Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Купівля іноземної валюти: правила бухгалтерського та податкового обліку з 2015 р.
Авторские Бухгалтерський облік Податковий облік

Купівля іноземної валюти: правила бухгалтерського та податкового обліку з 2015 р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

На перший погляд все дуже і дуже просто. Підприємство робить замовлення банку придбати іноземну валюту за гривневі кошти які є на рахунку підприємства. Але, на практиці опиняється все не так просто як хотілося.

Загальні правила

Детальні правила прописані в Положенні про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, яким і керуються банки при здійсненні таких операцій.

Купівлю іноземної валюти банк здійснює на підставі окремих документів. Які саме документи слід надати – це залежить від виду операції, тобто від мети яку переслідує підприємство роблячи замовлення на придбання валюти.

Є два види операцій:

Торговельні операції:

 • Розрахунки за експорт та імпорт товарів з відстрочкою платежу або без неї, що відповідно з договором не перевищує строків встановлених законодавством України;
 • Розрахунки на території України між резидентами на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку.

Неторговельні операції:

 • Переводи по виплатам працівникам (заробітна плата, стипендія, аліменти, матеріальної допомого тощо);
 • Оплата за рахунок фізичних осіб лікування в медицинських закладах закордоном;
 • Оплата за рахунок фізичних осіб навчання закордоном та пов’язаних витрат;
 • Відрядження за кордон;
 • Платежі у зв’язку з отриманням спадку;
 • Переводи по оплаті авторських гонорарів, премій та інших виплат пов’язаних з правами інтелектуальної власності;
 • Та інші операції, які не пов’язані безпосередньо з господарською діяльністю.

Нас буде більше цікавити облік операцій пов’язаних з торговельною діяльністю.

Отже, щоб купити іноземну валюту для розрахунків з нерезидентами по торговельним операціям слід подати такі документи:

 1. Заявку на купівлю іноземної валюти;
 2. Договір з нерезидентом, який повинен відповідати вимогам законодавства України;
 3. Якщо оплачуються послуги або роботи – документ який підтверджує факт виконання робіт, надання послуг;
 4. Якщо договором передбачені інші види розрахунків (напр. – вексельна форма), то слід подати документи, які передбачені для даного виду розрахунків.

Для неторговельних операцій потрібно подати заявку на купівлю іноземної валюти, а також документи, які підтверджують розрахунок видатків для даної операції.

Купівлю іноземної валюти банк здійснює на міжбанківському валютному ринку по відповідному курсу.

В заявці на купівлю валюти підприємства вказує суму валюти, які слід придбати. Банк отримавши заявку списує з поточного рахунка підприємства необхідні суму гривень по курсу станом на дату такого перерахування, але не нижче за курс НБУ на цю дату.

Купити валюту банк зможе не раніше третього операційного дня з дня списання з поточного рахунку підприємства грошей.

Якщо курс змінився і банк списав недостатньо коштів, банк вправі додатково списати з гривневого рахунку підприємства, суму якої не вистачає. Якщо ж у підприємство немає коштів на рахунку і згодне купити меншу кількість іноземної валюти, то банк купляє меншу суму валюти, ніж це вказано в заявці.

Бухгалтерський облік  купівлі валюти

Доходи та видатки при купівлі валюти

При купівлі валюти як правило виникає різниця, за рахунок того, що валюта купується на міжбанківському ринку, в на рахунках бухгалтерського обліку обліковується по курсу НБУ. Ця різниця може бути як позитивною, так і негативною.

І визначається наступним чином:

Ціна купівлі валюти – балансова вартість валюти

Ціна купівлі – сума гривень за яку, ця валюта була придбана. Ціна купівлі вказується в документах банку на придбання і зазвичай відповідає комерційному курсу.

Балансова вартість – вартість придбаної валюти по курсу НБУ на дату здійснення операції (п.5 ПсБО21).

При розрахунку слід брати курс який був на дату зарахування купленої валюти на валютний рахунок підприємства. Адже саме з цієї дати підприємство може розпоряджатися придбаними активами.

Податковий облік

Починаючі з 2015 року податок на прибуток обчислюється виходячі із даних бухгалтерського обліку і деякі підприємства  повинні його відкоригувати на суму податкових різниць (це стосується підприємств з річним доходом більше 20 млн.грн та підприємств які захотіли застосовувати податкові різниці).

Різниці, які виникають при купівлі валюти в Податковому кодексу не прописані, тому як ми відобразили ці операції в бухобліку так все і залишиться.

Курсові різниці

Безпосередньо в момент купівлі валюти курсова різниця не виникає. Але якщо валюта була куплена і не використана до кінця кварталу в якому вона була куплена, то по залишках на субрахунку 312 потрібно розрахувати курсові різниці. Для розрахунку таких різниць слід брати курс НБУ на дату Балансу. Також курсову різницю потрібно буде розрахувати в разі її вибуття.

Обліковуватися така курсова різниця буде:

 • Позитивна – на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці» або на 744 «Дохід від не операційної курсової різниці»
 • Негативна – на субрахунку 945 «Втрати від операційной курсової різниці» або 974 «Втрати від не операційної курсової різниці»

Вибір рахунку як ви вже зрозуміли буде залежити від операційності або неопераційності такого доходу (витрати).

В податковому обліці курсови різниць все так само як і в бухгалтерському.

Послуги банку

Як ми вже писали в нашому прикладі банк взяв за свої послуги 50,00 грн комісійних. Комісію банк має право взяти тільки в гривнях. Такі витрати підприємство віднесе до складу адміністративних і буде обліковувати на 92 рахунку «Адміністративні витрати»

Практичний приклад

Всі цифри наведені в прикладі умовні, в тому числі і курси валют

Підприємство 14.08.2015 р. перерахувало банку 23500,00 грн на придбання 1000 доларів США.

Банк придбав 1000 доларів за 23000,00 грн по комерційному курсу 22,00 грн за 1 дол.

На дату зарахування придбаної валюти на рахунок підприємства (19.08.2015 р) курс НБУ склав 22,9 за 1 дол.

Залишок коштів за мінусом комісійної винагороди банку – 50 грн – банк перерахував на поточний рахунок підприємства – 450,00 грн.

Отже: ціна купівлі складає – 23000,00 грн

Балансова вартість валюти – 22,9*1000=22900,00 грн

Різниця складе: 23000-22900=100,00 грн.

Так як різниця у нас позитивна, вона включається до складу витрат підприємства і списується на субрахунок 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти».

Якщо б різниці була від’ємна, вона би пішла до складу доходів і відобразилася на субрахунку 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти»

Дата Курс Зміст господарської операції Дт Кт Сума
14.08 Перераховані гривні на купівлю валюти 333 311 23500
19.08 НБУ – 22,9 Зарахована валюта на валютний рахунок 312 333 1000 дол

22900 грн

19.08 МБ – 23 Відображена різниця 942 333 100 грн
19.08 Посуги банку 92 333 50 грн
19.08 Залишок коштів повернутий підприємству 311 333 450 грн

Автор статті: Бухгалтер-експерт Піскун А.Є.


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X