Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Бухгалтерський облік операцій в яких застосовується крос-курс валют
Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік операцій в яких застосовується крос-курс валют

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Що таке крос-курс

Крос-курс — це співвідношення між двома валютами, що визначається на основі їх котирувань щодо третьої (проміжної) валюти.

Подеколи таке співвідношення визначають за офіційним курсом НБУ.

Приклад 1 Станом на 30.06.2023 офіційний курс НБУ:

— 36,5686 грн за 1 дол. США;

— 40,0006 грн за 1 євро.

На підставі цих показників крос-курс долара до євро — 0,91420 дол. США за 1 євро (36,5686 : 40,0006).

Крос-курс євро до долара США — 1,09385 євро за 1 дол. США (40,0006 : 36,5686).

У прикладі 1 третьою (проміжною) валютою виступає гривня.

Отже, для прикладу 1 формули розрахунку крос-курсу (проміжною валютою виступає гривня):

Крос-курс (долар США до євро) = Курс долара США (грн) : Курс євро (грн);

Крос-курс (євро до долара США) = Курс євро (грн) : Курс долара США (грн).

Приклад 2 Станом на 04.07.2023 офіційний курс НБУ:

— 36,5686 грн за 1 дол. США;

— 39,8543 грн за 1 євро.

На підставі цих показників крос-курс долара до євро — 0,91756 дол. США за 1 євро (36,5686 : 39,8543).

Крос-курс євро до долара США — 1,08985 євро за 1 дол. США (39,8543 : 36,5686).

Чи обов’язково під час розрахунку крос-курсу використовувати офіційний курс НБУ?

Для потреб бухгалтерського обліку господарських операцій в іноземній валюті — так (див. п. 4 НП(С)БО 21). Але для потреб розрахунків з контрагентами застосовувати офіційний курс НБУ не обов’язково. Сторони можуть погодити у договорі застосування будь-якого валютного курсу, головне, щоб це було визначено однозначно без можливості множинного трактування.

Наприклад, в додатку 1 до Постанови №444 зазначено: якщо в договорі (контракті) валюта ціни не відповідатиме валюті платежу, у платіжних умовах договору (контракту) додатково зазначають курс перерахунку валюти ціни у валюту платежу. Найприйнятнішими умовами перерахунків як за експортом, так і за імпортом є такі: «Платіж має здійснюватись у (назва валюти платежу) за середнім курсом на день, що передує дню платежу на ______ валютному ринку».

Приклад 3 Станом на 30.06.2023 курс купівлі на УМВБ:

— 36,9343 грн за 1 дол. США;

— 40,3137 грн за 1 євро.

На підставі цих показників крос-курс долара до євро — 0,91617 дол. США за 1 євро (36,9343 : 40,3137).

Крос-курс євро до долара США — 1,09150 євро за 1 дол. США (40,3137 : 36,9343).

Приклад 4 Станом на 04.07.2023 курс купівлі на УМВБ:

— 36,9343 грн за 1 дол. США;

— 40,251 грн за 1 євро.

На підставі цих показників крос-курс долара до євро — 0,91760 дол. США за 1 євро (36,9343 : 40,251).

Крос-курс євро до долара США — 1,08980 євро за 1 дол. США (40,251 : 36,9343).

У розрахунках застосовують офіційний курс НБУ

Крос-курс застосовують при визначенні заборгованості, визначенні суми оплати.

Приклад 5 Початкові дані прикладів 1 і 2.

Підприємство — резидент України 30.06.2023 визнало дохід від продажу товару на експорт на суму 10 000 євро. За договором оплата буде в доларах США; для визначення доларового еквівалента оплати застосовують крос-курс євро до долара США на підставі офіційного курсу НБУ. Оплата надійшла 04.07.2023. Заборгованість погашена повністю.

Суму визнаного доходу і суму заборгованості розраховують за офіційним курсом НБУ станом на 30.06.2023 (див. п. 5 НП(С)БО 21). Ця сума становить 400 006,00 грн (10 000 євро х 40,0006 грн за 1 євро).

Заборгованість погашатиметься коштами, тож така заборгованість є монетарною. За монетарною заборгованістю розраховують курсові різниці — на дату балансу і на дату погашення заборгованості.

Водночас заборгованість, виражену в євро, погашатимуть у доларах США. Для визначення кількості доларів, необхідних для погашення заборгованості в євро, помножимо суму заборгованості в євро на крос-курс євро до долара США станом на дату погашення (04.07.2023).

Для повного погашення заборгованості в євро має надійти 10 898,50 доларів США (10 000 євро х 1,08985 євро за 1 дол. США).

За офіційним курсом НБУ на цю дату отримана сума становить еквівалент 398 542,89 грн (10 898,50 х 36,5686).

Курсова різниця — 1 463,11 грн (400 006,00 - 398 542,89). Ця різниця виникає через зміну курсу євро: 40,0006 – 39,8543 = 0,1463 грн/євро. Похибка в розмірі 11 коп. виникає через округлення результатів розрахунків.

Бухгалтерський облік для прикладу 5 показано в таблиці 1.

Таблиця 1

Бухгалтерський облік погашення заборгованості в іншій валюті, з курсовими різницями
(офіційний курс НБУ) (за умовами прикладу 5)


з/п
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
Д-т К-т
1. Визнано дохід від продажу товару на експорт 362 702 10 000,00€
400 006,00
2. Надійшла оплата на банківський рахунок 312 362 10 898,50$
398 542,89
3. Відображено курсову різницю 945 362 1 463,11

Приклад 6 Початкові дані прикладів 1 і 2.

Підприємство — резидент України 30.06.2023 визнало дохід від продажу товару на експорт на суму 10 000 доларів США. За договором оплата буде в євро; для визначення еквівалента оплати в євро застосовують крос-курс долара США до євро на підставі офіційного курсу НБУ. Оплата надійшла 04.07.2023. Заборгованість погашена повністю.

Сума визнаного доходу і сума заборгованості становить 365 686,00 грн (10 000 доларів США х 36,5686 грн за 1 дол. США).

За даними прикладів 1 і 2 бачимо, що доларовий офіційний курс НБУ однаковий як на дату визнання доходу і заборгованості, так і на дату оплати. Тож курсової різниці не буде.

Водночас заборгованість, виражену в доларах США, погашатимуть в євро. Для визначення кількості євро, необхідних для погашення доларової заборгованості, помножимо суму доларової заборгованості на крос-курс долара США до євро станом на дату погашення (04.07.2023).

Для повного погашення доларової заборгованості має надійти 9 175,60 євро (10 000 доларів США х 0,91756 доларів США за 1 євро).

За офіційним курсом НБУ на цю дату отримана сума становить еквівалент 365 687,12 грн (9 175,60 євро х 39,8543 грн за 1 євро).

Бачимо різницю між сумою заборгованості і сумою оплати — 1,12 грн (365 687,12 – 365 686,00). Це різниця внаслідок округлень у розрахунках. Такі різниці списують до складу інших операційних доходів (719) чи витрат (949).

Бухгалтерський облік для прикладу 6 показано в таблиці 2.

Таблиця 2

Бухгалтерський облік погашення заборгованості в іншій валюті, без курсових різниць
(офіційний курс НБУ) (за умовами прикладу 6)


з/п
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
Д-т К-т
1. Визнано дохід від продажу товару на експорт 362 702 10 000,00$
365 686,00
2. Надійшла оплата на банківський рахунок 312 362  9 175,60€
365 687,12
3. Списано різницю внаслідок округлень в розрахунках 362 719 1,12

При розрахунках застосовують курс, відмінний від офіційного курсу НБУ

Приклад 7 Початкові дані прикладів 1 — 4.

Підприємство — резидент України 30.06.2023 визнало дохід від продажу товару на експорт на суму 10 000 євро. За договором оплата буде в доларах США; для визначення доларового еквівалента оплати застосовують крос-курс євро до долара США на підставі курсу УМВБ. Оплата надійшла 04.07.2023. Заборгованість погашена повністю.

Суму визнаного доходу і суму заборгованості розраховують так само, як і у прикладі 5, — 400 006,00 грн.

Але суму до сплати визначають на підставі крос-курсу євро до долара США за даними курсу УМВБ (див. приклад 4) — 10 898,00 дол. США (10 000 євро х 1,08980 євро за 1 дол. США), що за офіційним курсом НБУ становить 398 524,60 грн (10 898,00 дол. США х 36,5686 грн за 1 дол. США).

Хоча на підставі крос-курсу за офіційним курсом НБУ сума до сплати (див. приклад 5) — 10 898,50 доларів США. Тобто на 0,50 дол. США (10 898,50 - 10 898,00) сплачено менше, ніж за показниками, розрахованими на дату визнання доходу.

