Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » Постанова КМУ від 13 травня 1996 р. N 493 Про Тимчасовий порядок  видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спирту етилового…
Постанови КМУ

Постанова КМУ від 13 травня 1996 р. N 493 Про Тимчасовий порядок  видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спирту етилового…

Зміст

Поділіться з друзями - підтримайте проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 13 травня 1996 р. N 493
                               Київ

         Про Тимчасовий порядок  видачі ліцензій на право
      імпорту, експорту, оптової торгівлі спирту етилового,
            коньячного і плодового, алкогольних напоїв
            та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі
           алкогольними напоями та тютюновими виробами

       Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 1. Затвердити  Тимчасовий  порядок  видачі ліцензій на право
  імпорту,   експорту  спирту  етилового,  коньячного  і  плодового,
  алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів  і роздрібної торгівлі
  алкогольними напоями та тютюновими виробами, що додається.

{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 500
( 500-99-п ) від 31.03.1999, N 284 ( 284-2001-п ) від 28.03.2001 }

 1. Міністерству зовнішніх економічних  зв’язків  і  торгівлі
  разом  з  Міністерством  сільського  господарства і продовольства,
  Міністерством   фінансів,   Державним   комітетом   по    харчовій
  промисловості,   Державним   комітетом   з   питань   садівництва,
  виноградарства  та  виноробної  промисловості  у  місячний  термін
  розробити і подати на затвердження Урядові України порядок надання
  державним  підприємствам  права  імпорту,  експорту  або   оптової
  торгівлі спиртом етиловим,  коньячним і плодовим,  а також перелік
  державних підприємств, яким надаватиметься право імпорту, експорту
  або оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим.
 2. Міністерству фінансів забезпечити виготовлення відповідних
  бланків ліцензій  і  профінансувати  в  1996 році пов’язані з цим
  витрати у сумі 3,5 млрд. крб. за рахунок резервного фонду Кабінету
  Міністрів України.
   
       Прем’єр-міністр України                     Є.МАРЧУК 

 

              Міністр
     Кабінету Міністрів України                  В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд.23

                                           ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 13 травня 1996 р. N 493
 

                        ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
            видачі ліцензій на право імпорту, експорту
      спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
         напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі
           алкогольними напоями та тютюновими виробами
 

     Цей  Порядок  регулює  діяльність, пов’язану з оформленням та
видачею  ліцензій  на  право  імпорту,  експорту спирту етилового,
коньячного  і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
{  Преамбула  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 284
( 284-2001-п ) від 28.03.2001 }

               Порядок оформлення і видачі ліцензій
                        на імпорт, експорт

 1. Імпорт,  експорт спирту етилового, коньячного і плодового
  здійснюється за наявності ліцензій лише державними підприємствами,
  спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України.

{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою Кабінету
Міністрів N 284 ( 284-2001-п ) від 28.03.2001 }

 1. Річна   плата  за  ліцензії  на  право  експорту  спирту
  етилового, коньячного і плодового становить 5000 неоподатковуваних
  мінімумів  доходів  громадян,  а імпорту – 10000 неоподатковуваних
  мінімумів   доходів   громадян   (крім   ліцензій,  які  видаються
  українським  товаровиробникам  шампанського  і  коньяку  на  право
  імпорту  шампанських і коньячних виноматеріалів, спирту коньячного
  на   період   до   1   січня   2000   року).   Ліцензії  видаються
  Мінекономрозвитку  або  уповноваженими  ним органами терміном на 5
  років, а плата за ліцензії справляється щорічно і зараховується до
  Державного  бюджету  України  (код  14060600 “Плата за ліцензії на
  право  експорту,  імпорту  торгівлі спиртом етиловим, коньячним та
  плодовим”  Класифікації  доходів  і видатків державного і місцевих
  бюджетів, символ звітності банку 074).

(  Пункт  2  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 208
( 208-98-п ) від 24.02.98, N 704 ( 704-98-п ) від 19.05.98, N 1693
(  1693-98-п  )  від  26.10.98, N 500 ( 500-99-п ) від 31.03.1999,
N 284 ( 284-2001-п ) від 28.03.2001 )

 1. У   разі  коли  Кабінет  Міністрів  України  уповноважує
  підприємства – виробників спирту етилового, коньячного і плодового
  експортувати його,  ці підприємства звільняються в  межах  обсягів
  власного  виробництва від плати за ліцензію на право експорту цієї
  продукції.

