Головна » Бухгалтеру » Консультації » ЯК ОФОРМИТИ ПН НА ПОСТАЧАННЯ ПОСЛУГ НЕРЕЗИДЕНТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Консультації

ЯК ОФОРМИТИ ПН НА ПОСТАЧАННЯ ПОСЛУГ НЕРЕЗИДЕНТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ЯК ОФОРМИТИ ПН НА ПОСТАЧАННЯ ПОСЛУГ НЕРЕЗИДЕНТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

При постачанні послуг нере­зиденту на території України оформлюють ПН як при постачанні неплатнику ПДВ із зазначенням типу причини «02». Подробиці заповнення ПН викладемо нижче.

 ПН на постачання послуг

Місце постачання маркетингових послуг не­резиденту визначають у загальному порядку — за місцем реєстрації постачальника послуг. Оскільки це територія України, у резидента виникає об’єкт оподаткування (п. 186.4, пп. «б» п. 185.1 Податкового Кодексу України, далі — ПКУ) за ставкою 20%. Базу оподаткування ви­значають виходячи з договірної ціни, а в контро­льованій операції — не нижче за звичайну ціну (п. 188.1 ПКУ). Але при цьому база оподатку­вання постачання послуг не може бути нижчою за їх собівартість (а для послуг, що перепрода­ються. — нижче за ціну їх придбання).

Податкове зобов’язання виникає в постачаль­ника за першою подією — у даному випадку на дату підписання акта наданих маркетингових послуг, і резидент має оформити ПН.

У виписування ПН на постачання послуг нере­зиденту є деякі особливості, характерні для поста­чання неплатнику ПДВ. У лівому верхньому куті ПН проставляють «X» у полі » Не видається покуп­цю» і зазначають тип причини «02» — постачання неплатнику ПДВ. До рядка ПН «Особа (платник податків) — покупець» вписують «Неплатник», а в рядку «Індивідуальний податковий номер по­купця» — умовний ІПН «100000000000» (п.п. 9, 12 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 22.09.14 р. № 957, далі — Порядок № 957). Рядків «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця» і «Номер телефону» не заповнюють.

Щодо заповнення умовного позначення й коду одиниці виміру (графи 5.1 і 5.2 ПН) у разі по­стачання послуг зауважимо: пп. 4 п. 15 Порядку № 957 імперативно скеровує постачальників до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затверджено­го наказом Держстандарту України від 09.01.97 р. №8 (далі — КСПОВО). Інших позначень оди­ниць вимірювання (крім тих, що фігурують у КСПОВО) Порядок № 957 не передбачає.

Якщо послуга до постачання не має одиниці обліку (припускаємо, що маркетингові послуги саме до таких і належать), то, на нашу думку, виходом буде запис «грн» у графі 5.1 (код 2454) або «шт.» (код 2009). Принаймні такі позначен­ня не суперечать пп. 4 п. 15 Порядку № 957.

Однак фіскали іншої думки. Вони вважають, що в графі 5.1 треба зазначати «послуга», а графу 5.2 не заповнювати (роз’яснення в кате­горії 101.19 Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу). На цьому-таки вони на­полягають і в листі від 28.01.15 р. № 2394/7/99-99-19-03-02-17 (див. газету «Все про бухгал­терський облік» № 15 за 2015 р., стор. 23). Такий варіант заповнення також прийнятний для постачальника послуг нерезиденту.

У графі 6 ПН (кількість) пишуть » 1″ — якщо послугу надано на всю суму постачання, обумов­лену в договорі. А коли склали акт наданих послуг лише на частину договірної суми — пи­шуть дробове число, що відповідає цій частині (наприклад, «0,5»).

Суму постачання послуг в інвалюті (у цьому випадку — доларах) на дату першої події (під­писання акта) перераховують у гривні за кур­сом НБУ Надалі при одержанні оплати (друга подія) базу оподаткування в ту чи іншу сторону не коригують — це р. V ПКУ не передбачено. Аналогічного висновку дійшли контролери в категорії 101.06 ЗІР (щоправда, уже нечинного, але вважаємо його актуальним у частині, що не суперечить діючій редакції ПКУ).

Попри те, що ця ПН залишається в постачаль­ника послуг, він зобов’язаний зареєструвати її в Єдиному реєстрі протягом 15 календарних днів, що настають за датою складання. До 01.07.15 р. реєстрацію здійснюють без обмежень за су­мою, обчисленою за формулою з п. 200!.3 ПКУ (п. 201.10, п. 35 підрозділу 2 р. XX ПКУ).

Собівартість (ціна покупки) послуги перевищує договірну ціну постачання.

Якщо собівартість маркетингової послуги пе­ревищує договірну ціну її постачання нерези­денту, то п. 20 Порядку № 957 наказує продав­цю, крім описаної вище ПН, оформити другу ПН — на суму перевищення собівартості послу­ги над ціною її постачання. Такої ПН покупцю не видають, але реєструють у Єдиному реєстрі. У лівому верхньому куті проставляють тип при­чини «17». До рядків ПН, призначених для да­них покупця, продавець вписує інформацію про себе. А в графі 3 (номенклатура постачання) заповнює відповідну номенклатуру і запитує: «перевищення собівартості самостійно виго­товлених товарів/послуг, зазначених у подат­ковій накладній №_» і фіксує номер згаданої вище ПН, оформленої, виходячи з договірної ціни постачання (п. 15 Порядку № 957).

А якщо резидент придбав маркетингові послуги з метою їх продажу нерезиденту і ціна придбан­ня виявилася вищою за ціну їх продажу, він має оформити другу ПН із типом причини » 15″ — на суму перевищення покупної ціни над ціною про­дажу. В її графі 3, крім номенклатури, потрібно записати: «перевищення ціни придбання над фак­тичною ціною постачання товарів/послуг, за­значених у податковій накладній №_ «.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Пошук від Google

Наша розсилка

Единственной преградой к осуществлению наших планов на завтра могут быть наши сегодняшние сомнения

— Франклин Рузвельт

Події

Останні пости на форумі

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: