Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » Постанова КМУ від 29 грудня 2010 р. № 1244 (податковий борг та реалізація майна)
Постанови КМУ

Постанова КМУ від 29 грудня 2010 р. № 1244 (податковий борг та реалізація майна)

Зміст

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2010 р. № 1244
Київ

Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 936 від 26.09.2012
№ 273 від 14.05.2015
№ 192 від 29.03.2017}

{Установити, що до 1 липня 2015 р. стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу у випадках, передбачених пунктом 32 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, здійснюється відповідно до Порядку стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, затвердженого цією Постановою, з урахуванням установлених Постановою КМ № 273 від 14.05.2015 вимог та особливостей}

Відповідно до пунктів 95.4, 95.5, 95.15, 95.16 і 95.18 статті 95 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 192 від 29.03.2017}

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу;

Порядок зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів;

Порядок компенсації витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету.

{Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 936 від 26.09.2012}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2002 р. № 538 “Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 16, ст. 871).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем’єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 34

 

 


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. № 1244

ПОРЯДОК
стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу

{У тексті Порядку та додатків до нього слова “орган державної податкової служби” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “контролюючий орган” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 273 від 14.05.2015}

1. Цей Порядок визначає механізм стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу.

2. Вилучення готівки у платника податків у рахунок погашення його податкового боргу здійснюється працівниками контролюючого органу (далі – працівники) з урахуванням вимог пунктів 95.2-95.5 статті 95 Податкового кодексу України.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 192 від 29.03.2017}

У випадках, передбачених пунктами 95.2-95.4 статті 95 Податкового кодексу України, рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу про погашення усієї суми податкового боргу видається за формою згідно з додатком 1 на підставі рішення суду про стягнення коштів за рахунок готівки, що належить платнику податків.

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 192 від 29.03.2017}

У випадку, передбаченому пунктом 95.5 статті 95 Податкового кодексу України, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить платнику податків, здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду, яке видається за формою згідно з додатком 3.

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 192 від 29.03.2017}

3. Під час вилучення готівки працівники рахують наявні кошти.

У разі коли обсяг готівки у платника податків перевищує суму його податкового боргу, вилученню підлягає готівка на суму боргу.

4. У рахунок погашення податкового боргу спрямовується також готівка, виявлена працівниками у касі платника податків, у тому числі в скриньці реєстратора розрахункових операцій, та в інших місцях зберігання коштів.

5. За результатами вилучення готівки складається акт за формою згідно з додатками 2, 4.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 192 від 29.03.2017}

6. Вилучена готівка в національній валюті вноситься працівником до банку для перерахування до відповідного бюджету в день її стягнення, а в разі неможливості такого внесення – на наступний робочий день.

Готівка в іноземній валюті передається банку або іншій фінансовій установі, що має право на реалізацію іноземної валюти, у зазначений строк для її продажу відповідно до законодавства та подальшого перерахування згідно з вимогами абзацу першого цього пункту.

 


 

 

Додаток 1
до Порядку

РІШЕННЯ № ____
від ___ ____________ 20___ р.
про погашення усієї суми податкового боргу

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 192 від 29.03.2017}

 

Додаток 2
до Порядку

АКТ № _______
про вилучення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків
від ___ ____________ 20___ р.

 

Додаток 3
до Порядку

РІШЕННЯ
про стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків

{Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 192 від 29.03.2017}

 

Додаток 4
до Порядку

АКТ
про вилучення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків

{Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 192 від 29.03.2017}

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. № 1244

ПОРЯДОК
зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів

{У тексті Порядку та додатка до нього слова “орган державної податкової служби” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “контролюючий орган” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 273 від 14.05.2015}

1. Цей Порядок визначає механізм зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (далі – майно), в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів.

2. Погашення усієї суми податкового боргу платника податків за рахунок його майна здійснюється за рішенням контролюючого органу , прийнятим з урахуванням вимог пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України, за формою згідно з додатком.

3. Початкова ціна майна, що швидко псується, а також іншого майна, обсяг якого є недостатнім для організації прилюдних торгів, у разі продажу через організації роздрібної торгівлі знижується, якщо майно не продано протягом:

30 днів – на 15 відсотків (перша переоцінка);

15 днів після першої переоцінки – на 15 відсотків залишкової ціни після такої переоцінки (друга переоцінка);

15 днів після другої переоцінки – на 25 відсотків залишкової ціни після такої переоцінки (третя переоцінка).

Переоцінка майна проводиться в присутності посадової особи контролюючого органу. За результатами переоцінки складається акт за формою, затвердженою Мінфіном.

{Абзац п’ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 936 від 26.09.2012}

Після переоцінки майна остаточна ціна його реалізації не може бути нижчою ніж 50 відсотків початкової ціни.

4. У кожному випадку продажу майна через організації роздрібної торгівлі контролюючий орган укладає відповідний договір, а також складає акт приймання-передачі за формою, затвердженою Мінфіном.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 936 від 26.09.2012}

5. Майно, зазначене в пункті 3 цього Порядку, що не реалізовано протягом 15 днів після третьої переоцінки, повертається власнику.

6. У разі продажу майна на біржових торгах контролюючий орган укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), який вчиняє дії з продажу майна за дорученням такого органу на умовах найкращої цінової пропозиції, на підставі акта опису майна в податкову заставу, складеного відповідно до пункту 89.3 статті 89 Податкового кодексу України, та витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

7. Брокер (брокерська контора) здійснює продаж майна на біржових торгах у строки, передбачені зазначеним договором, але не пізніше ніж через два місяці після його укладення.

8. Майно виставляється на біржові торги (у тому числі повторні) не раніше ніж через 15 робочих днів після оприлюднення оголошення про проведення таких торгів.

9. Початкова ціна майна, яке передається для продажу на біржових торгах, визначається на підставі курсової (поточної) біржової вартості за даними лістингу товарних бірж або на підставі поточних відпускних цін платника податків і знижується брокером (брокерською конторою), якщо майно не продано:

на перших біржових торгах – на 15 відсотків початкової ціни (перша переоцінка);

на других біржових торгах – на 25 відсотків початкової ціни других біржових торгів (друга переоцінка).

За результатами переоцінки майна складається акт за формою, затвердженою Мінфіном.

{Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 936 від 26.09.2012}

Після переоцінки майна остаточна ціна його реалізації не може бути нижчою ніж 50 відсотків початкової ціни на перших біржових торгах.

10. Майно, зазначене в пункті 9 цього Порядку, що не реалізовано протягом трьох біржових торгів, знімається з торгів і повертається власнику.

11. У разі продажу майна на аукціоні контролюючий орган укладає відповідний договір з уповноваженою товарною біржею та/або з брокерською конторою (брокером), яка вчиняє дії з продажу майна за дорученням контролюючого органу на умовах найкращої цінової пропозиції (далі – організатор аукціону) на підставі акта опису майна в податкову заставу, складеного відповідно до пункту 89.3 статті 89 Податкового кодексу України, та витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 192 від 29.03.2017}

Перелік організаторів аукціону з продажу майна (далі – аукціон) визначається Державною податковою службою на конкурсних засадах.

12. Організатор аукціону проводить аукціон у строки, передбачені зазначеним у пункті 11 цього Порядку договором, але не пізніше ніж через два місяці після його укладення.

13. Початкова ціна майна, яке виставляється на аукціон, визначається контролюючим органом на підставі звіту (акта) про оцінку майна.

14. Продаж майна на аукціоні здійснюється не раніше ніж через 15 днів після оприлюднення оголошення про проведення аукціону (далі – оголошення).

15. Організатор аукціону оприлюднює оголошення в засобах масової інформації та на власній веб-сторінці не пізніше ніж за 15 днів до його проведення.

16. Оголошення, що розміщується у друкованому засобі масової інформації, повинно містити відомості про:

1) номер лота та назву майна, що пропонується до продажу, його місцезнаходження;

2) майно (технічні характеристики, рік виготовлення, відновну вартість тощо);

3) земельну ділянку, на якій розміщене нерухоме майно;

4) початкову ціну та відомості про можливість її зниження на аукціоні;

5) суму коштів, що вноситься учасником аукціону до його початку (гарантійний внесок), найменування банку, його місцезнаходження, номер рахунка, відкритого для зарахування гарантійного внеску;

6) кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні;

7) час і місце:

ознайомлення з майном;

проведення аукціону;

8) місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби організатора аукціону;

9) адресу веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено оголошення;

10) спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону.

17. Оголошення, що розміщується на веб-сторінці організатора аукціону, повинно містити інформацію, зазначену в підпунктах 1-8 пункту 16 цього Порядку, а також:

1) відомості про можливість надання переможцю аукціону податкової накладної згідно з Податковим кодексом України;

2) фотографічні зображення майна, що пропонується до продажу;

3) проект договору купівлі-продажу, що укладається за результатами проведення аукціону без зазначення ціни та покупця.

18. У разі коли реалізації підлягає земельна ділянка, у відомостях про майно зазначається, зокрема, її розмір, цільове призначення та наявність комунікацій.

