Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Ініціативи законотворців » Що передбачено законопроектом про продовження тестового режиму системи блокування ПН
Ініціативи законотворців

Що передбачено законопроектом про продовження тестового режиму системи блокування ПН

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

18 вересня, з’явивився  текст законопроекту. Подивитись його можна тут, а нижче ми розглянемо, що ним передбачено.

У разі прийняття, Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування

Законопроектом пропонується:

 • повернутися до тестового режиму зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН (тобто застосування процедур, визначених п. 201.16 ПКУ, пропонується застосовувати без фактичного зупинення реєстрації ПН/РК);
 • призупинити дію норми щодо безумовності податкового кредиту у зв’язку з запровадженням процедур зупинення реєстрації ПН/РК;
 • визначити порядок розблокування заблокованих податкових накладних та встановити особливості застосування процедур, визначених п. 201.16 ПКУ, щодо зупинення реєстрації ПН/РК у тестовому режимі;
 • застосовувати тестовий режим зупинки реєстрації ПН в ЄРПН до прийняття законопроекту, розробленого Урядом, за наслідками проведеного аналізу результатів застосування, та за умови усунення недоліків запровадження процедур зупинення реєстрації ПН/РК.

***

 

Порядок розблокування заблокованих ПН та особливості застосування процедур щодо зупинення реєстрації ПН/РК у тестовому режимі

Запрпоновано доповнити ПКУ новим пунктом 57-1, згідно з яким застосування статті 201 ПКУ здійснюватиметься без фактичного зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН процедури відповідно до п.  201.16 ПКУ, з урахуванням таких особливостей:

 

1. Підтвердженням платнику податків передачі ним ПН/РК є перша квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі. Датою і часом передачі ПН/РК є дата та час, зафіксовані у такій першій квитанції.

 

2.  У разі відповідності ПН/РК  критеріям оцінки ступеня ризиків, не пізніше 8 робочих годин від зафіксованого у першій квитанції часу передачі такої ПН/РК до ДФС для реєстрації її у ЄРПН надсилається одночасно продавцю та покупцю квитанція з повідомленням про відповідність податкової накладної/розрахунку коригування таким критеріям. До встановлення критеріїв, визначених абзацом першим пп. 201.16.1 ПКУ, застосовуються критерії оцінки ступеня ризиків, встановлені п. 74.2 ПКУ. Реєстрація ПН/РК здійснюється не пізніше 8 робочих годин від зафіксованого у першій квитанції, часу передачі податкової накладної/розрахунку коригування до ДФС.

 

3. У разі отримання квитанції з повідомленням про відповідність ПН/РК критеріям ризиків платник податку зобов’язаний протягом 30 робочих днів, наступних за днем її отримання,  надіслати до контролюючого органу (крім ДПІ) за основним місцем обліку такого платника податків  в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису письмові пояснення та копії документів, зазначених у пп.”в”  пп.  201.16.1 ПКУ.

Письмові пояснення та копії документів розглядаються комісією контролюючого органу (крім ДПІ) у порядку та строки, визначені пп. 201.16.3 ПКУ. За результатами розгляду комісія приймає рішення про підтвердження або не підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків, яке надсилається одночасно продавцю та покупцю.

У разі прийняття рішення про підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків у повідомленні про таке рішення обов’язково зазначаються підстави його прийняття.

 

4. Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (або за відсутності керівника його заступник) або керівник контролюючого органу (крім ДПІ) (або за відсутності керівника його заступник) на підставі результатів  моніторингу ПН/РК не пізніше 8 робочих годин від часу, зафіксованого у першій квитанції, може прийняти окреме рішення про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН.

Одночасно продавцю та покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді в текстовому форматі з повідомленням про прийняття рішення. Таке рішення направляється платнику податку, який подав на реєстрацію відповідну ПН/РК. У рішенні обов’язково зазначаються підстави його прийняття та вичерпний перелік документів, необхідних для прийняття рішення про скасування рішення про зупинення реєстрації ПН/РК.

Такий платник податку має право протягом 30 робочих днів наступних за днем отримання квитанції надати до контролюючого органу письмові пояснення та копії відповідних документів в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

За результатами розгляду письмових пояснень та копій документів керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (або за відсутності керівника його заступник)  або керівник контролюючого органу (або за відсутності керівника його заступник)  протягом 5 робочих днів приймає рішення про скасування або залишення без змін попередньо прийнятого ним рішення. Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у такому розгляді.

Рішення про зупинення реєстрації ПН/РК може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. Якщо за результатами оскарження рішення буде скасовано, посадова особа, яка прийняла таке рішення, персонально несе відповідальність згідно із законом.

 

5. Відомості про надіслані квитанції та прийняті рішення відображаються у ЄРПН не пізніше наступного робочого дня за днем, визначеним ПКУ для їх надіслання та/або прийняття. У разі відсутності таких відомостей у ЄРПН відповідна податкова накладна/розрахунок коригування автоматично реєструється у ЄРПН датою і часом, зафіксованими у першій квитанції, передачі такої податкової накладної/розрахунку коригування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику для реєстрації в ЄРПН.

 

5. Зупинити дію норми щодо безумовності податкового кредиту щодо ПН/РК, по яких платником податку отримано квитанцію з повідомленням про відповідність критеріям ризиків і не прийнято рішення про не підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених у такій квитанції.

 

6. Податкова накладна, що  містить помилки в реквізитах, визначених п. 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуг згідно з ДКПП), які не заважають ідентифікувати здійснену  операцію, її  зміст (товар/послугу, що  постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

 

7. Податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено, реєструються з урахуванням вимог п. 2001.3 та 2001.9  та  п. 201.10 ПКУ у день набрання чинності цим Законом, крім:

 • податкових накладних/розрахунків коригування, по яких станом на 11.09.2017 р. не подані пояснення і документи;
 • податкових накладних/розрахунків коригування, по яких прийнято рішення про відмову у реєстрації ПН/РК і по яких станом на 11.09.2017 р. не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

Податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено до набрання чинності цим  Законом та по яких платником податку після 11.09.2017 р. подані пояснення і копії документів реєструються у ЄРПН у порядку, що діяв до  набрання чинності цим Законом.

 

8. У разі прийняття рішення про зупинення реєстрації ПН/РК відповідно до пп.  571.6 ПКУ перебіг строків, визначених статтею 1201, п. 198.6  та п. 201.10 ПКУ, переривається на період такого зупинення.

 

9. ДФС на своєму офіційному веб-сайті  щотижнево  оприлюднюватиме узагальнену інформацію  наростаючим підсумком у розрізі контролюючих органів  щодо:

– загальної кількості ПН/РК,  поданих на реєстрацію в ЄРПН, суми ПДВ по них, та кількості платників, що їх подали;

– кількості ПН/РК, що стали об’єктом автоматизованого моніторингу відповідності критеріям оцінки ступеня ризиків, суми ПДВ по них,  та платників, що їх подали;

– кількості ПН/РК, що відповідають критеріям оцінки ступеня ризиків, суми ПДВ, та платників, що їх подали з них:

– по яких подані письмові пояснення та копії документів, з них:

 • прийнято рішення про підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків,
 • прийнято рішення про не підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків,

– кількості ПН/РК, по яким прийнято рішення про зупинення реєстрації, суми ПДВ, та платників, що їх подали, з них:

 • які відповідають критеріям оцінки ступеня ризиків достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН;
 • по яких подані письмові пояснення та копії документів, з них:
 • по яких прийнято рішення про скасування попередньо прийнятого рішення.
 • по яких прийнято рішення про залишення без змін попередньо прийнятого рішення.

 

Водночас Кабінету Міністрів України доручено:

– протягом місяця з дня набрання чинності цього Закону визначити порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН відповідно до п. 201.16 ПКУ, затвердити його окремим нормативно-правовим актом та забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

– забезпечити функціонування процедур визначених відповідно до п. 201.16 ПКУ та п. 57-1 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” ПКУ, проведення аналізу результатів застосування цих процедур та за умови усунення недоліків запровадження процедур зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН  подати на розгляд ВРУ законодавчі пропозиції щодо застосування процедур зупинення реєстрації ПН/РК, визначених відповідно до пункту 201.16 ПКУ з фактичним зупиненням реєстрації ПН/РК.

11 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X