Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » Постанова КМУ від 15 грудня 2010 р. № 1132
Постанови КМУ

Постанова КМУ від 15 грудня 2010 р. № 1132

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 15 грудня 2010 р. № 1132 
Київ

Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 12 від 23.01.2015 
№ 227 від 22.04.2015 
№ 998 від 02.12.2015 
№ 2 від 13.01.2016}

Відповідно до частини другої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем’єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 34

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 грудня 2010 р. № 1132 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 23 січня 2015 р. № 12)

ПОРЯДОК 
перерахування міжбюджетних трансфертів

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація, субвенції, стабілізаційна та додаткові дотації), реверсної дотації та міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами.

2. Казначейство перераховує обласним, міським (м. Києва і міст обласного значення), районним бюджетам, бюджетам об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті передбачені міжбюджетні трансферти, відповідно до розпису державного бюджету в рівних частинах:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 2 від 13.01.2016}

базову дотацію щодекади в останній день декади, за III декаду грудня – до 25 числа;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 998 від 02.12.2015}

освітню і медичну субвенцію двічі на місяць до 10 та 25 числа.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 2 від 13.01.2016}

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 227 від 22.04.2015}

3. Реверсна дотація до державного бюджету з обласних, міських міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті передбачені міжбюджетні трансферти, перераховується територіальними органами Казначейства в областях та м. Києві (далі – органи Казначейства) щодекади рівними частинами в останній день декади (за III декаду грудня – до 25 числа) відповідно до розпису державного бюджету за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 227 від 22.04.2015№ 2 від 13.01.2016}

У разі незабезпечення в повному обсязі щодекадного перерахування реверсної дотації її неперерахований обсяг перераховується органами Казначейства в наступні дні після закінчення відповідної декади.

4. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, крім субвенцій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, перераховуються Казначейством в обсягах, установлених законом про Державний бюджет України на поточний рік, на рахунки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету (у разі перерахування із спеціального фонду державного бюджету – також у межах і за рахунок відповідних надходжень).

5. Облдержадміністрації розподіляють субвенції, зазначені у пункті 4 цього Порядку, між міськими міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим таким бюджетам у рішеннях обласних рад про бюджет.

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 2 від 13.01.2016}

Органи Казначейства перераховують протягом двох операційних днів після подання платіжних документів відповідних фінансових органів субвенції з державного бюджету на рахунки загального та спеціального фондів міських міст обласного значення та районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, відкриті в органах Казначейства, для здійснення передбачених ними видатків.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 2 від 13.01.2016}

6. У разі коли видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету здійснюються з бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, їх об’єднань, селищ, райдержадміністрації та виконавчі органи міських міст обласного значення рад розподіляють субвенції пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим таким бюджетам у рішеннях відповідних рад про бюджет.

Органи Казначейства перераховують протягом двох операційних днів після подання платіжних документів відповідних фінансових органів субвенції з державного бюджету на рахунки загального та спеціального фондів бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, їх об’єднань, селищ, відкриті в органах Казначейства, для здійснення передбачених ними видатків.

7. Суми субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам перераховуються протягом двох операційних днів після подання платіжних документів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства.

Учасники розрахунків додатково зазначають у графі “призначення платежу” платіжного доручення норму закону про Державний бюджет України або рішення ради про бюджет на відповідний рік, якими передбачено надання субвенцій.

8. Відкриття рахунків в органах Казначейства для зарахування міжбюджетних трансфертів з державного і місцевих бюджетів, а також відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання зазначених бюджетів здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Обсяг субвенцій з державного бюджету, не використаний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до державного бюджету, якщо інше не передбачено Бюджетним кодексом України.

10. Казначейство подає Мінфіну інформацію про суми субвенцій з державного бюджету, повернуті до нього, у розрізі місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України та/або розписі державного бюджету на відповідний рік, і видів субвенцій.

11. Субвенції з одного місцевого бюджету іншому перераховуються органами Казначейства в обсягах, установлених рішеннями відповідних рад про бюджет, із:

загального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних призначень згідно з розписом бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки загального фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в органах Казначейства;

спеціального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних призначень та відповідних надходжень згідно з розписом бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки спеціального фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в органах Казначейства.

12. Одержані суми субвенцій з одного місцевого бюджету іншому перераховуються протягом двох операційних днів після подання платіжних документів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства.

Учасники розрахунків у графі “призначення платежу” платіжного доручення додатково зазначають норму рішення ради про бюджет, якою передбачено надання субвенції.

13. Обсяг субвенцій з одного місцевого бюджету іншому, не використаний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до бюджету, з якого вони надані, якщо інше не передбачено рішенням про місцевий бюджет, з якого вони надаються.

14. Стабілізаційна та додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачені місцевим бюджетам законом про Державний бюджет України на відповідний рік, перераховуються Казначейством на рахунки таких бюджетів, відкриті в органах Казначейства, один раз на місяць згідно з розписом державного бюджету.

Органи Казначейства перераховують протягом операційного дня після подання платіжних доручень додаткові дотації на відповідні рахунки.

15. Казначейство подає Мінфіну інформацію про перераховані суми міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та реверсну дотацію в розрізі:

зведених бюджетів областей, м. Києва та місцевих бюджетів, для яких у державному бюджеті визначений окремий міжбюджетний трансферт, – щодня;

місцевих бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, – щодекади та щомісяця.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 12 від 23.01.2015}

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 грудня 2010 р. № 1132

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490 “Про затвердження Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 807).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 412 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 14, ст. 617).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 62 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 6, ст. 226).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 95 “Про внесення змін до Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 11, ст. 340).


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X