19. У разі коли реалізації підлягає цілісний майновий комплекс підприємства або його частина (структурний підрозділ), в оголошенні додатково зазначаються відомості про:

1) обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг) підприємства, у тому числі тієї, що виготовлена з метою експорту;

2) кількість та склад робочих місць;

3) баланс активів і пасивів;

4) рентабельність виробництва за останні три роки;

5) будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розміщено цілісний майновий комплекс або його частину (структурний підрозділ).

20. Початкова ціна майна, виставленого для продажу на аукціоні, знижується організатором аукціону:

на повторному аукціоні, який проводиться в місячний строк після проведення попереднього аукціону, – на 15 відсотків;

на третьому аукціоні, який проводиться у місячний строк після повторного аукціону в разі визнання повторного аукціону таким, що не відбувся у зв’язку з відсутністю зареєстрованих заявок на участь у ньому, – на 25 відсотків початкової ціни повторного аукціону.

21. Майно, що не реалізовано відповідно до пункту 20 цього Порядку, знімається з торгів і повертається власнику.

У такому випадку контролюючим органом вживаються заходи щодо заміни предмета податкової застави.

 


 

 

Додаток
до Порядку

РІШЕННЯ № ____про погашення усієї суми податкового боргу
від ___ ____________ 20___ р.

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. № 1244
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2012 р. № 936)

ПОРЯДОК
компенсації витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету

{У тексті Порядку та додатка до нього слова “орган державної податкової служби” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “контролюючий орган” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 273 від 14.05.2015}

1. Цей Порядок визначає механізм компенсації витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету.

2. Компенсація витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплата банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету здійснюється за рахунок коштів, отриманих від реалізації такого майна, та за рахунок стягнутих коштів. При цьому сума компенсації не може перевищувати 15 відсотків вартості зазначеного майна.

3. Організація роздрібної торгівлі, брокер (брокерська контора) або організатор аукціону (торгів), що уклали з контролюючим органом або регіональним відділенням Фонду державного майна договір (угоду) про продаж майна, перераховує кошти, отримані від такого продажу (крім сум, використаних на покриття витрат згідно з договором (угодою) про продаж майна), на рахунок, відкритий в органах Казначейства за балансовим рахунком 3412 “Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету” (далі – рахунок 3412) за місцем обліку платника податків, не пізніше наступного робочого дня після дати зарахування коштів на рахунок організації роздрібної торгівлі, брокера (брокерської контори) або організатора аукціону (торгів).

У платіжному дорученні повинні зазначатися реквізити платника податків, описане майно якого реалізовано, та номер і дата договору, згідно з яким здійснено продаж майна.

4. Наступного робочого дня після зарахування коштів на зазначений у пункті 3 цього Порядку рахунок органи Казначейства передають відповідним контролюючим органам в установленому порядку виписку з рахунка 3412 у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня після надходження виписки з рахунка 3412 подає до відповідного органу Казначейства довідку про розподіл коштів, що надійшли на рахунок 3412, за формою згідно з додатком. У довідці зазначаються: суми, використані на покриття витрат згідно з договорами (угодами) про виконання робіт або надання послуг; суми боргу за видами податків, зборів (обов’язкових платежів); суми пені, штрафних (фінансових) санкцій.

На підставі даних зазначеної довідки орган Казначейства не пізніше наступного робочого дня після її надходження формує в установленому порядку платіжні доручення та перераховує розподілені кошти за призначенням.

5. У разі коли сума коштів, отримана за результатами продажу майна платника податків, перевищує суму його грошового зобов’язання та податкового боргу, різниця перераховується на рахунки такого платника податків або його правонаступників.

6. Після проведення всіх розрахунків контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня після надходження виписки з рахунка 3412 надсилає платнику податків повідомлення за формою, затвердженою Мінфіном.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 936 від 26.09.2012}

 


 

 

Додаток
до Порядку

_________________________________________________
(найменування контролюючого органу)

ДОВІДКА №
про розподіл коштів, що надійшли на балансовий рахунок 3412 “Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету”
за ___ _______________ 20___ р.

Порядковий номер

Повне найменування одержувача коштів

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Найменування банку, відділення Казначейства

Код банку, відділення Казначейства

Номер рахунка для внесення коштів

Призначення платежу**

Сума платежу, гривень

Керівник
(заступник керівника)
контролюючого органу

_________________
(найменування посади)

_______
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

     

Відповідальна особа
органу Казначейства

_________________
(найменування посади)

_______
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

** У разі сплати податку, збору зазначається код бюджетної класифікації.

{Додаток в редакції Постанови КМ № 936 від 26.09.2012}


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X