На наш погляд, таку різницю слід списати до складу інших витрат операційної діяльності (субрахунок 949). Різницю визначають за офіційним курсом НБУ на дату визнання доходу — 18,28 грн (0,50 дол. США х 36,5686 грн за 1 дол. США), що еквівалентно 0,46 євро (18,28 грн : 40,0006 грн за 1 євро). А якщо до сплати буде сума більша, її слід включати до складу інших доходів від операційної діяльності (субрахунок 719) і визначати за офіційним курсом НБУ на дату отримання оплати. Водночас курсова різниця становитиме 1 463,12 грн (400 006,00 – 18,28 – 398 524,60). Курсова різниця виникає саме через зміни офіційного курсу євро у часі (40,0006 – 39,8543 = 0,1463 грн/євро), а не через різницю між фактичним крос-курсом перерахунку заборгованостей та крос-курсом, визначеним за офіційними курсами. 12 копійок — це арифметична похибка, що виникла через округлення.

Бухгалтерський облік для прикладу 7 показано в таблиці 3.

Таблиця 3

Бухгалтерський облік погашення заборгованості в іншій валюті, з курсовими різницями
(курс, відмінний від офіційного курсу НБУ) (за умовами прикладу 7)


з/п
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
Д-т К-т
1. Визнано дохід від продажу товару на експорт 362 702 10 000,00€
400 006,00
2. Надійшла оплата на банківський рахунок 312 362 10 898,00$
398 524,60
3. Списано різницю, на яку зменшено оплату 949 362 0,46€
18,28
4. Відображено курсову різницю 945 362 1 463,12

Приклад 8 Початкові дані прикладів 1 — 4.

Підприємство резидент України 30.06.2023 визнало дохід від продажу товару на експорт на суму 10 000 доларів США. За договором оплата буде в євро; для визначення єврового еквівалента оплати застосовують крос-курс долара США до євро на підставі курсу УМВБ. Оплата надійшла 04.07.2023. Заборгованість погашена повністю.

Суму визнаного доходу і суму заборгованості розраховують так само, як і у прикладі 6 — 365 686,00 грн.

Але суму до сплати визначають на підставі крос-курсу долара США до євро за даними курсу УМВБ (див. приклад 4) — 9 176 євро (10 000 дол. США х 0,91760 дол. США за 1 євро), що за офіційним курсом НБУ становить 365 703,06 грн (9 176 євро х 39,8543 грн за 1 євро).

Хоча на підставі крос-курсу за офіційним курсом НБУ сума до сплати (див. приклад 6) — 9 175,60 євро. Тобто на 0,40 євро (9 175,60 9 176,00) сплачено більше, ніж за показниками, розрахованими на дату визнання доходу.

На наш погляд, таку різницю слід списати до складу інших доходів від операційної діяльності (субрахунок 719) і визначати за офіційним курсом НБУ на дату отримання оплати.

Різницю визначають за офіційним курсом НБУ на дату отримання оплати — 15,94 грн (0,40 євро х 39,8543 грн за 1 євро), що еквівалентно 0,44 доларів США (15,94 грн : 36,5686 грн за 1 дол. США). А якщо до сплати буде менша сума, її включають до інших витрат операційної діяльності (субрахунок 949) і визначають за офіційним курсом НБУ на дату визнання доходу.

Бухгалтерський облік для прикладу 8 показано в таблиці 4.

Таблиця 4

Бухгалтерський облік погашення заборгованості в іншій валюті, без курсових різниць
(курс, відмінний від офіційного курсу НБУ) (за умовами прикладу 8)


з/п
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
Д-т К-т
1. Визнано дохід від продажу товару на експорт 362 702 10 000,00$
365 686,00
2. Надійшла оплата на банківський рахунок 312 362  9 176,00€
365 703,06
3. Зараховано різницю до складу доходу 362 719 0,44$
15,94
4. Списано різницю внаслідок округлень у розрахунках (365 703,06 – 365 686,00 – 15,94) 362 719 1,12

Про завершення банком валютного нагляду

Валюта платежу — будь-яка валюта, в якій згідно з умовами договору здійснюється оплата товару (пп. 1 п. 3 розд. І Інструкції №7).

Згідно з п. 17 розд. IV Інструкції №7 банк з метою здійснення валютного нагляду за повнотою розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів використовує передбачені в договорі умови перерахування валюти ціни у валюту платежу, якщо за умовами договору валюта платежу відрізняється від валюти ціни. Якщо в договорі немає умов, які дають змогу однозначно визначити курс (крос-курс), за яким здійснюється перерахування, та/або у випадках, визначених в абзаці другому п. 17 розд. IV Інструкції №7, банк для валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків використовує офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений НБУ на дату платежу.


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка