Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Ініціативи законотворців » Відміна оцінки вартості землі та подачі повідомлення про прийняття на роботу працівника, та багато іншого. Законопроект!
Ініціативи законотворців

Відміна оцінки вартості землі та подачі повідомлення про прийняття на роботу працівника, та багато іншого. Законопроект!

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

2 березня 2018 року на офіційному ресурсі Мінекономрозвитку було оприлюднино проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні”.

Зміни, котрі пропонуються:

1) Звільнити роботодавців від обов’язку повідомляти ДФС про прийняття працівника на роботу до початку роботи за укладеним трудовим договором.

Згідно із змінами, працівника не можна буде допускати до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу.

Якщо інформація про прийнятого працівника не була відображена у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний протягом 1 робочого дня після спливу граничного строку подання такого податкового розрахунку повідомити ДФС про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабміном. 

2) Внести зміни до КУпАП щодо захисту прав акціонерів:

А саме запровадити:

 1. відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами (штраф у розмірі від 100 до 500 н.м.д.г. з позбавленням права займати будь-які посади в органах управління господарських товариств);
 2. включення питання про вибір незалежного аудитора публічного акціонерного товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;
 3. поширення правила про обов’язкову пропозицію викупу на акціонерів, які придбавають 50% акцій товариства;
 4. розширення переліку правочинів, які вважаються правочинами із заінтересованістю.

3) У Господарському процесуальному кодексі України 

Передбачити можливість витребовування категорії доказів (без зазначення індивідуальних ознак кожного витребовуваного документа).

Уточнено, що сторона має право подати клопотання про витребування групи документів як доказів. У клопотанні про витребування групи документів як доказів зазначаються відомості, передбачені частиною другою цієї статті, а також ознаки, за якими відповідну групу документів може бути ідентифіковано.

4) У Цивільному кодексі України 

Передбачити зміни у сфері забезпечення виконання договірних зобов’язань:

 1. зобов’язання може бути забезпечене шляхом передання кредиторові у довірчу власність майна – об’єкту забезпечення;
 2. кредитор виступає власником майна (на відміну від застави) та може реалізувати об’єкт забезпечення від свого імені у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань;
 3. об’єкт забезпечення не входить до ліквідаційної маси боржника або кредитора, а тому порушення провадження у справі про банкрутство не зможе завадити зверненню стягнення на майно (на відміну від застави, де процедура банкрутства може заблокувати звернення стягнення на майно на кілька років);
 4. боржникам надаються певні гарантії, які б дозволяли зменшити ризики зловживання кредиторами (довірчими власниками) своїми правами;
 5. статус кредитора як довірчого власника обмежує можливість боржника вивести об’єкт забезпечення з-під обтяження та уникнути виконання зобов’язання.

5) У сфері будівництва

Внести зміни до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”:

 1. виключається можливість здійснення архітектурної діяльності особами, які не здобули вищої освіти за необхідним напрямом професійної атестації;
 2. встановлюється швидка та прозора процедура присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна;
 3. скасовується обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту.

6) У сфері взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання 

Виключити необхідність застосування печаток суб’єктами приватного права, які не виконують публічні (делеговані) повноваження.

7) У сфері відновлення платоспроможності та банкрутства:

Встановити перехід повноважень зборів кредиторів та комітету кредиторів до мажоритарного кредитора та надати можливість позасудового звернення стягнення на заставлене майно у випадку встановлення судом у справі про банкрутство наявності вирішального впливу кредитора, вимоги якого забезпечені заставою.

8) У сфері правочинів з нерухомістю

 Виключити можливість безпідставного витребовування експертної грошової оцінки земельної ділянки під час нотаріального посвідчення договорів про відчуження такої земельної ділянки, які укладаються між юридичними особами.

Якщо Закон буде прийнято, то він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

115 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X