Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки"
Нормативна база бухгалтера

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки"

Поділіться з друзями - підтримайте проект

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 173/96 від 11.03.96 N 646/97 від 15.07.97 N 949/97 від 03.09.97 ) ( В редакції Указу Президента N 491/99 від 11.05.99 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 920/2000 ( 920/2000 ) від 26.07.2000 N 802/2001 ( 802/2001 ) від 07.09.2001 )

З метою подальшого вдосконалення організації готівкового обігу, зміцнення касової дисципліни, підвищення ефективності контролю за додержанням суб'єктами господарської діяльності встановленого порядку ведення операцій з готівкою у національній валюті, посилення відповідальності за додержання ними норм з регулювання обігу готівки та виконання своїх зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами п о с т а н о в л я ю: 1. Установити, що у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами - громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу: за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день; за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки - у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми; ( Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Указу Президента N 802/2001 ( 802/2001 ) від 07.09.2001 ) за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов'язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин - соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості - в розмірі здійснених виплат; ( Абзац четвертий частини першої статті 1 в редакції Указу Президента N 802/2001 ( 802/2001 ) від 7.09.2001 ) за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів - у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум; за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, - у розмірі сплачених коштів; за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням - у розмірі витраченої готівки. Установити, що за невстановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах з них стягується штраф у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок такого невстановлення.

Читати по темі:  Відповідальність за порушення в сфері готівкового обігу
( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 802/2001 ( 802/2001 ) від 07.09.2001 ) Правила організації контролю за додержанням норм з регулювання обігу готівки встановлюються Національним банком України за погодженням з Державною податковою адміністрацією України. Передбачені цією статтею штрафи в повному обсязі стягуються до державного бюджету в порядку, встановленому законодавством. 2. Установити, що штрафні санкції, передбачені цим Указом, застосовуються до осіб, зазначених у статті 1 цього Указу, органами державної податкової служби на підставі матеріалів проведених ними перевірок і подань державної контрольно-ревізійної служби, фінансових органів та органів Міністерства внутрішніх справ України в установленому законодавством порядку та в розмірах, чинних на день завершення перевірок або на день одержання органами державної податкової служби зазначених подань. ( Стаття 2 в редакції Указу Президента N 920/2000 ( 920/2000 ) від 26.07.2000, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 802/2001 ( 802/2001 ) від 07.09.2001 )

 

3. Контроль за додержанням особами, зазначеними у статті 1 цього Указу (крім банків), норм з регулювання обігу готівки в національній валюті, що встановлюються Національним банком України, здійснюють органи державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, Міністерства внутрішніх справ України та фінансові органи, а банками - Національний банк України. ( Стаття 3 в редакції Указу Президента N 802/2001 ( 802/2001 )від 07.09.2001 )

Президент України Л.КУЧМА м.Київ, 12 червня 1995 року N 436/95


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Додати коментар

Клікніть, щоб прокоментувати

три + 9 =

Пошук від Google

Наша розсилка

Приєднуйся до Нас

Події

Відео тижня

«Чому перш за все слід визначатися зі своїми страхами, а потім вже з цілями», Тім Ферріс

Inline
Inline