Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » Постанова КМУ від 28 липня 1997 р. N 799
Постанови КМУ

Постанова КМУ від 28 липня 1997 р. N 799

Поділіться з друзями - підтримайте проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 липня 1997 р. N 799
Київ
Про затвердження Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1120 від 18.07.2003 )
Кабінет Міністрів України

постановляє:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1120 від 18.07.2003 )
Затвердити Порядок оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, що додається.

Прем’єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 1997 р. N 799
ПОРЯДОК
оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій
1. Цей Порядок визначає вимоги щодо оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, що надсилаються платниками податку відповідно до статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1120 від 18.07.2003 )
2. Звіти, розрахункові документи і декларації (далі – звіти) приймаються до відправлення листами (посилками, бандеролями) з оголошеною цінністю (далі – поштові відправлення) з позначкою “Звіт” та з рекомендованим повідомленням про вручення.
3. Поштові відправлення з вкладенням звітів приймають поштамти, вузли та відділення поштового зв’язку (далі – підприємства поштового зв’язку).
4. Поштові відправлення здаються безпосередньо до підприємств поштового зв’язку у відкритому вигляді з описом вкладення.
5. Упаковку поштових відправлень вибирає відправник з урахуванням того, що вона відповідатиме характеру вкладення, часу знаходження в дорозі, умовам пересилки і виключатиме можливість пошкодження вкладення.
6. На поштовому відправленні у нижній правій його частині відправником пишеться найменування одержувача та його адреса в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, найменування населеного пункту, району, області.
Найменування відправника та його адреса пишеться у лівій верхній частині поштового відправлення в порядку, передбаченому для написання адреси одержувача.
Поштовий індекс на листах пишеться стилізованими цифрами чорнилом або кульковою ручкою (за винятком червоного, жовтого та зеленого кольорів).
У верхній частині поштового відправлення відправник робить позначку “Звіт”.
Відправник заповнює бланк рекомендованого повідомлення про вручення на своє ім’я або на ім’я особи, якій належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення адресату, складає опис вкладення поштового відправлення у двох примірниках із зазначенням у ньому найменування одержувача та його адреси, поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення і підписує його. Вартість поштового відправлення повинна відповідати загальній сумі оголошеної цінності, зазначеній в описі.
7. Послуги, що надаються підприємствами поштового зв’язку, оплачуються за встановленими тарифами. Плата за пересилку поштових відправлень справляється під час їх приймання.
8. Під час приймання поштових відправлень працівник поштового зв’язку:
обов’язково перевіряє правильність написання адреси одержувача і відправника на поштовому відправленні та повідомленні про вручення, наявність позначки “Звіт”, оформлення опису вкладення поштового відправлення;
звіряє вкладення з описом, підписує опис та робить на ньому відбиток календарного штемпеля.
Один примірник опису працівник вкладає в поштове відправлення, другий повертає відправникові, запаковує, зважує, визначає вартість, проставляє на повідомленні про вручення необхідні реквізити та видає відправникові квитанцію.
9. Поштові відправлення, прийняті в підприємствах зв’язку, обробляються відповідно до технології обробки поштових відправлень.
10. У містах Києві та Севастополі, обласних центрах, містах обласного підпорядкування, районних центрах повідомлення про вхідні поштові відправлення доставляються адресатам не пізніше робочого дня, що настає після надходження відправлення до підприємства поштового зв’язку.
В інших населених пунктах, де є підприємство поштового зв’язку, повідомлення про вхідні поштові відправлення доставляються того ж дня, якщо відправлення надійшли до підприємства, що здійснює доставку, за одну годину до виходу листонош на дільницю.
11. Поштові відправлення видаються уповноваженим представникам адресатів безпосередньо в підприємствах поштового зв’язку під розписку за пред’явленням документа, який засвідчує особу.
Доставка поштових відправлень безпосередньо одержувачу може здійснюватися на договірних засадах.
Рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень видаються під розписку.
12. Претензія про розшук поштових відправлень подається відправником або одержувачем у письмовій формі із зазначенням виду поштового відправлення, його номера, дати і місця приймання, повної адреси одержувача і відправника, з пред’явленням квитанції або її копії.
1З. Підприємства поштового зв’язку несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання послуг відповідно до законодавства.
14. Спори між підприємством поштового зв’язку та відправником і (або) адресатом вирішуються в установленому законом порядку.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

вересень, 2021

X