Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанова НБУ від 01 вересня 2015 року № 571
Закони, положення, нормативи

Постанова НБУ від 01 вересня 2015 року № 571

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А

01 вересня 2015 року                                                                    № 571

м. Київ

Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України”, статті 70 Закону України “Про місцеві вибори” Правління Національного банку України постановляє:

 1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), що додаються.
 2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н. Г.) довести зміст цієї постанови до банків України для використання в роботі.
 3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

В. О. Гонтарева

Інд. 53-1

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 01 вересня 2015 року № 571

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

 1. В абзаці другому пункту 1.4 глави 1 слова “місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидатів у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови” замінити словами “місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости”.
 2. У главі 17:
 • у пункті 17.1:

в абзаці першому слова “поточні рахунки виборчих фондів місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови згідно із Законом України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” замінити словами “накопичувальний та поточні рахунки виборчих фондів місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, поточний рахунок виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости згідно із Законом України “Про місцеві вибори”;

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

“Банк зобов’язаний з метою здійснення ідентифікації партії/місцевої організації партії під час відкриття рахунків виборчого фонду отримувати відомості, що містяться про неї в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в електронній формі, в яких зазначені дані про взяття на облік в контролюючих органах як платника податків. Банк зберігає відомості, отримані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про партію/місцеву організацію партії, у справі з юридичного оформлення рахунку”.

У зв’язку з цим абзаци третій – тринадцятий уважати відповідно абзацами четвертим – чотирнадцятим;

в абзаці четвертому слова “проводить ідентицікацію” замінити словами “здійснює ідентифікацію та верифікацію”;

в абзаці сьомому слово “ідентифікує” замінити словами “здійснює ідентифікацію та верифікацію”;

 • абзац четвертий пункту 17.2 замінити двома новими абзацами такого змісту:

“Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, відкриває один накопичувальний рахунок власного виборчого фонду в банку за власним вибором у межах відповідного багатомандатного виборчого округу та поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації партії з розрахунку не більше одного поточного рахунку для одного територіального виборчого округу.

Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости відкриває поточний рахунок власного виборчого фонду в банку за власним вибором у межах відповідного одномандатного, єдиного одномандатного виборчого округу”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий уважати відповідно абзацом шостим;

 • у пункті 17.4:

в абзацах четвертому та десятому слова “Міністерством юстиції України” замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань”;

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий – дванадцятий уважати відповідно абзацами п’ятим – одинадцятим;

абзац десятий виключити.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий уважати відповідно абзацом десятим;

 • пункт 17.5 викласти в такій редакції:

“17.5. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 9);

копії рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку від місцевої організації партії, засвідченої територіальною виборчою комісією;

копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань;

картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії – з числа кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, або уповноважених осіб у багатомандатному виборчому окрузі. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки партії або місцевої організації партії та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 9);

довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повну назву місцевої організації партії, якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;

копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань;

картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії – з числа кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, або уповноважених осіб у багатомандатному, територіальних виборчих округах. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки партії або місцевої організації партії та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку”;

 • в абзаці першому пункту 17.6 слова “кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови” замінити словами “кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости”;
 • пункт 17.8 викласти в такій редакції:

“17.8. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.

Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду партії, кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі повідомляє відповідно Центральну виборчу комісію та окружну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.

Банк не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунку виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости повідомляє територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити”;

 • абзац третій пункту 17.9 викласти в такій редакції:

“Порядок формування виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости та використання його коштів визначається Законом України “Про місцеві вибори”;

 • абзац четвертий пункту 17.10 викласти в такій редакції:

“Банк закриває рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости на шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів”.

 1. У додатках 7 та 8 слова “(прізвище, ім’я, по батькові кандидата на пост Президента України, кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови)” замінити словами “(прізвище, ім’я, по батькові кандидата на пост Президента України, кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости)”.

Директор Департаменту платіжних систем             Н. Г. Лапко


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X