{  Пункт  3  в  редакції  Постанови  КМ  N  500  (  500-99-п ) від
31.03.1999 }

 1. Імпорт,  експорт  алкогольних напоїв та тютюнових виробів
  можуть провадитися суб’єктами підприємницької діяльності незалежно
  від  форм  власності  за  наявності у них ліцензій. Річна плата за
  ліцензії на право імпорту, експорту цією продукцією встановлюється
  в таких розмірах:
       імпорт – 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

     експорт – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
     оптова  торгівля  –  100  неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

{  Пункт  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою Кабінету
Міністрів N 284 ( 284-2001-п ) від 28.03.2001 }

 1. Ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та
  тютюнових виробів видаються терміном на 5 років Мінекономрозвитку,
  а  плата за них справляється щорічно і зараховується до Державного
  бюджету   України  (код  14060700  “Плата  за  ліцензії  на  право
  експорту,   імпорту   алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів”
  Класифікації  доходів  і  видатків державного і місцевих бюджетів,
  символ  звітності  банку  079).  (  Пункт  5 із змінами, внесеними
  згідно з Постановою КМ N 1693 ( 1693-98-п ) від 26.10.98 )

 2. Ліцензії на право оптової торгівлі  алкогольними  напоями
  та   тютюновими   виробами   видаються   терміном   на   5   років
  Мінфіном,    а    плата    за    них    справляється    щороку   і
  зараховується  до  Державного бюджету України (код 14061000 “Плата
  за ліцензії на право  оптової  торгівлі  алкогольними  напоями  та
  тютюновими  виробами” Класифікації доходів і видатків державного і
  місцевих бюджетів). ( Пункт  6  в  редакції Постанови  КМ  N  1693
  ( 1693-98-п ) від 26.10.98 )

 3. Суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензії
  на виробництво  алкогольних   напоїв   або   тютюнових   виробів,
  здійснюють   поставку   цієї  продукції  підприємствам  оптової  і
  роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам  без  ліцензій
  на оптову торгівлю лише в межах обсягів власного виробництва.

 4. Форма  ліцензії  затверджується Мінекономрозвитку. Бланки
  ліцензій виготовляються друкарським способом, повинні мати номер і
  бути  захищені  від  підробки  та  несанкціонованого  тиражування.
  {  Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
  КМ N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }
       У ліцензії зазначаються:

     на лицьовому боці:
     найменування органу, що її видав;
     для  юридичних осіб – найменування та місцезнаходження, а для
фізичних  осіб  –  прізвище,  ім’я,  по  батькові,  паспортні дані
(серія, номер, ким і коли виданий, місце проживання);
     ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності;
     вид  діяльності,  на  провадження якої видається ліцензія, із
зазначенням   кодів   Товарної   номенклатури зовнішньоекономічної
діяльності (ТН ЗЕД);
     реєстраційний номер ліцензії, дата реєстрації;
     термін дії;
     дата видачі ліцензії;
     посада,  прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, яка
підписала ліцензію.
     на зворотному боці:
     адреси  місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та
тютюнових виробів; ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 89 ( 89-97-п ) від 30.01.97 )
     відмітки про внесення щорічної плати за ліцензію.

 1. На кожний  вид  діяльності  видається  окрема  ліцензія,
  зокрема на:
       експорт   –   спирту   етилового,   коньячного   і плодового; 

алкогольних напоїв; тютюнових виробів;
     імпорт   –   спирту   етилового,   коньячного   і  плодового;
алкогольних напоїв; тютюнових виробів;
      { Абзац четвертий пункту 9 виключено на підтсаві Постанови КМ
N 284 ( 284-2001-п ) від 28.03.2001 }
 

 1. Для одержання ліцензії подаються такі документи:
       а) заява   на одержання ліцензії за зразком згідно з додатком 

N 1;
      {  Підпункт  “б” пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ
N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }
 
     в) довідка державної податкової інспекції про взяття на облік
юридичної  особи;  {  Підпункт “в” пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011 }
     г) довідка  державної податкової адміністрації про реєстрацію
місць зберігання оптових партій алкогольних  напоїв  та  тютюнових
виробів. ( Пункт 10 доповнено підпунктом “г” згідно  з  Постановою
КМ N 89 ( 89-97-п ) від 30.01.97 )

