Головна » Для завантаження » Первинні документи » Зразок договору про повну матеріальну відповідальність
Первинні документи

Зразок договору про повну матеріальну відповідальність

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Установа «Зразкова»

ДОГОВІР

про повну матеріальну відповідальність

   09.09.2019    ________м. Київ_______ №       38         

дата місце складання документа реєстраційний номер

Установа «Зразкова» в особі директора Васильчук К. М, що діє на підставі Статуту (далі — Роботодавець), з одного боку, та працівник Іваненко Лариса Іванівна (далі — Працівник), з другого боку, з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать установі «Зразкова», уклали цей Договір про повну матеріальну відповідальність (далі — Договір) про таке:

1. Працівник, що виконує обов’язки комірника складу запчастин транспортного цеху і роботу, безпосередньо пов’язану з прийманням, обліком, зберіганням та видаванням запчастин та комплектуючих до автотранспортних засобів і механізмів, бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереженості матеріальних цінностей, переданих йому для зберігання Роботодавцем, і у зв’язку з викладеним вище зобов’язується:

1.1. Дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей Роботодавця і вживати заходів для відвернення заподіяння їм шкоди.

1.2. Своєчасно повідомляти Роботодавця про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження переданих йому для зберігання матеріальних цінностей.

1.3. Вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки переданих йому для зберігання матеріальних цінностей.

1.4. Брати участь в інвентаризації переданих йому для зберігання матеріальних цінностей.

2. Роботодавець зобов’язується:

2.1. Створити Працівникові належні умови, необхідні для нормальної роботи із забезпеченням повного зберігання довірених йому матеріальних цінностей.

2.2. Ознайомити Працівника із законодавством про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну організації, а також з інструкціями, нормативами і правилами зберігання, приймання, оброблення, продажу (відпускання), перевезення або застосування у процесі виробництва переданих йому Роботодавцем матеріальних цінностей.

2.3. Проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. Додаткові умови ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не з його вини.

5. Дія цього Договору поширюється на весь час виконання Працівником обов’язків комірника складу запчастин транспортного цеху установи «Зразкова».

6. Цей Договір складено українською мовою, на двох сторінках, у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, з яких перший зберігається у Роботодавця, а другий — у Працівника.

РОБОТОДАВЕЦЬ:

Установа «Зразкова»

вул. Оптимістів, 29, м. Київ, 03193

КОД ЄДРПОУ 12345678

_________________________________

Від РОБОТОДАВЦЯ:

Директор

Васильчук К. М. Васильчук

   09.09.2019   

ПРАЦІВНИК:

Іваненко Лариса Іванівна                ______        

яка мешкає за адресою: вул. Петровська, 21 кв. 181, м. Київ, 02141                    ______         

паспорт МЕ № 123456, виданий    __________

Голосіївським РУ ГУ МВС України                  

в м. Києві 15 грудня 2001 р.                        __    

ПРАЦІВНИК:    Іваненко    

підпис

   09.09.2019   

Завантажити зразок –  dogovir_pro_matvidpovidalnist


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка