Головна » Юристу » Юридичні консультації » Реформа нотаріату: як нотаріуси будуть забезпечувати докази та оглядати вебсайти
Юридичні консультації

Реформа нотаріату: як нотаріуси будуть забезпечувати докази та оглядати вебсайти

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

У ході масштабної нотаріальної реформи нотаріуси отримають нові повноваження, в тому числі документувати інформацію.

На порядку денному Верховної Ради стоїть питання ухвалення в першому читанні реформи нотаріату. Йдеться про законопроект № 5644 від 10.06.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності».

Законопроект наділяє нотаріусів новими функціями та повноваженнями, які у них сьогодні відсутні.

Зокрема, авторський колектив пропонує Закон України «Про нотаріат» доповнити главою 18 «Забезпечення доказів».

Забезпечення доказів нотаріусом – це засвідчення нотаріусом за письмовою заявою особи даних (інформації), на підставі яких встановлюється наявність або відсутність обставин, що мають юридичне значення.

Нотаріус не забезпечує доказів, якщо це вимагає застосування примусових заходів або наявності спеціальних знань (навичок).

Забезпечення доказів нотаріусом допускається лише за умови дотримання вимог законодавства, зокрема щодо збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу, щодо проникнення до житла чи до іншого володіння особи, щодо захисту інтересів фізичної особи при проведенні фото-, відео- та аудіозйомок.

Надання заінтересованою особою нотаріусу інформації щодо мети забезпечення доказів, зокрема щодо спору, для вирішення якого вони можуть бути використані, не вимагається.

Нотаріус має пересвідчитися, що інформація, яка є предметом засвідчення у порядку забезпечення доказів, надається йому добровільно та за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини, що мають юридичне значення. За наявності обґрунтованих сумнівів щодо дотримання цієї вимоги нотаріус зобов’язаний відмовити у вчиненні відповідної нотаріальної дії.

Що повинен буде робити нотаріус, щоб забезпечити докази

У порядку забезпечення доказів нотаріус отримає право проводити:

1) документування (фіксацію) інформації, яка відома особі;

2) огляд речей, інших об’єктів, у тому числі місць збереження даних в мережі інтернет;

3) здійснення відео- та аудіозапису.

Дії щодо забезпечення доказів можуть проводитися нотаріусом у будь-якому місці в межах його нотаріального округу.

За результатами дії нотаріуса щодо забезпечення доказів складається акт про забезпечення доказів, який засвідчується підписами нотаріуса, заявника, інших осіб, які на прохання заявника брали участь у проведенні дії.

Акт про забезпечення доказів повинен містити:

1) дату і місце проведення дії щодо забезпечення доказів;

2) відомості про нотаріуса, який проводить дію;

3) відомості про заявника, інших осіб, які беруть участь в дії, зокрема їх найменування та ідентифікаційний код (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (перебування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за його наявності), або номер і серія (за наявності) паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця), дата народження (для фізичних осіб);

4) зміст прохання заявника;

5) вид проведеної дії (дій) щодо забезпечення доказів, визначений у частині першій цієї статті;

6) зміст даних (інформації), засвідчених у порядку забезпечення доказів нотаріусом.

Якщо дані (інформація) засвідчені з використанням відео-, аудіозапису, достатнім є зазначення стислого опису інформації, а також характеристик відео- та аудіотехнічного засобу та носія відповідного запису;

7) відомості щодо попередження про відповідальність за надання завідомо неправдивих відомостей – у разі документування (фіксації) інформації, яка відома особі;

8) інші обов’язкові відомості у визначених цим Законом випадках.

Акт може містити будь-які інші відомості, які стосуються відповідної дії.

Документування (фіксація) інформації, яка відома особі

Документування (фіксація) інформації, яка відома особі – це викладення у письмовій формі або фіксація шляхом здійснення відео- та аудіозапису інформації, яку особа усно повідомляє у присутності нотаріуса.

Документування (фіксація) інформації, яка відома особі, здійснюється за умови попередження особи під розписку про обов’язок говорити правду, нічого не приховуючи і не спотворюючи, повідомляти лише обставини, які особі відомі особисто, не надавати інформацію, отриману з чужих слів, а також про відповідальність за надання завідомо неправдивих відомостей.

Інформація, яка відома особі, може повідомлятися у формі розповіді та/або опитування. Питання особі можуть ставити заявник та/або інші особи, які на його прохання беруть участь у відповідній дії. Не дозволяється ставити навідні запитання, тобто запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї. Нотаріус має право ставити особі питання уточнювального характеру, зокрема якщо повідомлена інформація, з точки зору стороннього спостерігача, може здаватися суперечливою або незрозумілою.

Інформація, що відома особі, не може повідомлятися із використанням непристойних висловлювань.

Особа, яка повідомляє інформацію, не може користуватися записами (нотатками), крім випадків, коли інформація містить розрахунки та інші відомості, які важко тримати в пам’яті. Інформація, що викладається у письмовій формі та повідомлена з використанням записів (нотаток), має бути відповідним чином позначена в акті про забезпечення доказів.

Акт про забезпечення доказів повинен містити зміст поставлених особі питань та відповідей на них, крім випадків, коли інформацію, яка відома особі, зафіксовано шляхом здійснення нотаріусом відео- та аудіозапису, який додано до акта.

Як нотаріуси будуть оглядати вебсайти

Огляд речей, інших об’єктів, у тому числі вебсайтів, інших місць збереження даних у мережі Інтернет, полягає у їх візуальному спостереженні (обстеженні) нотаріусом з метою з’ясування та фіксації інформації.

Огляд речей, інших об’єктів повинен здійснюватися з неухильним дотриманням права власності та інших речових прав відповідних осіб.

Фотографії та/або відео- та аудіозаписи, створені нотаріусом під час огляду речей, інших об’єктів, додаються до акта про забезпечення доказів.

Акт забезпечення доказів, що складається за результатами огляду вебсайтів, інших місць збереження даних у мережі Інтернет, повинен містити інформацію про технічний пристрій, за допомогою якого здійснювався доступ до мережі інтернет.

Акт повинен також описувати послідовність відповідних дій нотаріуса та містити знімки екрану (скриншоти), крім випадків, коли огляд супроводжувався здійсненням нотаріусом відео- та аудіозапису, який додано до акта.

Статтю 102 Закону «Про нотаріат», згідно з якою сьогодні нотаріуси забезпечують докази, необхідні для ведення справ в органах іноземних держав, виключать.

 

СЮГ

88 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X