Головна » Бухгалтеру » Консультації » Як стати платником ПДВ: звіти, періоди, строки…
Консультації

Як стати платником ПДВ: звіти, періоди, строки…

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Вимоги щодо порядку реєстрації платників ПДВ викладені в розділі V Податкового кодексу України та Положенні про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130.

Особам, що реєструються як платники ПДВ, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати ПДВ і зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ.

 Обов’язково

Статтею 181 ПКУ визначено, що обов’язковій реєстрації платниками ПДВ підлягають юридичні особи та фізичні особи-підприємці у яких загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. гривень (крім платників єдиного податку).

Проте, якщо особа в якої обсяги операцій, що оподатковуються ПДВ, відсутні або є меншими мільйонної межі, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою (крім платників єдиного податку).

Юридична особа або фізична особа-підприємець, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто встановлене перевищення обсягу оподатковуваних операцій.

Добровільно

У разі добровільної реєстрації осіб платниками ПДВ реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

Заява подається за вибором платника податків в один з таких способів:

– у паперовому вигляді особисто фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи – платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи;

– в електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

– у разі добровільної реєстрації як додаток до реєстраційної картки, що подається суб’єкту державної реєстрації для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

У разі відсутності підстав у відмові у реєстрації особи як платника ПДВ контролюючий орган зобов’язаний протягом 3 робочих днів після надходження реєстраційної заяви внести до Реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ.

Пересвідчитись у реєстрації в якості платника ПДВ можна:

– шляхом подання запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ до контролюючого органу;

– скориставшись сервісом «Електронний кабінет платника» на веб-порталі ДФС, режим «Інформація з реєстрів» → «Дані реєстру платників ПДВ».

Електронні формати документів (реєстраційної заяви та запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ) для заповнення та подання платником в електронному вигляді розміщені на офіційному порталі ДФС за посиланням.

Хто не може бути платником ПДВ?

Є також перелік осіб, які не можуть бути платниками податку на додану вартість. Це:

 • особи, які не відповідають вимогам обов’язкової реєстрації;
 • особи, які не відповідають критеріям добровільної реєстрації;
 • суб’єкти, які не є “особами” для цілей Розділу V відповідно до п.14.1.139 ПКУ;
 • особа, яка здійснює виключно операції, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

Законом визначено, що особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, зокрема, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів, які підлягають оподаткуванню, нарахована такій особі протягом останніх 12-ти місяців, у сумі перевищує 1 млн грн. Разом з тим існує ще так звана добровільна реєстрація, яка передбачає, що якщо суб’єкт господарювання не здійснив постачання товарів чи послуг за останні 12 календарних місяців в обсязі 300 тис. грн., він має право зареєструватися платником податку на додану вартість у добровільному порядку. Для цього йому потрібно:

 • бути зареєстрованим суб’єктом господарювання не менше 12-ти календарних місяців;
 • не підлягати обов’язковій реєстрації у зв’язку із недосягненням 1млн. грн. обсягів постачання за останні 12 місяців;
 • мати обсяги постачання іншим платникам податку на додану вартість у розмірі 50% від загального обсягу постачання (за попередні 12 календарних місяців);
 • ці обсяги постачання мають бути сформовані за рахунок оподатковуваних операцій;

Обов’язки платника ПДВ

Обов’язки платника, не обов’язково з окремого податку, а взагалі, викладені у ст. 16 ПКУ.

В залежності від звітнього періоду (щомісячно/щоквартально) подавати достовірно відображену інформацію про обсяг оподатковуваних операцій та нарахувань податку з ПДВ та своєчасно сплачувати нараховані суми до бюджету.

У складі декларації повинні подаватися всі необхідні додатки:

 • додаток 1 (Д1) «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ» (подається платником у разі заповнення рядків 8.1, 8.1.1 та/або 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 декларації);
 • додаток 2 (Д2) «Довідка щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду» (подається платником при заповненні рядка 24 декларації);
 • додаток 3 (Д3) «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» (подається платником при заповненні рядків 22, 23.1 чи 23.2 декларації);
 • додаток 4 (Д4) «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування» (подається платником при заповненні рядка 23.1 декларації);
 • додаток 5 (Д5) «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (подається платником при заповненні рядків 1 та/або 10.1, 10.2, 14.1, 15 декларації);
 • додаток 6 (Д6) «Довідка» (подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів);
 • додаток 7 (Д7) «Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями» (подається платником при заповненні рядків 15, 16.1 декларації);
 • додаток 8 (Д8) «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну» (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних).

Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації

Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому ст. 202 ПКУ, і може дорівнювати одному календарному місяцю, а у випадках, визначених цим Кодексом, — календарному кварталу, з урахуванням таких особливостей:

 • якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.

Наприклад, підприємство «А» зареєструвалося платником ПДВ 25.10.2017 р. Отже, першим звітним (податковим) періодом буде період з 25.10.2017 р. до 30.11.2017 р. і декларацію з ПДВ має бути подано не пізніше 20.12.2017 р.;

 • якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

Наприклад, податкову реєстрацію платника ПДВ — підприємства «С» анульовано 08.11.2017 р. Отже, останнім податковим періодом є період з 01.11.2017 р. по 07.11.2017 р. включно, і декларацію з ПДВ за такий період має бути подано не пізніше 20.12.2017 р.

Звітним податковим періодом для платника ПДВ є:

 1. календарний місяць – декларація подається протягом 20 календарних днів (далі – к. Д.) Після закінчення звітного (податкового) місяця (п. 203.1 ПК);
 2. календарний квартал – тільки для платників ПДВ, які є платниками єдиного податку третьої групи (п. 202.2 ПК). Декларація подається протягом 40 к. Д. Після закінчення звітного (податкового) кварталу (п. 203.2 ПК).

Якщо платник податку разом з декларацією за наслідками останнього звітного (податкового) періоду календарного року не подав до органу ДПС, у якому перебуває на обліку, зазначену вище заяву, такий платник податку зобов’язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний (податковий) період і звітувати щомісяця.

У такому разі місячний звітний (податковий) період застосовується починаючи з місяця, в якому втрачається право на застосування нульової ставки податку на прибуток.

Про перехід з квартального на місячний звітний (податковий) період платник податку зобов’язаний зазначити у відповідній податковій декларації за наслідками місяця, у якому здійснено такий перехід.

Декларація відповідно до підпунктів 49.18.1, 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу подається платником до органу ДПС, в якому він перебуває на обліку, у такі строки:

 • якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю, — протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
 • якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Незважаючи на квартальний звітний період, подавати копії реєстрів податкових накладних слід щомісяця.

При цьому відповідно до п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Наприклад, 20.05.2018 р. припадає на неділю, тому останнім днем строку подання декларації за жовтень є 21.05.2018 р.

АЛЕ!

Якщо останній день строку сплати податку припадає на вихідний або святковий день, то термін сплати податку не переноситься!

 

Чому можуть відмовити?

Слід зауважити, якщо особою при поданні заяви про реєстрацію чи визначенні бажаного дня реєстрації не дотримано порядок та строки, то уповноважений орган може відмовити у реєстрації особи платником ПДВ. За несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ передбачена відповідальність. Якщо ви підлягаєте обов’язковій реєстрації платником ПДВ, але в затвердженому законом порядку не подаєте до фіскальної служби заяву про реєстрацію, то несете відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ як зареєстрований платник ПДВ без права на нарахування податкового кредиту з ПДВ та, відповідно, без отримання відшкодування податку на додану вартість.

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X