Головна » Бухгалтеру » Консультації » Як діяти роботодавцю, коли на підприємстві стався нещасний випадок?
Консультації

Як діяти роботодавцю, коли на підприємстві стався нещасний випадок?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві №1232  від 30 листопада 2011 року визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних  захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях  незалежно  від  форми  власності.

Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків,  внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, які   призвели  до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше.

Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його  виявив, чи інша особа – свідок нещасного випадку повинні негайно  повідомити  керівника  робіт, який безпосередньо здійснює контроль  за  станом  охорони  праці  на  робочому  місці  і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому, негайно повідомити роботодавця про те, що сталося, зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому  місці та машини, механізми, обладнання, устаткування у такому стані, в якому вони були на  момент  настання  нещасного випадку.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім   випадків,   передбачених   пунктом   37   цього  Порядку), зобов’язаний протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:

 • Фондові за місцезнаходженням підприємства,  на  якому  стався нещасний випадок;
 •  Управлінню Держпраці в області;
 • Керівникові первинної організації  профспілки  незалежно від
  членства  потерпілого  в   профспілці;
 • керівникові підприємства,    де   працює   потерпілий,   якщо
  потерпілий є працівником іншого підприємства;
 • органові державного пожежного  нагляду  за  місцезнаходженням
  підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
 • закладові державної  санітарно-епідеміологічної служби,  який
  здійснює санітарно-епідеміологічний  нагляд  за  підприємством  (у
  разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);
Читати по темі:  Алгоритм проведення планової/позапланової перевірки ДСНС

Роботодавець зобов’язаний протягом  доби  утворити  комісію  у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування. Створити належні умови  для  роботи комісії (забезпечити приміщенням,  засобами зв’язку,  оргтехнікою, автотранспортом,  канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов’язані з її діяльністю,  а також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і об’єктивного проведення розслідування нещасного випадку.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок з смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті або зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов’язків роботодавець зобов’язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення.

 • територіальному органові Держпраці за місцезнаходженням підприємства;
 • органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку;
 • Фондові за місцезнаходженням підприємства;
 • органові управління підприємства (у разі його відсутності — місцевій держадміністрації);
 • закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь);
 • первинній організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок ― профспілці, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
 • органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності — територіальному профоб’єднанню за місцем настання нещасного випадку;
 • органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за місцем настання нещасного випадку (у разі необхідності).

Спеціальне розслідування нещасного випадку (крім випадків, передбачених пунктом 39 цього Порядку) проводиться комісією  із  спеціального розслідування нещасного випадку, утвореною територіальним органом Держпраці за місцезнаходженням підприємства або замісцем настання нещасного випадку, у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою –  підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно, або внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (події) за погодженням з органами, представники яких входять до її складу.

Читати по темі:  Припинення діяльності ФОП: в першу чергу буде проведена перевірка на сплату ЄСВ

Проведення розслідування нещасного випадку, який стався з фізичною особою  –   підприємцем  чи  особою,  що  забезпечує  себе роботою самостійно і не застрахована у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне  соціальне страхування,  організовує територіальний орган Держпраці за місцем настання  нещасного випадку, який утворює комісію у складі не менш як три особи.

Управління Держпраці


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

липень, 2021

X