     Для одержання ліцензії зазначені документи подаються:

     на  право  імпорту,  експорту  спирту етилового, коньячного і
плодового  –  спеціально  уповноваженими на це Кабінетом Міністрів
України    державними    підприємствами    Мінекономрозвитку   або
уповноваженому цим Міністерством органу;
     на  право  імпорту,  експорту алкогольних напоїв та тютюнових
виробів – суб’єктами підприємницької діяльності незалежно від форм
власності  Мінекономрозвитку;
 
     { Абзац дев’ятий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ
N 284 ( 284-2001-п ) від 28.03.2001 }
{  Пункт  10  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 284 (
284-2001-п ) від 28.03.2001 }
Рішення про видачу або про  відмову  у  видачі  ліцензії 

 1. приймається не пізніше ніж через 15 днів від дати реєстрації заяви
  зазначеними у пункті 10 цього Порядку органами.

 2. У разі  подання  документів  на  одержання  ліцензії  з
  порушенням вимог щодо їх оформлення вони повертаються  заявнику  з
  обов’язковою   відміткою  про  зміст  порушення.  Термін  розгляду
  документів  при   цьому   переривається   до   подання   заявником
  переоформлених  документів.  З  поверненням заявнику документів на
  переоформлення  та  їх  наступним  поданням  робляться  відповідні
  відмітки  на  заяві та в журналі обліку вхідних документів органу,
  який видає ліцензії.

 3. Рішення про  відмову  у  видачі  ліцензії  приймається і
  надсилається заявникам з обгрунтуванням причин відмови.
       Таке рішення  може  бути  оскаржене у порядку,  встановленому законодавством. 
 4. Ліцензія підписується:
       на  право  імпорту,  експорту  спирту етилового, коньячного і 

плодового  – заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі
або  керівником  уповноваженого  Мінекономрозвитку  органу,  якому
подається  заява;  {  Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1041 ( 1041-2011-п ) від 12.10.2011 }
     на  право  експорту,  імпорту алкогольних напоїв та тютюнових
виробів  –  заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі;
{ Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1041 ( 1041-2011-п ) від 12.10.2011 }
      {  Абзац  четвертий пункту 14 виключено на підставі Постанови
КМ N 284 ( 284-2001-п ) від 28.03.2001 }
 
     Підпис   посадової  особи  на ліцензії засвідчується печаткою
органу, яким вона видається.

{  Пункт  14  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 284
( 284-2001-п ) від 28.03.2001 }
Ліцензія видається заявникові у  разі  пред’явлення  ним 

 1. документа,   що   посвідчує   особу   (для   фізичних  осіб),  або
  уповноваженому на це представнику заявника.

 2. Видача ліцензій  здійснюється тільки за умови фактичного
  надходження встановленої річної плати за ліцензію до  відповідного
  бюджету, яке перевіряється уповноваженою на видачу ліцензій особою
  на  підставі  поданої  заявником  копії  платіжного  доручення  (з
  відміткою  банку  про  сплату),  довідки  відповідного фінансового
  органу про  фактичне  надходження  коштів  до  бюджету.  Зазначені
  документи  вміщуються  до особової справи суб’єкта підприємницької
  діяльності, що зберігається в органі, який видав ліцензію.
       Видача ліцензій українським товаровиробникам  шампанського  і 

коньяку здійснюється тимчасово до 1 січня 2000  р.  без  плати  за
спеціальні дозволи  (ліцензії)  на  право  імпорту  шампанських  і
коньячних виноматеріалів, спирту коньячного. ( Пункт 16  доповнено
абзацом другим згідно з Постановою КМ  N  208  (  208-98-п  )  від
24.02.98,  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 704
( 704-98-п ) від 19.05.98 )
     Відмітка про  внесення  плати  за  ліцензію  на наступний рік
ставиться на оригіналі ліцензії на підставі поданих до органу,  що
видає ліцензію, копій документів, зазначених у цьому пункті. Плата
вноситься щорічно, до початку наступного року.
     Ліцензія без   відмітки   про   внесення   чергових  платежів
вважається недійсною.
   Інформація   про  видані  ліцензії  щомісяця  подається 

 1. Мінекономрозвитку   до  Ліцензійної  палати  для  ведення  Єдиного
  ліцензійного реєстру в порядку, визначеному цими органами. { Пункт
  17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 500 ( 500-99-п )
  від 31.03.1999 }

 2. Для організації контролю надходжень до бюджету плати  за
  ліцензії  в органах,  що видають ліцензії,  на кожного експортера,
  імпортера, суб’єкта підприємницької діяльності, що здійснює оптову
  торгівлю,  заводиться  окрема  справа.  До справи вносяться дані з
  журналу обліку видачі ліцензій (порядковий номер, код ТН ЗЕД, дата
  реєстрації   ліцензії,   номер   ліцензії,  повна  назва  і  місце
  знаходження юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце
  проживання  фізичної  особи,  вид  діяльності,  на  яку  видається
  ліцензія,  сума річної плати за ліцензію та відмітки  про  щорічні
  сплати цієї суми).

 3. У разі   скасування   державної   реєстрації   суб’єкта
  підприємницької діяльності видана ліцензія втрачає чинність.
       У  разі  реорганізації або зміни назви юридичної особи, зміни 

паспортних   даних   фізичної   особи   зазначені  особи повинні у
15-денний   термін   подати   до   відповідного   органу, що видає
ліцензії, заяву на її переоформлення.
     Переоформлення  ліцензії провадиться в порядку, встановленому
для  її  видачі,  без справляння плати. До переоформлення ліцензії
діє  раніше  видана.  Відмова  органів,  уповноважених  на  видачу
ліцензії, у її переоформленні не допускається.

 1. У   разі   втрати   ліцензії   суб’єкт  підприємницької
  діяльності  зобов’язаний  у  десятиденний термін повідомити про це
  орган,  що видав ліцензію,  та подати заяву  на  видачу  дубліката
  ліцензії.

{  Пункт  20  в  редакції  Постанови  КМ  N  500  ( 500-99-п ) від
31.03.1999 }


               Порядок оформлення і видачі ліцензій
                      на роздрібну торгівлю

 1. Роздрібна торгівля спиртом  етиловим,  етиловим  питним,
  коньячним і плодовим забороняється.

 2. Забороняється роздрібна торгівля алкогольними напоями та
  тютюновими   виробами   з  рук  та  в  непристосованих  для  цього
  приміщеннях,  на території дошкільних,  навчальних  і  лікувальних
  закладів  та прилеглих територіях,  у місцях проведення спортивних
  змагань,  гуртожитках та прилеглих територіях і  в  інших  місцях,
  визначених місцевими Радами.

 3. Роздрібна торгівля алкогольними  напоями  та  тютюновими
  виробами  може  провадитися  суб’єктами підприємницької діяльності
  незалежно від форм власності,  в тому  числі  їх  виробниками,  за
  наявності у них ліцензій.

 4. Кількість ліцензій на  роздрібну  торгівлю  алкогольними
  напоями та тютюновими виробами не обмежується.  На видачу ліцензій
  не впливає обсяг реалізації цих товарів і чисельність населення.

 5. Форма  ліцензії затверджується Мінекономрозвитку. Бланки
  ліцензій виготовляються друкарським способом, повинні мати номер і
  бути  захищені  від  підробки  та  несанкціонованого  тиражування.
  { Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою
  КМ N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }
     

 У ліцензії зазначається: 

     на лицьовому боці:
     найменування органу, що її видав;
     вид  товарів  (алкогольні напої чи тютюнові вироби), на право
реалізації яких видано ліцензію;
     для  юридичних осіб – найменування та місцезнаходження, номер
телефону, факс (за їх наявності);
     для  фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, паспортні
дані  (серія,  номер, ким і коли виданий, місце проживання), номер
телефону (за його наявності);
     ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності;
     місце торгівлі;
     адреси  відокремлених  від роздрібної мережі місць зберігання
алкогольних напоїв та тютюнових  виробів.  (  Пункт  25  доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 89 ( 89-97-п ) від 30.01.97 )
     реєстраційний номер ліцензії, дата реєстрації;
     термін дії;
     дата видачі ліцензії;
     посада, прізвище,  ім’я, по-батькові уповноваженої особи, яка
підписала ліцензію;
     на зворотному боці:
     відмітки   про   поточне   (щоквартальне)   внесення плати за
ліцензію;
     відмітка про   реєстрацію  ліцензії  в  державній  податковій
інспекції,  а в сільській  місцевості  –  і  в  органах  місцевого
самоврядування   за   місцем   торгівлі  суб’єкта  підприємницької
діяльності.

 1. Ліцензії  на  право  роздрібної  торгівлі  алкогольними
  напоями  та  тютюновими  виробами  видаються  уповноваженими на те
  Мінекономрозвитку  органами  у  районах, районах у містах Києві та
  Севастополі,  а  у  містах обласного підпорядкування – виконкомами
  міських Рад за місцем торгівлі суб’єкта підприємницької діяльності
  за   погодженням   з   територіальними  управліннями  Міністерства
  фінансів терміном на один рік і підлягають обов’язковій реєстрації
  у  відповідній  державній  податковій  інспекції,  а  в  сільській
  місцевості  –  і  в  органах  місцевого  самоврядування  за місцем
  торгівлі  суб’єкта  підприємницької  діяльності.  {  Абзац  перший
  пункту  26  в  редакції  Постанови  КМ  N  500  (  500-99-п  ) від
  31.03.1999 }

     Якщо  торгівля  ведеться з автотранспортних засобів, ліцензії
видаються за місцем  торгівлі.

     Для  ресторанів (буфетів, барів) поїздів (літаків, морських і
річкових  суден)  ліцензії  видаються  за місцем формування поїзда
(місцем  розташування  організації приписки судна чи аеропорту, де
базується літак).

 1. Одержана  на  право  роздрібної  торгівлі  алкогольними
  напоями,  тютюновими  виробами ліцензія має знаходитися на видному
  місці  торгівлі і бути доступною для огляду. { Абзац перший пункту
  27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 500 ( 500-99-п )
  від 31.03.1999 }

     Передавання ліцензії    іншому   суб’єктові   підприємницької
діяльності або на інше місце торгівлі забороняється.

               Подання заяв для одержання ліцензії
                      на роздрібну торгівлю

 1. Для одержання ліцензії суб’єкт підприємницької діяльності
  подає до  органів,  визначених  у  пункті  26 цього Порядку, такі
  документи:
       а) заяву   на одержання ліцензії за зразком згідно з додатком 

N 1.  У  разі  прийняття  заяви  від  фізичних  осіб перевіряється
відповідність  зазначених  у  заяві   даних   паспорту,   поданому
особисто;
 
     {  Підпункт  “б” пункту 28 виключено на підставі Постанови КМ
N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }
 
     в) довідку державної податкової інспекції про взяття на облік
юридичної  особи;  {  Підпункт “в” пункту 28 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011 }
     г) дозвіл на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів у
певних  місцях  торгівлі  (якщо  це  передбачено  законодавством),
адреси цих місць;
     д) копію     документа     про     реєстрацію     електронних
контрольно-касових  апаратів,  засвідчену  підписом  керівника   і
печаткою підприємства,  у разі використання товарно-касових книг –
довідку   відповідного   фінансового   органу    про    реєстрацію
товарно-касової  книги  (крім  підприємств і організацій споживчої
кооперації,  які ведуть облік руху  товарів  і  готівки  згідно  з
Правилами   складання,  обробки  і  затвердження  товарно-грошових
звітів   торговельних   підприємств   споживчої   кооперації,   що
приймаються    Мінфіном).   Фізичними   особами,   які   провадять
підприємницьку   діяльність   без   створення   юридичної   особи,
пред’являється книга обліку доходів і витрат.

 1. Рішення про  видачу  або  відмову  у   видачі   ліцензії
  приймається не пізніше ніж через 15 днів від дати реєстрації заяви
  зазначеними у пункті 26 органами.

 2. У разі  подання  документів  на  одержання  ліцензії   з
  порушенням  вимог  щодо їх оформлення вони повертаються заявнику з
  обов’язковою  письмовою  відміткою  про  зміст  порушення.  Термін
  розгляду  документів  при цьому переривається до подання заявником
  переоформлених документів.  З поверненням заявнику  документів  на
  переоформлення  та  їх  наступним  поданням ставляться відмітки на
  заяві та в журналі обліку вхідних документів  органу,  який  видає
  ліцензії.

 3. Рішення про  відмову  у  видачі  ліцензії   надсилається
  заявнику   з  обгрунтуванням  причин  відмови.  Лист  про  відмову
  підписується уповноваженою особою органу,  що видає ліцензії. Таке
  рішення  може  бути  оскаржене  у  порядку,  визначеному згідно із
  законодавством.

 4. Видача  ліцензій  реєструється  в  журналі  обліку видачі
  ліцензій,  сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані і
  скріплені  печаткою.  В зазначеному журналі повинні міститись такі
  відомості:

     код   Автономної   Республіки   Крим,   області, міста Києва,
Севастополя згідно з додатком N 2;
     код   району,   району   у   містах   Києві   і   Севастополі
(встановлюється  Урядом  Автономної  Республіки  Крим,  обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями);
     порядковий номер видачі ліцензії;
     дата реєстрації ліцензії;
     повна  назва  і  місцезнаходження  юридичної особи (прізвище,
ім’я та по батькові, місце проживання фізичної особи);
     товари  (алкогольні  напої  чи  тютюнові  вироби),  на  право
торгівлі якими видається ліцензія;
     місце торгівлі зазначеним видом товарів;
     адреси місць зберігання  оптових  партій  алкогольних  напоїв
татютюнових  виробів;  (  Пункт  32  доповнено  абзацом  згідно  з
Постановою КМ N 89 ( 89-97-п ) від 30.01.97 )
     сума  щорічної  плати  за ліцензії на роздрібну торгівлю, яка
становить за кожне місце торгівлі:
     а) у містах:
     алкогольними напоями    – 100 неоподатковуваних мінімумів
                                доходів громадян
     тютюновими виробами     –  50 неоподатковуваних мінімумів
                                доходів громадян
     б) у селищах міського типу та сільській місцевості:
     алкогольними напоями    –  20 неоподатковуваних мінімумів
                                доходів громадян
     тютюновими виробами     –  10 неоподатковуваних мінімумів
                                доходів громадян
     Юридичним особам   споживчої  кооперації  ліцензії  видаються
згідно з цим Порядком.  На окремі місця торгівлі, яка здійснюється
цими юридичними особами,  ліцензія видається безплатно. Реєстрація
цих  ліцензій  провадиться  у  загальновстановленому  порядку.  До
журналу  обліку видачі ліцензій вносяться всі відповідні відомості
про юридичну особу споживчої  кооперації,  зазначаються  дані  про
окремі  місця  торгівлі.  У  графах  журналу  про щорічну плату за
ліцензію  та  про  внесення  поточної  (щоквартальної)  плати   за
ліцензію,  а  також на зворотному боці ліцензії ставиться відмітка
“Безплатно”,  яка  засвідчується  підписом   уповноваженої   особи
органу, що видає ліцензію, та скріплюється печаткою;
     відмітки  про  внесення  поточних (щоквартальних) платежів за
ліцензію  (дата  початку  та  закінчення  дії  ліцензії,  витяги з
документів, що підтверджують поточні платежі);
     прізвище, ініціали, підпис особи, яка одержала ліцензію.
     Коди,  перелічені  в  другому,  третьому,  четвертому абзацах
цього  пункту,  відокремлюються  рисками і утворюють реєстраційний
номер ліцензії.

 1. На кожного   заявника,  який  звернувся  за  одержанням
  ліцензії,  заводиться  окрема  справа,  де   зберігаються   подані
  документи   (копії  документів),  передбачені  цим  Порядком,  для
  подання відповідному органу заявки про видачу ліцензії. Цій справі
  присвоюється номер, ідентичний реєстраційному номеру ліцензії.

 2. Видача ліцензій здійснюється тільки за умови  фактичного
  надходження  1/4  частини встановленої річної плати за ліцензію до
  відповідного бюджету,  яке перевіряється уповноваженою  на  видачу
  ліцензій  особою  на  підставі  поданої заявником копії платіжного
  доручення (з відміткою банку про сплату), та  довідки відповідного
  фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету.

 3. Плата за   ліцензії   на   право   роздрібної   торгівлі
  алкогольними   напоями   та   тютюновими   виробами   справляється
  щоквартально  рівними  частками  і  зараховується   до   місцевого
  бюджету за місцем торгівлі суб’єкта підприємницької діяльності,  а
  в сільській місцевості – 50  відсотків  до  районного  бюджету  за
  місцем   реєстрації  суб’єкта  підприємницької  діяльності  та  50
  відсотків – до відповідного місцевого бюджету за  місцем  торгівлі
  суб’єкта підприємницької діяльності.

 4. У разі зміни розміру неоподатковуваного мінімуму доходів
  громадян  провадиться  відповідний перерахунок несплаченої частини
  річної плати за ліцензію (чергових щоквартальних внесків).

 5. Суб’єкт підприємницької   діяльності   може   здійснити
  попередню оплату вартості ліцензії за весь термін її дії.

 6. З наближенням  терміну  поточної  щоквартальної плати за
  ліцензію суб’єкт підприємницької діяльності  зобов’язаний  зробити
  наступний внесок до відповідного бюджету в розмірі 1/4 річної суми
  та  подати документи, перелічені в пункті 34 цього Порядку, органу
  яким  зареєстровано  ліцензію,  для  внесення чергової відмітки до
  ліцензії та журналу обліку видачі  ліцензій  про  дату  початку  і
  закінчення наступного граничного терміну дії ліцензії.

 7. Плата за ліцензію вноситься до відповідного бюджету (код
  14061100  “Плата  за  ліцензії  на   право   роздрібної   торгівлі
  алкогольними напоями і тютюновими виробами”  Класифікації  доходів
  і  видатків  державного  і  місцевих  бюджетів).  (  Пункт  39  із
  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N  1693  (  1693-98-п  )
  від 26.10.98 )

 8. Підготовлена до  видачі  ліцензія  (а також відмітки про
  поточні щоквартальні  внески)  підписується  уповноваженою  особою
  органу, що видає ліцензію, і засвідчується печаткою.

 9. Оформлені ліцензії реєструються  (з  особистим  підписом
  одержувача)   у   журналі   обліку  видачі  ліцензій  і  видаються
  заявникові при пред’явленні ним документа, що посвідчує особу (для
  фізичних осіб), або уповноваженому на те представнику заявника.

 10. Одержані ліцензії  подаються  суб’єктом  підприємницької
  діяльності  до  державної  податкової  інспекції  (а  в  сільській
  місцевості  –  і  органам  місцевого  самоврядування)  за   місцем
  торгівлі   для   реєстрації   виданої  ліцензії.  Така  реєстрація
  підтверджується відповідною відміткою на зворотному боці  ліцензії
  та  засвідчується  печаткою.  Дані  про  реєстрацію  обліковуються
  державними   податковими   інспекціями   та   органами   місцевого
  самоврядування у спеціальних журналах.
       Для  контролю  надходжень до бюджету плати за ліцензії орган, 

що  їх видав, складає реєстри зазначених ліцензій і щомісяця подає
їх державним податковим інспекціям за місцем діяльності підприємця
до 15 числа місяця, наступного за звітним.
     Зазначені  реєстри  повинні  містити дані, внесені до журналу
обліку видачі ліцензій.
     У   разі   несплати   суб’єктом   підприємницької  діяльності
чергового щоквартального внеску за ліцензію  орган, що їх видає, у
зазначений  вище  термін   повідомляє  про  це відповідну державну
податкову інспекцію для вжиття відповідних заходів.

 1. Інформація  про кількість виданих ліцензій групується за
  видами  (на  алкогольні  напої,  тютюнові вироби) і повідомляється
  щоквартально  органами,  переліченими  у  пункті 26 цього Порядку,
  управлінням    з    питань   торгівлі   обласних,   Київської   та
  Севастопольської  міських  державних  адміністрацій,  Міністерству
  торгівлі  і  зовнішньоекономічних  зв’язків  Автономної Республіки
  Крим. Ці органи інформують про видачу зазначених ліцензій, а також
  ліцензій   на  право  оптової  торгівлі  алкогольними  напоями  та
  тютюновими виробами, виданих безпосередньо ними, Мінекономрозвитку
  не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

 2. У разі   скасування   державної   реєстрації   суб’єкта
  підприємницької діяльності видана ліцензія втрачає чинність.
       У  разі  реорганізації або зміни назви юридичної особи, зміни 

паспортних   даних   фізичної   особи   зазначені  особи повинні у
15-денний   термін   подати   до   відповідного   органу заяву про
переоформлення ліцензії.
     Переоформлення ліцензії проводиться в порядку,  встановленому
для її придбання, без справляння плати. До переоформлення ліцензії
діє  раніше  видана.  Відмова  органів,  уповноважених  на  видачу
ліцензій, у їх переоформленні не допускається.
     У разі  втрати  ліцензії  дублікат  не   видається.   Суб’єкт
підприємницької  діяльності може звернутися до відповідних органів
згідно з  цим  Порядком  і  одержати  нову  ліцензію  з  внесенням
установленої плати відповідно до пункту 32 цього Порядку.

                 Контроль за дотриманням Порядку

 1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють органи,
  які   видають  ліцензії,  а також інші органи в межах компетенції,
  визначеної законодавством.
   

                                            Додаток N 1

                          до Тимчасового порядку  видачі  ліцензій
                          на       право    імпорту ,     експорту
                          спиртом          етиловим,  коньячним  і
                          плодовим,        алкогольними напоями та
                          тютюновими   виробами    і    роздрібної
                          торгівлі    алкогольними    напоями   та
                          тютюновими виробами

     Зразок

                              ЗАЯВА
        на одержання ліцензії на право імпорту, експорту,
                  спиртом етиловим, коньячним і
           плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
           виробами і роздрібної торгівлі алкогольними
                  напоями та тютюновими виробами
 

 Заявник _________________________________________________________
                             (назва юридичної особи)

 _________________________________________________________________
      (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – суб’єкта

 _________________________________________________________________
                   підприємницької діяльності)

 _________________________________________________________________
             (місце знаходження, телефон, факс, місце

 _________________________________________________________________
                    проживання фізичної особи)

 _________________________________________________________________
      (місце реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності)

 реєстраційне свідоцтво N ______ від ”    ” __________ 199 __ року
 розрахунковий карбованцевий рахунок N ________
 розрахунковий валютний рахунок N _______
 в установах банку ___________________ з ______ МФО __________

 в особі _________________________________________________________
     (прізвище, ім’я, по батькові керівника, номер паспорта,

 _________________________________________________________________
         коли і ким виданий для фізичної особи – суб’єкта

 _________________________________________________________________
                   підприємницької діяльності)

просить видати   ліцензію   на   право  імпорту,  експорту  спирту
етилового,  коньячного,  плодового,  алкогольних напоїв, тютюнових
виробів,  оптової торгівлі спиртом етиловим,  коньячним, плодовим,
алкогольними напоями,  тютюновими  виробами,  роздрібної  торгівлі
алкогольними напоями,  тютюновими виробами (потрібне підкреслити).
Кількість необхідних ліцензій на роздрібну торгівлю _____ штук.

     З умовами і вимогами видачі ліцензій,  а також  законодавчими
та   іншими  нормативними  актами,  які  регулюють  підприємницьку
діяльність у сфері, щодо якої подається заява, ознайомлений.

     Перелік документів, які додаються до заяви*:

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

     Всього документів на ____ сторінках.

                                            Документи прийняв

 ______________________________     ______________________________
 (підпис, посада,     прізвище,     (підпис, посада,     прізвище,
 ім’я,  по батькові  особи,  що     ім’я,       по        батькові
 подає заяву)                       уповноваженої особи органу, що
                                    видає ліцензію)

     МП                         Реєстраційний N ________
                                від “__ ” _____________ 199__ року

 _________________
    * Всі документи подаються заявником підшитими в одну справу.
 

                                            Додаток N 2

                          до Тимчасового порядку  видачі  ліцензій
                          на       право     імпорту,    експорту,
                          спиртом    етиловим,     коньячним     і
                          плодовим,        алкогольними напоями та
                          тютюновими   виробами    і    роздрібної
                          торгівлі    алкогольними    напоями   та
                          тютюновими виробами
 

                 Коди Автономної Республіки Крим,
               областей, міст Києва та Севастополя

 Автономна Республіка Крим                 01
     Області:

    Вінницька                              02

    Волинська                              03

    Дніпропетровська                       04

    Донецька                               05

    Житомирська                            06

    Закарпатська                           07

    Запорізька                             08

    Івано-Франківська                      09

    Київська                               10

    Кіровоградська                         11

    Луганська                              12

    Львівська                              13

    Миколаївська                           14

    Одеська                                15

    Полтавська                             16

    Рівненська                             17

    Сумська                                18

    Тернопільська                          19

    Харківська                             20

    Херсонська                             21

    Хмельницька                            22

    Черкаська                              23

    Чернівецька                            24

    Чернігівська                           25

    м.Київ                                 26

    м.Севастополь                          27

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

січень, 2022

X