодо якого подається заява.

Крім того:

користувач — фізична особа додає до зазначеної заяви копію довідки про присвоєння йому реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку у паспорті), а іноземний громадянин та особа без громадянства зазначають у заяві прізвище, ім’я та по батькові, громадянство (підданство) іноземної держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа;

користувач — фізична особа — підприємець зазначає у заяві прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та офіційно повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера);

користувач — юридична особа зазначає у заяві найменування юридичної особи; код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім’я, по батькові представника юридичної особи, уповноваженої підписувати від її імені документи; серію та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника, реквізити документа, що підтверджує його повноваження; для іноземних юридичних осіб — найменування, місцезнаходження та державу, в якій зареєстрована юридична особа.

Разом із заявою про участь в електронних земельних торгах подаються документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків тощо).

 1. Користувач сплачує гарантійний та реєстраційний внески в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунку або безпосередньо на веб-сайті виконавця за допомогою платіжних систем, якщо функціонал веб-сайту виконавця забезпечує таку можливість. Підтвердження сплати гарантійного та реєстраційного внесків надсилається в особистий кабінет користувача або на електронну адресу, зазначену у заяві про участь в електронних земельних торгах.
 2. Заява про участь в електронних земельних торгах подається не пізніше ніж за три робочих дні до їх проведення. Заяви, подані після завершення зазначеного строку, виконавцем не приймаються.

Прийом заяв про участь в електронних земельних торгах починається з моменту розміщення оголошення про проведення електронних земельних торгів і закінчується за три робочих дні до початку їх проведення.

 1. Заява про участь в електронних земельних торгах та документи, які до неї додаються, повинні бути засвідчені електронним цифровим підписом фізичної особи або керівника (уповноваженої особи) юридичної особи чи електронним цифровим підписом юридичної особи, спеціально призначеним для таких цілей (для юридичних осіб).
 2. Виконавець забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних користувачів, які подали заяву про участь в електронних земельних торгах, та відповідає за дотримання законодавства про захист персональних даних.
 3. Виконавець забезпечує перевірку відповідності заяви про участь в електронних земельних торгах вимогам, визначеним у пункті 18 цього Порядку, та у разі її відповідності автоматично присвоює заяві реєстраційний номер, фіксує дату і час її подання та реєструє користувача як учасника.
 4. Виконавець до початку електронних земельних торгів перевіряє надходження реєстраційного та гарантійного внесків назазначені в оголошенні про проведення електронних земельних торгів рахунки виконавця та за умови підтвердження факту такого надходження забезпечує допуск учасника до участі у них.
 5. У разі зазначення під час реєстрації недостовірних відомостей чи зазначення відомостей не в повному обсязі, ненадходження  реєстраційного та/або гарантійного внесків на зазначені в оголошенні про проведення електронних земельних торгів рахунки виконавця, неможливості набуття права користування земельною ділянкою з відповідним цільовим призначенням, а також в інших випадках, передбачених цим Порядком, виконавець не допускає до участі в електронних земельних торгах користувача та надсилає в його особистий кабінет повідомлення із зазначенням підстави длянедопуску.
 6. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 138 Земельного кодексу України) повертаються виконавцем усім учасникам, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня їх проведення.
 7. Електронні земельні торги розпочинаються в робочий день, визначений в оголошенні про їх проведення. Час початку електронних земельних торгів визначається в оголошенні про їх проведення та не може бути встановлено раніше 9-ї та пізніше 16-ї години.

Час закінчення електронних земельних торгів не може бути встановлено пізніше 20-ї години.

У разі коли протягом трьох хвилин після надходження останньої цінової пропозиції не запропоновано вищу ціну, виконавець закінчує торги за лотом одночасно з поданням звукового сигналу та висвітленням слова “Продано”, ціни продажу лота за останньою запропонованою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, та номера переможця.

 1. Учасники вносять свої цінові пропозиції щодо лота через веб-сайт виконавця з кроком підвищення ставки, зазначеним в оголошенні про проведення електронних земельних торгів. Перша цінова пропозиція може бути такою самою, як стартова ціна лота. Кожна наступна цінова пропозиція повинна містити ціну, вищу на встановлений виконавцем крок за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований на веб-сайті виконавця момент надходження цінової пропозиції учасника.
 2. Інформація про хід електронних земельних торгів оновлюється відразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції, про надходження якої повідомляються усі учасники через веб-сайт виконавця шляхом подання звукового сигналу.
 3. Переможцем визнається учасник, від якого на момент завершення електронних земельних торгів надійшла найвища цінова пропозиція.
 4. Після закінчення електронних земельних торгів автоматично формується, розміщується та надсилається через веб-сайт виконавця переможцю та іншим учасникам в особистий кабінет, а також на адресу електронної пошти організатора протокол електронних земельних торгів за лотом у день проведення таких торгів.

До протоколу вносяться такі відомості:

номер лота;

назва та опис лота;

умови проведення електронних земельних торгів;

інформація про учасників;

стартова ціна лота;

дані про хід проведення електронних земельних торгів;

інформація про переможця та його цінову пропозицію;

номер переможця;

сума коштів гарантійного внеску, сплачена переможцем, та кошти, які підлягають сплаті, у тому числі зазначається розмір винагороди виконавця;

номери рахунків, на які повинні бути перераховані кошти за придбаний лот.

 1. Протокол електронних земельних торгів підписується переможцем, виконавцем та організатором за допомогою електронного цифрового підпису з накладенням електронного цифрового підпису юридичної особи, призначеного для цілей, визначених у частині сьомій статті 5 Закону України “Про електронний цифровий підпис” (для юридичних осіб), в день проведення електронних земельних торгів.
 2. За результатами електронних земельних торгів укладається договір оренди та/або емфітевзису земельної ділянки.
 3. Облік та зберігання всіх електронних протоколів здійснюються в системі.
 4. Організатор не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після проведення електронних земельних торгів розміщує на офіційному веб-сайтіДержгеокадаструпротокол таких торгів і повідомлення про їх результати за кожним лотом, а також за бажанням організатора опубліковує зазначене повідомлення у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення, із зазначенням:

1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;

2) ціни продажу лота або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами таких торгів;

3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, емфітевзису);

4) цільового призначення земельної ділянки.

 1. Анулювання та визнання електронних земельних торгів такими, що не відбулися, здійснюються у випадках та відповідно до вимог, передбачених Земельним кодексом України.

Виконавець повинен надіслати організатору протокол електронних земельних торгів, які не відбулися.

 1. Виконавець забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів електронних земельних торгів до веб-сайту виконавця з метою ознайомлення з ходом їх проведення.
 2. Інші умови проведення електронних земельних торгів визначаються відповідно до статей 135—139 Земельного кодексу України.

_____________________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 червня 2017 р. № 688

ЗМІНИ, 
що вносяться до Стратегії удосконалення механізму управління 
в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними

 1. В абзаці двадцять третьому розділу “Загальна частина” слова “заборони щодо” виключити.
 2. У розділі “Система організації процесу виконання Стратегії”:

1) абзац четвертий після слів “право оренди” доповнити словами “та/або емфітевзису”;

2) в абзаці восьмому слово “оренду” замінити словами “користування (оренда, емфітевзис)”;

3) абзац дев’ятий після слів “прав оренди” доповнити словами “та/або емфітевзису”, а після слів “нормативної грошової оцінки земельної ділянки” — словами “(для  продажу прав оренди)”;

4) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“не допускати внесення змін до договору оренди земельної ділянки та/або договору емфітевзису в частині зменшення розміру орендної плати (плати  за договір емфітевзису) та/або збільшення строку дії договору оренди земельної ділянки та/або договору емфітевзису;”;

5) в абзаці тринадцятому слово “оренду” замінити словами “користування (оренда, емфітевзис) ”;

6) в абзаці чотирнадцятому слова “орендованих земельних ділянок” замінити словами “земельних ділянок, які перебувають в користуванні (оренда, емфітевзис),”;

7) в абзаці сімнадцятому слово “оренду” замінити словами “користування (оренда, емфітевзис)”;

8)  останній абзац викласти в такій редакції:

“У разі надання дозволів на розроблення документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру до набрання чинності цією Стратегією затвердження такої документації та передача земельних ділянок у власність здійснюється без урахування вимог абзаців другого — сьомого цього розділу.”.

31 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X