Головна » Бухгалтеру » Консультації » Правила оподаткування ФОП загальносистемників
Консультації

Правила оподаткування ФОП загальносистемників

Поділіться з друзями - підтримайте проект

 ПДФО

Доходи підприємців-загальносистемників, отримані в результаті ведення господарської діяльності, обкладаються податком на доходи фізичних осіб  за правилами, встановленими в ст. 177 ПКУ. Детальніше…

Так, згідно з п. 177.2 ПКУ об’єктом оподаткування у підприємців-загальносистемників є чистий дохід

Його визначають як різницю між загальним оподатковуваним доходом (виручкою в грошовій і негрошовій формах) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізособи-підприємця.

При цьому врахуйте: датою формування оподатковуваного доходу є дата фактичного надходження компенсації за відвантажені товари, виконані роботи (надані послуги). Тобто в момент відвантаження товару або підписання акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) дохід не виникає. Таким чином, при визнанні доходу загальносистемник застосовує касовий метод.

Водночас витрати, безпосередньо пов’язані з такими доходами, підприємець може відобразити тільки після:

1) оплати таких витрат;

2) надходження грошових коштів або отримання компенсації в натуральній формі від покупця.

Тобто для визнання витрат повинні відбутися обидві ці події.

Звітним періодом для загальносистемників є календарний рік (п. 177.5 ПКУ). Тому отримані доходи і пов’язані з ними витрати, які понесені в різних місяцях, але впродовж одного календарного року, враховують у розрахунку чистого доходу за підсумками такого року.

А якщо дохід отримано у поточному році, а витрати, пов’язані з ним, здійснені минулого року або будуть сплачені в наступному?

У разі, коли підприємець у поточному році отримує виручку за товар, який був оплачений минулого року, такі витрати він враховує в зменшення чистого доходу поточного року.

Якщо ж дохід (виручку) отримано у поточному році, а витрати, пов’язані з ним, буде оплачено тільки в наступному, то такі витрати зможуть зменшити базу оподаткування того звітного періоду, у якому вони фактично будуть понесені (оплачені), тобто наступного року. Консультацію податківців такого змісту можна знайти в підкатегорії 104.04 ЗІР.

Також зазначимо, що не має значення система оподаткування, на якій перебував підприємець під час здійснення витрат. Тобто якщо ФОП отримав дохід під час перебування на загальній системі оподаткування, а пов’язані з ним витрати він здійснив раніше під час роботи на спрощеній системі, такі витрати можна включити до складу підприємницьких витрат ФОП-загальносистемника (див. роз’яснення з підкатегорії 104.05 ЗІР).

УВАГА!: збитки минулих років не переносяться на поточний рік!

Це випливає безпосередньо зі ст. 177 ПКУ, де сказано про те, що об’єкт оподаткування визначається за календарний рік — і крапка. Жодного механізму перенесення збитків норми ПКУ не передбачають. Таким чином, за підсумками року підприємець розраховує остаточний результат своєї господарської діяльності й у разі отримання прибутку платить з нього фінальну суму ПДФО. Якщо має місце збиток, то він просто «згорає». Аналогічна позиція простежується в консультації податківців, наведеній у підкатегорії 104.09 БЗ.

Підприємницькі доходи обкладають ПДФО за загальною ставкою, встановленою п. 167.1 ПКУ, — 18 %

Як ми вже не раз встигли згадати, суму оподатковуваного підприємницького доходу визначають за результатами звітного року. А як у такому разі сплачують ПДФО з указаних доходів? Усе просто! Протягом звітного року загальносистемники перераховують ПДФО у вигляді авансових платежів.

Авансові платежі ФОП розраховує самостійно на підставі фактичних даних, указаних у Книзі обліку доходів і витрат. Розрахунок і сплату авансових платежів до бюджету здійснюють щокварталу до 20-го числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом, окрім четвертого (п.п. 177.5.1 ПКУ). Тобто перераховувати авансовий платіж з ПДФО слід:

 • за І квартал — не пізніше за 19 квітня;
 • за ІІ квартал — не пізніше за 19 липня;
 • за ІІІ квартал — не пізніше за 19 жовтня.

Авансовий платіж за IV квартал не розраховують і не сплачують.

Зверніть увагу: якщо останній день сплати ПДФО припадає на вихідний або святковий день, такий податок потрібно сплатити напередодні свята (вихідного). Перенесення строку сплати ПДФО не передбачене.

Якщо результатом розрахунку чистого доходу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, авансовий платіж за такий період не сплачують.

