Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база HR » Постанова КМУ від 21 лютого 2001 р. N 159
Нормативна база HR

Постанова КМУ від 21 лютого 2001 р. N 159

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

П О С Т А Н О В А
від 21 лютого 2001 р. N 159
Київ

Про затвердження Порядку проведення компенсації
громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку
з порушенням термінів їх виплати

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 958 ( 958-2001-п ) від 09.08.2001
N 430 ( 430-2003-п ) від 31.03.2003
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

З метою реалізації Закону України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати” ( 2050-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати (додається).
2. Установити, що компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати, нарахованої працівникові за період роботи з 1 січня 1998 р. по 31 грудня 2000 р., проводиться відповідно до Положення про порядок
компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1427 ( 1427-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 52, с. 50;
1999 р., N 17, ст. 739), до ліквідації заборгованості із заробітної плати за зазначений період.

Прем’єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2001 р. N 159
ПОРЯДОК
проведення компенсації громадянам втрати частини
грошових доходів у зв’язку з порушенням
термінів їх виплати

1. Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи та організації всіх форм власності і господарювання та застосовується у всіх випадках порушення встановлених термінів виплати грошових доходів, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи).
2. Компенсація громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати (далі – компенсація) проводиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати грошових доходів, нарахованих громадянам за період, починаючи з 1 січня 2001 року.
3. Компенсації підлягають такі грошові доходи разом із сумою індексації, які одержують громадяни в гривнях на території України і не мають разового характеру:
пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, щомісячної державної грошової допомоги та компенсаційних виплат); соціальні виплати (допомога сім’ям з дітьми, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога по безробіттю, матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, матеріальна допомога по безробіттю, допомога по
тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах, щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, допомога дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності, тощо); стипендії;
заробітна плата (грошове забезпечення).
4. Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але невиплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, поділений на 100.
Індекс споживчих цін для визначення суми компенсації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін за період невиплати грошового доходу. При цьому індекс споживчих цін у місяці, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається. Щомісячні індекси споживчих цін публікуються Держкомстатом. ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 430 ( 430-2003-п ) від 31.03.2003 )

Приклади обчислення суми компенсації наведено у додатку.

5. Сума компенсації виплачується громадянам у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.

6. Своєчасно не отриманий з вини громадянина дохід компенсації не підлягає.

7. Компенсація проводиться за рахунок джерел, з яких здійснюються відповідні виплати, а саме:

власних коштів – підприємствами, установами та організаціями, які не фінансуються і не дотуються з бюджету, а також об’єднаннями громадян;
коштів відповідного бюджету – підприємствами, установами та організаціями, що фінансуються чи дотуються з бюджету;
коштів Пенсійного фонду, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, інших цільових соціальних фондів, а також
коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету. ( Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 958 ( 958-2001-п ) від 09.08.2001 )

8. Відмова власника або уповноваженого ним органу (особи) від виплати компенсації може бути оскаржена громадянином у судовому порядку.

9. Роз’яснення щодо застосування цього Порядку надає Мінсоцполітики. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

Додаток
до Порядку проведення компенсації громадянам
втрати частини грошових доходів у зв’язку з
порушенням термінів їх виплати
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 31 березня 2003 р. N 430
( 430-2003-п )
ПРИКЛАД
обчислення суми компенсації громадянам втрати
частини грошових доходів у зв’язку з порушенням
термінів їх виплати

Індекс споживчих цін (у відсотках)
——————————————————————
Місяць | Індекс споживчих цін (до місяця, що передує),
| за роками
—————+————————————————–
| 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік
——————————————————————
січень 101,5 101 101,5
лютий 100,6 98,6
березень 100,6 99,3
квітень 101,5 101,4
травень 100,4 99,7
червень 100,6 98,2
липень 98,3 98,5
серпень 99,8 99,8
вересень 100,4 100,2
жовтень 100,2 100,7
листопад 100,5 100,7
грудень 101,6 101,4

Обчислення суми компенсації
——————————————————————
| Одиниця | Номер | Кількісне
| виміру | рядка | значення
——————————————————————
Приклад 1
Грошовий дохід, нарахований за січень
і лютий 2001 р., виплачується у
лютому 2003 року.
Розрахунок:
1. Сума грошового доходу,
нарахованого до виплати:
за січень 2001 року гривень 1 140
за лютий 2001 року. – ” – 2 160
2. Індекс споживчих цін за період
невиплати грошового доходу:
за січень 2001 р. – визначається
шляхом множення місячних індексів за
період з лютого 2001 р. по січень
2003 р. включно (1,006 х 1,006 х
1,015 х 1,004 х 1,006 х 0,983 х 0,998
х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,016 х
1,010 х 0,986 х 0,993 х 1,014 х 0,997
х 0,982 х 0,985 х 0,998 х 1,002 х від-
1,007 х 1,007 х 1,014 х 1,015 х 100) сотків 3 105,5
за лютий 2001 р. (беруться індекси
з березня 2001 р. по січень 2003 р.
включно). – ” – 4 104,9
3. Величина приросту індексу
споживчих цін:
за лютий 2001 р. – січень 2003 р.
(рядок 3 – 100 відсотків) – ” – 5 5,5

за березень 2001 р. – січень
2003 р. (рядок 4 – 100 відсотків). – ” – 6 4,9
4. Сума компенсації:
за січень 2001 р. (рядок 1 х
рядок 5): 100 гривень 7 7,7
за лютий 2001 р. (рядок 2 х
рядок 6): 100. – ” – 8 7,84
5. Загальна сума компенсації,
виплачена у лютому 2003 р. за січень
та лютий 2001 р. (рядок 7 + рядок 8). – ” – 9 15,54
Приклад 2
Грошовий дохід, нарахований за січень
2002 р., виплачується у лютому
2003 року.
Розрахунок:
1. Сума грошового доходу,
нарахованого до виплати, за січень
2002 року. – ” – 1 180
2. Індекс споживчих цін за період
невиплати грошового доходу (лютий від-
2002 р. – січень 2003 р.). сотків 2 99,9
3. Сума компенсації за січень 2002 р.
не нараховується, оскільки індекс
споживчих цін, обчислений наростаючим
підсумком починаючи з лютого
2002 р., не перевищує 100 відсотків. гривень 3 –


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка