Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » ПОСТАНОВА КМУ від 27 грудня 2010 р. N 1232 Про затвердження Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок
Постанови КМУ

ПОСТАНОВА КМУ від 27 грудня 2010 р. N 1232 Про затвердження Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                  
від 27 грудня 2010 р. N 1232
                              
Київ

               Про затвердження Порядку проведення
            
контролюючими органами зустрічних звірок

  { Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
    N 526 ( 526-2015-п )
від 22.07.2015 }
 

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 526 ( 526-2015-п )
від 22.07.2015
           N 193 ( 193-2017-п )
від 29.03.2017 }
 

     Відповідно до  пункту  73.5  статті  73  Податкового  кодексу
України (      2755-17     )     Кабінет     Міністрів     України
п о с т а н о в л я є:

 1. Затвердити  Порядок  проведення  контролюючими  органами
  зустрічних звірок, що додається.

Пункт  1  із  змінамивнесеними  згідно з Постановою КМ N 526
( 526-2015-п )
від 22.07.2015 }

 1. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

     Прем’єр-міністр України                                                                                                                      М.АЗАРОВ

     Інд. 34
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 27 грудня 2010 р. N 1232

                             ПОРЯДОК
      
проведення контролюючими органами зустрічних звірок

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 526
( 526-2015-п )
від 22.07.2015 }

  { У тексті Порядку словаорган державної  податкової службив
   
усіх відмінках і формах числа замінено словами  “контролюючий
   
органу відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
    N 526 ( 526-2015-п )
від 22.07.2015 }
 

 1. Цей  Порядок  визначає  механізм проведення контролюючими
  органами зустрічних звірок.

    Під час зустрічної звірки:

здійснюється зіставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображення в обліку платника податків;

забезпечується отримання податкової інформації, необхідної для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу “витягнутої руки” у випадках, передбачених підпунктом 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 Податкового кодексу України.”.

  {   пункт 1 в редакції Постанови КМУ N 240 
 від 04.04.2018 }

 1. Зустрічні звірки проводяться з метою отримання податкової
  інформації, необхідної у зв’язку з проведенням перевірок платників
  податків.

Пункт  2  в  редакції  Постанов  КМ  N  526  ( 526-2015-п ) від
22.07.2015, N 193 ( 193-2017-п )
від 29.03.2017 }

 1. У   разі   необхідності   проведення  зустрічної  звірки
  контролюючий   орган  (ініціатор)  надсилає  контролюючому  органу
  (виконавцю), до компетенції якого віднесено реалізацію повноважень
  щодо    здійснення    податкового   контролю   стосовно   суб’єкта
  господарювання,   запит   про  проведення  зустрічної  звірки  для
  підтвердження  даних,  отриманих  від  платника  податків та інших
  суб’єктів інформаційних відносин.

     Зустрічна  звірка  може  бути  проведена контролюючим органом
(ініціатором)  самостійно,  якщо  здійснення  податкового контролю
щодо    цього    суб’єкта   господарювання   віднесено   до   його
компетенції.

Пункт  3  в  редакції  Постанови  КМ  N  193 ( 193-2017-п ) від
29.03.2017 }

 1. Контролюючий орган (виконавець), який проводить зустрічну
  звірку,  складає  довідку  за  наявності інформації, для отримання
  якої  надіслано  запит  контролюючим  органом (ініціатором), та її
  документального  підтвердження.  У  разі  відсутності  запитуваної
  контролюючим  органом  (ініціатором) інформації контролюючий орган
  (виконавець)   надсилає   завірений  печаткою  запит  про  подання
  інформації    та   її   документального   підтвердження   суб’єкту
  господарювання  у  порядку,  визначеному  статтею  42  Податкового
  кодексу України ( 2755-17 ).

Пункт  4  із  змінамивнесеними  згідно з Постановою КМ N 193
( 193-2017-п )
від 29.03.2017 }

 1. Облік запитів на проведення зустрічних звірок у суб’єктів
  господарювання    здійснюється    контролюючими    органами    (як
  ініціаторами, так і виконавцями).
 2. У разі отримання від суб’єкта господарювання  інформації,
  визначеної  у  запиті,  та  її  документального  підтвердження  (у
  встановлений  Податковим  кодексом  України  (  2755-17  )  строк)
  контролюючий орган проводить зустрічну звірку.

Пункт  6  із  змінамивнесеними  згідно з Постановою КМ N 526
( 526-2015-п )
від 22.07.2015 }

 1. За  результатами проведеної зустрічної звірки складається
  довідка   у   двох   примірниках,   яка   підписується   суб’єктом
  господарювання   або  його  законним  представником  і  посадовими
  особами  контролюючого органу, які її проводили, та реєструється у
  контролюючому  органі.  Один  примірник  довідки у 10-денний строк
  вручається  особисто суб’єкту господарювання або його представнику
  під  розписку  або  надсилається у порядку, визначеному статтею 42
  Податкового  кодексу  України.  { Абзац перший пункту 7 в редакції
  Постанови КМ N 193 ( 193-2017-п ) від 29.03.2017 }

     У  разі  встановлення  фактів,  що  не  дають  змогу провести
зустрічну  звірку  суб’єкта  господарювання у зв’язку із зняттям з
обліку,  встановленням  відсутності суб’єкта господарювання та/або
його   посадових   (уповноважених)   осіб   за   місцезнаходженням
(податковою адресою), ненаданням визначеної у запиті контролюючого
органу   інформації   та   її  документального  підтвердження  для
проведення  зустрічної  звірки,  контролюючий  орган  (виконавець)
складає акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта
господарювання, який підписується посадовими особами контролюючого
органу   (виконавця).   {  Пункт  7  доповнено  абзацом  згідно  з
Постановою  КМ  N  526  ( 526-2015-п ) від 22.07.2015; із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  193  (  193-2017-п  ) від
29.03.2017 }

 1. Довідка   про  проведення  зустрічної  звірки  (акт  про
  неможливість  проведення  зустрічної звірки) підлягає реєстрації в
  контролюючих органах (як ініціатора, так і виконавця).

Пункт  8  із  змінамивнесеними  згідно з Постановою КМ N 526
( 526-2015-п )
від 22.07.2015 }

 1. Матеріали   зустрічної   звірки  (акт  про  неможливість
  проведення зустрічної звірки) надсилаються до контролюючого органу
  (ініціатора).

Пункт  9  із  змінамивнесеними  згідно з Постановою КМ N 526
( 526-2015-п )
від 22.07.2015 }

 

139 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X