Остаточний розрахунок ПДФО за звітний період підприємець здійснює самостійно відповідно до даних, указаних у річній податковій декларації про майновий стан та доходи, з урахуванням сплаченого ним упродовж року ПДФО. Якщо має місце переплата ПДФО, надмірно сплачені суми можуть бути зараховані в рахунок майбутніх платежів із цього податку або повернені ФОП у порядку, передбаченому ПКУ (п.п. 177.5.3цього Кодексу).

Зразок заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи із додатками від ДФС

Остаточна сума зобов’язань з ПДФО за звітний рік підлягає сплаті до бюджету впродовж 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (п. 57.1 ПКУ).

Врахуйте! Якщо підприємець, окрім підприємницьких, отримує також «громадянські» доходи, то останні обкладаються ПДФО за загальними правилами, встановленими розд. IV ПКУ для звичайних фізичних осіб.

Читати по темі:  Як порахувати податки із заробітної плати: 9 простих прикладів від ДФС

 Військовий Збір

Окрім ПДФО, підприємницькі доходи ФОП-загальносистемника необхідно обкласти ще і військовим збором . Це випливає з п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

Нагадаємо: відповідно до цієї норми при визначенні об’єкта обкладення ВЗ слід керуватися положеннями ст. 163 ПКУ. Об’єктом оподаткування згідно зі згаданою статтею є, зокрема, загальний річний оподатковуваний дохід, у який включаються і доходи ФОП від здійснення нею господарської діяльності (п. 164.1 ПКУ). У зв’язку із цим підприємцям на загальній системі сплати ВЗ не уникнути.

Базу обкладення ВЗ визначають аналогічно базі обкладення ПДФО. Тобто такою буде чистий дохід підприємця, що визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою в грошовій і негрошовій формах) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю ФОП.

ФОП загальна система: доходи та витрати

Водночас зазначимо, що ставка ВЗ складає 1,5 % бази оподаткування.

Також врахуйте: на відміну від ПДФО, авансових внесків по даному податку немає!

ВЗ потрібно платити тільки один раз на рік (за його підсумками) згідно з річною декларацією

Такий висновок випливає, зокрема, з п.п. 2 п. 3 розд. IV Інструкції № 859. На це вказують і податківці у своїй консультації, наведеній у підкатегорії 132.02 БЗ.

Таким чином, ФОП необхідно впродовж 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року, подати податкову декларацію (п.п. 49.18.5 ПКУ) і сплатити відображену в ній суму ВЗ протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку надання такої декларації (п. 57.1 ПКУ). Граничний строк сплати зобов’язань із ВЗ за 2017 рік — 19 лютого 2018 року.

Крім того, зі своїх підприємницьких доходів ФОП повинен сплатити єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ).

Книга обліку доходів і витрат загальносистемника

Як ми вже з’ясували, об’єктом обкладення ПДФО у підприємців-загальносистемників є чистий оподатковуваний дохід (п. 177.2 ПКУ). Визначають цей показник на підставі записів у Книзі ОДВ. Причому обов’язок вести вказану Книгу прямо встановлений п. 177.10 ПКУ. Її форма затверджена наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481.

Записи в Книзі ОДВ важливі відразу з кількох причин:

 1. по-перше, для матеріального обліку, адже тут указують реквізити підтверджуючих документів на куплені товари (роботи, послуги);
 2. по-друге, для дотримання касової дисципліни, якщо при розрахунках використовується готівка. Нагадаємо: відображення денної готівкової виручки в Книзі ОДВ слугує умовою її повного і своєчасного оприбутковування;
 3. по-третє, для податкового обліку.

У цьому підрозділі поговоримо про правила ведення загальносистемниками Книги ОДВ.

Загальні правила ведення

Форма Книги ОДВ єдина для всіх підприємців, працюючих на загальній системі оподаткування. І незважаючи на те, що вона підходить більше для торгівлі, якось модернізувати її (додавати або прибирати графи) підприємці не мають права.

Підприємець (за власним вибором) може вести Книгу в паперовому або електронному вигляді (п. 2 Порядку № 481).

 Паперовий варіант:

 1. прошнурувати і пронумерувати Книгу ОДВ;
 2. указати на титульному аркуші Книги свої прізвище, ім’я і по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо ви за релігійними переконаннями відмовилися від отримання такого номера і маєте в паспорті відповідну відмітку, то навести серію (за наявності) і номер паспорта), а також податкову адресу;
 3. подати Книгу разом із заявою в довільній формі на реєстрацію в орган ДФСУ за основним місцем обліку (реєстрація здійснюється безкоштовно).

Далі Книга ОДВ засвідчується підписом керівника або заступника керівника ДПІ і скріплюється печаткою.

Електронна Книга 

 1. отримати посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованим центром сертифікації ключів, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді;
 2. укласти договір з органом ДФСУ про визнання електронних документів;
 3. сформувати заяву на отримання Книги ОДВ і надіслати її до органу ДФСУ за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку з дотриманням умов реєстрації електронного підпису в порядку, визначеному законом.

Орган ДФСУ реєструє заяву підприємця і протягом 3 робочих днів надсилає йому повідомлення про реєстрацію Книги ОДВ із зазначенням її реєстраційного номера і дати реєстрації.

Врахуйте: підприємці повинні зареєструвати Книгу ОДВ до початку здійснення діяльності або до дати переходу зі спрощеної системи оподаткування (див. роз’яснення з підкатегорії 104.08 БЗ).

Коли Книгу ОДВ зареєстровано в органі ДФСУ, вона готова до використання. І тут потрібно пам’ятати про правила ведення такої Книги. Коротко на них зупинимося.

Правила ведення книги

Книгу ОДВ веде тільки підприємець. Окремі Книги на працівників, які отримують від покупців або замовників готівкові кошти, заводити не потрібно.

Зверніть увагу: записи в Книгу ОДВ підприємець вносить загальною сумою за підсумками робочого дня, протягом якого ним та/або його найманими працівниками отримано дохід (п. 5 Порядку № 481).

«Бездохідні» дні відображати в Книзі ОДВ не потрібно

Грошові показники вказують у Книзі ОДВ в гривнях з копійками (п. 9 Порядку № 481).

Є платником ПДВ? Тоді пам’ятаєте, що доходи і витрати в Книзі ОДВ наводять без урахування сум ПДВ (п. 7 Порядку № 481).

Читати по темі:  Які обов’язкові реквізити повинен містити фіскальний чек з 01.08.2020 відповідно до наказу Мінфіну від 18.06.2020 № 306, який сформовано РРО, що перебував на обліку в контролюючих органах до набрання чинності цим наказом?

Якщо підприємець веде Книгу ОДВ у паперовому вигляді, то вносити в неї записи він повинен розбірливо, з використанням кулькової або чорнильної ручки з чорнилом темного кольору (п.п. 3 п. 3 Порядку № 481). А ось олівцем або друкарським способом заповнювати її не можна.

Помилки в книзі

Порядок № 481 дозволяє здійснювати в ній виправлення. Але зробити це потрібно правильно. Як? Це залежить від форми ведення Книги. Так, якщо підприємець веде паперову Книгу ОДВ, то йому необхідно неправильну суму доходів та/або витрат закреслити однією рискою, а поруч зробити правильний запис і засвідчити його своїм підписом (п.п. 3 п. 3 Порядку № 481).

В електронну ж Книгу ОДВ виправлення або коригування вносять шляхом додавання рядка. У цьому рядку підприємець відображає позитивне або від’ємне значення (п.п. 4 п. 4 Порядку № 481).

Якщо стара Книга ОДВ закінчилася, ФОП у загальному порядку заводить нову Книгу. Причому потурбуйтеся про реєстрацію нової Книги завчасно, щоб не виявилося, що відображати підприємницький дохід (витрати) ніде.

Записи в новій Книзі ОДВ продовжуються наростаючим підсумком (п.п. 4 п. 3 Порядку № 481)

Повністю заповнену Книгу ОДВ підприємець зберігає у себе протягом 3 років після закінчення звітного періоду, у якому зроблений останній запис (п. 8 Порядку № 481). Проте ми радимо не обмежуватися строго цим 3-річним строком.

Чому? Згідно з п. 44.3 ПКУ документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, платники податків зобов’язані зберігати не менше 1095 днів із дня подання податкової звітності, для складання якої використовувалися такі документи*, а якщо звітність не надавалася — з передбаченого ПКУ граничного строку її надання. Як бачите, цей строк дещо довший, ніж установлений п. 8 Порядку № 481.

* У цьому випадку Книга ОДВ слугує джерелом даних для складання Податкової декларації про майновий стан і доходи .

Також радимо зберігати не лише саму Книгу ОДВ, але й усі підтверджуючі документи, записані в її графу 5 (див. табл.)

Крім того, враховуючи, що дані Книги ОДВ використовуються для нарахування загальносистемником ЄСВ, рекомендуємо не знищувати її до проведення перевірки за цим внеском. Причому строків давності Закон № 2464, на відміну від ПКУ, не встановлює.

Заповнюємо Книгу ОДВ

Із загальними питаннями все зрозуміло. Тепер час зупинитися на більш конкретному — порядку заповнення Книги ОДВ. У цих нюансах допоможе розібратися табл. 

Таблиця – Правила заповнення Книги ОДВ загальносистемниками

Графа Правила заповнення
Графа 1 «Період обліку (день, місяць, квартал, рік)» Тут проставляють дату заповнення, тобто дату отримання доходу. Дні, за які підприємець не отримував дохід, у графі 1 відображати не потрібно. Але! Якщо була видана зарплата або понесені інші витрати — це достатня підстава заповнити рядок з такою датою з показниками вказаних витрат у відповідних графах.

При підбитті місячних (квартальних, річних) підсумків у цій графі вказують назву відповідного місяця (кварталу, року) (п.п. 2 п. 6 Порядку № 481)

Графа 2 «Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності або незалежної професійної діяльності» У цій графі вказують суму доходу, фактично отриманого від ведення підприємницької діяльності. Нагадаємо, що дохід ФОП-загальносистемники відображають за касовим методом — за фактом зарахування коштів на поточний рахунок (отримання в касу) підприємця.

Також у графі 2 відображають дохід, отриманий ФОП у негрошовій формі: безкоштовно отримані товари (роботи, послуги), кредиторську заборгованість зі строком позовної давності, що сплив, товари (роботи, послуги), отримані підприємцем як плата за продані ним товари (роботи, послуги), тощо.

Нагадуємо: у разі реалізації товарів (робіт, послуг) платники ПДВ відображають у себе дохід без урахування цього податку. Крім того, ФОП — суб’єкти роздрібної торгівлі не відображають у цьому рядку суми акцизного податку з підакцизних товарів.

Більше про те, що включається в підприємницькі доходи загальносистемника, а що ні, див. у підрозділі 1.2 на с. 6.

Якщо дохід отримано в іноземній валюті (від покупця-нерезидента), то в графу 2 заносять суму в гривневому еквіваленті.

Дохід указують загальною сумою за день (без розшифровок, від кого і за що він отриманий).

Якщо ви здійснюєте декілька видів діяльності, врахуйте таке: оскільки при заповненні декларації необхідно розподілити суми отриманих підприємницьких доходів у розрізі кодів КВЕД, радимо фіксувати такі коди в прив’язці до конкретних сум отриманих доходів. Такі дії допоможуть при заповненні декларації.

Після закінчення кожного місяця, кварталу і наприкінці року за цією графою слід підбивати підсумки

 
Графа 3 «Сума повернутих коштів за товари (роботи, послуги)» Її заповнюють у випадку:

— повернення коштів покупцям у зв’язку з поверненням ними товару;

— повернення передоплати покупцеві за товари (роботи, послуги). Врахуйте, що в цьому випадку підприємцеві одночасно із заповненням графи 3 потрібно відсторнувати відображені раніше витрати у розмірі вартості такого товару за ціною його придбання в графі 6 Книги ОДВ.

Графу 3 заповнюють зі знаком «плюс»

Графа 4 «Загальна сума отриманого доходу, яка підлягає декларуванню (гр. 2 – гр. 3)» Тут відображають різницю між отриманим ФОП доходом від господарської діяльності (графа 2) і поверненими сумами (графа 3)
«Витрати, пов’язані з господарською діяльністю або провадженням незалежної професійної діяльності»
Графа 5 «реквізити документа, що підтверджує понесені витрати» У цю графу вписують реквізити (номер, дату і назву) документа, який підтверджує понесені витрати, безпосередньо пов’язані з отриманим доходом. Такими документами можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, закупівельний акт (акт виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що підтверджують факт оплати товарів, робіт, послуг (п.п. 5 п. 6 Порядку № 481). Графу 5 заповнюють:

— після того, як підприємець оплатить такі витрати (зрозуміло, якщо вони пов’язані з підприємницькою діяльністю);

— одночасно з витратними графами Книги 6, 7 або 8

Графа 6 «сума витрат, пов’язаних з придбанням товарів (робіт, послуг)» У графу 6 вносять суму витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходу за підсумками дня (п.п. 6 п. 6 Порядку № 481).

