Головна » Бухгалтеру » Податковий облік » ВОДА, ЧАЙ, КАВА, ЦУКОР ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ: НЮАНСИ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ З 2015 Р.
Податковий облік

ВОДА, ЧАЙ, КАВА, ЦУКОР ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ: НЮАНСИ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ З 2015 Р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

До 01.01.2015 р. в податковому обліці дані витрати не включалися до складу податкових витрат в обліці податку на прибуток, ПДВ по таких операціях не включався до складу податкового кредиту.

В 2015 р. все кардинально змінилося. Розглянемо це детальніше.

Податок на прибуток

З 01.01.15 р. об’єкт обкладен­ня податком на прибуток розраховують шля­хом коригування фінансового результату до оподатку­вання, визначеного у фінансовій звітності відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, зазначені в р. III ПКУ — пп. 134.1.1 ПКУ Щоправда, пов­ного мірою такий підхід застосовують підприємства з бухдоходом більше 20 млн грн або ті, хто добровільно на це погодився. А підприєм­ства з річним бухдоходом не більше 20 млн грн можуть не проводити податкових коригувань згаданого фінрезультату на всі різниці (окрім різниці, пов’язаної з податковими збитками ми­нулих років).

Тобто підприємства з обсягом річного доходу за минулий рік до 20 млн. гривень які прийняли рішення не застосовувати податкові різниці можуть спокойно включати дані витрати до складу податкових при визначенні прибутку до оподаткування в податковому обліці.

В бухгалтерському обліку витрати на придбання води, чая, кави та цукру офісному персоналу списують на витра­ти періоду за рахунком 92 “Адміністративні витрати” (п. 7,абз. 11 п. 18П(С)БО 16 “Витрати”). Якщо Ви відразу починаєте використовувати такі запаси, то окремо показувати їх оприбуткування на субрахунку 209 ” Інші матеріали”. а потім списувати особливого сенсу не має.

Якщо ж Ви досить велика компанія, яка закуповує такі запаси у великій кількості, то їх спочатку треба оприбуткувати на 209 субрахунок, а потім списувати по мірі використання.

Бухгалтерські проводки придбання таких запасів у разі передоплати:

  • Дт 371 Кт 311 – оплачено бутильовану воду, чай, каву, цукор;
  • Дт 209 Кт 685 — оприбутковано запаси;
  • Дт 685 Кт 371 – здійснено взаємозалік зобов’язань;
  • Дт 92 Кт 209 — запаси списано на витрати.

ПДВ

Облік ПДВ по таких операціях в 2015 р. можна розділити на 2 етапи: до липня 2015 р. і починаючі з липня 2015 р.

До липня 2015 р.

Платники податків податкові накладні по таких операціях не включали до складу податкового кредиту, або могли їх вкючати, якщо б були вагомі докази зв’язку таких витрат з господарською діяльністю, що зробити досить важко.

Нагадаємо, що даний податковий кредит хоча і не враховувся платником податків, але він приймав участь у розрахунку реєстраційного ліміту, який до липня 2015 р. розраховувся віртуально і ніяк не впливав на платників податків.

Якщо підприємство не враховує податково­го кредиту, то запаси оприбутковують за вар­тістю з ПДВ (п. 9 П(С)БО 9 “Запаси”, п. 2.2 Методрекомендацій № 2).

З липня 2015 р.

З липня 2015 р. ситуація кардинально змінилося і нашим бухгалтерам доведеться включати дані податкові накладні до складу податкового кредиту. Але радіти не варто, тому що паралельно потрібно нарахувати податкові зобов ‘язання з ПДВ, для того щоб нейтралізу­вати раніше визнаний податковий кредит за негоспдіяльними покупками. Базою оподаткуван­ня тут виступатиме вартість придбаних запасів (п. 189.1 ПКУ). Таким чином ви зменшите суму реєстраційного ліміту в системі електронного адміністрування ПДВ.

У бухгалтерському обліку таке нарахуван­ня податкового зобов’язання з ПДВ відобража­ють проводкою Дт 949 Кт 641. Нарахувати по­даткові зобов’язання та скласти відповідну по­даткову накладну за такими запасами платник зобов’язаний не пізніше останнього дня звітно­го (податкового) періоду (п. 198.5 ПКУ).

ПДФО

Стосовно ПДФО все зрозуміло. Так як фізично неможливо визначити хто з працівників скільки випив води та чаю. то такі придбані ро­ботодавцем для споживання в офісі воду, каву, чай та цукор не вважають об’єктом обкладен­ня податком на доходи, тому що дохід фізосіб неможливо персоніфікувати.

ЄСВ та військовий збір також не нараховують.


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X