Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови НБУ » Постанова НБУ від 25.01.18 №7
Постанови НБУ

Постанова НБУ від 25.01.18 №7

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Офіційно опубліковано 26.01.2018

Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А

25 січня 2018 року                                         м. Київ                                                                № 7

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

  1. Унести до глави 2 розділу ІV Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), такі зміни:
  • пункт 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого

змісту:

“Клієнт має право подавати заяву про продаж іноземної валюти до уповноваженого банку за власним вибором (незалежно від наявності поточного рахунку в іноземній валюті, відкритого в цьому банку).”;

  • у пункті 6 слова “в договорах банківського рахунку” замінити словами “у договорі банківського рахунку або іншому договорі, укладеному між банком
  • клієнтом”;
  • абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

“Уповноважений банк надає клієнту інформацію, зазначену в абзаці першому пункту 8 глави 2 розділу IV цього Положення, за кожним рахунком/за кожним видом валют або банківських металів окремо, періодичність надання якої обумовлюється з клієнтом у договорі банківського рахунку або іншому договорі, укладеному між банком і клієнтом.”;

2

  • в абзаці другому пункту 12 слова “в договорах банківського рахунку” замінити словами “у договорі банківського рахунку або іншому договорі, укладеному між банком і клієнтом”.
  1. Пункт 3.2 глави 3 Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 951/11231 (зі змінами), після першого речення доповнити новим реченням другим такого змісту: “Відлік строку продажу іноземної валюти у випадку, якщо кошти для продажу перераховуються клієнтом з іншого уповноваженого банку, починається з дня зарахування таких коштів на кореспондентський рахунок уповноваженого банку.”.
  2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам України – до відома їх клієнтів.

 

  1. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

 

В. о. Голови                                                                                                                          Я. В. Смолій

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X