Цю графу заповнюють за фактом отримання доходу, тобто після отримання оплати від покупців. Сам факт відвантаження товару (продукції) або надання послуги (виконання роботи) жодної ролі не відіграє. При цьому витрати мають бути сплаченіФОП-загальносистемником і документально підтверджені (заповнена графа 5).

У разі здійснення бартерної операції або взаємозаліку в графі 6 відображають вартість переданого контрагентові товару (робіт, послуг). У свою чергу, вартість отриманого взамін товару (робіт, послуг) потрапить у графу 2 (див. консультацію в підкатегорії 104.05 БЗ).

Зверніть увагу: якщо витрати фактично понесені в поточному році, а дохід отримано у наступному, їх можна записати в графу 6 Книг ОДВ наступного року (див. консультацію в підкатегорії 104.05 БЗ).

Якщо виручку від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) не отримано, цю графу не заповнюють.

Пам’ятайте: у разі повернення коштів за товари (роботи, послуги) покупцям (заповнена графа 3 Книги ОДВ) необхідно знімати з витрат раніше відображені витрати (у графі 6 їх показують зі знаком «мінус»).

Платники ПДВ при заповненні графи 6 не враховують суму «вхідного» ПДВ

Графа 7 «витрати на оплату праці найманих осіб» Тут відображають суму витрат на оплату праці*, понесених у звітному місяці, і сплачену із зарплати працівників суму ЄСВ (п.п. 7 п. 6 Порядку № 481).

Пам’ятайте: в цій графі вказують суму «грязної» заробітної плати, тобто без зменшення на суму утриманих з неї ПДФО і ВЗ.

Враховуючи, що такі витрати прямо не прив’язуються до отримання виручки, а також формулювання п.п. 7 п. 6 Порядку № 481, запис у графу 7 вносять на дату фактичного здійснення виплат. Тобто ФОП-загальносистемник має повне право заповнити графу 7 Книги ОДВ у день видачі заробітної плати своїм найманим працівникам, не оглядаючись на те, чи є запис у графі 2 за цей день. Але! Якщо підприємець протягом звітного місяця взагалі не отримував дохід, заповнювати цю графу за підсумками місяця податківці не дозволяють (див. роз’яснення з підкатегорії 104.08 БЗ)

 
Графа 8 «інші витрати, пов’язані з одержанням доходу» У цю графу вносять усі інші витрати, які не відображені в графах 6 і 7, але на які зменшується оподатковуваний дохід ФОП. Сюди, зокрема, потрапить ЄСВ, сплачений підприємцем «за себе», орендна плата за офіс або торговельні площі, вартість комунальних послуг, плата за розрахунково-касове обслуговування, витрати на відрядження працівників ФОП тощо. При цьому такі витрати (роботи, послуги, ТМЦ) мають бути оплачені.

Зверніть увагу: цей вид витрат не прив’язаний до отримання доходу. Так, якщо загальносистемник не отримав упродовж робочого дня дохід від підприємницької діяльності, але при цьому поніс інші витрати (окрім указаних у графах 6 і 7), безпосередньо пов’язані з отриманням доходу, він має право вказати їх у графі 8, а підтверджуючі документи — у графі 5. Погоджуються із цим і податківці в консультації, наведеній у підкатегорії 104.08 БЗ.

На нашу думку, до внесення відповідних змін до форми Книги ОДВ у графу 8 повинні потрапляти також суми амортизації, нараховані підприємцем на об’єкти ОЗ або НМА (див. с. 17).

Також нагадаємо, що платники ПДВ указують витрати без урахування сум «вхідного» ПДВ. Не повинні відображатися тут і суми цього податку, перераховані на електронний рахунок СЕА ПДВ або сплачені прямо до бюджету

 
Графа 9 «Сума чистого оподатковуваного доходу (гр. 4 – гр. 6 – гр. 7 – гр. 8)» У графі 9 виводять чистий дохід, що підлягає оподаткуванню. Його розраховують як різницю між сумою доходу за звітний період (графа 4) і сумою понесених витрат від здійснення господарської діяльності (сума граф 6, 7 і 8). Підсумкові значення виводять за місяць, квартал, рік. Квартальну суму чистого оподатковуваного доходу використовують для розрахунку авансових платежів з ПДФО (див. с. 4).

Врахуйте: сума чистого доходу за рік повинна збігатися зі значенням відповідної графи розділу I додатка Ф2 до податкової декларації

 
Читати по темі:  Авансові платежі з ПДФО сплачені до бюджету несвоєчасно

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

червень, 2021

X