Головна » Для завантаження » Первинні документи » Протокол установчих зборів засновників Громадської організації. Зразок
Первинні документи

Протокол установчих зборів засновників Громадської організації. Зразок

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ПРОТОКОЛ № 1

 

установчих зборів засновників Громадської організації «БББ»

 

 

«______» _________2016                                                                         місто Хмельницький

 

 

Реєстр присутніх, які беруть участь в установчих зборах (додається).

Обрали: Головуючого на установчих зборах – ПІБ;

Секретаря для ведення протоколу установчих зборів – ПІБ.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1) Прийняття рішення про утворення громадської організації із зазначенням мети (цілей) її діяльності;

2) Прийняття рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування громадської організації;

3) Прийняття рішення про затвердження статуту громадської організації;

4) Прийняття рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадської організації відповідно до затвердженого статуту;

5) Прийняття рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій.

 

 

 

Розгляд питань:


  1. Прийняття рішення про утворення громадської організації із зазначенням мети (цілей) її діяльності;

Слухали:

ПІБ, який запропонував утворити Громадську організацію з метою __________.

 

Голосували:

2 – «за»;

0 -«проти»;

0 – «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

утворити Громадську організацію «БББ», основною метою якої є захисту та реалізації прав людини в Україні, зокрема, громадянських і політичних; утвердженню та здійсненню всіх форм прямої демократії в Україні.

 

  1. Прийняття рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування громадської організації;

Слухали:

ПІБ, який запропонував затвердити повне найменування : Громадська організація «БББ» та скорочену назву ГО «БББ», англійською мовою Non-Goverment Organizations “БББА”.

Голосували:

2 – «за»;

0 -«проти»;

0 – «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

затвердити повне найменування : Громадська організація «БББ» та скорочену назву ГО «БББ», англійською мовою Non-Goverment Organizations “БББА”.

 

 

  1. 3. Прийняття рішення про затвердження статуту громадської організації.

Слухали:

ПІБ, який запропонував взяти за основу та обговорити запропонований ним проект Статуту Громадської організації «БББ» після обговорення прийняти в цілому, надавши проекту статусу головного документа організації.

Голосували:

2 – «за»;

0 – «проти»;

0 – «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

затвердити Статуту Громадської організації «БББ».

 

  1. Прийняття рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадської організації відповідно до затвердженого статуту;

Слухали:

ПІБ, який запропонував обрати Головою Правління (керівником) ГО «БББ» ПІБ, та правління у складі :

 

Голосували:

2 – «за»;

0 – «проти»;

0 – «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

обрати Правлінняу складі:

Голова Правління ГО «БББ»  ПІБ;

член правління – ПІБ.

 

  1. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій.

Слухали:

ПІБ, який запропонував обрати особою, яка матиме право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій ПІБ.

Голосували:

2 – «за»;

0 – «проти»;

0 – «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити ПІБ, який матиме право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій.

 

 

Протокол № 1 Установчих зборів засновників Громадської організації «БББ» складено у двох примірниках.

 

Невід’ємною частиною Протоколу № 1 Установчих зборів засновників Громадської організації «БББ є реєстр осіб, які брали участь в Установчих зборах засновників Громадської організації «БББ» .

 

Підписи:

 

Головуючий установчих зборів      ___________________________

 

Секретар установчих зборів    ______________________________

 

Примітка: відповідно до частини 5 статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання» у протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та/або діяльності громадського об’єднання. Питання зазначені у цьому протоколі є обов’язковими для вирішення установчими зборами.

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка